جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
کلام حکمت

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۱ از ۲

00:16:15

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۱ از ۲

بیهودگی و بطالت به چه معناست؟ انسان پرهیزکار، و همه وجودهای چند بعدی، از زمان بسیار قدیم، در معرض انواع گوناگون انحرافات بوده اند؛ از آن رو متجلی می شوند تا شبیه افراد منحرفی باشند، که در چهار جهت در همه مکان ها تناسخ پیدا می کنند. و آنها با وهم و خیال، چهار عنصر را برای ساختار جسم فیزیکی خودشان انتخاب می کنند، و سایه هایی از شش غبار را می گیرند که به مانند تصویری از ذهن خودشان، دائ
کلام حکمت
2020-09-16   2 نظرات
کلام حکمت
2020-09-16

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۲ از ۲

00:12:42

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۲ از ۲

"... آن شادی، آن لذت، آن درک، «فقط» با گام برداشتن با 'او' می تواند بیاید. و 'او' به تو بسیار نزدیک است؛ 'او' در قلب توست، در زندگی توست، روز به روز."
کلام حکمت
2020-09-15   123 نظرات
کلام حکمت
2020-09-15

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۱ از ۲

00:13:02

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۱ از ۲

"یک کانال برکت برای دیگران بودن، آن هدفی است که هر روحی برای آن با اعمال آگاهانه به یک جهان مادی آمده است."
کلام حکمت
2020-09-14   149 نظرات
کلام حکمت
2020-09-14

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۲ از ۴

00:11:56

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۲ از ۴

بسیاری از کارهایی که ما انجام می دهیم سعی در ترغیب مردم دارد که شما مجبور نیستید بین دین تان و رژیم غذایی تان انتخابی بکنید... و به مردم می گوییم، ببین، شما می توانید ۹۰٪ از طعم و مزه را داشته باشید و این وگان است و شما مجبور نیستید که آنچنان فداکاریی کنید.
کلام حکمت
2020-09-12   245 نظرات
کلام حکمت
2020-09-12

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۱ از ۴

00:14:07

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۱ از ۴

من می گویم که وگانیسم و یهودیت بیش از بیش تطابق دارد. آیه ای در 'قرآن' وجود دارد که می گوید... و اینک، 'آهیمسا' که معمولاً با 'آیین هندو' مرتبط است... و اخلاقی که عیسی ما را به آن فرا می خواند بر آن اساس است...
کلام حکمت
2020-09-11   161 نظرات
کلام حکمت
2020-09-11

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۲ از ۲

00:14:51

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۲ از ۲

سلسله مراتب معنوی سیاره مان چرخشی است اما از فعالیتی پر از مهر و محبت و محل تلاقی انرژی ها که از مرکز اراده و خواست الهی می آید...
کلام حکمت
2020-09-10   287 نظرات
کلام حکمت
2020-09-10

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۱ از ۲

00:14:10

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۱ از ۲

"وضعیت ناراضی این جهان در نتیجه آگاهی جمعی قرنها خودخواهی، حساسیت و پیشرفت منحصر به فردی است، مسیح را با فرصت بی مانندش روبرو کرد…"
کلام حکمت
2020-09-09   274 نظرات
کلام حکمت
2020-09-09

فلسفه رواقی بکار رفته در فروتنی- گزیده ای از رساله ی "اپیکتتوس"، قسمت ۲ از ۲

00:13:12

فلسفه رواقی بکار رفته در فروتنی- گزیده ای از رساله ی "اپیکتتوس"، قسمت ۲ از ۲

"زیرا خطر بزرگی در با عجله بیرون انداختن آن چیزیکه هضم و جذب نشده، وجود دارد. از این رو، در برابر نادانی و جهل، اصول تان را به نمایش نمی گذارید، بلکه اقداماتی را که توانایی تجزیه و جذب آنها، تعالی دهد. "
کلام حکمت
2020-09-08   213 نظرات
کلام حکمت
2020-09-08

درک تقویم قوم مایا: گزیده ای از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

00:10:22

درک تقویم قوم مایا: گزیده ای از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

"پیروی از نشانه های مایا، جهان کلاسیک سنتی مایاها را قادر ساخت تا یک تمدن هماهنگ باشد. همه به هم احترام می گذاشتند زیرا آنها می دانستند در نقشه کیهانی، همه آنها بخشی از یک واحد تکاملی اند."
کلام حکمت
2020-09-07   192 نظرات
کلام حکمت
2020-09-07

جنبه های زندگی معنوی: اندیشه هایی در تنهایی اثر 'کشیش توماس مرتون' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:15:09

جنبه های زندگی معنوی: اندیشه هایی در تنهایی اثر 'کشیش توماس مرتون' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"اگر انسان قرار است که زندگی کند، او باید تماما سرزنده باشد، از لحاظ جسمی، روحی، ذهنی، قلبی و از نظر روحیه ای. همه چیز با کار خدا، با عشق و ایمان، باید ارتقاء پیدا کند و متحول شود."
کلام حکمت
2020-09-05   129 نظرات
کلام حکمت
2020-09-05

جنبه های زندگی معنوی: اندیشه هایی در تنهایی اثر 'کشیش توماس مرتون' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:15:26

جنبه های زندگی معنوی: اندیشه هایی در تنهایی اثر 'کشیش توماس مرتون' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"هر جایی خلوت و انزوا است که در آن انسان باید توبه کند و با مدعی مبارزه کند و قلب خودش را به لطف خدا پاک کند."
کلام حکمت
2020-09-04   166 نظرات
کلام حکمت
2020-09-04

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:14:27

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"من انسان را از سرشت (معنوی) غیرقابل رویت و از طبیعت (فیزیکی) قابل رویت آفریدم، هر دو مرگ و زندگی و تصویر او هستند، او مانند برخی از چیزهای آفریده شده بلد است سخن بگوید و در عین بزرگی، کوچک و مجددا در عین کوچکی، بزرگ است و من او را روی زمین قرار دادم... "
کلام حکمت
2020-09-03   218 نظرات
کلام حکمت
2020-09-03

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:14:31

اساس خلقت: از 'کتاب رازهای خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"حتی خورشید هم به خودی خود آرامش دارد، در حالی که من آرامشی پیدا نکردم، زیرا داشتم همه چیزها را می آفریدم، و من فکر قرار دادن شالوده ها، و آفریدن خلقت قابل رویت (فیزیکی) را تجسم میکردم."
کلام حکمت
2020-09-02   317 نظرات
کلام حکمت
2020-09-02

فلسفه رواقی بکار رفته در فروتنی - گزیده هایی از رساله ی اپیکتتوس ، قسمت ۱ از ۲

00:13:26

فلسفه رواقی بکار رفته در فروتنی - گزیده هایی از رساله ی اپیکتتوس ، قسمت ۱ از ۲

"مطمئن باشید که اساس تقوا نسبت به خدایان در این نهفته است - که از آنها پیروی کنید و تسلیم آنها شوید و در میان همه وقایع از آنها به خواسته خود پیروی کنید، انگار که عالیترین خرد آنها را اداره میکند."
کلام حکمت
2020-09-01   250 نظرات
کلام حکمت
2020-09-01

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

00:13:42

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

"پدر بزرگ های مان هشدار می دهند که نباید این سنت قدیمی به عنوان یک کنجکاوی، تلقی شود... درعوض، باید هدایتگر رشدمان در تمام سطوح باشد - جسمی، فکری، احساسی و معنوی."
کلام حکمت
2020-08-31   253 نظرات
کلام حکمت
2020-08-31

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۳ از ۳

00:34:17

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۳ از ۳

بدون اینکه این شخص مانع ما شود، ما قادر نخواهیم بود که توانایی مان و همچنین خردمان را بشناسیم. این نوعی چالش و آزمون است. بدون آزمون ها، ما هرگز نمی دانیم که چقدر قدرتمند هستیم، و هدف واقعی مان چیست.
کلام حکمت
2020-08-29   477 نظرات
کلام حکمت
2020-08-29

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۲ از ۳

00:27:43

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۲ از ۳

اگر من از درون، به خوبی از آن مراقبت کنم، جهان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. من چیزهای دنیوی را در اولویت قرار نمی دهم. اولویت، در درون و کار با بهشت است. آنگاه دنیا نیز خوب خواهد شد.
کلام حکمت
2020-08-28   574 نظرات
کلام حکمت
2020-08-28

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۱ از ۳

00:31:57

دیدار استاد اعظم چینگ های (وگان) با معاون سابق رئیس جمهور تایوان (فورموسا)، سرکار خانم 'لو شیو-لیئن' (گیاهخوار)، و مهمانان برجسته، قسمت ۱ از ۳

هر چه بیشتر مدیتیشن کنید برای کشور و برای جهان سودمند است. تنها و تنها صحبت کردن، خیلی مفید نیست. این فقط برای ذهن خوب است. با مدیتیشن میتوان به استاد واقعی اصیل مان دست یافت که برای کمک به جهان، بیرون می آید. این "خود" اصلی مان، ذات و سرشت بودایی مان است. کلمات گفته شده فقط برای ذهن هستند. این هم مفید است تا مردم علت اینکه باید مدیتیشن کنند را بفهمند.
کلام حکمت
2020-08-27   831 نظرات
کلام حکمت
2020-08-27

اشعاری از کائنات: رباعیات عمر خیام: اثری معنوی، قسمت ۲ از ۲

00:12:09

اشعاری از کائنات: رباعیات عمر خیام: اثری معنوی، قسمت ۲ از ۲

"از روی حقیقتی، نه از روی مجاز ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز بازی چه همی کنیم برنطع وجود، افتیم به صندوق عدم، یک یک باز."
کلام حکمت
2020-08-26   176 نظرات
کلام حکمت
2020-08-26

اشعاری از کائنات: رباعیات عمر خیام: اثری معنوی، قسمت ۱ از ۲

00:13:24

اشعاری از کائنات: رباعیات عمر خیام: اثری معنوی، قسمت ۱ از ۲

"ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شماریم - فردا؟ - که از ین دیر فنا در گذریم با هفت هزار سالگان، سر بسریم."
کلام حکمت
2020-08-25   255 نظرات
کلام حکمت
2020-08-25
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها