جستجوی تاریخ برنامه
از
الی

Spiritual Experiences, Part 1 – The Importance of the World Vegan Worldwide Meditation

00:02:23

Spiritual Experiences, Part 1 – The Importance of the World Vegan Worldwide Meditation

Hallo to my Dear Master, Savior of theWorld and humanity, and greetings to the Supreme Master Television team… I want to emphasize the importance of theWorld Vegan worldwide meditation to all Supreme Master Television viewers.Tonight in the worldwide meditation, I noticed that all those who participatedin the meditation were connected together by lines of Light energy. Thisconcentrated energy covers the entire Earth and gradually becomes moreextensive, more powerful and brighter. And this is the energy of the MasterPower that is uplifting and purifying the world. In this meditation, I saw two big verticalLight channels standing on Earth. One was the energy of our supplications(requests) for uplifting the world, which was going up and was connected to theHigher Heavens and Worlds. The other channel was for bringing down the help ofHeaven to save the world. In this channel, there were variousmedicines, vaccines, new inventions, and new foods to replace products madefrom animal-people, that were floating in the Light and coming down to Earth inorder to bring about the vegan world. I hope that this meditation manifestsWorld Peace as soon as possible. Minoo from AustraliaWorld Vegan, World Peace. U help 2 make it.Each of Master’s disciples has similar,different or more inner spiritual experiences and/or outer world blessings;these are just some samples. Usually we keep them to ourselves, as per Master’sadvice.To watch and download more testimonies,please visit SupremeMasterTV.com/to-heaven
ویژه!
2021-12-03   248 نظرات
ویژه!
2021-12-03

There is not an animal in the earth, but they are peoples like you.

00:00:33

There is not an animal in the earth, but they are peoples like you.

"هیچ جنبنده ای بر زمین نیست و نه پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، مگر آنکه آنها نیز افرادی مانند شما هستند. ما در کتاب (لوح محفوظ) از چیزی دریغ نکرده ایم. سپس همه به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید." ~ قرآن کریم سوره انعام، آیه ۳۸
ویژه!
2021-11-23   785 نظرات
ویژه!
2021-11-23

Animals have the breath of life and were given it by God.

00:00:25

Animals have the breath of life and were given it by God.

حیوانات نفس حیات دارند و آنرا خدا به آنها داده است. از این حیث، انسان آفریده شده به دست خداوند، با تمام موجودات زنده یکسان است. ~ پاپ مقدس ژان پل دوم
ویژه!
2021-11-23   556 نظرات
ویژه!
2021-11-23

نسخه های خانگی پیشگیرانه علیه کووید-۱۹ و سایر توصیه هایی از استاد اعظم چینگ های (وگان)

00:09:09

نسخه های خانگی پیشگیرانه علیه کووید-۱۹ و سایر توصیه هایی از استاد اعظم چینگ های (وگان)

برای دانلود رایگان نسخه های خانگی پیشگیرانه علیه کووید-۱۹ و سایر توصیه هایی از استاد اعظم چینگ های (وگان) لطفا با توصیه های دیگر استاد ترکیب کنید: MastersTipsOnCOVID-19.com من به شما نکاتی بیشتر برای پیشگیری یا درمان اضافه تر میدهم و نیز توصیه هایی که اگر خواستید آنها را امتحان کنید. آنها را مابین داروی دکتر بخورید، نه با هم، حداقل نیم ساعت بعد از آن.
ویژه!
2021-11-16   2623 نظرات
ویژه!
2021-11-16

ممنوعیت گوشت در تاریخ ژاپن برای ۱۲۰۰ سال از قرن ۷ تا ۱۹ میلادی

00:01:09

ممنوعیت گوشت در تاریخ ژاپن برای ۱۲۰۰ سال از قرن ۷ تا ۱۹ میلادی

در سال ۶۷۵ بعد از میلاد امپراطور تنمو از ژاپن "فرمان امپراطوری درمورد ممنوعیت گوشتخواری" درمورد حیوانات خشکی را صادر کرد و بعد از آن: "فرمان آزاد کردن موجودات زنده" را در سال ۶۷۶ بعد از میلاد صادر کرد. بعدها این قوانین تقویت شدند وقتی امپراتور شومو "حکم ممنوعیت نوشیدن الکل و سلاخی" را در سال ۷۳۷ بعد از میلاد صادر کرد. برای اطلاعات بیشتر و دانلودهای رایگان، لطفا از این وبسایت دیدن ف
ویژه!
2021-11-09   1017 نظرات
ویژه!
2021-11-09

قوانین حیوانات را برای یک دنیای وگان تقویت کنید

00:04:11

قوانین حیوانات را برای یک دنیای وگان تقویت کنید

(استاد در مورد (ترویج) وگانیسم در بودجه استاد در مورد ترویج وگانیسم در بودجه نیز پیشتر صحبت کردند. آیا جهان هرگز می تواند متحد شود تا یک قانون وگان را تصویب کند؟( سوال خوبی است. می تواند، آنها می توانند چنین کنند. همه رهبران فقط باید با هم بنشینند و آن را امضا کنند. ممنوعیت گوشت، ممنوعیت ماهی، ممنوعیت همه محصولات حیوانی را. خیلی ساده، آنها میتوانند اینرا انجام دهند. (بله، استاد. بله.) (معم
ویژه!
2021-11-09   1529 نظرات
ویژه!
2021-11-09

توصیه حکیمانه برای فرمانروایان

00:00:50

توصیه حکیمانه برای فرمانروایان

"وقتی همه غلات را بخوریم، قلب و روح ما به طور طبیعی پاک، روشن و چالاک میشوند، دیدی عمیق به مسائلِ پیدا و پنهان پیدا میکنیم، بینش هایی فراوانی به دست میاوریم، و بنابراین میتوانیم روندهای جهان را کاملاً بشناسیم. ازاینرو، حاکمی که باید در صف اول مردم قرار گیرد، باید دل و جانش را پاکیزه کند، و با درایت و خردش آمادگی مواجهه با مسائل دنیا را داشته باشد. گزیده ای از "روایاتی از دنیای روح"
ویژه!
2021-11-09   643 نظرات
ویژه!
2021-11-09

همه رهبران باید وگان باشند

00:00:53

همه رهبران باید وگان باشند

همه رهبران باید وگان باشند و تمام سلاخی های حیوانات را متوفف کنند. آنگاه آنها اجر بیشتری خواهند داشت. طولانی تر عمر میکنند. کشور آنها صلح آمیزتر و کامیاب تر خواهد شد. زیرا رهبر برای کل کشور بسیار مهم است. بنابراین رهبر باید کاملا از نظر استاندارد اخلاقی، شفقت، محبت و مهربانی، عالی باشد. برای اطلاعات بیشتر و دانلودهای رایگان، لطفا از این وبسایت دیدن فرمایید: SupremeMasterTV.com/
ویژه!
2021-11-09   730 نظرات
ویژه!
2021-11-09

هشدار از جهان ملکوتی

00:00:44

هشدار از جهان ملکوتی

"از طرف دیگر، هر کسیکه چنین سیاستمداران خودخواه و متعصبی را انتخاب کند که مایل به حمایت از گوشتخواری هستند، بدون شک آنچه که سزاوارشان است را دریافت میکنند و این هشداری از دنیای ملکوتی است. مانند اینست که شما آتش را بگیرید و دستتان را بسوزانید." برای اطلاعات بیشتر و دانلودهای رایگان، لطفا از این وبسایت دیدن فرمایید: SupremeMasterTV.com/SOS
ویژه!
2021-11-09   904 نظرات
ویژه!
2021-11-09

بازدید از جهنم، قسمت ۷- ناظر بودن سنجش تنبیه افرادی که در صنعت گوشت کار میکنند و افرادی که عاشق گوشت خوردن هستند

00:05:10

بازدید از جهنم، قسمت ۷- ناظر بودن سنجش تنبیه افرادی که در صنعت گوشت کار میکنند و افرادی که عاشق گوشت خوردن هستند

در حال حاضر، حیوانات به روشهای بسیار بیرحمانه ای در دامداریها و کشتارگاه های صنعتی شکنجه می شوند و از درد شدیدی رنج می برند. با این حال، افرادی که در صنعت گوشت کار می کنند نمی دانند روح شان در نتیجه این امرار معاش شان که بر اساس شفقت نداشتن است، با چه چیزی مواجه خواهد شد. در مدیتیشن اخیرم، استاد درونی ام، من و یک خواهر چینی را استاد درون ام، من و یک خواهر چینی را به سفر جهنم برد تا روشها
ویژه!
2021-10-18   3066 نظرات
ویژه!
2021-10-18

خداوند بی قید و شرط است.

00:04:33

خداوند بی قید و شرط است.

( استاد، اگر قرار است، استاد بی قید و شرط باشد و خدا باید بدون قید و شرط و بخشنده باشد، چرا شما برای نجات آنها از مردم میخواهید وگان باشند و توبه کنند؟ ) من اجبار نمی کنم. فقط راه را نشان میدهم. مثل این است که اگر میخواهید به جنوب بروید، من می گویم: "از آن مسیر." "از این قسمت عبور کنید، به آن چهارراه میرسید، و بعد بزرگراه را خواهید دید که به سمت جنوب میرود." [...] چرا من از شما یا
ویژه!
2021-10-18   1610 نظرات
ویژه!
2021-10-18

Peace News Around The World #20

00:04:13

Peace News Around The World #20

ویژه!
2021-10-16   311 نظرات
ویژه!
2021-10-16

فراخوان فوری برای منع جنایت مرتبط با گوشت

00:02:53

فراخوان فوری برای منع جنایت مرتبط با گوشت

اگر براستی فرزندان تان را دوست بدارید، هر کاری انجام میدهید، درسته؟ حتی از جان تان میگذرید. حتی از جان تان میگذرید. اما حتی لازم نیست از جان تان بگذرید، اما حتی لازم نیست از جان تان بگذرید، اینطوری حتی سالم تر می شوید. فقط از یک تکه گوشت حیوانات بگذرید که سمی است و برای شما و برای محیط زیست بد است و در هر حال به سیاره آسیب می زند، به سیاره ای که فرزندان شان میراث دار آن هستند. هنوز هم از
ویژه!
2021-10-06   2253 نظرات
ویژه!
2021-10-06

بازدید از جهنم، قسمت ۶- «کارما»ی کشتار و جنگ و موجهایی از ناخن هایی سیاه در جهنم

00:05:49

بازدید از جهنم، قسمت ۶- «کارما»ی کشتار و جنگ و موجهایی از ناخن هایی سیاه در جهنم

در سال ۲۰۱۰، من یک خواب بسیار واقعی دیدم. در آن رویا، من یک سرباز عالی رتبه بودم. من در مرکز فرماندهی فقط یک دکمه را فشار دادم و موشکهایی پرتاب شدند، که خانه ها و شهرهای زیادی را ویران کرده و غیرنظامیان زیادی را از بین بردند. من با داشتن قدرت کنترل زندگی [افراد] در دست ام، احساس قدرتمندی و اعتماد به نفس می کردم. بعد صحنه عوض شد. در یک خیابان جنگ زده، خانمی پیر و درمانده را دیدم. او مرا دید، روی
ویژه!
2021-09-27   2336 نظرات
ویژه!
2021-09-27
<>به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها