در این دوره مدرن، وگانیسم رو به افزایش است. برای دریافت مفاهیم تغذیه ای و اطلاعات برای حفظ سلامتی خوب، درخواست های زیادی مطرح میشود. متخصصین و دیگر افراد شاغل در رشته های دیگر،تجربیات و اطلاعات علمی را با شما در میان میگذارند.

این کانال بر روشهای مختلف پاکسازی و سلامتی جسم، ذهن و روح، از طریق ابزارهایی همچون تغذیه و ورزش و غیره تمرکز دارد.

بازدید از شبکه تلویزیونی

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:18
وگانیسم: روش شریف زندگی

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news site, they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor, also with the goal of creating a kinder world.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-05-02   4590 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-05-02

توماس تادلاک: معکوس کردن بیماری و تغییر زندگی ها از طریق تناسب اندام وگان، قسمت ۱ از ۲

00:10:51
زندگی سالم

توماس تادلاک: معکوس کردن بیماری و تغییر زندگی ها از طریق تناسب اندام وگان، قسمت ۱ از ۲

"توماس تادلاک" بهترین مربی سه شرکت مختلف تناسب اندام میباشد و مجری بهترین پادکست تناسب اندام و بدنسازی وگان در 'ای تونز'، "انقلاب وگان بدن" است. من واقعا آنان را وادار به اتخاذ و پذیرش مقادیر بالایی از سبزیجات خام و تازه می کنم تا به آن عادت کنند. منظورم اینست، که باغچه طبیعت برای ما است، این مواد زندگی بخش طبیعت است که ما وارد بدن هایمان می کنیم، درسته؟
زندگی سالم
2019-11-16   370 نظرات
زندگی سالم
2019-11-16

Lives for women and children improving around the world

00:01:14
اخبار قابل توجه

Lives for women and children improving around the world

اخبار قابل توجه
2019-12-10   59 نظرات
اخبار قابل توجه
2019-12-10

Emirati charity provides first aid training to public

00:01:04
اخبار قابل توجه

Emirati charity provides first aid training to public

اخبار قابل توجه
2019-12-01   26 نظرات
اخبار قابل توجه
2019-12-01

طراوت آب، ماسه نرم: خواص درمانی ساحل

00:14:41
زندگی سالم

طراوت آب، ماسه نرم: خواص درمانی ساحل

پوست ما هر دقیقه حدود ۵۰۰۰۰ سلول می ریزد! ماسه یک لایه بردار طبیعی است، بنابراین مزیت دیگر پیاده روی بر روی ماسه با پایه برهنه میتواند این باشد. پوستهای مرده را برمیدارد و پوست ما را پاک می سازد.
زندگی سالم
2019-11-30   461 نظرات
زندگی سالم
2019-11-30

توماس تادلاک: معکوس کردن بیماری و تغییر زندگی ها از طریق تناسب اندام وگان، قسمت ۲ از ۲

00:11:47
زندگی سالم

توماس تادلاک: معکوس کردن بیماری و تغییر زندگی ها از طریق تناسب اندام وگان، قسمت ۲ از ۲

همه ما حالا می دانیم که تمام محصولات حیوانی که انسانها آنها را مصرف می کنند، تنها ما را بیمار میکند. و هیچ جور نمیشود آنرا نادیده گرفت. بنابراین، بیایید چیزهایی را بخوریم که ما را بیمار نمی کند.
زندگی سالم
2019-11-23   321 نظرات
زندگی سالم
2019-11-23

Thailand implements plain tobacco packaging to discourage smoking

00:01:09
اخبار قابل توجه

Thailand implements plain tobacco packaging to discourage smoking

اخبار قابل توجه
2019-11-17   69 نظرات
اخبار قابل توجه
2019-11-17

توماس تادلاک: معکوس کردن بیماری و تغییر زندگی ها از طریق تناسب اندام وگان، قسمت ۱ از ۲

00:10:51
زندگی سالم

توماس تادلاک: معکوس کردن بیماری و تغییر زندگی ها از طریق تناسب اندام وگان، قسمت ۱ از ۲

"توماس تادلاک" بهترین مربی سه شرکت مختلف تناسب اندام میباشد و مجری بهترین پادکست تناسب اندام و بدنسازی وگان در 'ای تونز'، "انقلاب وگان بدن" است. من واقعا آنان را وادار به اتخاذ و پذیرش مقادیر بالایی از سبزیجات خام و تازه می کنم تا به آن عادت کنند. منظورم اینست، که باغچه طبیعت برای ما است، این مواد زندگی بخش طبیعت است که ما وارد بدن هایمان می کنیم، درسته؟
زندگی سالم
2019-11-16   370 نظرات
زندگی سالم
2019-11-16

اوری شاویت: پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۳ از ۳

00:10:25
بزرگان گیاهخوار

اوری شاویت: پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۳ از ۳

این واقعا یک تغییر عظیم بوده و چنان سریع و قدرتمند بوده است که فکر می کنم یکی از دلایلی میباشد که مردم می گویند 'تل آویو'، بهترین شهر وگان دوست دنیا است، این نه تنها بخاطر تعداد رستورانهای وگان است، بلکه بخاطر در دسترس بودن غذای وگان میباشد که در همه جا هست؛ نیازی نیست که به دنبال آن بگردید.
بزرگان گیاهخوار
2019-11-14   136 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-11-14

آینده، وگان است - رژه افتخار به گیاهخواری در شهر نیویورک، قسمت ۲ از ۳

00:13:26
وگانیسم: روش شریف زندگی

آینده، وگان است - رژه افتخار به گیاهخواری در شهر نیویورک، قسمت ۲ از ۳

پنجه را بلند کنید، مشت را بلند کنید، بیایید ما گونه گرا نباشیم. این یک رویداد غیرتجاری است. ما برای خرید و فروش محصولات اینجا نیستیم. ما امروز اینجاییم تا درباره وگانیسم صحبت کنیم.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-11-12   224 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-11-12

روش سنتی چینی برای زمستانی سالم و شاد

00:16:20
زندگی سالم

روش سنتی چینی برای زمستانی سالم و شاد

“The Inner Classic of the Yellow Emperor” also states that winter is a time for lower metabolism and energy storage. It is best to go to bed early and rise with the Sun. As the kidneys represent the reservoir of willpower, we should let our minds enter a state of dormancy and refrain from focusing on the outside world. Avoiding the cold and keeping warm is recommended. As to which parts of the body especially need safeguarding from the cold, it is crucial to pay attention to the back and feet. According to TCM, one’s winter diet should focus on nourishing the yin and tonifying the yang to enhance the body’s resistance and immune system. Black-colored vegan foods are thought to be good for the kidneys and thus should grace our dining table in the cold season.
زندگی سالم
2019-11-08   909 نظرات
زندگی سالم
2019-11-08

هدیه طبیعت شگفت انگیز: نارگیل، قسمت ۱ از ۲

00:18:02
وگانیسم: روش شریف زندگی

هدیه طبیعت شگفت انگیز: نارگیل، قسمت ۱ از ۲

In Sanskrit language, coconut means “the tree which provides all the necessities of life.” Coconut juice can be consumed fresh as is, or used in cooking. The flesh can be used fresh or dried in various confectionaries and desserts such as macaroons, coconut pie, etc. We can easily make coconut milk ourselves, buy or prepare finely grated coconut flesh, then mix it with warm water. Lightly squeeze the grounded coconut flesh to extract the milk. There are many useful household products that can be made from the coconut shells such as bowls, lanterns, water ladles. They’re very sturdy and eco-friendly! In summer, using dried coconut leaves to build a roof for a house or temporary shelter can help residence keep very cool.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-11-03   292 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-11-03

اوری شاویت': پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۱ از ۳

00:14:04
بزرگان گیاهخوار

اوری شاویت': پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۱ از ۳

Here, we’ll meet a special woman, who is a famed journalist, respected food critic, media personality, and strong advocate of the vegan culture, animal liberation, and a green, healthy lifestyle – Ms. Ori Shavit! She has made a tremendous contribution to the vegan movement and reached out to thousands of people worldwide through TEDx Talks. “About eight years ago. In Israel, it was a vegan desert. …one evening we made the whole restaurant go 100% vegan, it was never heard before. Nobody did that, so all the media jumped on it. All these chefs starting to cook vegan food? And that’s how, A vegan revolution in Israel started. It became main-stream like everywhere.”
بزرگان گیاهخوار
2019-10-31   477 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-10-31

دکتر لین یه جن: شفابخشی با جنگل درمانی، قسمت ۲ از ۲

00:17:01
زندگی سالم

دکتر لین یه جن: شفابخشی با جنگل درمانی، قسمت ۲ از ۲

The forest is an ecosystem full of lives. Therefore, forest therapy is a method that uses lives to heal and guide other lives. A forest is like a mother who accepts us without saying a word. To put it another way, forests have a secret power, an invisible power. Dr. Lin has been working on adding a spiritual dimension to this therapy. May forest therapy continue to grow in popularity so that many more people can benefit from nature’s blessings and elevate their health.
زندگی سالم
2019-10-26   439 نظرات
زندگی سالم
2019-10-26

Canine friends improve cardiovascular wellness

00:01:08
اخبار قابل توجه

Canine friends improve cardiovascular wellness

اخبار قابل توجه
2019-10-24   153 نظرات
اخبار قابل توجه
2019-10-24

Canada supports healthcare worldwide

00:01:20
اخبار قابل توجه

Canada supports healthcare worldwide

اخبار قابل توجه
2019-10-24   100 نظرات
اخبار قابل توجه
2019-10-24

سابینا استارینا' خام میوه خوار و خوراکی خوشمزه اش: برگ کاهو رومی لقمه ای پر شده با اسپاگتی خیار، و گوجه فرنگی گیلاسی، و آووکادو

00:20:39
وگانیسم: روش شریف زندگی

سابینا استارینا' خام میوه خوار و خوراکی خوشمزه اش: برگ کاهو رومی لقمه ای پر شده با اسپاگتی خیار، و گوجه فرنگی گیلاسی، و آووکادو

I am Sabina from the beautiful and green country of Slovenia. I have been a fruitarian for about four years. My transformation first started when I was 15 years old. I started to eat more fruits. Each of my meals consists of fruits. These are usually mono-meals, which means that I have only one type of fruit at a time. Yes, there are many advantages. My nails are better, and my skin is nice and glowing. I feel light after each meal and have good digestion. We’ll now join Sabina to prepare romaine wraps with raw fruit fillings as a treat for her friends.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-10-20   209 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-10-20

دکتر لین یه جن: شفابخشی با جنگل درمانی، قسمت ۱ از ۲

00:16:51
زندگی سالم

دکتر لین یه جن: شفابخشی با جنگل درمانی، قسمت ۱ از ۲

Dr. Lin is currently an adjunct professor at National Yang-Ming University in Taipei, Formosa and supervisor of the Taiwan Forest Therapy Society. She has done extensive research on how the forest environment benefits human health. Dr. Lin often integrates psychological consultation with forest therapy through group activities, teaching people to appreciate the beauty of the woodlands and thus facilitating psychological healing. She is also the author of a book entitled, “The Healing Power of Forests,” in which she shares her ideas and research findings on how trees improve our well-being.
زندگی سالم
2019-10-19   438 نظرات
زندگی سالم
2019-10-19

فیلیپ وولن' - سرمایه گذارخطرپذیر برای آرمانهای شریف، قسمت ۴ از ۴

00:16:40
بزرگان گیاهخوار

فیلیپ وولن' - سرمایه گذارخطرپذیر برای آرمانهای شریف، قسمت ۴ از ۴

In many of his speeches, Mr. Wollen’s distinctly points to well-documented facts about the livestock industry’s enormous impact. “I’m sure you guys know that greenhouse gas emissions from livestock exceed those of transport. Forest depletion by the meat industry cost three times as much as the recent global financial crisis.” “So, the problem was caused by us, the problem needs to be solved by us; we don’t have a moment to lose. It's a problem that we all must face, and we must all take responsibility for it. ” “Because at the end, only three things matter: how deeply you loved; how gently you lived; and how gracefully you let go of things that were not meant for you. Meat was not meant for you. ”
بزرگان گیاهخوار
2019-10-17   467 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-10-17

هنرپیشه حیوان دوست تالیوود -صدف محمد سید،قسمت ۲ از ۲

00:18:19
بزرگان گیاهخوار

هنرپیشه حیوان دوست تالیوود -صدف محمد سید،قسمت ۲ از ۲

Sadha has been a vegetarian since 2012, and she chose to do so, because she didn’t actually enjoy the taste, and she definitely did not appreciate the killing involved. “I quit having red meat when I just saw an animal being sacrificed at a festival, and it just broke my heart. I felt no living being need to go through that amount of fear and pain for me to satisfy my taste buds.” Sadha’s kind acts to animals was recognized and acknowledged by People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India. She received PETA’s Hero to Animals Award for rescuing a puppy, who had been hit by a car, and then changing her travel plans, so that she could care for it.
بزرگان گیاهخوار
2019-10-14   272 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-10-14

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

00:19:00
وگانیسم: روش شریف زندگی

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

In the town of Puli, Chef Yang plays the role of a friendly link between local farmers and diners. She reveres the energy-loaded plants and admires every hard-working farmer. Using produce grown by local farmers, Chef Yang creates various healthy and delicious dishes that embody an abundance of love and warmth. Today, she is going to make another two nutritious and delicious dishes: Miso Ramen with Ginger-flavored Veggie Balls, and Rice with Water Bamboo Curry.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-10-13   283 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2019-10-13

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

00:15:12
بزرگان گیاهخوار

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

In his efforts to find more spokespersons for the animals, Mr.Wollen often openly invites people to join his cause. He especially believes that it is imperative for people in positions of power to speak out and take action. And once you get off the meat and dairy drug, there is no going back. Your health improves, the way in which you look at life improves, and they never go back to the bad old days. And now of course, everything has changed, everybody is working for the vegan world, and that all animals are free, not just having better conditions, but they are actually free, and we shut down the slaughterhouses. We don’t clean them up, we shut them down.
بزرگان گیاهخوار
2019-10-10   218 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-10-10
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید