برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

همیشه عشق بیشتری پخش کنید -‏ قسمت ۱ از ۲

2017-12-17
زبان :Mandarin Chinese ,English ,Czech(čeština)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
When disaster comes, people really need something. Especially the love and comfort that you bring. You bring positive power. You bring love into the area that they need it most, at that time. No matter what karma they did, no matter if they deserved the trouble or not, you always bring love and comfort. That’s important for you also, not just for them. For our world together. Always spread more love, then the world will become a better and better place.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید