جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
کلام حکمت

از موضوعات روشن ضمیرانه، گفتگوها و نقل قول های بسیاری از متون مقدس ادیان بزرگ و گروه های معنوی سراسر جهان لذت ببرید. تعالیم از شیوه های معنوی بسیاری به شما ارائه میشوند، از جمله آئین بیشنو، آئین بودایی، کائو دای، مسیحیت، کنفوسیوس گرایی، اسن ها، فلسفه یونانی، آئین هندو، آئین بودایی هوآ هائو، اسلام، جین گرایی، یهودیت، مانی گرایی، موهیسم، آئین صلیب گل سرخ، آئین شینتو، آئین سیک، تصوف، تائوگرایی، عرفان، بودیسم تبتی، باورهای تولتک، انجمن جهانی برادری سفید، معنویت بومیان آمریکایی و آئین زرتشت.این برنامه همچنین فضیلت معنوی ارزشمند استاد اعظم چینگ های در مورد معنای زندگی، آرامش درونی و دیگر موضوعات مهم که ایشان با حقیقت جویان در تورهای سخنرانی در سراسر جهان، در بیش از ۳۰ سال گذشته، در میان گذاشته اند را ارائه میدهد.

عشق فراگیر خداوند: از تنخ مقدس یهودیت: کتاب اشعیا، قسمت ۲ از ۲

00:13:12

عشق فراگیر خداوند: از تنخ مقدس یهودیت: کتاب اشعیا، قسمت ۲ از ۲

“Seek the Lord when He is found, call Him when He is near. The wicked shall give up his way, and the man of iniquity his thoughts, and he shall return to the Lord, Who shall have mercy upon him, and to our God, for He will freely pardon. ‘For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways,’ says the Lord. ‘As the Heavens are higher than the Earth, so are My ways higher than your
کلام حکمت
2021-11-30   10 نظرات
کلام حکمت
2021-11-30

عشق فراگیر خداوند: از تنخ مقدس یهودیت: کتاب اشعیا، قسمت ۱ از ۲

00:12:48

عشق فراگیر خداوند: از تنخ مقدس یهودیت: کتاب اشعیا، قسمت ۱ از ۲

Judaism’s history begins around 2000 BCE with the Covenant between God (Elohim) and Abraham. Over a thousand years later, as the Jewish faithful Believe, God's (Elohim’s) laws and commandments were revealed to the Prophet Moses on Mount Sinai, forming the Torah, which is the first part of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible, or Tanakh, and the ancient writings of the Talmud, embody the beliefs and
کلام حکمت
2021-11-29   177 نظرات
کلام حکمت
2021-11-29

عشق و سرسپردگی به ساد گورو- سرودهای عرفانی از پاداوالی 'ماهارشی مهی پارامهانس' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:15:42

عشق و سرسپردگی به ساد گورو- سرودهای عرفانی از پاداوالی 'ماهارشی مهی پارامهانس' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"آزاد کردن جهان از ترس ها و گناهان به شدت نابود کننده، همان نیروی حیاتی سرسپردگان است، و به آنها همدردی بی پایان می دهد، من به 'ساد گورو' تعظیم می کنم، که دهنده دانش و پروردگار بزرگ است."
کلام حکمت
2021-11-26   171 نظرات
کلام حکمت
2021-11-26

هوش ناب در دستیابی به حقیقت محض: از سقراط (گیاهخوار) - گفتگوی گلاکون در 'جمهوری' اثر افلاطون (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:11:25

هوش ناب در دستیابی به حقیقت محض: از سقراط (گیاهخوار) - گفتگوی گلاکون در 'جمهوری' اثر افلاطون (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"همه چیزها تمایل دارند که روح را وادار کنند که نگاهش را به سمت آن مکان بچرخاند جاییکه کمال وجود است، که او باید، به هر طریقی، مشاهده کند."
کلام حکمت
2021-11-24   176 نظرات
کلام حکمت
2021-11-24

مسیر بسوی ملکوت خدا- از انجیل لوقا (گیاهخوار) در کتاب مقدس، قسمت ۲ از ۲

00:11:30

مسیر بسوی ملکوت خدا- از انجیل لوقا (گیاهخوار) در کتاب مقدس، قسمت ۲ از ۲

"همیشه مراقب باشید، و دعا کنید تا باشد که بتوانید تا از همه چیزهایی که در شرف وقوع است رهایی یابید و باشد که بتوانید در با پسر انسان باشید."
کلام حکمت
2021-11-23   250 نظرات
کلام حکمت
2021-11-23

مسیر بسوی ملکوت خدا- از انجیل لوقا (گیاهخوار) در کتاب مقدس، قسمت ۱ از ۲

00:14:13

مسیر بسوی ملکوت خدا- از انجیل لوقا (گیاهخوار) در کتاب مقدس، قسمت ۱ از ۲

"نزدیک شدن و رسیدن به ملکوت خدا چیزی نیست که قابل مشاهده باشد، و مردم نخواهند گفت، "اینجاست" یا "آنجاست"، زیرا ملکوت خدا در قلب شماست."
کلام حکمت
2021-11-22   293 نظرات
کلام حکمت
2021-11-22

از "الواح بهاالله" (گیاهخوار) در آیین بهایی: لوح اقدس – مقدس ترین لوح، قسمت ۲ از ۲

00:10:38

از "الواح بهاالله" (گیاهخوار) در آیین بهایی: لوح اقدس – مقدس ترین لوح، قسمت ۲ از ۲

"برکت بر آن روحی که با دم احیاگر من به حیات بازگشت و اجازه ورود به بارگاه الهی مرا یافت."
کلام حکمت
2021-11-20   209 نظرات
کلام حکمت
2021-11-20

آهیمسا یا طریقت عدم خشونت: گزیده های از 'همه مردان، برادرند' اثر 'مهانما گاندی جی' (گیاهخوار))، قسمت ۲ از ۲

00:13:40

آهیمسا یا طریقت عدم خشونت: گزیده های از 'همه مردان، برادرند' اثر 'مهانما گاندی جی' (گیاهخوار))، قسمت ۲ از ۲

"عدم خشونت قدرتی است که همه میتوانند بطور یکسان آنرا به کار ببندند، به شرطی که ایمانی جاودان به خدای عشق داشته باشند و از اینرو به تمام بشریت یکسان عشق بورزند."
کلام حکمت
2021-11-18   192 نظرات
کلام حکمت
2021-11-18

آموزش متعالی تر روح - از «مسیر تشرف» اثر 'دکتر رودولف اشتاینر' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:13:14

آموزش متعالی تر روح - از «مسیر تشرف» اثر 'دکتر رودولف اشتاینر' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

"ملایمت، مدارای بیصدا، و صبر واقعی، روح را به روی دنیای ارواح، و جان را به روی عالم جان ها، میگشاید."
کلام حکمت
2021-11-16   266 نظرات
کلام حکمت
2021-11-16

آموزش متعالی تر روح - از «مسیر تشرف» اثر 'دکتر رودولف اشتاینر' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:12:35

آموزش متعالی تر روح - از «مسیر تشرف» اثر 'دکتر رودولف اشتاینر' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"من حتما باید هر کاری که ممکن است را برای فرهنگ روح و روان انجام دهم، اما من در آرامش کار خواهم کرد تا زمانیکه توسط قدرت های متعالی تر، لیاقت اشراق قطعی را پیدا کنم."
کلام حکمت
2021-11-15   277 نظرات
کلام حکمت
2021-11-15

جا پای سنگی در برنامه کاربردی: از 'آگاهی مسیح' اثر 'ادگار کیسی'، قسمت ۲ از ۲

00:12:53

جا پای سنگی در برنامه کاربردی: از 'آگاهی مسیح' اثر 'ادگار کیسی'، قسمت ۲ از ۲

"'از من به تو، که یکدیگر را دوست داشته باشید.' آنوقت، ثمرات عشق چه هستند؟ ثمرات روحی؛ که مهربانی، امید، رفاقت، عشق برادرانه، دوستی، صبر میباشد..."
کلام حکمت
2021-11-13   195 نظرات
کلام حکمت
2021-11-13

جا پای سنگی در برنامه کاربردی: از 'آگاهی مسیح' اثر 'ادگار کیسی'، قسمت ۱ از ۲

00:13:05

جا پای سنگی در برنامه کاربردی: از 'آگاهی مسیح' اثر 'ادگار کیسی'، قسمت ۱ از ۲

"آرام صحبت کنید. اغلب لبخند بزنید. بگذار عشق پدر از طریق برکاتی که در "او" وجود دارد روز به روز در زندگی شما بدرخشید."
کلام حکمت
2021-11-12   164 نظرات
کلام حکمت
2021-11-12

عشق، غذای روح ها: گزیده هایی از 'شهر استرالی' فصل های ۱۵ و ۱۸، قسمت ۱ از ۲

00:14:47

عشق، غذای روح ها: گزیده هایی از 'شهر استرالی' فصل های ۱۵ و ۱۸، قسمت ۱ از ۲

"فرزندم، خداوند هرگز ما را فراموش نمی کند، ما هرگز نخواهیم توانست از "او" بخاطر همه مهربانی هایش سپاسگزاری کنیم. جدایی مان چقدر طولانی بوده است، اما شما نباید فکر کنید که شما را فراموش کرده بودم. گاهی اوقات پروردگار به طور موقت ما را جدا می کند تا شاید که عشق الهی را یاد بگیریم."
کلام حکمت
2021-11-10   365 نظرات
کلام حکمت
2021-11-10

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۱۲: الهامی از کائنات 'ابیراتی' و 'تاتاگاتا آکسوبیا'، قسمت ۲ از ۲

00:12:37

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۱۲: الهامی از کائنات 'ابیراتی' و 'تاتاگاتا آکسوبیا'، قسمت ۲ از ۲

"اگرچه کائنات 'ابیراتی' به کائنات 'ساها' آورده شده بود، کائنات 'ساها' افزایش یا کاهش نیافت؛ نه فشرده و نه مسدود شد."
کلام حکمت
2021-11-09   270 نظرات
کلام حکمت
2021-11-09

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۱۲: دیدن کائنات 'ابیراتی' و 'تاتاگاتا آکسوبیا'، قسمت ۱ از ۲

00:14:40

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۱۲: دیدن کائنات 'ابیراتی' و 'تاتاگاتا آکسوبیا'، قسمت ۱ از ۲

»"لیچاوی ویمالاکیرتی» به بودا گفت، 'خداوندا، وقتی از نزدیک او را می بینم، من هیچ تاتاگاتایی را نمی بینم. چرا؟'"
کلام حکمت
2021-11-08   275 نظرات
کلام حکمت
2021-11-08
<>به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها