جستجوی تاریخ برنامه
از الی
ادبیات تعالی بخش

Delve into the wonders of the literary world through inspiring books and stories for all ages from international authors. “Our only purpose in life is to express divinity and then to recognize it everywhere, to bring everything back to self-realization.”~ Neale Donald Walsch Bestselling author of the "Conversations with God" series

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

00:13:40

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

اگر می خواهید آزاد و محبوب باشید، پس نباید به دیگران آسیب برسانیم و از دیگران سوء استفاده نکنیم ما باید به آنها اجازه دهیم که زندگی شان را داشته باشند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05   176 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

00:11:25

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

در سال ۲۰۰۶، پروژه ای بنام 'اقتصاد آزاد' راه اندازی کردم که، در آن زمان، بزرگترین وب سایت تبادل مهارت در جهان بود.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20   394 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

00:10:59

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

فکر می کنم وقتی شما، وقتی هر کدام از ما، در اوج خود هستیم، و وقتیکه احساس می کنیم کاملا بسوی خاستگاه کشیده می شویم، مثل زمانیکه با همه موجودات زنده مرتبط می شویم، فکر میکنم گرایش بیشتری بسمت زیبایی در آن، و با آن ارتباط، وجود داشته باشد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13   475 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

00:10:43

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

آیا این امکان وجود دارد که بدون پول زندگی کنیم؟ "مارک بویل" همین کار را کرد، و در طول راه، سفر خود را مستند کرد. بدیهی است، آنچه من انجام داده ام برای بیشتر مردم، کاملا افراطی بود. اکثر مردم نمی خواهند کاملا بدون پول بروند، اما فکر می کنم همه ما بواسطه کاستن اتکاء بر پول، در زندگیمان سود خواهیم کرد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06   679 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

00:16:13

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

وقتی به مکان زندگی تان نگاه می کنید، آیا صلح و آرامش پیدا می کنید، یا درهم برهمی و اشیای غیرضروری در آن است؟
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10   816 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

00:14:25

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

من فکر می کنم که اگر جهان کاملا وگان شود یا حتی گیاهخوار گردد، این می تواند قدمی بزرگ در جهت بالا رفتن معیارها اخلاقی به طریقی باشد که ما با اخلاقیات در زندگی مان هدایت شویم. و این میتواند بسیار مهم باشد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13   281 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13

اخلاق در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۲ از ۳

00:12:31

اخلاق در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۲ از ۳

این حقوقی است که ما فکر می کنیم باید شامل حال تمامی موجودات گردد، که میتوانند از حفاظتهایی بهره برند که این حقوق ارائه میدهد. و برای همین تنها نباید به گونه انسان محدود گردد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-08   340 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-08

عمل به اخلاقیات: هِنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۱ از ۳

00:12:54

عمل به اخلاقیات: هِنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۱ از ۳

من "عمل به اخلاقیات" را نوشتم چونکه سالهای بسیاری نزدیک به هِنری اسپیرا بوده ام که او را پیشگام جنبش حقوق حیوانات در قرن ۲۰ام میدانم.
ادبیات تعالی بخش
2019-11-29   349 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-11-29

مجموعه کتابهای "جورج": ماجراهاجوییهای جالب کیهانی

00:16:58

مجموعه کتابهای "جورج": ماجراهاجوییهای جالب کیهانی

پروفسور 'ستیون هاوکینگ' فیزیکدان مشهور جهان و دخترش، 'لوسی هاوکینگ' یک سری کتابهای تحسین شده کودکان را برای ما به ارمغان می آورند که دیدگاه علمی واقعی را با تخیل ماجراجویانه ترکیب می کند.
ادبیات تعالی بخش
2019-11-20   217 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-11-20

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۲ از ۲

00:14:49

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۲ از ۲

Today, Grameen Bank has over nine million borrowers, mostly women, 97% women. And they own the bank; they take the money and start a business and continue to take the money, improve their lives. Bangladesh has done wonderful in terms of reducing poverty in the country. At the end of 1971, 85% of the people were under poverty. Today, that poverty line came down to 22%, so that’s a long journey that
ادبیات تعالی بخش
2019-10-24   277 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-10-24

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۱ از ۲

00:14:20

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۱ از ۲

A Professor of Economics, Muhammad Yunus established the bank as a way of giving economic self-determination to some of the most underprivileged people in the world. His efforts have also inspired the formation of several other similarly modelled institutions throughout the world. Offering microfinance to the less privileged, it gives security and hope to millions. Muhammad Yunus’s experiment micr
ادبیات تعالی بخش
2019-10-18   244 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-10-18

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 2 of 2

00:15:15

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 2 of 2

He said, “This will come according to your practice and experience.” Don’t hanker for all these so-called powers. Don’t do that. Human potentials are immense. If you study the life of great people, whenever they said, “It’s not we, it’s God (who) has done.” Why did they say that? It is done through them, why did they say that it is God (who) has done? Are they lying? Because if you did this and th
ادبیات تعالی بخش
2019-09-06   1064 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-09-06

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 1 of 2

00:16:18

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 1 of 2

Like a multifaceted diamond, Swami Rama had of many brilliant talents. He was an extraordinary spiritual Master, a medical doctor, renowned scientist, prolific author, gifted singer, Artist, and humanitarian. Even before his conception, his grand and auspicious destiny was known among the Himalayan sages. His autobiography, “Living with the Himalayan Masters,” was published in 1978 and his conside
ادبیات تعالی بخش
2019-08-30   1623 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-08-30

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2638 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 6 of 6

00:15:02

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 6 of 6

Marian Hailey-Moss speaks about her publishing house, “Color the World With Kindness.” Let’s check out two more of Marian’s wonderful books: “Cha Cha Chicken” and “Peacefood.” They are like the physical angel for human kind. This is the secret: farm animals and pet animals and human beings are… all the same.” “We’ve got to spread Mother Nature’s secret around.” May we all turn to the life-affirmin
ادبیات تعالی بخش
2019-06-09   5631 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-06-09

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 5 of 6

00:15:59

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 5 of 6

By sharing Emma and her pig friend story, Marian hopes to raise awareness of the cruelty in the animal agriculture industry. Marian has also written three books about elephants: “Nala the Little Elephant,” “An Elephant Called Butterfly,” and “An Elephant Called Mira.” What is Butterfly, a baby African elephant, doing in New York City? And why is she in the garden of Emma’s apartment house? Oh, it’
ادبیات تعالی بخش
2019-06-01   5332 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-06-01

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 4 of 6

00:15:17

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 4 of 6

"We sat under a tree to rest. Whether we had a dream or saw a vision, we're not sure. But somehow Mother Nature told us an ancient secret of our planet. This secret has almost been forgotten. It's a secret that must be shared." "We are all the same!" "Our hearts are the same. We all need love, and we all want to live our lives. So when you meet another being, and you remember the secret, you will
ادبیات تعالی بخش
2019-05-25   5993 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-05-25

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 3 of 6

00:14:14

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 3 of 6

“Okay! This is the secret: farm animals and pet animals and human beings are all the same. Does everybody here love their mothers? Does everybody here have friends? Have feelings of being sad, happy, loving? Do you bleed when you are cut? Do you need shelter and food? Does everybody here like to look at the stars and the sunrise and flowers? Do you like to play? And most of all, do you want to kee
ادبیات تعالی بخش
2019-05-15   5292 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-05-15

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 2 of 6

00:15:01

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 2 of 6

In 1993, Marian’s spiritual search culminated when she received initiation into the Quan Yin Method from Supreme Master Ching Hai. Together with the Parisian artist Marc Chalvin, Marian Hailey-Moss has also published 11 children’s books and three coloring books about the animals. Most recently, they released “Mother Nature's Secret,”which Marian co-wrote with Chris Stover. We are privileged to hav
ادبیات تعالی بخش
2019-05-08   5798 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-05-08

Al-Hafiz Basheer Ahmad Masri: Islamic Concern for Animals

00:18:14

Al-Hafiz Basheer Ahmad Masri: Islamic Concern for Animals

How animals’ role in nature cannot be understood without first acknowledging the relationship and responsibility of humans toward animals. In recent years, many important contributions made by modern naturalists have opened the doors to an improved human attitude toward animals. Let’s take a moment to reflect on Allah and the magnitude of Hiers marvelous creations. And scientific proof showing tha
ادبیات تعالی بخش
2019-05-06   4437 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-05-06
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها