جستجوی تاریخ برنامه
از الی
کلام حکمت

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

گزیده هایی از 'نیایش ها و مدیتیشن های' مادر - وسیله های الوهیت باشید، قسمت ۲ از ۲

00:15:34

گزیده هایی از 'نیایش ها و مدیتیشن های' مادر - وسیله های الوهیت باشید، قسمت ۲ از ۲

"خدایا، استاد زندگی ما، بگذار اوج گیریم بر فراز همه مرقبت و توجه برای حفظ جنبه مادی مان."
کلام حکمت
2020-07-09   6 نظرات
کلام حکمت
2020-07-09

گزیده هایی از 'نیایش ها و مدیتیشن های' مادر - وسیله های الوهیت باشید، قسمت ۱ از ۲

00:15:47

گزیده هایی از 'نیایش ها و مدیتیشن های' مادر - وسیله های الوهیت باشید، قسمت ۱ از ۲

"این تو هستی که در هر چیزی و هر موجودی، انجام دهنده می باشی و او که به قدر کافی به تو نزدیک است که بدون استثاء در همه اعمال، تو را می بیند، می داند که چگونه هر عمل را به یک برکت تبدیل کند."
کلام حکمت
2020-07-08   91 نظرات
کلام حکمت
2020-07-08

از کتابخانه عرفانی 'نجع حمادی': درباره رستاخیز و پدر، قسمت ۲ از ۲

00:11:19

از کتابخانه عرفانی 'نجع حمادی': درباره رستاخیز و پدر، قسمت ۲ از ۲

"او نه فقط یگانه ای است که 'بدون آغاز' و 'بدون پایان' نامیده میشود، زیرا زاده نشده است و جاودانه است؛ بلکه... در عظمت اش، دست نیافتنی، در خردش، نفوذناپذیر، در قدرتش، غیرقابل درک و در شیرینی اش، غیر قابل سنجش است."
کلام حکمت
2020-07-07   181 نظرات
کلام حکمت
2020-07-07

از کتابخانه عرفانی 'نجع حمادی': درباره رستاخیز و پدر، قسمت ۱ از ۲

00:12:10

از کتابخانه عرفانی 'نجع حمادی': درباره رستاخیز و پدر، قسمت ۱ از ۲

"رستاخیز چیست؟ این همیشه افشاگری آن کسانی است که برخاستند. ... بجای رستاخیز، مناسب تر این است که بگوییم این جهان یک توهم است؛ آن از طریق منجی مان، حضرت 'عیسی مسیح'، موجودیت پیدا کرده است."
کلام حکمت
2020-07-06   133 نظرات
کلام حکمت
2020-07-06

گزیده هایی از فتوح الغیب از شیخ عبدالقادر گیلانی: مقالات ۶ - ۱، قسمت ۲ از ۲

00:12:12

گزیده هایی از فتوح الغیب از شیخ عبدالقادر گیلانی: مقالات ۶ - ۱، قسمت ۲ از ۲

"الله (اوست باری تعالی) فرموده است: 'من با کسانی هستم که به سبب من، دل شکسته شده اند.' بنابراین الله (اوست باری تعالی) تا زمانیکه خواست و اراده خود را کاملاً انکار نکنید، با شما نخواهد بود. وقتی اینها شکسته میشوند، و شما دارای هیچ چیز پایدار و مفیدی نباشید، خداوند شما را دوباره زنده می کند و نیروی اراده جدید را برای شما کار می گذارد تا تمرین و ممارست کنید."
کلام حکمت
2020-07-04   162 نظرات
کلام حکمت
2020-07-04

گزیده هایی از فتوح الغیب از شیخ عبدالقادر گیلانی: مقالات ۶ - ۱،قسمت ۱ از ۲

00:12:18

گزیده هایی از فتوح الغیب از شیخ عبدالقادر گیلانی: مقالات ۶ - ۱،قسمت ۱ از ۲

"او که از نفس خودش بیرون رفته، بسوی کار استادش، اینک او بجز استاد و کار او، هیچ چیزی را از هر منبع دیگری نمی بیند و نه چیزی می شنود و نه چیزی درک می کند. اگر او اصلاً درک کند، اگر او بشنود و یاد بگیرد، سخنان او همان چیزی است که او گوش می دهد و دانش او همان چیزی است که او می داند."
کلام حکمت
2020-07-03   241 نظرات
کلام حکمت
2020-07-03

افشای اسرار پادشاه 'گودفره ری' - حکمت باستانی فاش شده توسط استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:14:08

افشای اسرار پادشاه 'گودفره ری' - حکمت باستانی فاش شده توسط استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"احساس فعالیت زندگی مهمترین نکته کنترل نشده - از آگاهی انسان است. این انرژی انباشه شده ای است که بواسطه افکار، به درون ماده اتمی رانده میشود، و از اینرو - افکار به چیزهایی تبدیل می شوند. من به شما می گویم – نمیتوان بر لزوم مراقبت از احساسات بسیار زیاد تاکید کرد... افکار هرگز نمی توانند به چیزهایی تبدیل شوند - تا زمانی که آنها با احساسات پوشانده شوند."
کلام حکمت
2020-07-02   242 نظرات
کلام حکمت
2020-07-02

افشای اسرار پادشاه 'گودفره ری' - حکمت باستانی فاش شده توسط استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ،قسمت ۱ از ۲

00:13:39

افشای اسرار پادشاه 'گودفره ری' - حکمت باستانی فاش شده توسط استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ،قسمت ۱ از ۲

"'حقیقت زندگی اینست، شما نمی توانید آرزوی تجلی آن چه که در جهان هستی و کائنات امکان پذیر نیست را داشته باشید. هر چه احساس درون این آرزو شدیدتر باشد، سریعتر به دست خواهد آمد. با این حال، اگر کسی به اندازه کافی احمق باشد که آرزوی چیزی کند که یکی دیگر از فرزندان خدا یا هر بخش دیگری از آفرینش او، صدمه ببیند، آنوقت آن شخص تاوان آنرا بشکل نزاع یا شکست در جایی در تجربه زندگی خودش، پس خواهد داد.'"
کلام حکمت
2020-07-01   290 نظرات
کلام حکمت
2020-07-01

از متون مقدس 'اخوت سفید جهانی': در ستایش خداوند، بخش اول، قسمت ۲ از ۲

00:12:49

از متون مقدس 'اخوت سفید جهانی': در ستایش خداوند، بخش اول، قسمت ۲ از ۲

"در حال حاضر شما باید به آنچه که زمانی نسبت به دیگران انجام دادید، بپردازید. به همین علت امروز، شرایط مطلوبی به شما داده شده است تا زندگی تان را بهبود بخشید. زندگی فعلی شما فرصتی است برای از بین بردن همه تضادهایی که وجود دارند. اکنون می توانید آنها را از بین ببرید."
کلام حکمت
2020-06-30   132 نظرات
کلام حکمت
2020-06-30

از متون مقدس 'اخوت سفید جهانی': در ستایش خداوند، بخش اول،قسمت ۱ از ۲

00:13:21

از متون مقدس 'اخوت سفید جهانی': در ستایش خداوند، بخش اول،قسمت ۱ از ۲

"شما باید این را بدانید که فارغ از راه و روشی که در آن مردم خود را به ظهور میرسانند، همه اینها برای ستایش خدا است. اشتباهات و غفلت های شما، نمایانگر فرصتهایی برای ارتقاء موجوداتی که پیشرفته تر از شما هستند، میباشد. وقتی اشتباه خاصی می کنید، این موجودات که برای شما نامرئی هستند، از این خطا برای شکل گیری یک فضیلت بزرگ استفاده خواهند کرد. ...با این حال، اشتباهات نباید از روی قصد و عمدا انجام شود."
کلام حکمت
2020-06-29   165 نظرات
کلام حکمت
2020-06-29

گزیده هایی از شهر آسترالی- فصل ۶: پند ارزشمند

00:13:22

گزیده هایی از شهر آسترالی- فصل ۶: پند ارزشمند

"تنها راه برای تعادل معنوی اینست که قلبتان را به روی نور الهی بگشایید."
کلام حکمت
2020-06-27   375 نظرات
کلام حکمت
2020-06-27

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۵ از ۵

00:23:19

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۵ از ۵

"عصر طلایی" زمانی است، مثل یک وقتی، یا مدتها پیش، یا زمانهای خیلی قدیم، آن هنگام که ما، یکی بودن با خدا را تجربه کردیم و هر چیزی را که آرزو می کردیم بلافاصله برآورده میشد. ما می توانیم همین آلان "عصر طلایی" را تجربه کنیم، اگر این ارتباط را با خدا داشته باشیم. هر روز، برای رهروان "کوآن یین"، یک "عصر طلایی" است.
کلام حکمت
2020-06-26   204 نظرات
کلام حکمت
2020-06-26

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۴ از ۵

00:24:24

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۴ از ۵

ما باید هر موقع که می توانیم زندگیمان را وقف کنیم و تا می توانیم هر چیزی و هرکاری را وقف آن کنیم، تا به برادرمان و خواهرمان کمک کنیم، خواه آن مادی باشد خواه معنوی باشد. ما یکی هستیم.
کلام حکمت
2020-06-25   163 نظرات
کلام حکمت
2020-06-25

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۳ از ۵

00:22:47

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۳ از ۵

بنابراین اگر ما نمی توانیم کل جهان را تغییر دهیم، حداقل خودمان را تغییر میدهیم، محیط خود را تغییر میدهیم و میتوانیم هر کسی که میتوانیم بر او تاثیر بگذاریم را تغییر دهیم... شما باید در راه عیسی قدم بردارید... شما باید مشعل دار باشید. شما باید تغییر کنید…
کلام حکمت
2020-06-24   187 نظرات
کلام حکمت
2020-06-24

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۲ از ۵

00:26:28

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۲ از ۵

اگر ما میخواهیم کل بهشت یا خدایان، یا برخی عمارات سماوی را ببینیم، ما باید تا جایگاه آنان بالا برویم، و ما این کار را بوسیله تفکر- تفکری عمیق، عمیق، عمیق انجام میدهیم. من به شما نشان خواهم داد که چگونه قدرت تفکر خود را به منظور خارج شدن از این "دروازه" در اینجا، به دست آورید و با اراده خود، یا در هر زمانی به بُعد دیگری وارد شوید. شما تمرین می کنید و میتوانید آنرا در هر زمانی و هر جایی انجام دهید.
کلام حکمت
2020-06-23   233 نظرات
کلام حکمت
2020-06-23

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۱ از ۵

00:29:22

یک مشعل دار برای خدا باشید، قسمت ۱ از ۵

هر روح، هر بخش کوچکی از خدا انتخاب کرده است که به منظور تجربه جنبه های مختلف خداوند در مسیر متفاوتی قدم بردارد، و کل تجربه بشریت یا همه موجودات، کلیّت و تمامیت خدا را تشکیل میدهد. از اینرو، عیسی فرمود، "همسایه ات را دوست بدار، حتی، "دشمنانت را دوست بدار"- زیرا همه افراد، ما است.
کلام حکمت
2020-06-22   322 نظرات
کلام حکمت
2020-06-22

رواقی گری بعنوان یک روش زندگی – گزیده ای از رساله ی 'اپیکتتوس'، قسمت ۲ از ۲

00:14:07

رواقی گری بعنوان یک روش زندگی – گزیده ای از رساله ی 'اپیکتتوس'، قسمت ۲ از ۲

"به یاد داشته باشید که شما در نمایشنامه ای، از نوعی که نویسنده آنرا انتخاب میکند، بازیگر هستید - اگر کوتاه باشد، پس در نمایشنامه ای کوتاه؛ اگر بلند باشد، پس در نمایشنامه ای بلند. اگر خوشایند 'او' باشد که شما باید نقش یک مرد فقیر یا یک فلج، یا یک حاکم، یا یک شهروند عادی را بازی کنید، توجه کنید که آنرا به خوبی بازی کنید. زیرا این کار و حرفه شماست - تا آن بخش داده شده را خوب بازی کنید، ولی شخصی دیگر
کلام حکمت
2020-06-20   136 نظرات
کلام حکمت
2020-06-20

رواقی گری بعنوان یک روش زندگی – گزیده ای از رساله 'اپیکتتوس'، قسمت ۱ از ۲

00:14:10

رواقی گری بعنوان یک روش زندگی – گزیده ای از رساله 'اپیکتتوس'، قسمت ۱ از ۲

"چیزهایی که در توان ما هستند ذاتا آزاد، بدون محدودیت و بدون مانع هستند؛ اما آنهایی که فراتر از توان ما هستند ضعیف، وابسته، محدود، بیگانه هستند. آنوقت به یاد داشته باشید، اگر آزادی را به چیزهایی نسبت دهید که ذاتا وابسته هستند و آنچه را که متعلق به دیگران است را برای خودتان بردارید، شما عقب خواهید ماند، شما تاسف می خورید، شما آشفته خواهید شد، شما تقصیر را به گردن خدایان و بشر خواهید انداخت."
کلام حکمت
2020-06-19   205 نظرات
کلام حکمت
2020-06-19

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۹: درب عدم دوگانگی دارما، قسمت ۲ از ۲

00:13:12

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۹: درب عدم دوگانگی دارما، قسمت ۲ از ۲

"ندانستن تعالیم هیچکس، بیان نکردن هیچ چیز، نگفتن هیچ چیز، توضیح ندادن هیچ چیز، اعلام نکردن هیچ چیز، نمایان نکردن هیچ چیز، تعیین نکردن هیچ چیز - این ورود به عدم دوگانگی است."
کلام حکمت
2020-06-18   183 نظرات
کلام حکمت
2020-06-18

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۹: درب عدم دوگانگی دارما، قسمت ۱ از ۲

00:12:57

تعالیم 'ویمالاکیرتی'- فصل ۹: درب عدم دوگانگی دارما، قسمت ۱ از ۲

"آقایان خوب، لطفا توضیح دهید چطور بودیساتواها از درب عدم دوگانگی دارما وارد میشوند!"
کلام حکمت
2020-06-17   194 نظرات
کلام حکمت
2020-06-17
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها