جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما

Find out the many ways to protect and care for the precious resources of our beautiful planetary home. Each and every one of us can make a difference in preserving our environment and the Earth.

آب و هوای به شدت نامتعادل: آخرین فجایع اقلیمی جهان، قسمت ۲ از ۲

00:15:08

آب و هوای به شدت نامتعادل: آخرین فجایع اقلیمی جهان، قسمت ۲ از ۲

و اکنون در خیلی جاها، حتی سیل، باران های سیل آسا و رانش زمین، و در بسیاری نقاط بلای هجوم ملخ داریم، تعداد زنبورهای عسل کاهش می یابد، و همچنین همه جا خشکسالی است، و کشاورزان- درمانده اند؛ هیچکس نمی تواند به آنها کمک کند. این برای دنیای ما نگران کننده است؛ برخی از مردم نگرانند که با توجه به همه اینها ما کمبود غذا خواهیم داشت.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-28   179 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-28

آب و هوای به شدت نامتعادل: آخرین فجایع اقلیمی جهان، قسمت ۱ از ۲

00:18:19

آب و هوای به شدت نامتعادل: آخرین فجایع اقلیمی جهان، قسمت ۱ از ۲

فکر می کنم مردم باید این بلایا را بعنوان هشدار ببینند. این نشانه ای از هشدار است و به ما می گوید "بیدار شو! بیدار شو! سریع بیدار شو!" ما فقط می توانیم بیشترین تلاش خود را از نظر جسمی، معنوی و احساسی برای کمک به قربانیان فاجعه انجام دهیم. ما فقط می توانیم کمی به آنها کمک کنیم و در زمان فاجعه و آنها را دلداری دهیم.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-21   299 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-21

باغ خانه خانه حیوانات: از کشتارگاه تا پناهگاه، قسمت ۳ از ۳

00:14:33

باغ خانه خانه حیوانات: از کشتارگاه تا پناهگاه، قسمت ۳ از ۳

به نظرم در مورد او (مایک)، وقتیکه تصمیم گرفت که دیگر نمی خواهد حیوانات را ذبح کند، خیلی مصمم بود. او دیگر نتوانست آن کار را انجام دهد. در قلبش، او می دانست آن کار اشتباهی بوده که انجام میداده و او نمی توانست ادامه دهد. استاد اعظم چینگ های "با ستایش به هر دو نفر: 'مایکل لانیگان' و 'ایدت باراباش' جایزه درخشان قهرمان جهانی اهدا میشود، همراه با قدردانی و عشق بسیار به این دو نفر، همه افرا
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-14   195 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-14

باغ خانه خانه حیوانات: از کشتارگاه تا پناهگاه، قسمت ۲ از ۳

00:11:42

باغ خانه خانه حیوانات: از کشتارگاه تا پناهگاه، قسمت ۲ از ۳

فکر می کنم نشان دادن این موضوع به مردم که کسی مثل یک گاودار که مدتهای مدیدی در تجارت فروش گوشت بوده است، اگر کسی مثل او می تواند تغییر کند، و می تواند شهودش را دنبال کند، پس واقعاً هرکسی می تواند. این برای من موضوع اصلی بوده است.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-07   224 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-12-07

باغ خانه خانه حیوانات: از کشتارگاه تا پناهگاه، قسمت ۱ از ۳

00:12:04

باغ خانه خانه حیوانات: از کشتارگاه تا پناهگاه، قسمت ۱ از ۳

همانطور که با او کار می کرد، داشت به این فکر میکرد که چقدر ریاکارانه است که به این گوساله اینهمه عشق بدهی و اینهمه مراقبت کنی و آنوقت، دو سال بعد باید گوساله را به فروشگاه قصابی بفرستی و ذبح اش کنی.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-11-30   396 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-11-30

اکوتوریسم: روشی زیست پایدار برای سفر، قسمت ۳ از ۳

00:14:04

اکوتوریسم: روشی زیست پایدار برای سفر، قسمت ۳ از ۳

من با روزی دوازده دلار سفر می کنم و شما می توانید با ریاضیات تان حساب کنید که در یک ماه یا یک سال، چقدر هزینه دارد. چیزی که من در یک سال خرج می کنم به همان اندازه ای است که برخی افراد در تعطیلات، در دو هفته خرج می کنند. بنابراین، شما باید آنرا به یاد داشته باشید.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-11-07   455 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-11-07

اکوتوریسم: روشی زیست پایدار برای سفر، قسمت ۲ از ۳

00:13:20

اکوتوریسم: روشی زیست پایدار برای سفر، قسمت ۲ از ۳

Our special guest on today’s program, Sebastian Guttman, is an environmentalist and vegan athlete from Germany who has chosen to use a zero-emissions form of travel with his selfmade bamboo bicycle. A champion of sustainable travel, Mr. Guttman has traveled to approximately 30 countries over the past two-and-a-half years, and plans to pause his bicycle tour during the COVID-19 pandemic. "I would h
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-11-02   306 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-11-02

اکوتوریسم: روشی زیست پایدار برای سفر، قسمت ۱ از ۳

00:12:44

اکوتوریسم: روشی زیست پایدار برای سفر، قسمت ۱ از ۳

گردشگری زیست پایدار درباره مراقبت از رفاه اقتصادی مردم است، این درباره مراقبت میراث شان و فرهنگ شان است، و همچنین درباره مراقبت از محیط زیست است تا بتوانیم این سه چیز را حفظ کنیم و به نفع جوامع با یکدیگر کار کنیم.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-26   252 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-26

علائم هشدار دهنده برای کمک به پایان تغییرات اقلیمی: دسته جات ملخ، قسمت ۳ از ۳

00:14:22

علائم هشدار دهنده برای کمک به پایان تغییرات اقلیمی: دسته جات ملخ، قسمت ۳ از ۳

بخاطر رنج مردم، قلب ام به درد می آید. من احساس آنها را حس می کنم. اما ما فقط با حل مشکل اصلی، می توانیم فاجعه را یک بار و برای همیشه متوقف کنیم؛ که همان توقف کشتن انسانها و قتل عام حیوانات بی گناه است.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-19   324 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-19

علائم هشدار دهنده برای کمک به پایان تغییرات اقلیمی: دسته جات ملخ، قسمت ۲ از ۳

00:12:45

علائم هشدار دهنده برای کمک به پایان تغییرات اقلیمی: دسته جات ملخ، قسمت ۲ از ۳

در حالیکه از یک طرف، ویروس کرونا دارد بسرعت زیاد میشود از سوی دیگر، دسته جات ملخ در حال نابود کردن محصولات هستند. مردم کشور نگران هستند. در چند وقت اخیر، این حشرات بیصدا دوباره شروع به حمله کرده اند، و اخیراً از طریق 'هاریانا گوروگرام'.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-12   339 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-12

علائم هشدار دهنده برای کمک به پایان تغییرات اقلیمی: دسته جات ملخ، قسمت ۱ از ۳

00:13:02

علائم هشدار دهنده برای کمک به پایان تغییرات اقلیمی: دسته جات ملخ، قسمت ۱ از ۳

خب، این یک دسته بیش از اندازه بزرگ است. ملخ های بیابانی در حال خوردن در مسیرشان قسمتهای بزرگی از آفریقای شرقی هستند، و این بدترین هجوم آنها است که بعضی از کشورهای آنجا در ۷۰ سال اخیر دیده اند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-05   414 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-10-05

آلودگی پلاستیک: عواقب اش برای رودخانه ها و اقیانوس ها، قسمت ۳ از ۳

00:15:17

آلودگی پلاستیک: عواقب اش برای رودخانه ها و اقیانوس ها، قسمت ۳ از ۳

پلاستیک یک ماده عالی است، اما در حال حاضر علیه ماست، و این واقعا بخاطر استفاده غیرمسئولانه است. این سیاره ماست؛ این زمان ما بر روی این سیاره است. بیایید کارهای درست را انجام دهیم. بگذارید نسل های آینده، به ما به عنوان نسلی از افرادی مسئول، نگاه کنند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-09-14   356 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-09-14

آلودگی پلاستیک: عواقب اش برای رودخانه ها و اقیانوس ها، قسمت ۲ از ۳

00:14:45

آلودگی پلاستیک: عواقب اش برای رودخانه ها و اقیانوس ها، قسمت ۲ از ۳

این رود باشکوه "نیل" است، طولانی ترین رودخانه جهان و برای بقای میلیون ها نفر بسیار حیاتی است. رود "نیل" برای آنها اساساً یک منبع حیات است. اما اکنون موجودیت رودخانه تهدید میشود و به هیچ عنوان مانند قبل نیست. هر کجا که راه می روید، همه جا پلاستیک است.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-09-07   399 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-09-07

آلودگی پلاستیک: عواقب اش برای رودخانه ها و اقیانوس ها، قسمت ۱ از ۳

00:14:54

آلودگی پلاستیک: عواقب اش برای رودخانه ها و اقیانوس ها، قسمت ۱ از ۳

پلاستیک یک مورد کلاسیک است که چگونه ما قادر هستیم هر برکتی که داریم را تبدیل به یک نفرین بر خودمان کنیم. به دلیل استفاده غیر مسئولانه، پلاستیک یکی از جدی ترین چالش های حوزه زیست محیطی شده است.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-31   509 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-31

وضعیتهای شدید آب و هوایی: فراخوان فوری برای پیشگیری، قسمت ۳ از ۳

00:13:18

وضعیتهای شدید آب و هوایی: فراخوان فوری برای پیشگیری، قسمت ۳ از ۳

اول از همه و مهمترین چیز، ما باید با انتخاب یک رژیم غذایی زیست پایدار وگان، گرمایش جهانی را متوقف کنیم. این تقریبا بلافاصله سیاره و آب و هوا را با ثبات خواهد کرد و آنوقت ما می توانیم درباره سازگاری با این تغییرات فکر کنیم.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-26   598 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-26

وضعیتهای شدید آب و هوایی: فراخوان فوری برای پیشگیری، قسمت ۲ از ۳

00:12:52

وضعیتهای شدید آب و هوایی: فراخوان فوری برای پیشگیری، قسمت ۲ از ۳

هر چه تعداد بیشتری از ما وگان بشوند، آگاهی معنوی بشریت میتواند به سطح بالاتری ارتقاء پیدا کند. بیایید همچنان تلاش کنیم تا قلب ها و ذهنهای مردم را برای تغییر به یک سبک زندگی وگان و برای دوست داشتن حیوانات ارزشمند و سیاره محترم مان، تحت تاثیر قرار دهیم.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-22   886 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-22

بیماریهای منتقل شده از حیوانات: دفاع طبیعت، قسمت ۲ از ۲

00:15:38

بیماریهای منتقل شده از حیوانات: دفاع طبیعت، قسمت ۲ از ۲

طبیعت و مردم بومی در هماهنگی هستند. مردم بومی نمیتوانند بدون طبیعت زندگی کنند. زمین زندگی دارد؛ وقتی آن از بین میرود گریه میکند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-17   823 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-17

وضعیتهای شدید آب و هوایی: فراخوان فوری برای پیشگیری، قسمت ۱ از ۳

00:13:46

وضعیتهای شدید آب و هوایی: فراخوان فوری برای پیشگیری، قسمت ۱ از ۳

برای مردم همه چیز خوب میشود اگر که آنها دیگر گوشت نخورند. بنابراین، آنها باید همچنین برای بهبود زندگی، بهبود سلامتی، بهبود محیط زیستشان و نجات این خانه، زمین دیگر آنرا ترک کنند تا همگان شاد باشند، مخصوصاً بخاطر نسل آینده شان.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-14   540 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-14

بیماریهای منتقل شده از حیوانات: دفاع طبیعت، قسمت ۱ از ۲

00:12:34

بیماریهای منتقل شده از حیوانات: دفاع طبیعت، قسمت ۱ از ۲

سیاره زمین از طریق کوید-۱۹ قویترین اخطارش را داده است که ما باز هم باید روشهایمان را تغییر دهیم. فعالیت انسانی تقریبا هر قسمت از این زمین را تغییر داده است. ما داریم دنیای طبیعی را تغییر میدهیم، اکوسیستمهای حیاتی و تنوع زیستی را که بر روی آنها شکوفا می شوند را تخریب می کنیم.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-10   1234 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-08-10

شرایط شدید آب و هوایی: خشکسالی در سراسر جهان، قسمت ۳ از ۳

00:16:36

شرایط شدید آب و هوایی: خشکسالی در سراسر جهان، قسمت ۳ از ۳

منابع گرانبهای آب شیرین هم دارند خشک می شوند، مانند سفره های آب زیرزمینی شهرهای بزرگ پکن، دهلی، بانکوک و دهها مناطق دیگر مانند میدوست غربی ایالات متحده، در حالیکه رودخانه های گنگ، اردن، نیل و یانگ تسه، در بیشتر طول سال، کاهش شدید آب را دارند.
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-07-27   229 نظرات
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما
2020-07-27
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها