جستجوی تاریخ برنامه
از: الی:
کلام حکمت

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

تعالیم چوانگ تسو: فصل ۱۳، بهشت تائو، قسمت ۲ از ۴

00:13:45

تعالیم چوانگ تسو: فصل ۱۳، بهشت تائو، قسمت ۲ از ۴

"چوانگ تسو" گفت: "فضیلت امپراطورها و پادشاهان این است که آسمانها و زمین را به عنوان پروردگار خود در نظر بگیرند، و تائو (راه) و تی (اخلاقیات) را به عنوان اصول راهنمایی خود و بی عملی را به عنوان اقدام عادی خود در نظر گیرند."
کلام حکمت
2019-12-05   12 نظرات
کلام حکمت
2019-12-05

تعالیم چوانگ تسو: فصل ۱۳، بهشت تائو، قسمت ۱ از ۴

00:11:34

تعالیم چوانگ تسو: فصل ۱۳، بهشت تائو، قسمت ۱ از ۴

"چوانگ تسو" گفت: "آنکس که ادراکی شفاف از فضیلت آسمانها و زمین دارد با "ریشه عظیم" و "منشا بزرگ" در ارتباط است او در هماهنگی با بهشت است. و اگر کسی بتواند از آن برای صلح و تمهیدات عادلانه در دنیا استفاده کند، در هماهنگی با مردم هستند. و هر کس در هماهنگی با مردم باشد گفته میشود شادمانی انسانی دارد. و کسی که با بهشت در هماهنگی باشد گفته میشود که شادمانی آسمانی دارد. "
کلام حکمت
2019-12-04   102 نظرات
کلام حکمت
2019-12-04

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۲ از ۲

00:22:17

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۲ از ۲

"شادی همیشه تازه، خداوند است. او خستگی ناپذیر است، درحالیکه سالهای زیادی به مراقبه تان ادامه دادید، او شما را با خلاقیت بی نهایت در بر می گیرد. سرسپرده ایی چون تو که راهی به سوی خداوند یافته است هیچگاه نمیتواند تصور کند او را با شادی دیگری عوض کند... "
کلام حکمت
2019-12-03   246 نظرات
کلام حکمت
2019-12-03

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:15

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   213 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

اشعار منتخب از 'گیتانجالی' اثر 'رابیندرانات تاگور' قسمت ۲ از ۲

00:11:42

اشعار منتخب از 'گیتانجالی' اثر 'رابیندرانات تاگور' قسمت ۲ از ۲

"دعایم به درگاه تو اینست، خدای من - بزن، بزن به ریشه نیاز در قلبم. به آرامی به من قدرت بده تا شادیها و غمهایم را تحمل کنم. به من قدرت بده تا عشقم را در خدمت مثمرثمر سازم. به من قدرت بده تا هیچگاه فقرا را از خود نرانم یا زانوهایم را جلو قدرت و زور گستاخی خم نکنم. به من قدرت بده تا تا ذهنم را به بالای چیزهای جزئی روزانه ارتقاء دهم. به من قدرت بده تا قدرتم را همراه با عشق به خواست و اراده ات تسلیم کنم".
کلام حکمت
2019-11-30   184 نظرات
کلام حکمت
2019-11-30

اشعار منتخب از 'گیتانجالی' اثر 'رابیندرانات تاگور' قسمت ۱ از ۲

00:11:37

اشعار منتخب از 'گیتانجالی' اثر 'رابیندرانات تاگور' قسمت ۱ از ۲

"با لمس جاودانه دستانت قلب کوچک من محدودیت اش را در شادی از دست میدهد و به سخن غیر قابل وصفی، جان میدهد. هدایای بیکران تو، برای من می آید تنها در این دستان بسیار کوچک من. سالها می گذرد، و هنوز تو می ریزی، و هنوز جا برای پر شدن وجود دارد".
کلام حکمت
2019-11-29   40 نظرات
کلام حکمت
2019-11-29

دانه ای به بزرگی یک تخم مرغ' - داستانی کوتاه اثر لئو تولستوی

00:12:59

دانه ای به بزرگی یک تخم مرغ' - داستانی کوتاه اثر لئو تولستوی

"مزرعه ام، زمین خدا بود. هر کجا که شخم میزدم، آنجا مزرعه ام بود. زمین رایگان بود. این چیزی بود که هیچ مردی، از آن خودش نمیدانست. کار تنها چیزی بود که مردان، از آن خودشان میدانستند".
کلام حکمت
2019-11-28   108 نظرات
کلام حکمت
2019-11-28

آرامش درونی از کجا می آید؟ قسمت ۲ از ۳

00:31:43

آرامش درونی از کجا می آید؟ قسمت ۲ از ۳

ملکوت درون ما است؛ سعادت، خوشبختی، نیروانا، همگی درون خودمان است. بسیاری از افراد آنرا یافته اند. بسیاری از افراد از آن لذت می برند. آنها منتطر نمی مانند تا مرگ آنها فرا برسد و به بهشت بروند یا به نیروانا بروند؛ آنها هم اکنون از آن لذت می برند. متدهای زیادی برای یافتن ملکوت یا نیروانا وجود دارند. اما من معتقدم که بهترین، امن ترین، و سریعترین متد، متد "کوان یین" است.
کلام حکمت
2019-11-27   277 نظرات
کلام حکمت
2019-11-27

از گروه کلیسای صلیب سرخ: در زمینه استادی، کمال، و معنویت، قسمت ۲ از ۲

00:14:42

از گروه کلیسای صلیب سرخ: در زمینه استادی، کمال، و معنویت، قسمت ۲ از ۲

" پس برای داشتن یک زندگی معنوی، باید توسط الهامات، ترغیبات، و تمایلاتی که ریشه در "خود الهی" دارد اداره شود، و همانطوریکه وجدان دیکته می کند، ابراز شود. و از این قدرتهای برتر و قوای ذهنی که انسان از آن آگاه است، نیز استفاده شود. از اینرو، فضیلت های شریف خاصی هستند که مشخصه فرد معنوی است. برخی از این فضیلت ها، حقیقت، عدالت، فروتنی، و شفقت است".
کلام حکمت
2019-11-26   134 نظرات
کلام حکمت
2019-11-26

از گروه کلیسای صلیب سرخ: در زمینه استادی، کمال، و معنویت، قسمت ۱ از ۲

00:15:09

از گروه کلیسای صلیب سرخ: در زمینه استادی، کمال، و معنویت، قسمت ۱ از ۲

“راه رسیدن به استادی باید شخصی باشد، زیرا در درون خود فرد آشکار می شود. هر کجا "خود" است، و همچنین جاییکه اشتیاق صادقانه ای وجود دارد تا روشهای خاصی را احتمالا برای تولید تجارب مورد نیاز امتحان کنید، جای ایده الی هست. اگر استادی بتواند متدهای مفیدی را برای شما مقرر نماید، او به هدف خود خدمت کرده است. از آن به بعد، ممارست شخصی دارای اهمیت است".
کلام حکمت
2019-11-25   210 نظرات
کلام حکمت
2019-11-25

گزیده ای از 'ته تتوس' اثر افلاطون: سقراط در مورد ماهیت دانش، قسمت ۲ از ۲

00:15:38

گزیده ای از 'ته تتوس' اثر افلاطون: سقراط در مورد ماهیت دانش، قسمت ۲ از ۲

"گفته میشود همه چیزها نسبی هستند؛ شما بدرستی نمی توانید هر چیزی را با هر اسمی بنامید، مانند بزرگ یا کوچک، سنگین یا سبک، زیرا بزرگ، کوچک خواهد شد و سنگین، سبک میشود- هیچ چیز یا کیفیت مجردی وجود ندارد، بلکه از حرکت و تغییر و ترکیب همه چیزها به یکدیگر مرتبط میشوند که "تبدیل شدن" به غلط توسط ما نامگذاری شده است، اما واقعا در حال تبدیل شدن است، زیرا هیچ چیز، سکون ندارد، بلکه همه چیز در حال تبدیل شدن است."
کلام حکمت
2019-11-23   86 نظرات
کلام حکمت
2019-11-23

گزیده ای از 'ته تتوس' اثر افلاطون: سقراط در مورد ماهیت دانش، قسمت ۱ از ۲

00:15:08

گزیده ای از 'ته تتوس' اثر افلاطون: سقراط در مورد ماهیت دانش، قسمت ۱ از ۲

"من خودم ابدا نه خردمند هستم و نه چیزی دارم که اختراعی یا تولد روح خودم باشد تا که آنرا نمایش دهم، اما کسانیکه با من مکالمه می کنند منفعت می برند. برخی از آنها در ابتدا کسل کننده به نظر می آیند، اما بعدا، زمانی که آشنای ما بیشتر میشوند، انگار خداوند نسبت به آنان مهربان میشود، همگی آنها، پیشرفت خیره کننده ای میکنند؛ این هم به عقیده دیگران و خودشان است."
کلام حکمت
2019-11-22   165 نظرات
کلام حکمت
2019-11-22

متون مذهبی تولتک ها: زندگی و تعالیم 'کویتزالکواتل' - فصل های۱۳-۱۶، قسمت ۲ از ۲

00:17:21

متون مذهبی تولتک ها: زندگی و تعالیم 'کویتزالکواتل' - فصل های۱۳-۱۶، قسمت ۲ از ۲

"دوستان، درباره مرگ ما تعمق و فکر نکنید. خودتان را فریب ندهید. در کنار ما، گلهای زیبایی شکوفه می زنند، آنهاییکه شادی آن 'یگانه' هستند که همه ما بخاطر "او" زندگی می کنیم. برای شاهزادگان متوفی گریه نکنید. هیچکس تا ابد در اینجا نخواهد ماند."
کلام حکمت
2019-11-21   71 نظرات
کلام حکمت
2019-11-21

متون مذهبی تولتک ها: زندگی و تعالیم 'کویتزالکواتل' - فصل های۱۳-۱۶، قسمت ۱ از ۲

00:17:10

متون مذهبی تولتک ها: زندگی و تعالیم 'کویتزالکواتل' - فصل های۱۳-۱۶، قسمت ۱ از ۲

"خودتان را فریب ندهید. مردگان، نمی میرند؛ آنها بیدار میشوند. ما که اینجا زندگی می کنیم در واقع زندگی نمی کنیم؛ ما خواب می بینیم. مردن یعنی تبدیل به یک خدا، یک خورشید، یک ماه، یک ستاره، باد، دریا و زمین شوید. این را بدانید: مردگان از رویای این زندگی بیدار میشوند. چه آنها افرادی خردمند و شریفی باشند، یا که بردگانی باشند، همه آنها به سرزمین اسرار میروند."
کلام حکمت
2019-11-20   87 نظرات
کلام حکمت
2019-11-20

از 'شری گورو گرانت صاحب' کتاب مقدس آیین سیک: گزیده ای از صفحات ۶۹-۷۲، قسمت ۲ از ۲

00:17:26

از 'شری گورو گرانت صاحب' کتاب مقدس آیین سیک: گزیده ای از صفحات ۶۹-۷۲، قسمت ۲ از ۲

"من فدایی یک گورو واقعی هستم؛ من در شک و تردید، سرگردان بودم، و "او" مرا در مسیر درست قرار داد. اگر خداوند نگاه رحمتش را به ما بیاندازد، ما را با خودش متحد می کند."
کلام حکمت
2019-11-19   212 نظرات
کلام حکمت
2019-11-19

از 'شری گورو گرانت صاحب' کتاب مقدس آیین سیک: گزیده ای از صفحات ۶۹-۷۲، قسمت ۱ از ۲

00:16:09

از 'شری گورو گرانت صاحب' کتاب مقدس آیین سیک: گزیده ای از صفحات ۶۹-۷۲، قسمت ۱ از ۲

کسانی که "حقیقت" را بعنوان غذایشان و "حقیقت" را بعنوان لباسشان می پذیرند، در "یگانه حقیقی" خانه خودشان را دارند. آنها مدام "یگانه حقیقی" را ستایش می کنند و در 'کلام حقیقی' "شاباد" (صوت درونی بهشتی) اقامتگاه خودشان را دارند. آنها "خدا"، "روح اعظم" را در همه تشخیص می دهند و از طریق تعالیم گورو در خانه ذات درونی خود سکنی می گزینند."
کلام حکمت
2019-11-18   85 نظرات
کلام حکمت
2019-11-18

سوترایی درباره عهدها و اجرهای اصلی استاد طب 'نور لاجورد تاتاگاتا'، قسمت ۴ از ۴

00:15:47

سوترایی درباره عهدها و اجرهای اصلی استاد طب 'نور لاجورد تاتاگاتا'، قسمت ۴ از ۴

بودا گفت، "کسانی از شما که میخواهید خیرخواهی و اجرهای 'افتخار جهان استاد طب نور لاجورد تاتاگاتا' را جبران کنند، باید همیشه با این روش، به همه موجودات با ادرک منفعت برسانند و برایشان شادی ارمغان بیاورند."
کلام حکمت
2019-11-16   187 نظرات
کلام حکمت
2019-11-16

سوترایی درباره عهدها و اجرهای اصلی استاد طب 'نور لاجورد تاتاگاتا'، قسمت ۳ از ۴

00:17:08

سوترایی درباره عهدها و اجرهای اصلی استاد طب 'نور لاجورد تاتاگاتا'، قسمت ۳ از ۴

بودا گفت: "علاوه بر این، آنها (همه موجودات باادراک) باید این اجراها و عهدهای اصیل بودا را هنگام تلاوت و حفظ کردن این سوترا در نظر داشته باشند، در مورد معنی آن تأمل کنند و آن را برای دیگران توضیح دهند. آنوقت همه آرزوهایشان برآورده می شود - با آرزوی طول عمر، فرد طول عمر بدست می آورد؛ با آرزوی ثروت، فرد ثروت به دست می آورد؛ با آرزوی مقام رسمی، فرد مقام رسمی به دست می آورد؛ با آرزوی به دنیا آوردن پسران و دختران، فرد پسردار و دختردار میشود."
کلام حکمت
2019-11-15   195 نظرات
کلام حکمت
2019-11-15

از انجیل صلح اسن: گزیده ای از کتاب یک، قسمت ۲ از ۲

00:17:35

از انجیل صلح اسن: گزیده ای از کتاب یک، قسمت ۲ از ۲

"حقیقتا به شما می گویم، موسی قوانین خود را از خدا نه بشکل نوشته بلکه از طریق کلمه زنده، دریافت کرد. قانون، کلام زنده از خدای زنده به پیامبران زنده برای انسانهای زنده است. در همه چیز، که زندگی میباشد، قانون نوشته شده است. شما آن را در چمن می یابید، در درخت، در رودخانه، در کوهستان، در پرندگان آسمان، در ماهی های دریا؛ اما عمدتا آن را در خودتان جستجو کنید."
کلام حکمت
2019-11-14   127 نظرات
کلام حکمت
2019-11-14

از انجیل صلح اسن: گزیده ای از کتاب یک، قسمت ۱ از ۲

00:16:43

از انجیل صلح اسن: گزیده ای از کتاب یک، قسمت ۱ از ۲

"خوشحالید، که شما قدرت شیطان را به دور می اندازید، زیرا من شما را به ملکوت فرشتگان مادرمان راهنمایی خواهم کرد، جایی که قدرت شیطان نمی تواند وارد شود." "مادرت در توست، و تو در او. او شما را به دنیا آورد، او به شما حیات می بخشد. او بود که جسم تان را به شما داد و تو روزی باید آن را دوباره به 'او' پس دهی."
کلام حکمت
2019-11-13   227 نظرات
کلام حکمت
2019-11-13
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید