جستجوی تاریخ برنامه
از الی
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۶ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:56

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۶ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"ایشان بدون قدرت و موقعیت (دنیوی)، در هر کاری که انجام میدهند به موفقیت نائل میگردند." ما داریم برای تغییر این جهان کاری انجام میدهیم. و جهان در حال تغییر است! اکنون هیچکس نمیتواند جهان و بشریت را از تغییر به سمت بهتر متوقف نماید. هیچکس. هیچکس.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-28   349 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:24:27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"اود می گوید: امروز یک قدیس در چین وجود دارد. اگر چه بدون مقام و قدرت است، او در هر کاری که انجام میدهد به موفقیت دست می یابد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-21   466 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-21

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۴ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:27:50

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۴ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این پیشگویی می گوید: خورشید و ماه، اسمان را روشن می کنند. گناهکاران و شیاطین، در هراس و وحشت هستند و بیعت می کنند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-14   790 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-14

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:25:27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"اود می گوید: زنی از غرب، یک پری آسمانی بربطی است. او با لباسهایی که پرانرژی و درخشان هستند، آراسته شده و همچنین لباسهایی با رنگهای درخشان تر و زیباتر..."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-07   615 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-07

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

" پیشگویی میگوید: زیبایی از غرب خواهد آمد. آنوقت کره، چین و ژاپن بیشتر و بیشتر صلح آمیز خواهند شد... "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-31   589 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۱ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:24:37

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۱ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"سرش با تاج درخشان روشنی که به خورشید شباهت داشت مزین شده بود. زیبایی صورت 'او' با گوشواره هایش، بحد اعلی رسیده بود، که به همان اندازه خورشید، درخشان بودند. صورت لوتوس مانند 'او' ظاهر شد تا شکوفا شود و 'او'، در حالیکه صحبت میکرد به شیرینی لبخند میزد. ... به این ترتیب همه نیمه خدایان، 'گاندارواس' (موجودات بهشتی)، و 'آپسارا' (پری ها)، 'حضرت کالکی' را دیدند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-24   567 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-24

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۰ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:21:59

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۰ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"با قدرت غیر قابل مقاومت 'خود'، 'او' [حضرت کالکی] همه بیگانگان وحشی و دزدان و همه آنانی که به شیطان متعهد شدند را از بین می برد. 'او' دوباره عدالت را بر روی زمین برقرار می کند و اذهان آن کسانی که در پایان دوره 'کالی' زندگی می کنند باید بیدار شود و باید به وضوح و شفافیت کریستال گردد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-17   705 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-17

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۹ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:22:11

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۹ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"هر وقت زوال در درستکاری وجود داشته باشد و افزایشی در بی عدالتی باشد، ای 'آرجونا'، در آن زمان خودم را بر روی زمین ظاهر می کنم. برای محافظت از افراد خوب و نابودی (تحول) بدکاران و برای برقراری کامل عدالت، من هزاره های پی در پی ظاهر میشوم."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-10   1285 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-10

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۸ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:23:53

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۸ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"در واقع کسانیکه در دانش پیشرفته اند، قادرند قدر ارزش ذاتی این 'عصر کالی' را بدانند. چنین اشخاص روشن ضمیری 'کالی یوگا' را ستایش می کنند زیرا در این عصر فاسد، همه کمالات زندگی را میتوان از طریق اجرای 'سانکیرتانا'، (ذکر اسامی خدا) به آسانی بدست آورد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-03   829 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-03

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۷ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:26:23

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۷ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"... و آن هنگام که مردان حریص و خالی از تقوا و فضیلت میشوند و گوشتخوارند و به نوشیدن مشروبات الکلی معتادند، آنوقت [کالی] یوگا (عصر تاریکی) به پایان میرسد." "و هنگامی که آن روزهای وحشتناک به پایان میرسد، آفرینش دوباره آغاز خواهد شد. ... و در همه جا، رفاه و وفور نعمت و سلامت و صلح وجود خواهد داشت."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-26   1178 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۶ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:26:49

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۶ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"انسانها حداقل درک کرده اند که سیاره ای که افتخار زندگی بر روی آنرا دارند، مادرشان است و اینکه «حیواناتی که عمیق ترین عشق و احترام را نسبت به آنها دارند، برادران و خواهران شان هستند...»"
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-19   519 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-19

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۵ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:21:26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۵ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"همه خواهند فهمید که شادی و خوشبختی که آرزویش را دارند در ثروت درونی نهفته است. و بجای اینکه در جستجوی دارایی های مادی باشند، آنها بر تلاش برای خرد، تمرکز خواهند کرد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-12   478 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۴ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:22:20

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۴ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"ما فکر می کنیم که زمانی فرا خواهد رسید که بشریت، بعد از اینکه بدترین جنبه اش را آشکار ساخت به آشکار کردن جنبه بهترش خواهد پرداخت و جهانی ایجاد می کند که در آن رسیدن به شادی و خوشبختی دیگر یک ایده ال برای رسیدن نخواهد بود، بلکه واقعیتی می باشد که اکثریت مردم در آن زندگی می کنند. این جهش آهسته با تغییرات بزرگی همراه خواهد بود که بازتابی از درجه تکاملی است که بشریت به آن رسیده."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-05   1774 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۳ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:29:51

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۳ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

"خداوند در حفظ عهد خود کند نیست و در عمل به وعده خود، تاخیر ندارد (از بازگشت اش و بازسازی و تجدید زمین)، همچنانکه برخی آنرا تاخیر و کندی برداشت می کنند. در عوض «او نسبت به شما صبور است، و نمیخواهد که کسی هلاک شود، بلکه هر کسی بیاید و توبه کند." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-29   1153 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۲ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:25:01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۲ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

"از آنجاییکه همه چیز به این طریق نابود خواهد شد، شما باید چه نوع مردمی باشید؟ شما باید خداگونه و مقدس زندگی کنید همچنانکه مشتاقانه منتظر روز خداوند هستید و به ظهورش سرعت می بخشید." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-22   1042 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۱ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:23:40

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۱ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

آنها خواهند گفت، "کجاست این 'آمدن' او (حضرت عیسی مسیح) که وعده داده شده است؟ از زمانیکه اجداد ما مرده اند، همه چیز همانطور که از زمان آغاز پیدایش چنین بوده است، ادامه دارد." آنها ولی آن را عمدا از زمانهای پیش فراموش می کنند، توسط کلام خداوند آسمانها خلق شدند و زمین از آب و توسط آب شکل گرفته است. توسط این آب ها نیز دنیای آن زمان غرق شد و از بین رفت. توسط همان کلام آسمانها و زمین کنونی محفوظ ماند بر
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-15   1377 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-15

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:25:59

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"هنگامی که نزدیک فرشگرد کرداری باشد، نیوشیداران (پذیرندگان) فرمان اردیبهشت از گوسپندکشی و گوشتخواری بگردند (صرفنظر کنند)... ... تاری و تیرگی به تدریج کاسته شود، مینوی پاک بیشتر به چهر پوشیده شود، دانشها روشن تر یافته شود."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-08   1548 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-08

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:17

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

...به آفریدگان، کم سودی گناه سنگین کشتن نوع گوسپند را نشان دهد. این را نیز بفرماید (فرمان دهد) که "آدمی هستید! این چنین گوسپند کش مباشید! چنان که از پیش تا کنون عملا می کشتید."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01   2541 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:20:25

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"اهریمن ("افکار پلید") نبرد را میبازد، از آنجا که وُهومَن ("افکار نیک") بر او چیره میشود. منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیره شود. سخن دروغ شکست یابد و سخن راست گفته بر آن چیره شود. خرداد (الهه سلامت و گیاهان) و امرداد (خدای جاودانگی و آب) گرسنگی و تشنگی - ھر دو - را شکست دھند... اھریمنِ ناتوان بدکُنش، رو در گریز نھد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23   1116 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۷ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:21:39

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۷ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"یاران اَسْتْوَت اِرِت (سوشیانت) پیروزمند بدر آیند: آنان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دین اند و ھرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند. دیو خشم (یکی از شیاطین و پیام آور اهریمن)، با سلاح خونین اش و بدون محافظ از برابر آنها بگریزد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-16   1155 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-16
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها