جستجوی تاریخ برنامه
از الی
سفری به عوالم زیبایی

Enjoy an award-winning series showcasing the beauty of our planet and the unique artistry and vibrant cultures of its extraordinary inhabitants.

یک جشن کریسمس- یادآوری عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۴ از ۵

00:19:28

یک جشن کریسمس- یادآوری عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۴ از ۵

من، "مایین"، امروز خانم را به باغ می آورم تا از گلها لذت ببرد، تا تسلی غم و اندوه اش باشد و منتظر آب فروش، آقای "لی آر" بماند. من سعی می کنم تا او را به باغ هدایت کنم بطوریکه این زوج بتوانند یکدیگر را ملاقات کنند و در مورد سرنوشتشان بحث کنند. عالی نیست؟
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-09   87 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-09

یک جشن کریسمس- یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۵

00:18:10

یک جشن کریسمس- یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۵

The T’Rưng and Ching Kram bamboo gong are two traditional music instruments of the Ê Đê people from Central Highlands, Âu Lạc (Vietnam). Made from bamboo tubes, they are often called the soul of the mountains, the sound of the forests. In ancient times, during harvest season, villagers used to hold festivals and play these instruments to celebrate and thank Heaven and Earth. Next, we would like to
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-07   314 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-07

یک جشن کریسمس - یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۵

00:15:14

یک جشن کریسمس - یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۵

در غار 'بیت لحم'، فرشتگان آواز می خوانند خداوند ستایش می شود، و انسانها در صلح و آرامش هستند. در غار 'بیت لحم'، چوپان ها جمع می شوند، با عشق و اخلاص آواز می خوانند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-02   295 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-02

یک جشن کریسمس - یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۵

00:18:36

یک جشن کریسمس - یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۵

شادی برای جهان، خداوند آمده است. بگذار زمین پادشاهی اش را بپذیرد. بگذار هر قلبی جایی برای "او" آماده کند، و بهشت و طبیعت آواز می خوانند، و بهشت و بهشت و طبیعت آواز می خوانند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-30   231 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-30

حفظ ایمان و امید طی روزگار سخت

00:22:07

حفظ ایمان و امید طی روزگار سخت

وقتی بیشترین سعی خود را می کنید اما شما موفق نمی شوید. وقتی آنچه را که میخواهید دریافت می کنید اما نه آنچه که شما نیاز دارید. وقتی احساس می کنید خیلی خسته اید اما نمیتوانید بخوابید. در بدبختی گیر کردید. وقتی اشکها در صورت تان سرازیر و جاری میشوند، (صورتت را پایین بیاور) چون چیزی را از دست دادید شما نمی توانید جایگزین کنید. (نمی توان جایگزین کرد) وقتی کسی را دوست دارید اما آن را از دست میدهید. (از
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-25   282 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-25

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۳ از ۳

00:17:49

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۳ از ۳

موسیقی ما درباره زندگی مان می گوید، این موسیقی یکعالمه درد، و یک عالمه غم و اندوه دارد. یک پرتره خانوادگی. یک جفت کفش کهنه. یک صندلی برای استراحت کردن سر خسته یک فرد. این کارهای هنری نگاه اجمالی نادری به دنیای درونی هنرمندان پناهجو را ارائه می دهد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-23   138 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-23

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۶ از ۶

00:25:00

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۶ از ۶

عشق ما، بی حد و حصر است. چقدر این جاده های عزیز را دوست دارم! عشق ما، بی حد و حصر است. چه کسی دل این را دارد که ما را از هم جدا کند؟
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-21   371 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-21

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۲ از ۳

00:13:52

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۲ از ۳

Mr. Huberman was a Jewish violinist born in Czestochowa, Poland, in 1882. Amid growing anti-Semitic policies that rippled across Europe during the 1930s, premier Jewish musicians found themselves jobless and their lives threatened. Mr. Huberman realized that his orchestra was a way to save his fellow musicians and began to tirelessly work to fulfil that dream. Eventually, he was able to rescue nea
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-20   138 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-20

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۵ از ۶

00:25:32

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۵ از ۶

من این کیک (وگان) را از طرف همه می برم تا از پدران همه موجودات تشکر کنیم. زیرا من واقعا می بینم که آنها هم مانند ما انسانها از خانواده شان مراقبت میکنند. گاهی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم ولی آنموقع با خودم دوربین ندارم. دفعات زیادی چنین چیزی دیده ام. همین حالا، برادر ما نقش «سای سای» قو را اجرا کرد. وای! او خیلی خوب بود. مثل اینست که او به یک قو تبدیل شده بود. در همان احساسات غرق شده بود. آن قو، پر
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-17   383 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-17

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۱ از ۳

00:15:41

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۱ از ۳

June 20th was declared World Refugee Day by the United Nations. Throughout the long history of humankind, there have been refugees all over the world, as the result of conflicts or natural or human-made disasters. In our three-part show, we pay tribute to some of the distinguished artists, who happened to be refugees. These special individuals imbue their struggles, love, and longing into moving c
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-16   243 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-16

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۴ از ۶

00:24:56

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۴ از ۶

پرندگان آواز می خوانند، کجا آواز می خوانند؟ در کوهستان، در دهکده و همچنین در مزارع.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-13   269 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-13

پزشکی که با شروط، معالجه می کند، قسمت ۲ از ۲

00:19:40

پزشکی که با شروط، معالجه می کند، قسمت ۲ از ۲

من هنوز منتظر شما هستم، عاشقانه، مشتاقانه تا ابد منتظر شما هستم. یک روز، از رویای زمینی بیدار میشوید، و به خانه باز خواهید گشت، در کنار من و در شکوه. من هنوز منتظر تو هستم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-11   492 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-11

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۳ از ۶

00:30:37

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۳ از ۶

The next program is a modern dance “The Silent Love”, displaying the noble love of a swan father. The dancer got his inspiration from the story of the swan dad Sai Sai in the photo book “The Noble Wilds” by Supreme Master Ching Hai. Now, with great respect for the swan father, let’s watch “The Love of Silence” performed by a professional dancer from the Taipei Center, Formosa (Taiwan). “It’s very
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-09   439 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-09

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۲ از ۶

00:27:07

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۲ از ۶

The Bible says, “Train up a child in the way he should go; even when he is old, he will not depart from it.” The best father is the one who guides his children towards God. Today, we’ve specially invited a few good fathers who were initiated by Master to practice the Quan Yin Method during Her early days in Taiwan (Formosa). Please come on the stage and receive our special praise. Next, we’re goin
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-06   473 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-06

راوی حکایات "ما حیوانات": مصاحبه با جو- آن مک آرتور (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:15:43

راوی حکایات "ما حیوانات": مصاحبه با جو- آن مک آرتور (وگان)، قسمت ۴ از ۴

ما میتوانیم از همه مهارتهای خودمان استفاده کنیم، هر چه که میخواهند باشند، تا جهان را به مکانی بهتری تبدیل کنیم. استاد اعظم چینگ های: "همراه با تشویق، جایزه درخشان عکاس شفیق جهانی به جو- آن مک آرتور اهدا میشود همراه با کمک پرمهر ۱۰ هزار دلاری بعنوان هدیه حمایتی برای کار شریف ایشان، در عشق بیکران الهی."
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-05   233 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-05

پزشکی که با شروط معالجه می کند، قسمت ۱ از ۲

00:20:15

پزشکی که با شروط معالجه می کند، قسمت ۱ از ۲

از ارکیده جنگل پرسیدم عزیزم، آیا تو میدانی؟ کجا بروم تا آن عالم صلح آمیز را پیدا کنم؟
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-04   634 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-04

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۱ از ۶

00:17:48

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۱ از ۶

من از روزی میترسم که شما دیگر در قید حیات نباشید. من از روزی میترسم که دیگر چهره محبوب شما را نبینم. که دیگر چهره محبوب شما را نبینم. من برای زمان دعا می کنم، تا به کندی حرکت کند، تا این امکان باشد که شما را همیشه در زندگی داشته باشم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-02   585 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-02

راوی حکایات "ما حیوانات"، مصاحبه با جو- آن مک آرتور (وگان)، قسمت ۳ از ۴

00:14:51

راوی حکایات "ما حیوانات"، مصاحبه با جو- آن مک آرتور (وگان)، قسمت ۳ از ۴

چیزی که میخواهم نشان بدهم "ما حیوانات" است و اینکه ما با آن حیوانات چگونه رفتار می کنیم. استاد اعظم چینگ های: "همراه با تشویق، جایزه درخشان عکاس شفیق جهانی به جو- آن مک آرتور اهدا میشود همراه با کمک پرمهر ۱۰ هزار دلاری بعنوان هدیه حمایتی برای کار شریف ایشان، در عشق بیکران الهی."
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-29   212 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-29

ژورجی شامینه'، باریتون پرتغالی برای صلح

00:14:33

ژورجی شامینه'، باریتون پرتغالی برای صلح

من واقعاً فکر می کنم روزی که ما موسیقی را به قلب جامعه برگردانیم، همه ما بهتر خواهیم شد. و با هم مدارا خواهیم کرد. به یکدیگر گوش خواهیم داد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-26   163 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-26

راوی حکایات "ما حیوانات"، مصاحبه با جو- آن مک آرتور (وگان)، قسمت ۲ از ۴

00:15:41

راوی حکایات "ما حیوانات"، مصاحبه با جو- آن مک آرتور (وگان)، قسمت ۲ از ۴

آنچه ما با تصاویر انجام میدهیم - و آلان این فقط من نیستم، و ما چندین نفر هستیم، عکاسان و فیلمسازان - ما همه چیز را در "آرشیو ما حیوانات" قرار میدهیم. من فکر می کنم این بهترین کاری که تا کنون انجام داده ایم. استاد اعظم چینگ های: "همراه با تشویق، جایزه درخشان عکاس شفیق جهانی به جو- آن مک آرتور اهدا میشود همراه با کمک پرمهر ۱۰ هزار دلاری بعنوان هدیه حمایتی برای کار شریف ایشان، در عشق بیکران الهی."
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-22   285 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-22
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها