جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
سفری به عوالم زیبایی

Enjoy an award-winning series showcasing the beauty of our planet and the unique artistry and vibrant cultures of its extraordinary inhabitants.

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۴ از ۴

00:17:36

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۴ از ۴

مادر، لطفاً مرا به ماه ببر که همیشه در آسمان می درخشد در آسمان، ماه بسیار می درخشد درخشندگی به ستارگان می رسد مادر، لطفاً مرا به ماه ببر
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-17   130 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-17

بازگشت به مد ساده با 'خانم تسلیم بلبلیا'

00:13:21

بازگشت به مد ساده با 'خانم تسلیم بلبلیا'

Ms. Tasleem Bulbulia is a successful fashion designer from South Africa and founder of “Bulbulia Threads,” a leading modest fashion brand. Modest fashion is a new clothing trend that strives to dress women stylishly and elegantly without the need to be revealing. “I grew up in South Africa, a western country, as a Muslim woman. And when I was growing up, we always just dressed up more modestly tha
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-15   103 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-15

محبوب ابدی، قسمت ۲ از ۴

00:16:24

محبوب ابدی، قسمت ۲ از ۴

چگونه میتوانم تشرف بگیرم تا ممارست معنوی کنم؟
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-13   394 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-13

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۳ از ۴

00:23:52

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۳ از ۴

من واقعاً امیدوارم که بشریت به سرعت با دوستان حیوان شان هماهنگ شوند و بطور صلح آمیزی با هم بر روی کره زمین زندگی کنند! من معتقدم خیلی زود آن روز فرا خواهد رسید، زیرا ما برکات پر مهر خداوند متعال و استاد اعظم چینگ های، استاد در قید حیات را داریم، که سیاره مان را به بهشتی شاد تبدیل خواهند کرد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-10   265 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-10

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۴

00:26:53

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۴

بیایید دعا کنیم که با این بحران بشریت بیدار شود و اهمیت حفاظت از طبیعت و همچنین زندگی در هماهنگی با یکدیگر را بازشناسد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-08   271 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-08

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۱۰ از ۱۰

00:37:25

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۱۰ از ۱۰

من مایلم به شما تبریک بگویم و از اجرای فوق العاده تان تشکر کنم. خدا به شما برکت دهد. خدا، بودا، به تایوان (فورموسا) و همه برکت دهد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-07   254 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-07

محبوب ابدی، قسمت ۱ از ۴

00:16:30

محبوب ابدی، قسمت ۱ از ۴

من یک آینه جادویی دارم. آن میتواند سئوالهای شما را پاسخ دهد. دوباره ساعت ۳ صبح اینجا بیایید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-06   523 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-06

سومین سالگرد شروع به کار سوپریم مستر تلویزیون مبارک باد، قسمت ۲ از ۲

00:18:00

سومین سالگرد شروع به کار سوپریم مستر تلویزیون مبارک باد، قسمت ۲ از ۲

ای برادر، به یکباره بیدار شو! با افتخار بر دریاها و رودخانه های بزرگ قدم بردار مستقیم در خورشید شعله ور نگاه کن و عهد کن که برای نجات همه [موجودات از گرفتاری] فداکاری کنی!
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-03   461 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-03

سومین سالگرد شروع به کار سوپریم مستر تلویزیون مبارک باد، قسمت ۱ از ۲

00:14:40

سومین سالگرد شروع به کار سوپریم مستر تلویزیون مبارک باد، قسمت ۱ از ۲

Tomorrow, October 3, 2020 marks the third anniversary of Supreme Master Television’s relaunch. During the current global pandemic, we’re blessed more than ever to have Supreme Master Television, a source of light and positivity. We tune in for tips on protecting ourselves against Covid-19, for up-to-date news and developments, for information on environmental protection and veganism, for shining e
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-02   289 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-02

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۱ از ۴

00:22:51

جشنواره ی دلپذیر نیمه پاییز سال ۲۰۱۹، قسمت ۱ از ۴

با یکدیگر راه خانه مان را پیدا کردیم ماه پشت سر ما درخشان تابید مهتاب، لباس شب من بود سایه مایل مرا نشان می دهد
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-01   621 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-10-01

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۹ از ۱۰

00:18:19

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۹ از ۱۰

با قدرت درونی مان، ما میتوانیم بدون تلفن از دوردستها بشنویم. ما میتوانیم از گذشته، حال و آینده مطلع شویم. ما می توانیم در همه جا حاضر باشیم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-29   623 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-29

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۸ از ۱۰

00:19:07

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۸ از ۱۰

این واقعا به دنیا بسیار کمک می کند زیرا آنها با خلاقیت درونی و عشق شان یاری میرسانند. گاهی ما بسیار مشغله داریم و فراموش میکنیم. ما هر روزه بسیار کار میکنیم و این انرژی را فراموش می کنیم. اجراهای آنان یادآوری برای ما در مورد این موضوع هستند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-26   370 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-26

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۷ از ۱۰

00:28:38

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۷ از ۱۰

هرگز فکر نمیکردم که نقاشی میتواند به موسیقی تبدیل شود. این استعدادی خارق العاده است.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-22   391 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-22

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۶ از ۱۰

00:25:23

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۶ از ۱۰

Next is a very special performance entitled “A Spiritual Banquet of Celestial Art.” The music is composed by Mr. Chiang Jien-Jun, and the animation produced by Mr. Liu Wei-Zhong, It will be performed by an outstanding chamber music sextet. Wow, this is amazing! What an unprecedented style of performance! Yes, it’s a seamless and harmonious fusion of animation, sextet performance, and Supreme Maste
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-19   373 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-19

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۵ از ۱۰

00:27:07

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۵ از ۱۰

Now let us welcome the third performance, “The One,” presented by Mr. Lee and Ms. Kim Joo-Won. “(And the next piece name is ‘The One.’ ‘The One’ means all for one, and one for all.) Wow. Sounds like peace. (Yes.)” “Wow, really expressive. No need language. Thank you.” The following performance is “I Will Forever Love You” with lyrics and music by Supreme Master Ching Hai. This song was performed a
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-16   430 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-16

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۴ از ۱۰

00:20:18

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۴ از ۱۰

بله، حتما، حتما، مطمئنا. از این اجرای فوق العاده و رقصندگان زیبای تان، بسیار متشکرم. رقصیدن باعث می شود مردم نشاط بسیار زیادی را احساس کنند زیرا شما از نظر جسمی نیز تمرین می کنید، نه فقط از نظر ذهنی و خلاقیت درونی، بلکه از نظر فیزیکی هم تمرین می کنید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-12   385 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-12

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۳ از ۱۰

00:18:44

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۳ از ۱۰

ما باید هنرمندان را تحسین کرده و آنها را حمایت کنیم. زیرا وقتی با زندگی مشغول هستیم یا کسل هستیم، میتوانیم برویم و اجراهای آنها را ببینیم، یک فیلم ببینیم، موسیقی بشنویم، رقص یا آواز و دل ما باز خواهد شد. پس این هم یک کمک شریف به جامعه است. بهمین دلیل باید از آنها تشکر کنیم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-08   668 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-08

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹، جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹،در تایوان (فورموسا)، قسمت ۲ از ۱۰.

00:25:39

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹، جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹،در تایوان (فورموسا)، قسمت ۲ از ۱۰.

حضار عزیز، ما اکنون با استاد اعظم چینگ های از طریق تلفن در ارتباط هستیم. بیایید با تشویق گرم به استاد خوش آمد بگوییم. سلام، استاد. خوش آمدید، استاد! سلام، استاد! من این برنامه را نگاه می کردم. سلام، معاون رئیس جمهور. متشکریم استاد که زمانی را از برنامه روزانه پر مشغله تان کنار گذاشتید تا به ما امروز در این گردهمایی بپیوندید. من برنامه شما را تماشا می کردم. بسیار زیبا بود.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-05   527 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-05

در مورد هنرپیشگی و معنویت - هنرپیشه اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:14:38

در مورد هنرپیشگی و معنویت - هنرپیشه اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

مدیتیشن کردن و وگان بودن، زندگی مرا در جهتی بهتر دگرگون کرده است. و مرا به هنرپیشه ای بهتر، انسانی بهتر، مادری بهتر، دوستی بهتر و هر چیز دیگر، تبدیل کرده است. بنابراین، وگان باشید و صلح بیافرینید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-25   423 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-25
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها