جستجوی تاریخ برنامه
از: الی:
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۳ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۳ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

بزرگان معنوی بسیاری از اقوام مختلف در اواسط دهه نود میلادی، مکاشفاتی داشتند. به آنها گفته شد که پیشگویی هایشان را با دنیا در میان بگذارند. خوب است که کل دنیا میتواند بشنود که اژدها از شرق (استاد اعظم چینگ های) با عقاب از غرب (اشاره به خودش) دیدن می کند. این بسیار بسیار ویژه است. مردم بومی این دانش مقدس را از هزاران سال پیش حفظ کرده اند. و اکنون زمان آن رسیده که با همدیگر همه موهبت های زیبای مان را ارائه کنیم. [لغت سلام در زبان بومی]. میخواهم از راه دور دست بسیار بسیار گرم و مهربانانه به استاد اعظم چینگ های بدهم و ایشان را در آغوش بگیرم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-19   86 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-19

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۲ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:18:35

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۲ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

"پیشگویی ها به ما می گویند که ما در زمان سرنوشت سازی هستیم." "امید است که از طریق دعاهایمان به 'طبیعت مادر' کمک کنیم که بر ما آسان گیرد و ملایمت به خرج دهد." "ریش سفیدان از من میخواهند که با افتخار به شما درود بفرستم، که شما 'یگانه' اعظم هستید." "توماس وان ولف"، خطاب به استاد اعظم چینگ های می گوید [واژه درود به زبان بومی] دوست دارم که با «استاد اعظم چینگ های» بسیار بسیار گرم و و محبت آمیز، دستی طولانی دهم و او را در آغوش گیرم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-12   238 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۱ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:17:57

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۱ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

مطمئنا، "بانوی بچه بوفالوی سفید" تمدنی را آورد که تا به امروز ماندگار مانده است. از نظر من، او نمایانگر یک پیام آور خداوند است. اینطور بنظر من میرسد که "مادر" مهربان یا پدر "مهربان" میخواسته اطمینان حاصل کند که همه فرزندان مان، اساتیدی دارند. و من معتقدم اساتید زیادی هستند که حتی تا به امروز ما هنوز درباره آنها چیزی نمی دانیم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-05   243 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۰ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:24:54

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۰ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

آنها می گویند زمانی، وقتیکه مردم ما رنج زیادی می بردند، دو مرد در جستجوی غذا بیرون رفتند. البته، آنچه که آنها واقعا نیاز داشتند، شاید که از آن بی اطلاع بودند، آنها به غذای معنوی نیاز داشتند. آنها زنی را دیدند که به آنها نزدیک می شد. او را در یک لباس کاملا سفید دیدند و یکی از مردان جوان تشخیص داد که او یک وجود مقدس است، فردیکه که ما او را یک "قدیسه" می نامیم. تنها حضور این موجود مقدس زندگی مردم را تغییر میدهد. فقط با حضور "او"، این فقط با عشق "او" است.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-29   455 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۹ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:34

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۹ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

هدف این است - که مهربانتر باشیم، دلسوزتر باشیم، و با محبت تر باشیم، تا وحدت را به زندگیمان بیاوریم، تا از افراد دیگر حمایت کنیم، تا به مظلومان کمک کنیم، تا دوست بداریم و شفقت داشته باشیم. الان دیگر زمان پیشگویی نیست. وقت آن است که پیشگوییها تحقق پیدا کنند. به همین علت ما اینجا هستیم. ما در حال به تحقق رساندن پیشگویی ها هستیم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-22   307 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۸ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:54

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۸ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

همه ما یک خانواده انسانی هستیم و آسیب به یک نفر، آسیب به همه است و ارزش نهادن به یک نفر، ارزش نهادن به همه است. و این پیام ابتدایی است که معتقدم لازم است به این واقعیت - واقف شویم. زیرا تا زمانیکه این کار را انجام ندهیم، از همدیگر جدا هستیم. ولی ما در واقع یکی هستیم! ما در حال بیداری به آن واقعیت معنوی هستیم، همه ما، همه در آن واحد، همه جا بر روی "زمین مادر".
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-15   410 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-15

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۷ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:22:15

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۷ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

"نور است و مهمتر از همه - 'زندگی' است که که مسیح به وفور به ارمغان خواهد آورد، و تا زمانی که او آن را بیاورد ما نمی دانیم معنی آن چیست؛ ما نمی توانیم وحی را درک کنیم که این امر ایجاد خواهد کرد و امکانات جدیدی که به روی ما باز خواهد شد. "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-08   467 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-08

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۶ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:27:45

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۶ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

"مسیح قدرت و انرژی متمایز عشق شهودی را درون جهان بشری آزاد خواهد کرد".
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-01   477 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۵ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:29:05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۵ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

"پسر خدا، در راهش است و او تنها نمی آید. محافظ اش که قبل از او می آید، در حال حاضر اینجاست و برنامه ای که آنها باید دنبال کنند از قبل تعیین شده و واضح است."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-24   765 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-24

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۴ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:31:42

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۴ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

وقتیکه 'مسیح' به زمین برگردد، او چه چیزی را به انسانها تعلیم خواهد داد؟ "هنگامیکه 'مسیح' دوباره ظهور پیدا کند، دانش مان واقعی تر و واقع بینانه تر خواهد شد؛ ما خواهیم فهمید که بطور ابدی به روح تمام انسانها در ارتباط هستیم و اینکه با کسانی که همراه با ما تناسخ یافته اند یک ارتباط قطعی داریم..."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-17   548 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-17

پیشگویی عصر لایی قسمت ۶۳ - 'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:29:37

پیشگویی عصر لایی قسمت ۶۳ - 'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

Concerning the highly anticipated return of Lord Jesus Christ, the 20th century mystical British-born author Alice Bailey stated that "THE REAPPEARANCE OF CHRIST IS IMMINENT." She also said that despite the crises our world faces, a set of unique factors would allow for Him / Her to come at this time in history. We examined these factors or conditions as they might relate to the present-day spiritual mission of Supreme Master Ching Hai. "His reappearance and His consequent work cannot be confined to one small locality or domain unheard of by the great majority, as was the case when He was here before. The radio, the press and the dissemination of news will make His coming different to that of any previous Messenger." "He is the embodiment of freedom, and the Messenger of Liberation. He stimulates the group spirit and the group consciousness..." "He may reappear in a totally unexpected guise; who is to say whether He will come as a politician, an economist, a leader of the people (arising from the midst of them), a scientist or AN ARTIST?"
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-10   842 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-10

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۲ - سخنان 'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:24:54

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۲ - سخنان 'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

Today, we begin to explore the Golden Age prophecies of the British-born writer and teacher Alice Bailey, who was a notable pioneer of the New Age spiritual movement in the 20th century. "Ever down the ages, and at every great human crisis, always in the hours of necessity, at the founding of a new race, or in the awakening of a prepared humanity to a new and wider vision, the Heart of God – impelled by the Law of Compassion – sends forth a Teacher, a world Savior, an Illuminator, an Avatar, a transmitting Intermediary, a Christ." Alice Bailey revealed that Christ "has been with us in bodily Presence (according to His promise) FOR TWENTY CENTURIES." We noticed that Supreme Master Ching Hai has reincarnated on Earth almost continuously for twenty centuries since the time of Lord Jesus Christ. We determined this based on Master's occasional casual revelations and some of our Association members' own inner visions over the years, which by no means form a complete list of Her Holy manifestations.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-03   1734 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-03

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۱ - پیشگویی «نام سا - گو» درباره پادشاه بهشت

00:28:58

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۱ - پیشگویی «نام سا - گو» درباره پادشاه بهشت

Let’s continue exploring Nam Sa-go’s prediction about the Savior’s compassionate endeavors to uplift and transform our world. “At age 61, the time for the destiny of the True Lord, Her name will shake the whole world. Who can know this in advance?” By the prophesied age in 2010, Supreme Master Ching Hai had become even more renowned all over the world through Supreme Master Television, thus inspiring countless individuals and households toward vegan and spiritual living. Master has only recently shared that She had created a special new Buddha’s Land or spiritual abode, to which She is planning to bring more and more rescued souls. But the prophet NAM SA-GO HAD ALREADY FORESEEN IT 500 YEARS AGO!!! “The world will become a pure land where there will be no smell of evil forever. All weakness, sickness, and death will leave, and the basis of a paradise on Earth will be created.”
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-27   888 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-27

Prophecy of the Golden Age Part 60 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:24:58

Prophecy of the Golden Age Part 60 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

The next verses from Nam Sa-go’s book of prophecies provide compelling support of who the Savior is – including real names of a location and of living individuals who were and are still working with Supreme Master Ching Hai. “Because of the TRUE BEING WHO WILL APPEAR FROM HSIHU (or also written XIHU), all Saints, Immortals, and Gods from Heaven will assemble Their Heavenly soldiers.” Here, Nam Sa-go has named the exact location where Supreme Master Ching Hai is from: HSIHU (or Xihu). “Coming from the north, oxen with names Cho and Du will assist the True Lord, charging left and dashing right, overcoming all kinds of challenges. They are invincible and will conquer the East and the West.” This verse refers to helpers of the Savior, who will come from “Gye,” a character that could mean the north. The “oxen” named Cho and Du could be a reference to Master’s closest assistants at that time, circa 2011-2013: CHOU and JUS. (whose names closely resemble the prophet’s pronunciation in his time).
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-20   917 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-20

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 59 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:22:34

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 59 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

There is no limit to the mercy and courage of the Great Savior, who willingly and lovingly undergoes suffering to pay the price of humanity's karmic debts. We know only an extreme minute fraction of Her innumerable, unimaginable sufferings, visible and invisible, which the strongest mortal could never withstand. As the prophet Nam Sa-go expressed: "She will bear extreme suffering of flesh and bone to rescue enemies and evil enemies." Following are testimonies from our Association members who have had glimpses of Supreme Master Ching Hai's incredible Self-Sacrifice for all beings, good or bad. We could never adequately honor or express our gratitude for what Supreme Master Ching Hai had done, and continues to do, to rescue and lift up all souls. We pray all humans someday have the blessing of awareness and appreciation for Her priceless spiritual gift.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-13   536 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-13

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 58 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:26:18

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 58 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

Nam Sa-go wrote as follows: “﹍She kneels and sits day and night, watching and asking Heaven, and prays with all Her heart; even tears and blood are mixed﹍” I cry sometimes, for you, for you people, for the world, for all the people who need help and who don’t know how to get it, for all the people who swim in ignorance and don’t want to get out, for the people in hell suffering for many thousand years and nobody cares. There are many reasons for me to cry. I know it’s all illusion, but they don’t. It’s no good that I alone know that it’s all illusion, and the sufferer who suffers do not know. And sometimes I cannot make them know, because they don’t want to know, they don’t truly want to know, and that can make me cry, because of their suffering – makes me suffer.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-06   598 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-10-06

Prophecy of the Golden Age Part 57 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

00:20:40

Prophecy of the Golden Age Part 57 - Nam Sa-go's Prophecy on the King of Heaven

Today, we will study several more enthralling passages from the Korean prophet Nam Sa-go’s book, “Gyeogamyurok.” These verses speak of how the future Savior would move Heavens and Earth to bring about a Golden Age paradise. “In Gabeulgak temple at Gyeryong mountain, the Savior is endowed with great responsibility at the age of 61.” Supreme Master Ching Hai reached the age of 61 in the year 2010. We remember that in 2010, our Earth was facing utter destruction due to humans’ accumulated bad karma (retribution). Supreme Master Ching Hai was meditating intensively to save the planet while also urging the world to help in this endeavor by being vegan and virtuous.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-29   771 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-29

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 56 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:28:02

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 56 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

"Since the year of red monkey, the Great Saint has practiced Sipseung (true teaching) to overcome demons." Nam Sa-go had said that the Savior would come in the latter half of the 20th century. During this period, there was one year of the red monkey: 1956. At the time, Supreme Master Ching Hai was a precocious six-year-old child and amazingly was already practicing spiritually! As Nam Sa-go’s prophecy continues, it says that the enlightened Savior was to be blessed with financial wealth, which would be used for charitable purpose. “﹍She is one of great fortune, and all Her wealth will be used, as a priority, to help countless people.” This describes the notable fact that Supreme Master Ching Hai is a world humanitarian who donates Her earnings to support relief work and diverse efforts helping humans and animals.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-22   693 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 55 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:24:56

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 55 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

It is said that Nam Sa-go's book of prophecies “Gyeogamyurok,” now 500-years-old, was kept a secret, handed down only within the prophet’s family members. It was only to be revealed in the “last days,” a time of turbulence preceding the Golden Age as mentioned in many ancient religions and cultures. Nearing the mid-20th century, the descendants felt the time was ripe. Thus, the special book became known to the world when it would be the most beneficial – that is, when the Savior was finally coming. The prophet thus called the Savior “the Sage-King of the last days.”
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-15   557 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-15

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 54 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:22:09

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 54 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

"With Hai-in, one can level mountains and part seas." Nam Sa-go used a Buddhist term, "Hai-in," to refer to the specific method that the Savior would practice and that everyone ought to practice. When we are initiated into the Quan Yin Method of meditation by Supreme Master Ching Hai, we can access the inner knowledge or the Truth of all things. After we open the almighty power inside us, we can do anything: we can be omnipresent, we can live forever, we can cure diseases, we can move mountains and drain seas - we can do anything beyond our imagination. This is the benefit of the Quan Yin Method.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-08   858 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-09-08
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید