در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:15
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   2044 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2914 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۳۶ - 'بازگشت پادشاه'

00:19:55
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۳۶ - 'بازگشت پادشاه'

چنگیز خان، پادشاه اعظم مغول ها. چرا نوادگان او هر پنج سال، یک اسب سفید به کوه مقدس محل تولدش می فرستند؟
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-04-04   787 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-04-04

مار درون انسانها، قسمت ۵ از ۱۲

00:26:52
میان استاد و شاگردان

مار درون انسانها، قسمت ۵ از ۱۲

این بسیار غم انگیز است. هر روزه، اگر اخبار را ببینم، مردم می میرند، تا حالا بیش از میلیون ها نفر. ولی این کمترین رقم است. رقم واقعی بیشتر از اینهاست. حتی تعداد واقعی مبتلایان نیز بیشتر است. این، زمان عقوبت و سزا است. هیچکس نمیتواند در مورد آن کاری کند. من میتوانم روح ها را نجات دهم، فقط در صورتی که آنها توبه کنند. از لحاظ فیزیکی، آنها باید این زمان پاکسازی و سزا را سپری کنند.
میان استاد و شاگردان
2021-04-04   2838 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-04

گزیده هایی از میثاق هایی سوترای بودیساتوا 'سامانتابادرا': آرمان و آرزو بودیساتوا 'سامانتابادرا'، قسمت ۲ از ۲

00:12:20
کلام حکمت

گزیده هایی از میثاق هایی سوترای بودیساتوا 'سامانتابادرا': آرمان و آرزو بودیساتوا 'سامانتابادرا'، قسمت ۲ از ۲

"هرکس این آرزو و آرمان'سامانتابادرا' را ذکر گوید دیگر هرگز دوباره تولد مجدد جهنمی را تحمل نخواهد کرد، همه دوستان بد را رها خواهد کرد، و به زودی نور بیشمار بودا را خواهد دید."
کلام حکمت
2021-04-03   305 نظرات
کلام حکمت
2021-04-03

مار درون انسانها، قسمت ۴ از ۱۲

00:26:22
میان استاد و شاگردان

مار درون انسانها، قسمت ۴ از ۱۲

مگر اینکه یک استاد روشن ضمیر پیدا کنید و خودتان روشن ضمیر شوید تا همه کارماهای گذشته تان پاک شود وگرنه هرگز با کار خوب یا بد انجام دادن به جایی نمی روید. کار بد کنید، به جهنم میروید؛ کار خوب کنید، شاید به عنوان انسان تناسخ بیابید یا به بهشت میروید و بعد باید بازگردید.
میان استاد و شاگردان
2021-04-03   3058 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-03

گزیده هایی از میثاق هایی سوترای بودیساتوا 'سامانتابادرا': آرمان و آرزو بودیساتوا 'سامانتابادرا'، قسمت ۱ از ۲

00:13:15
کلام حکمت

گزیده هایی از میثاق هایی سوترای بودیساتوا 'سامانتابادرا': آرمان و آرزو بودیساتوا 'سامانتابادرا'، قسمت ۱ از ۲

"با قدرت ایمان ام به اعمال 'سامانتابادرا'، من سجده می کنم و پیشکش هایی گسترده و بی نظیریی را به هر یک از بوداهای پیروز تقدیم می کنم."
کلام حکمت
2021-04-02   252 نظرات
کلام حکمت
2021-04-02

شب عید هزاره با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۹

00:18:20
سفری به عوالم زیبایی

شب عید هزاره با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۹

بسیار متشکریم. ما بسیار خوشحالیم. همه بوداها از ده جهت همگی به اینجا آمدند تا با ما جشن بگیرند. ما هم بودا هستیم، درسته؟ و آنوقت ما هم بودا هستیم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-04-02   392 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-04-02

مار درون انسانها، قسمت ۳ از ۱۲

00:27:19
میان استاد و شاگردان

مار درون انسانها، قسمت ۳ از ۱۲

چشم خرد ارزشمندترین چیز است. (بله.) شاید فرشته ای که ملاقات کرده بود... آنجا نمی توانسته باغ بهشت بوده باشد. باغ بهشت جایی است که فرد به روشن ضمیری برسد. بعد جهان را با چشم متفاوت، با دید متفاوتی ببیند و برداشت او در مورد همه چیز تغییر کند و به ذات فانی این جهان پی ببرد.
میان استاد و شاگردان
2021-04-02   3036 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-02

تعمق بر خدا: از اندیشه ها در تنهایی توسط کشیش 'توماس مرتون' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:11
کلام حکمت

تعمق بر خدا: از اندیشه ها در تنهایی توسط کشیش 'توماس مرتون' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

این "چشم" که به روی حضور 'او' باز می شود در مرکز تواضع مان است، در قلب رهایی مان است، در اعماق ذات معنوی ماست.
کلام حکمت
2021-04-01   211 نظرات
کلام حکمت
2021-04-01

مار درون انسانها، قسمت ۲ از ۱۲

00:27:13
میان استاد و شاگردان

مار درون انسانها، قسمت ۲ از ۱۲

زندگی به هر حال کوتاه است. ما باید به طریقه ای زندگی کنیم که حس کنیم ارزش زندگی و وجودمان را داریم، همینطور ارزش رحمت خداوند و همه اهدایی های این زمین و این سیاره را. من هر روزه وقتیکه خورشید، ماه و ستاره ها را می بینم، قدردان هستم. شما دیگر آنرا می دانید. یا برای هر چه که دارم، حتی اگر هم خیلی ناچیز باشند.
میان استاد و شاگردان
2021-04-01   3322 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-04-01

تامل بر خدا: از اندیشه ها در تنهایی توسط کشیش 'توماس مرتون' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:17:19
کلام حکمت

تامل بر خدا: از اندیشه ها در تنهایی توسط کشیش 'توماس مرتون' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"ایمان به تنهایی میتواند به ما نوری دهد تا ببینیم که اراده خداوند در زندگی روزمره مان یافت می شود. برای اینکه از نظر معنوی خود را زنده نگه داریم، ما باید دائماً ایمان مان را تجدید کنیم."
کلام حکمت
2021-03-31   271 نظرات
کلام حکمت
2021-03-31

مار درون انسانها، قسمت ۱ از ۱۲

00:27:29
میان استاد و شاگردان

مار درون انسانها، قسمت ۱ از ۱۲

من به آنها گفتم تا به شما پیامی دهند که همه شما باید آنرا داشته باشید. کیبورد از راه دور و مونیتور صفحه ای مسطح را داشته باشید. مونیتور صفحه ای مسطح حدس می زنم خیلی از این تشعشعات نداشته باشد که از همه اجزای پیچیده در کامپیوتر می آید. تا شما بتوانید صفحه را ببینید... همینطور تصاویر بزرگتر هستند، راحتتر میشود به آنها نگاه کرد و شما میتوانید دورتر از کامپیوتر بنشینید.
میان استاد و شاگردان
2021-03-31   3579 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-31

شب عید هزاره با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۹

00:17:30
سفری به عوالم زیبایی

شب عید هزاره با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۹

سال نو مبارک! سال نو مبارکی را برای همه شما آرزو می کنیم! ما آواز می خوانیم، ما می رقصیم، سال نو مبارکی را برای همه شما آرزو می کنیم!
سفری به عوالم زیبایی
2021-03-30   391 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-03-30

سرودهای کبیر (گیاهخوار): سرود ۳۱ تا ۵۰، قسمت ۲ از ۲

00:11:46
کلام حکمت

سرودهای کبیر (گیاهخوار): سرود ۳۱ تا ۵۰، قسمت ۲ از ۲

"کبیر می گوید: به کلمه، به حقیقت گوش دهید، که جوهره و سرشت شماست. 'او'، کلمه را به 'خودش' ادا می کند؛ و 'او'، 'خودش' خالق و آفریدگار است. "
کلام حکمت
2021-03-30   281 نظرات
کلام حکمت
2021-03-30

عشق واقعی همراه با خرد همیشه وجود دارد، قسمت ۳ از ۳

00:25:58
میان استاد و شاگردان

عشق واقعی همراه با خرد همیشه وجود دارد، قسمت ۳ از ۳

کپی کردن برای شما خوب نیست. غالبا خوب نیست. شما باید ابتکار شخصی خودتان، ابداع شخصی خودتان، جدیدسازی به نحوه ی خودتان را داشته باشید: خردی جدید، دانشی جدید و کارها را به نحوه ای جدید انجام دهید. شما همیشه باید پیشرفت کنید. شما از من یاد می گیرید، اما از کار من کپی نکنید، زیرا بعضی اوقات شما جور دیگری کپی می کنید.
میان استاد و شاگردان
2021-03-30   1864 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-30

پناهجویان و مهاجران موفق، پیشگامان راه، قسمت ۹، آیزاک باشویس سینگر (گیاهخوار) - برنده جایزه نوبل و عارف

00:12:30
افراد خوب، اعمال خوب

پناهجویان و مهاجران موفق، پیشگامان راه، قسمت ۹، آیزاک باشویس سینگر (گیاهخوار) - برنده جایزه نوبل و عارف

دهه ها پیش، یک مرد مشکلات حیوانات را آنقدر جسورانه شرح داد که دنیای مدرن نمی توانست او را نادیده بگیرد. نام او "آیزاک باشویس سینگر" بود، یک نویسنده که بسیار فراتر از زمان خودش بود.
افراد خوب، اعمال خوب
2021-03-29   348 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2021-03-29

سرودهای کبیر (گیاهخوار): سرود ۳۱ تا ۵۰، قسمت ۱ از ۲

00:12:51
کلام حکمت

سرودهای کبیر (گیاهخوار): سرود ۳۱ تا ۵۰، قسمت ۱ از ۲

"از آغاز تا پایان زمان، بین من و تو، عشق وجود دارد؛ و چنین عشقی چگونه باید خاموش شود؟ کبیر می گوید: 'همانطور که رودخانه وارد اقیانوس می شود، قلب من هم تو را لمس میکند."
کلام حکمت
2021-03-29   299 نظرات
کلام حکمت
2021-03-29

عشق واقعی همراه با خرد همیشه وجود دارد، قسمت ۲ از ۳

00:32:16
میان استاد و شاگردان

عشق واقعی همراه با خرد همیشه وجود دارد، قسمت ۲ از ۳

احساسات آسترالی با عشق واقعی متفاوت است. احساسات آسترالی، اسارت و پیوند کارمایی، آنها عشق واقعی نیستند. این عشق هر زمانی میتواند از بین برود، زمانی که دیگر کارما وجود نداشته نباشد، آن از بین میرود. یا موقعیت بهتری پیش می آید که آن عشق به فرد دیگر منتقل می شود. اینها عشق های متفاوتی هستند. عشق واقعی هرگز از بین نمی رود. عشق واقعی تغییر نمی کند. عشق واقعی همراه با خرد همیشه وجود دارد.
میان استاد و شاگردان
2021-03-29   2259 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۳۵ - 'بازگشت پادشاه'

00:22:51
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۳۵ - 'بازگشت پادشاه'

نوستراداموس گفت که در سال ۱۹۹۹، "یک پادشاه بزرگ پرداخت گر هزینه (سرمایه گذار)" خواهد آمد "تا پادشاه بزرگ «آنگولمویس» را زنده کند"...
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-03-28   576 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-03-28

عشق حقیقی همیشه آنجا و با فضیلت میباشد، قسمت ۱ از ۳

00:27:43
میان استاد و شاگردان

عشق حقیقی همیشه آنجا و با فضیلت میباشد، قسمت ۱ از ۳

و حتی آنموقع، در سطح آسترال، سطح دوم، سطح سوم، هیچکس نمیخواهد دوباره به این دنیا برگردد. پس، اگر خوب ممارست نکنیم یک دام دیگر در آن بالا منتظر ماست. یا اگر استادی نداشته باشیم، آنوقت در دام افتادن راحت است، نه فقط در این دنیا، بلکه حتی در دنیای بالاتر نیز چنین است.
میان استاد و شاگردان
2021-03-28   2423 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-28

خداوند همه چیز را می بیند: از 'کتاب اسرار خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:11:47
کلام حکمت

خداوند همه چیز را می بیند: از 'کتاب اسرار خنوخ' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"چون خداوند همه چیز را می بیند؛ وقتی انسان در قلب اش فکر می کند، و سپس از قوه ادراک اش مشاوره میگیرد، و هر فکری همیشه در حضور آن پروردگاری است، که زمین را محکم ساخت و همه موجودات را بر روی آن قرار داد."
کلام حکمت
2021-03-27   327 نظرات
کلام حکمت
2021-03-27
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید