جستجوی تاریخ برنامه
از الی
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما

Find out the many ways to protect and care for the precious resources of our beautiful planetary home. Each and every one of us can make a difference in preserving our environment and the Earth.

پاندمی ها: راه حل برای پیشگیری، قسمت ۳ از ۳

00:13:54

پاندمی ها: راه حل برای پیشگیری، قسمت ۳ از ۳

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، هشدار میدهد که سه بیماری از چهار بیماری مسری جدید یا نوظهور در انسان، منشاء حیوانی دارند. و سازمان جهانی بهداشت، سازمان غذا و کشاورزی ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت حیوانات قبلا اظهار داشته اند که افزایش تقاضا برای پروتئین حیوانی یکی از فاکتورهای اصلی یک پاندمی است.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-06-01   358 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-06-01

پاندمی ها: راه حل برای پیشگیری، قسمت ۲ از ۳

00:17:30

پاندمی ها: راه حل برای پیشگیری، قسمت ۲ از ۳

تایید شده است که 'کوید-۱۹' از بازار حیوانات زنده در چین شروع شده است. آنها محیطهای کشت هستند. آنها محل رشد و نمو باکتری هستند. هر کسی که به این بازارها قدم بگذارد، او به مسیر باکتری، امعاء و احشاء، خون، مدفوع حیوانات می رود. آنها آنرا در متروها، درون خانه هایشان، مدارس شان، در مراکز پزشکی و در کارشان، می آورند. واقعیت این است اینها هنوز در شهر ما فعالیت می کنند کاملا مایه انزجار است.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-25   455 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-25

پاندمی ها: راه حل برای پیشگیری، قسمت ۱ از ۳

00:17:30

پاندمی ها: راه حل برای پیشگیری، قسمت ۱ از ۳

در ۱۱ مارس، ۲۰۲۰، "دکتر تدروس ادهانوم قبریسیوس"، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، اعلام کرد، "در دو هفته گذشته، تعداد مبتلایان به 'کووید-۱۹' ۱۳ برابر افزایش یافته و تعداد افراد مبتلای کشورها سه برابر شده است. ما در روزها و هفته های آینده، انتظار داریم که ببینیم تعداد موارد، تعداد فوتی ها، و تعداد افراد مبتلای کشورها حتی بالاتر بروند. بنا بر ارزیابی که انجام داده ایم میتوان 'کووید-۱۹' را بعنوان یک بیما
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-18   657 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-18

بحران اقلیمی: اقیانوسهای ما در حال بالا آمدن هستند، قسمت ۲ از ۲

00:18:32

بحران اقلیمی: اقیانوسهای ما در حال بالا آمدن هستند، قسمت ۲ از ۲

"دانشمندان یک تعهد اخلاقی دارند تا هر گونه تهدید بزرگی را به بشریت هشدار دهند. بر اساس افزایش جهانی دمای سطح زمین و افزایش آلاینده های گازهای گلخانه ای، واضح است که ما با یک وضعیت اضطراری اقلیمی روبرو هستیم."
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-17   253 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-17

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۷ از ۷

00:13:06

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۷ از ۷

همه ما میدانیم که این چیست. این جسد یک موجود زنده است، بچه کسی، یک موجود با ادراک مثل ما، با افکار و احساسات و یک سرنوشت؛ و هر سال جان میلیونها حیوان گرفته میشود به این اسم و به این بهانه که ما نمیتوانیم بدون خوردن گوشت زنده بمانیم. "این ممکن نیست. نمیتوانم اینرا عملی کنم. من نمیتوانم وگان شوم. من نمیتوانم مسئولیت این صنعت را به عهده بگیرم. من نمیتوانم مسئولیت این سیاره را به عهده بگیرم." و افرادی
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-11   438 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-11

بحران اقلیمی: اقیانوسهای ما در حال بالا آمدن هستند، قسمت ۱ از ۲

00:16:11

بحران اقلیمی: اقیانوسهای ما در حال بالا آمدن هستند، قسمت ۱ از ۲

به ازای هر یک سانتیمتر افزایش سطح آب دریاهای جهان، ۶ میلیون نفر دیگر در سراسر سیاره، در معرض طغیان ساحلی قرار می گیرند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-09   327 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-09

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تاسال صفر، قسمت ۶ از ۷

00:13:22

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تاسال صفر، قسمت ۶ از ۷

بنابراین، ما سیستمی داریم که متکی بر کسب درآمد از مرگ، بیماری و ویرانی است. مرگ حیوانات، بیماری انسانها، و تخریب سیاره. (اوه!) این سیستمی است که ما در آن هستیم، زیرا این سیستمی مبتنی بر ترس است، و مبتنی بر جنگ، جنگی مداوم، جنگی بی پایان است. و تماما در مورد خشونت است. این یک سیستم بسیار خشن است. و اینک طبیعت به ما می گوید، اگر ما تا سال ۲۰۲۶، اینرا متوقف نکنیم و آنرا به یک سیستم بدون خشونت عادی و
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-04   341 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-05-04

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۵ از ۷

00:14:29

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۵ از ۷

برای اینکه از رسیدن زمین به 'سال صفر' جلوگیری کنیم، برخی از تغییراتی که لازم است ما ایجاد کنیم، چیست؟ مطالبات ما: دولتها یارانه دامپروری ها را متوقف کنند و شروع به ترویج کشاورزی گیاهان ارگانیک نمایند. دوم، رسانه ها درباره اثرات ویرانگر دامپروری ها بر روی سلامت انسان و محیط زیست و موجودات دوست و همزیست ما، حقیقت را گزارش دهند. ما خواستار این هستیم که: یک: سازمانهای زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست، س
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-28   430 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-28

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۴ از ۷

00:11:57

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۴ از ۷

به نظرم، انگار طبیعت گفته است، "حالا شما می فهمید که چه خبر است. حالا شما می دانید باید زندگی را برگردانید. این تنها راهی است که شما می توانید زنده بمانید. وگرنه، شما هم خواهید مرد."
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-20   544 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-20

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۳ از ۷

00:11:26

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۳ از ۷

فکر کردم که ما داریم به مردم آسیب می رسانیم اگر به آنها نگویید که چه خبر است. و اینکه دامپروری و دامداری چنین تأثیر بزرگی بر تغییرات اقلیمی دارد و این اصلاً مورد توجه قرار نمی گیرد. در مورد آشفته کردن سیستم، در مورد آشفتگی افرادی که در این سیستم پول دارند ترس بسیار زیادی وجود دارد. در واقع، همچنان مردم را وادار میکنند که فقط در همین مسیر ادامه دهند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-13   598 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-13

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۲ از ۷

00:12:33

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۲ از ۷

این به ما می گوید، زمین به ما می گوید باید تغییر کنیم. و این تنها نوری هست که شما در انتهای تونل می بینید. بنابراین، ما آن راه حل را داریم، و ما باید فقط برویم و آنرا بدست بیاوریم، درسته؟ و اطراف آن ساختاری بسازیم بطوریکه هم اکنون بتوانیم در آن جهت متحول شویم.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-06   959 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-04-06

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۱ از ۷

00:11:30

بحران اقلیمی: شمارش معکوس تا سال صفر، قسمت ۱ از ۷

ما در این سیستم زندگی کرده ایم که خشونت را عادی جلوه میدهد و ما با چنین سرعت بالایی حیوانات را می کشیم. منظورم اینست که ما در عرض چهار تا ۱۲ ساعت حیوانات بیشتری را می کشیم تا از همه انسانهایی که تا کنون در جنگهای سرتاسر تاریخ بشر رویهم رفته مرده اند. چرا باید سیاره ای را ایجاد می کردیم که مرده بنظر میرسد، ما چیزها را می کشیم، چپ و راست، حیوانات را می کشیم، درختان را می کشیم، کرگدن ها را می کشیم، م
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-30   1224 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-30

آتش سوزی ها در سراسر جهان و شیوه پیشگیری آنها، قسمت ۳ از ۳

00:14:58

آتش سوزی ها در سراسر جهان و شیوه پیشگیری آنها، قسمت ۳ از ۳

در سال ۲۰۱۹، آتشسوزیهای شدیدی در سیبری، روسیه، رخ داد. "من وضعیتی را به یاد نمی آورم که آتشسوزیها اینقدر طولانی شعله ور باشند و من از سال ۱۹۷۲ در مدیریت جنگل دخیل بوده ام. آنها در یک منطقه پهناور هستند و دودشان صدها کیلومتر را می پوشاند."
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-23   344 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-23

آتش سوزی ها در سراسر جهان و شیوه پیشگیری آنها، قسمت ۲ از ۳

00:16:01

آتش سوزی ها در سراسر جهان و شیوه پیشگیری آنها، قسمت ۲ از ۳

هر وقت که آتشسوزی در طبیعت وجود دارد یا هر وقت که طبیعت تحلیل برود، شما نمیتوانید انگشت اتهام را تنها بسوی یک یا دو سازمان نشانه بگیرید. همه چیز دخیل است زیرا ما آب و هوا را گرم می کنیم با قطع درختان، با پرورش حیواناتی که گاز متان تولید می کنند. بله، بنابراین در حال حاضر آتشسوزی آسانتر رخ میدهد.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-16   442 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-16

آتش سوزی در سراسر جهان: نکات مهم برای پیشگیری، قسمت ۱ از ۳

00:18:19

آتش سوزی در سراسر جهان: نکات مهم برای پیشگیری، قسمت ۱ از ۳

در اواخر سال ۲۰۱۹، "استرالیا" از خشکسالی بزرگی رنج میبرد؛ از زمان ثبت دما که از ۱۲۰ سال پیش آغاز شد، فصل بهار خشک ترین فصل بود. بعلاوه، موج گرمایی عظیمی با درجه حرارت های بالا، به این کشور رسید. جنگلها و مراتع خشک، آتش زا بودند. و سپس آتشسوزی شروع شد.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-09   350 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-03-09

گزارش ویژه "آی پی سی سی" در مورد تغییرلت اقلیمی و زمین' - منادی یک سیستم غذایی گیاهی جهانی، قسمت ۲ از ۲

00:16:32

گزارش ویژه "آی پی سی سی" در مورد تغییرلت اقلیمی و زمین' - منادی یک سیستم غذایی گیاهی جهانی، قسمت ۲ از ۲

هنگامیکه درباره کاهش بالقوه ی آلاینده های گازهای گلخانه ای صحبت می کنیم، تغییر رژیم غذایی باید مطرح باشد. بنابراین ما درباره کاهش بالقوه ی مصرف بیش از حد گوشت، بخصوص در کشورهای پیشرفته غربی صحبت می کنیم و همچنین از آن بهره مند می شویم: ما میدانیم که مصرف بیش از حد گوشت در پیامدهای بد برای سلامت نیز نقش دارد. بنابراین، برای ما، این بطور بالقوه برد – برد است: نه تنها برای بحران تغییرات اقلیمی، بلکه
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-01-21   636 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-01-21

گزارش ویژه "آی پی سی سی" در مورد تغییرلت اقلیمی و زمین' - منادی یک سیستم غذایی گیاهی جهانی، قسمت ۱ از ۲

00:16:38

گزارش ویژه "آی پی سی سی" در مورد تغییرلت اقلیمی و زمین' - منادی یک سیستم غذایی گیاهی جهانی، قسمت ۱ از ۲

تغییر جهت به سمت یک رژیم غذایی متعادل تر میتواند به ما در سازگار شدن و محدود ساختن تغییرات اقلیمی کمک کند. برخی از رژیم های غذایی به زمین و آب بیشتری نیاز دارند و نسبت به رژیمهای دیگر، منجر به انتشار آلاینده های بیشتری میشوند. برای مثال، رژیمهای غذایی که پر از غلات، مغزها و سبزیجات هستند نسبت به آنهایی که پر از گوشت هستند، رد پای کربنی پایین تری دارند و موجب نتایج بهتری در زمینه سلامت میشوند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-01-14   773 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-01-14

استاد اعظم چینگ های، در کجا زندگی می کنند؟ قسمت ۶ از ۶

00:21:14

استاد اعظم چینگ های، در کجا زندگی می کنند؟ قسمت ۶ از ۶

خانه خوب من، خانه ای کوچک حدود سه متر در دو متر. این برای خانمی کوچکی مانند من کافی است. با ما باشید همچنانکه به بازدیدمان از خانه های دوست داشتنی استاد اعظم چینگ های، در سراسر جهان ادامه میدهیم. از آنچه که دارید لذت ببرید، آنچه که دارید را قبول کنید. آن یک زندگی ساده است. اگر می توانید محل زندگی تان را خوب، تمیز، روشن و با هوای کافی داشته باشید. تمیزی درون باید در بیرون هم نشان داده شود. من در چا
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2019-12-28   877 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2019-12-28

استاد اعظم چینگ های، در کجا زندگی می کنند؟ قسمت ۵ از ۶

00:24:02

استاد اعظم چینگ های، در کجا زندگی می کنند؟ قسمت ۵ از ۶

وقتیکه استاد اعظم چینگ های در یک خانه قایقی زندگی میکردند، ماهیها و پرندگان بسیار زیادی دوست داشتند به ایشان نزدیک شوند... عشق آنها به من، قلب ام رابسیار عمیق تحت تأثیر قرار داد. آنها هم میتوانستند عشق من به خودشان رااحساس کنند. به محض اینکه به خانه قایقی می رفتم،همه سریع جمع میشدند. آنها از دور مرا می دیدند و با بیشترین سرعت، شیرجه میرفتندیا شنا میکردند. آنها کل خانواده شان را می آوردند.آنها کل خ
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2019-12-23   903 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2019-12-23

استاد اعظم چینگ های در کجا زندگی می کنند؟ قسمت ۴ از ۶

00:20:26

استاد اعظم چینگ های در کجا زندگی می کنند؟ قسمت ۴ از ۶

استاد اعظم چینگ های مناظر طبیعی را دوست دارند. گفته میشود که یکبار که به آسمان پر از ستارگان نگاه میکردند، چنان احساس رمانتیکی داشتند که کل شب را تمایل نداشتند به خانه شان بازگردند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2019-12-18   808 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2019-12-18
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها