جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
ادبیات تعالی بخش

Delve into the wonders of the literary world through inspiring books and stories for all ages from international authors. “Our only purpose in life is to express divinity and then to recognize it everywhere, to bring everything back to self-realization.”~ Neale Donald Walsch Bestselling author of the "Conversations with God" series

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۳ از ۳

00:13:26

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۳ از ۳

قدرت ما این است که و در سطح مردمی کار می کنیم. ما قدرت مصرف کننده را می شناسیم و اینکه هر فرد در این مبارزه برای به رسمیت شناختن و محترم شمردن حیوانات، مهم می باشد.
ادبیات تعالی بخش
2021-05-02   164 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-05-02

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۲ از ۳

00:13:10

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۲ از ۳

مردم همیشه به ما می گویند، "من یکی از مجلات شما که PETA Global Animal Times است را برداشتم و آن تمام زندگی مرا تغییر داد."
ادبیات تعالی بخش
2021-04-25   336 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-04-25

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۱ از ۳

00:12:52

"انیمال کایند": اکتشافات قابل توجه با 'اینگرید نیوکرک' (وگان)، قسمت ۱ از ۳

برای چهلمین سالگرد تاسیس 'پیتا'، "انیمال کایند" به بازار آمد و من فکر کردم وقتش رسیده که یک کتاب بزرگ و جدید داشته باشیم تا برخی از چیزهایی را که ما در سالهای اخیر در مورد حیوانات یاد گرفته ایم، توضیح دهد.
ادبیات تعالی بخش
2021-04-18   305 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-04-18

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۵

00:16:38

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۵

"باشد که همه موجودات محبوب و متبرک باشند با آرامش و شادی." - استاد اعظم چینگ های
ادبیات تعالی بخش
2020-11-12   1118 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-11-12

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۵

00:15:11

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۵

و هدف استاد در این دنیا، در کنار اینکه انسانها را آموزش میدهند تا برای رستگاری ممارست معنوی کنند، اینست که ما را ببینند که با حیوانات با عشق، مهربانی و عدالت رفتار میکنیم.
ادبیات تعالی بخش
2020-11-06   424 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-11-06

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۵

00:15:41

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۵

بله! خوش آمدید! آنها در حال دراز کشیدن هستند تا سالاد و نان بخورند. آنها باید خسته باشند وقتی به اینجا می آیند، خیلی خسته اند. شنا کردن از جزیره تا اینجا، راه درازی است. ببینید چگونه والدین از نوباوگان خود محافظت می کنند.
ادبیات تعالی بخش
2020-10-30   394 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-30

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۵

00:15:05

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۵

زود باشید، بچه ها! بیایید، بیایید! اینجا بیایید! شام! اینجا بیایید! بیایید دیگه!
ادبیات تعالی بخش
2020-10-24   526 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-24

"حیوانات شریف طبیعت": کاوش در پرفروشترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۵

00:15:34

"حیوانات شریف طبیعت": کاوش در پرفروشترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۵

"در قلمرو حیوانات، اندازه مهم نیست و مانند هر مورد دیگر فضایل به حساب می آیند. به محض اینکه حتی به میزان کمی که من میدانم آگاه بشویم، هرگز به حیوانات آنطوری که قبلا نگاه می کردیم، نگاه نخواهیم کرد." ~استاد اعظم چینگ های~
ادبیات تعالی بخش
2020-10-18   1030 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-18

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:26

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

بازدهی استفاده از آب در گیاهخواری یا وگانیسم خیلی بیشتر است. به عنوان مثال، برای تولید غذای گیاهی، نسبت به یک رژیم غذایی گوشتی، ۱۰ برابر کمتر آب مصرف میشود.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18   352 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:13:55

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

در حال حاضر از هر پنج نفر، دو نفر کمبود آب را تجربه می کنند. و این تا سال ۲۰۲۵، به سه نفر از هر پنج نفر، خواهد رسید.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11   488 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

00:13:19

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

"انگیزه فکر کردن در مورد زندگی حیوانات، اگر انگیزه اخلاقی نیست، پس چیست؟" - دکتر.جی.ام. کواتزی (گیاهخوار)
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29   505 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:13:26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

من هرگز کیف پولم را برای پرداخت پول گوشت، محصولات لبنی، و تخم مرغ بیرون نمی آورم، نه فقط به این دلیل که برای من سالم نیست، بلکه نمیخواهم کسی کل روز خود را صرف چاقو زدن به حیوانات بکند. نمیخواهم کسی گرسنه بشود بخاطر اینکه من برای گوشتی پول پرداخت می کنم که مقادیری عظیمی از غله ای را که میتواند آن مردم گرسنه را تغذیه کند مصرف می نمایند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26   2752 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

00:13:40

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

هنگامیکه غذا میخوریم داریم ارتعاشات را می خوریم زیرا یک واقعیت فراتر از واقعیت فیزیکی وجود دارد.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-19   672 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-19

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۲ از ۴

00:14:35

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۲ از ۴

بنابراین، من فکر می کنم، شفای عمیقی که با انقلاب وگان در حال روی دادن است، اینست که ما کم کم از نظر معنوی با غذایمان ارتباط برقرار می کنیم.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-12   710 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-12

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

00:13:40

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

اگر می خواهید آزاد و محبوب باشید، پس نباید به دیگران آسیب برسانیم و از دیگران سوء استفاده نکنیم ما باید به آنها اجازه دهیم که زندگی شان را داشته باشند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05   1475 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

00:11:26

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

در سال ۲۰۰۶، پروژه ای بنام 'اقتصاد آزاد' راه اندازی کردم که، در آن زمان، بزرگترین وب سایت تبادل مهارت در جهان بود.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20   729 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

00:10:59

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

فکر می کنم وقتی شما، وقتی هر کدام از ما، در اوج خود هستیم، و وقتیکه احساس می کنیم کاملا بسوی خاستگاه کشیده می شویم، مثل زمانیکه با همه موجودات زنده مرتبط می شویم، فکر میکنم گرایش بیشتری بسمت زیبایی در آن، و با آن ارتباط، وجود داشته باشد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13   757 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

00:10:43

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

آیا این امکان وجود دارد که بدون پول زندگی کنیم؟ "مارک بویل" همین کار را کرد، و در طول راه، سفر خود را مستند کرد. بدیهی است، آنچه من انجام داده ام برای بیشتر مردم، کاملا افراطی بود. اکثر مردم نمی خواهند کاملا بدون پول بروند، اما فکر می کنم همه ما بواسطه کاستن اتکاء بر پول، در زندگیمان سود خواهیم کرد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06   1258 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

00:16:12

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

وقتی به مکان زندگی تان نگاه می کنید، آیا صلح و آرامش پیدا می کنید، یا درهم برهمی و اشیای غیرضروری در آن است؟
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10   1659 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

00:14:25

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

من فکر می کنم که اگر جهان کاملا وگان شود یا حتی گیاهخوار گردد، این می تواند قدمی بزرگ در جهت بالا رفتن معیارها اخلاقی به طریقی باشد که ما با اخلاقیات در زندگی مان هدایت شویم. و این میتواند بسیار مهم باشد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13   449 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13
<>Go to page
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.046s