جستجوی تاریخ برنامه
از الی
سرزمین عجایب کودکان

سلامی ویژه از جوانان برای روز استاد اعظم چینگ های

00:15:12

سلامی ویژه از جوانان برای روز استاد اعظم چینگ های

Do you know what Supreme Master Ching Hai Day is? Well, On February 22, 1994, this day was declared by the governors of six states in the United States to honor Supreme Master Ching Hai's unconditional service and dedication to help all beings on our planet. This year, we are happy to tell you that many kids from different countries have lovingly prepared greeting cards for Supreme Master Ching Hai. “Hi, my name is Glayren. I'm from Medan, Indonesia. Happy Supreme Master Ching Hai Day! Be Vegan, Go Green, Save the Planet! I love You, Master.” “Your love makes this world bright with light. Your love makes this world like Heaven. Wishing Master happiness and good health. Thank You for Master's great love. I love You Master! From Om, Bangkok, Thailand.” “Hallo, Master! I'm Ga-heon living in Korea. Thank You so much, Master, for coming down to Earth and teaching us what meditation and veganism are all about. Also, thank You, Master, for teaching us how to respect animals. I wish that You stay healthy and happy.”
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-22   8 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-22

Our World of Colors

00:14:10

Our World of Colors

Welcome to our show "Our World of Colors." Hallo kids, all the colors are so beautiful. Indeed, it's a beautiful sight, with so many colors all around us. Do you want to see it? Let's follow me. I will show you. Let's take a moment and look around us. What colors do you see? We live in a world full of colors. Without them, it would be a very dull place to live, don't you agree? Nature is especially rich in colors. Aside from the basic seven colors, there are so many hues and color combinations; the possibilities are infinite. It's a magical experience to walk in nature, and observe its beauty. Not only are plants and animals different in color, we humans are colorful too. Together we make this world colorful and beautiful. As a great artist, Supreme Master Ching Hai has graced the world with Her artistic creations using brilliant colors. She even created a "Rainbow Garden" for kids. Let's have a look!
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-15   127 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-15

سگ نجیب: دویدن بخاطر عشق

00:19:01

سگ نجیب: دویدن بخاطر عشق

در طول ۷۷ مایلی که او در مسابقه دوید، او میتوانست در هر مرحله ای کنار برود، اما چنین نکرد. من در او شجاعت و مقاومت بسیار زیادی دیدم، و در کودکی دشواری که من داشتم، بنوعی ضربه خورده که میتوانستم ببینم که "گوبی" هم زندگی سختی داشت.
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-01   177 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-01

سرگرمی سال نو چینی

00:10:44

سرگرمی سال نو چینی

سال نو مبارک
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-25   353 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-25

باملاحظه باشید و با دیگران درمیان بگذارید

00:16:24

باملاحظه باشید و با دیگران درمیان بگذارید

زنبورها، وزوز، وزوز، وزوزکنان، زنبورها از درختی به درختی دیگر پرواز می کنند. زنبورها، وزوز، وزوز، وزوزکنان، زنبورها یکعالمه عسل درست می کنند، و از درخت پرواز می کنند.
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-18   374 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-18

نجابت، قدرت است

00:16:48

نجابت، قدرت است

خورشید، آن مسافر را می بینی که عبایی پوشیده است؟ مسابقه ای را پیشنهاد می کنم تا این اختلاف مان را برای همیشه حل و فصل نماید! نفر اولی که عبا را از پشت او بر میدارد، از همه قویتر است! خب، این پیشنهاد بسیار جذابی است! من این چالش را می پذیرم! هر کسی که آن مرد را وادار کند تا عبایش را در آورد در کل زمین و آسمان، قدرتمندترین است. از آنجایی که این ایده شماست، "باد شمال"، می توانید اول بروید. خورشید و "باد شمال" مسابقه قدرت دارند. چه کسی برنده است؟
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-11   314 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-11

قدردان آنچه که دارید باشید

00:15:29

قدردان آنچه که دارید باشید

داستان ها، کاردستی ها، آهنگ ها، رقص ها، فرهنگ ها، علوم، افراد با استعداد و قهرمانان سراسر جهان - همه اینها و بیشتر را میتوانید در برنامه "سرزمین عجایب کودکان" ببینید.
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-04   814 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-04
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها