جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
ادبیات تعالی بخش

این برنامه با کتاب ها و داستان های الهام بخش و مناسب برای همه سنین از نویسندگان بین المللی، شگفتی های ادبیات جهان را مورد بررسی قرار میدهد."تنها هدف ما در زندگی، نمایش الوهیت و بعد شناسایی آن در همه جا است تا همه چیز را دوباره به خودشناسی برگردانیم." ~ نیل دانلد والشنویسنده آثار پر فروشی همچون سری کتاب های "گفتگوهایی با خدا"

درباره 'بوگومیل ها' از «دهان تا گوش»: مصاحبه با پروفسور 'دامیان پوفریستوف' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:15:14

درباره 'بوگومیل ها' از «دهان تا گوش»: مصاحبه با پروفسور 'دامیان پوفریستوف' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"اورفئوس"، خیلی، خیلی قبل از عصر جدید، یک استاد معنوی بود. او یک سیستم معنوی را ایجاد کرد، که بعدها 'اورفیسم' نامگذاری شد و از چندین جنبه منحصر به فرد بود.
ادبیات تعالی بخش
2021-11-26   94 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-11-26

کیت فاستر (وگان) - نویسنده کتاب های کودکان

00:12:04

کیت فاستر (وگان) - نویسنده کتاب های کودکان

«مری» یک بره ی کوچک داشت او آن را از کشته شدن نجات داده بود. با او درست مثل یک مادر رفتار می کرد؛ او برای «مری»، دخترش بود. زیرا «مری» در آن بچه، کودک تنهای وحشت زده ای را دید که نمی دانست مادرش کجاست وقتیکه آنها را در آن کامیونی رویهم بار زدند. این بره کوچولو، «مری» را بخاطر اینکه از مرگ قطعی نجات اش داد و مهر و مراقبت به او داد، او را خیلی دوست می داشت و همه جا او را دنبال میکرد.
ادبیات تعالی بخش
2021-08-27   1302 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-08-27

«چرا وگان؟» مصاحبه با «آنا بونیفرت» (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:11:07

«چرا وگان؟» مصاحبه با «آنا بونیفرت» (وگان)، قسمت ۲ از ۲

در ابتدا، مردم حتی باور نمی کنند که این موجودات کوچک تا چه حد حساس هستند.
ادبیات تعالی بخش
2021-07-26   840 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-07-26

«چرا وگان؟» مصاحبه با «آنا بونیفرت» (وگان)، قسمت ۱ از ۲

00:11:23

«چرا وگان؟» مصاحبه با «آنا بونیفرت» (وگان)، قسمت ۱ از ۲

من خیلی امیدوارم که آینده اینگونه باشد، که مردم حیوانات بیشتر و بیشتری را نجات دهند، حتی انواع حیواناتی که متداول نیستند.
ادبیات تعالی بخش
2021-07-19   546 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-07-19

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۴ از ۴

00:13:21

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۴ از ۴

آزاد بودن به معنای توجه به دیگران، به جنگل، به طبیعت هم می باشد. این یک بازی یک طرفه نیست.
ادبیات تعالی بخش
2021-06-25   777 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-06-25

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۳ از ۴

00:12:55

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۳ از ۴

فقط با نگاه کردن به یک درخت از یک پنجره یا در یک عکس بزرگ، میتواند اثری مثبت بر قدرت خود درمانی مان داشته باشد.
ادبیات تعالی بخش
2021-06-18   655 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-06-18

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۲ از ۴

00:12:05

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۲ از ۴

نکته جالب این است که مدیتیشن با چشمان باز در جنگل خوب تر از مدیتیشن در یک اتاق است و بویژه نتیجه بسیار خوبی دارد، زیرا، همانطور که ثابت شده است تاثیرات از طبیعت، فعالیت موج آلفا را افزایش می دهد.
ادبیات تعالی بخش
2021-06-10   794 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-06-10

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۱ از ۴

00:13:33

قدرت شفابخش طبیعت: جنگل درمانی با 'کلمنس آروای' (حامی گیاهخواری)، قسمت ۱ از ۴

به همین دلیل درمان با جنگل هم عمدتا مبتنی بر تمرینات تنفسی است - به منظور جذب مقدار زیادی از مواد زیست فعال جنگلی - و همچنین در نرمش های آهسته.
ادبیات تعالی بخش
2021-06-06   1181 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-06-06

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۳ از ۳

00:13:26

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۳ از ۳

قدرت ما این است که و در سطح مردمی کار می کنیم. ما قدرت مصرف کننده را می شناسیم و اینکه هر فرد در این مبارزه برای به رسمیت شناختن و محترم شمردن حیوانات، مهم می باشد.
ادبیات تعالی بخش
2021-05-02   727 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-05-02

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۲ از ۳

00:13:10

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۲ از ۳

مردم همیشه به ما می گویند، "من یکی از مجلات شما که PETA Global Animal Times است را برداشتم و آن تمام زندگی مرا تغییر داد."
ادبیات تعالی بخش
2021-04-25   907 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-04-25

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۱ از ۳

00:12:52

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۱ از ۳

برای چهلمین سالگرد تاسیس 'پیتا'، "انیمال کایند" به بازار آمد و من فکر کردم وقتش رسیده که یک کتاب بزرگ و جدید داشته باشیم تا برخی از چیزهایی را که ما در سالهای اخیر در مورد حیوانات یاد گرفته ایم، توضیح دهد.
ادبیات تعالی بخش
2021-04-18   727 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-04-18

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۵

00:16:39

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۵

"باشد که همه موجودات محبوب و متبرک باشند با آرامش و شادی." - استاد اعظم چینگ های
ادبیات تعالی بخش
2020-11-12   1418 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-11-12

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۵

00:15:11

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۵

و هدف استاد در این دنیا، در کنار اینکه انسانها را آموزش میدهند تا برای رستگاری ممارست معنوی کنند، اینست که ما را ببینند که با حیوانات با عشق، مهربانی و عدالت رفتار میکنیم.
ادبیات تعالی بخش
2020-11-06   736 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-11-06

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۵

00:15:41

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۵

بله! خوش آمدید! آنها در حال دراز کشیدن هستند تا سالاد و نان بخورند. آنها باید خسته باشند وقتی به اینجا می آیند، خیلی خسته اند. شنا کردن از جزیره تا اینجا، راه درازی است. ببینید چگونه والدین از نوباوگان خود محافظت می کنند.
ادبیات تعالی بخش
2020-10-30   571 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-30

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۵

00:15:05

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۵

زود باشید، بچه ها! بیایید، بیایید! اینجا بیایید! شام! اینجا بیایید! بیایید دیگه!
ادبیات تعالی بخش
2020-10-24   825 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-24

"حیوانات شریف طبیعت": کاوش در پرفروشترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۵

00:15:34

"حیوانات شریف طبیعت": کاوش در پرفروشترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۵

"در قلمرو حیوانات، اندازه مهم نیست و مانند هر مورد دیگر فضایل به حساب می آیند. به محض اینکه حتی به میزان کمی که من میدانم آگاه بشویم، هرگز به حیوانات آنطوری که قبلا نگاه می کردیم، نگاه نخواهیم کرد." ~استاد اعظم چینگ های~
ادبیات تعالی بخش
2020-10-18   1962 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-18

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:26

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

بازدهی استفاده از آب در گیاهخواری یا وگانیسم خیلی بیشتر است. به عنوان مثال، برای تولید غذای گیاهی، نسبت به یک رژیم غذایی گوشتی، ۱۰ برابر کمتر آب مصرف میشود.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18   547 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:13:55

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

در حال حاضر از هر پنج نفر، دو نفر کمبود آب را تجربه می کنند. و این تا سال ۲۰۲۵، به سه نفر از هر پنج نفر، خواهد رسید.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11   709 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

00:13:19

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

"انگیزه فکر کردن در مورد زندگی حیوانات، اگر انگیزه اخلاقی نیست، پس چیست؟" - دکتر.جی.ام. کواتزی (گیاهخوار)
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29   862 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:13:26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

من هرگز کیف پولم را برای پرداخت پول گوشت، محصولات لبنی، و تخم مرغ بیرون نمی آورم، نه فقط به این دلیل که برای من سالم نیست، بلکه نمیخواهم کسی کل روز خود را صرف چاقو زدن به حیوانات بکند. نمیخواهم کسی گرسنه بشود بخاطر اینکه من برای گوشتی پول پرداخت می کنم که مقادیری عظیمی از غله ای را که میتواند آن مردم گرسنه را تغذیه کند مصرف می نمایند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26   3286 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26
<>به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها