در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:14
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   785 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2549 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:17
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

...به آفریدگان، کم سودی گناه سنگین کشتن نوع گوسپند را نشان دهد. این را نیز بفرماید (فرمان دهد) که "آدمی هستید! این چنین گوسپند کش مباشید! چنان که از پیش تا کنون عملا می کشتید."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01   1294 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01

زندگی 'لرد ماهاویرا': تولد 'دارما' - «چاکراوارتی»، قسمت ۱ از ۵

00:33:47
میان استاد و شاگردان

زندگی 'لرد ماهاویرا': تولد 'دارما' - «چاکراوارتی»، قسمت ۱ از ۵

این شاهزاده ای که قرار است متولد شود بسیار، بسیار با عظمت، فوق العاده، و والاتر از انسان، بالاتر از استانداردهای انسانی خواهد بود. "چاکراوارتی" - یک وجود بسیار، بسیار تکامل یافته.
میان استاد و شاگردان
2020-03-01   1072 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-01

جشن شاد و فرخنده «روز استاد اعظم چینگ های»"، قسمت ۴ از ۴

00:20:34
سفری به عوالم زیبایی

جشن شاد و فرخنده «روز استاد اعظم چینگ های»"، قسمت ۴ از ۴

خطاب به تمام روسای جمهور و فرمانداران و نمایندگان دولت عزیز آمریکا که آن روز من را مفتخر کردند و به ما این روز را دادند تا آنرا جشن بگیریم و همچنین در سایر مناسبتها. از شما بخاطر قدردانی متشکرم، ولی کمک مالی من، که وظیفه من بود، یا هر کار خوب دیگری که برای دنیا یا هر موجود دیگری انجام دهم از نظر خودم بهرحال بعنوان وظیفه من است. و من از خدا بخاطر این شانس سپاسگزارم برای این فرصت برای این خوش اقبالی که این اعمال خوب را انجام دهم. من از روی اطمینان میدانم که این بخاطر کمک مالی من نیست، زیرا کشور شما ثروتمند و قدرتمند است و مطمئنا افراد بسیاری، حاضر خواهند بود و خوشحال خواهند بود که بیشتر از این به دولت شما، یا به شهروندان شما، یا به کشور شما برای هر موردی، هر زمان کمک کنند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-02-29   635 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-02-29

انقلاب جهانی واقعی وگان ِ محقق یهودی «آسا کایسر»، قسمت ۲ از ۳

00:15:30
کلام حکمت

انقلاب جهانی واقعی وگان ِ محقق یهودی «آسا کایسر»، قسمت ۲ از ۳

همه محققان در آیین یهود می گویند که در "تزار"، در رنج بین انسانها و حیوانات، هیچ فرقی وجود ندارد. چون دلیل، هوش نیست، بلکه حس مشترک است.
کلام حکمت
2020-02-29   369 نظرات
کلام حکمت
2020-02-29

تعالیم تائویسم از کتاب 'لی تزو'، قسمت ۴ از ۴

00:39:50
میان استاد و شاگردان

تعالیم تائویسم از کتاب 'لی تزو'، قسمت ۴ از ۴

ما باید بر بصیرت مان و خردمان تکیه کنیم. ما می توانیم هر کاری را انجام دهیم تا زمانی که به کسی آسیب رسانده نشود، تا زمانی که به خودمان و دیگران نیکی برساند و ما را خوشحال سازد، زیرا ما ممارست معنوی می کنیم تا که خوشحال باشیم. اگر ما مرتب اخم کنیم و هر روز چهره ای در هم کشیده و غمگین داشته باشیم، مهم نیست که به چه سطحی رسیده ایم، با این وجود یک بودای غمگین هستیم. درسته؟
میان استاد و شاگردان
2020-02-29   637 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-29

تعالیم تائویسم از کتاب 'لی تزو'، قسمت ۳ از ۴

00:39:34
میان استاد و شاگردان

تعالیم تائویسم از کتاب 'لی تزو'، قسمت ۳ از ۴

شخصی بود بنام "یانگ زو"، احتمالا از همان دوره "لی زی". او فکر میکرد که انسانها به چهار دلیل نمی توانند آرام، راحت یا در آرامش باشند، حدس بزنید این چهار دلیل چه هستند.
میان استاد و شاگردان
2020-02-28   718 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-28

انقلاب جهانی واقعی وگان ِ محقق یهودی «آسا کایسر»، قسمت ۱ از ۳

00:14:13
کلام حکمت

انقلاب جهانی واقعی وگان ِ محقق یهودی «آسا کایسر»، قسمت ۱ از ۳

اگر میخواهید بدانید آیا در آینده هستید یا نه... چون وقتی آینده از راه میرسد، آن آینده نیست. باید دید مردم به چه فکر می کنند. یک هفته قبل، من در جشنواره حضور داشتم. این جشنواره وگان در "تل آویو"، جشنواره بسیار بزرگی است. هزاران نفر از مردم میخواهند وگان بشوند. این آینده است.
کلام حکمت
2020-02-28   426 نظرات
کلام حکمت
2020-02-28

زندگی لرد ماهاویرا: ۱۶ رویای عالی ملکه تریشلا، مادر ماهاویرا، قسمت ۱ از ۳

00:30:35
میان استاد و شاگردان

زندگی لرد ماهاویرا: ۱۶ رویای عالی ملکه تریشلا، مادر ماهاویرا، قسمت ۱ از ۳

اینجا، ما از تولد لرد ماهاویرا شروع می کنیم. خب؟ او شفیق ترین شخص، یکی از شفیق ترین قدیسان و استادان عصر ماست، منظورم، کالپای ما است، دوره زمانی ماست.
میان استاد و شاگردان
2020-02-23   942 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-23

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:20:25
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"اهریمن ("افکار پلید") نبرد را میبازد، از آنجا که وُهومَن ("افکار نیک") بر او چیره میشود. منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیره شود. سخن دروغ شکست یابد و سخن راست گفته بر آن چیره شود. خرداد (الهه سلامت و گیاهان) و امرداد (خدای جاودانگی و آب) گرسنگی و تشنگی - ھر دو - را شکست دھند... اھریمنِ ناتوان بدکُنش، رو در گریز نھد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23   652 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23

یک جشن وگان با استاد اعظم چینگ های و روسای دهکده ای میائولی، تایوان (فورموسا)، قسمت ۲ از ۲

00:37:06
میان استاد و شاگردان

یک جشن وگان با استاد اعظم چینگ های و روسای دهکده ای میائولی، تایوان (فورموسا)، قسمت ۲ از ۲

همه ما از دیدن همسایگان خود در دید و بازدید احساس افتخار می کنیم، و دوستان خوب واقعی ما بسیار مهربان هستند (بله، متشکرم.) خداوند به شما برکت دهد. بودا به شما برکت دهد. (خوب است.) و امید است به همسایگانمان، دهکده و شهرمان برکت دهد. باشد که تایوان (فورموسا) متبرک باشد.
میان استاد و شاگردان
2020-02-22   869 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-22

روز استاد اعظم چینگ های مبارک! قسمت ۲ از ۲

00:15:19
افراد خوب، اعمال خوب

روز استاد اعظم چینگ های مبارک! قسمت ۲ از ۲

روز استاد اعظم چینگ های به من یادآوری می کند که قدردان استاد اعظم درون باشم. و در خدمت دیگران باشم، به ویژه آنهایی که نیاز به کمک دارند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-02-22   360 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-02-22

مدیتیشن های 'مارکوس آورلیوس': گزیده ای از کتاب ۴، قسمت ۲ از ۲

00:14:00
کلام حکمت

مدیتیشن های 'مارکوس آورلیوس': گزیده ای از کتاب ۴، قسمت ۲ از ۲

"دنیا به عنوان موجودی زنده - یک طبیعت، یک روح. آنرا به خاطر بسپارید. و اینکه همه چیز به یک تجربه می رسد، با یک نیروی واحد حرکت می کند. و چگونه هر چیزی، کمک به تولید چیز دیگری می کند. تنیده و بافته شده در یکدیگر هستند."
کلام حکمت
2020-02-22   339 نظرات
کلام حکمت
2020-02-22

روز استاد اعظم چینگ های مبارک! قسمت ۱ از ۲

00:15:39
افراد خوب، اعمال خوب

روز استاد اعظم چینگ های مبارک! قسمت ۱ از ۲

روز استاد اعظم چینگ های نمونه درخشان استاد از عشق در عمل است که به من کمک کرده است که عشق و محبت خود را برای دیگران، حیوانات، گیاهان و محیط زیست توسعه دهم.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-02-21   331 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-02-21

مدیتیشن های 'مارکوس آورلیوس': گزیده ای از کتاب ۴، قسمت ۱ از ۲

00:13:36
کلام حکمت

مدیتیشن های 'مارکوس آورلیوس': گزیده ای از کتاب ۴، قسمت ۱ از ۲

"اگر فکر چیزی است که ما به اشتراک می گذاریم، پس خرد هم هست - این چیزیست که ما را موجودات استدلال کننده می کند. اگر چنین است، آن خرد که به ما می گوید چه کار کنیم و چه نکنیم هم به اشتراک گذاشته میشود. و اگر این گونه است، ما یک قانون مشترک داریم. و بنابراین، ما هم وطن هستیم. و هم وطن های چیزی هستیم. و در این صورت، کشور ما باید جهان باشد. "
کلام حکمت
2020-02-21   269 نظرات
کلام حکمت
2020-02-21

یک جشن وگان با استاد اعظم چینگ های و روسای دهکده ای میائولی، تایوان (فورموسا)، قسمت ۱ از ۲

00:35:20
میان استاد و شاگردان

یک جشن وگان با استاد اعظم چینگ های و روسای دهکده ای میائولی، تایوان (فورموسا)، قسمت ۱ از ۲

جالب است که تاریخ را بدانیم. معمولا من در تاریخ زیاد خوب نبودم، ولی فکر کنم این خیلی جالب است، بخصوص "نام سا-گو". "نام سا-گو" یک فرد واقعا واقعا جالبی است. چشم هایش مانند این هستند، در عکس دیدیم.
میان استاد و شاگردان
2020-02-21   731 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-21

از وداهای مقدس هندوئیسم: سرودهای ساماودا، قسمت اول، کتاب اول، فصل اول

00:16:00
کلام حکمت

از وداهای مقدس هندوئیسم: سرودهای ساماودا، قسمت اول، کتاب اول، فصل اول

"ای آگنی، برای ما نور درخشان بیاور، تا برای مان نگهدار نیرومند باشد زیرا تو خدای مشهود ما هستی! "
کلام حکمت
2020-02-20   185 نظرات
کلام حکمت
2020-02-20

مانع کشنده، قسمت ۳ از ۳

00:35:42
میان استاد و شاگردان

مانع کشنده، قسمت ۳ از ۳

آه، به نظر می آید که فقط یک عدد باشد، مثل یک سطح، دو سطح، سه سطح، ولی، آه خدای عزیز، اگر استاد نداشته باشید، و اگر واقعا خلوص داشته باشید و با تمام قدرت و انرژی تان، روز و شب برای صدها زندگی ها کار کنید، شاید تنها یک سطح پیشرفت کنید. یک سطح پایین! سطوح بالاتر، بسیار مشکل تر است. بسیار وسیع تر و مشکل تر است.
میان استاد و شاگردان
2020-02-20   880 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-20

مانع کشنده، قسمت ۲ از ۳

00:40:01
میان استاد و شاگردان

مانع کشنده، قسمت ۲ از ۳

هر چیزی، هر چیزی میتواند بر روی شما اثر بگذارد- شخصیت تان پیشینه تان، آموزش تان، شغل تان، روابط تان، دوستان تان، قبل از اینکه با من آشنا شوید. هر چیزی بر شما اثر می گذارد، و شما در یک جعبه مربعی هستید. بنابراین، روشن ضمیری روح شما را ارتقا می دهد، اما شخصیت شما، شما باید آن را مجددا آموزش دهید تا متناسب با یک شخص مقدس گردد.
میان استاد و شاگردان
2020-02-19   966 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-02-19

گزیده هایی از 'زبان'، متنی از رالف والدو امرسون (گیاهخوار)

00:12:13
کلام حکمت

گزیده هایی از 'زبان'، متنی از رالف والدو امرسون (گیاهخوار)

" بشریت در درون یا در زندگی شخص اش آگاه به یک روح جهانی می باشد، که در آن، مانند یک گنبد آسمان، طبیعت های عدالت، حقیقت، عشق، آزادی، ظهور می کنند و می درخشند. این روح کیهانی را، او "خرد" مینامد: این مال من نیست، یا مال تو، یا مال او، اما ما آن هستیم؛ ما مردمان و مایملک او هستیم. "
کلام حکمت
2020-02-19   192 نظرات
کلام حکمت
2020-02-19

از کتاب مورمون: گزیده هایی از کتاب مورونی - فصل های ۷ - ۱، قسمت ۲ از ۲

00:14:12
کلام حکمت

از کتاب مورمون: گزیده هایی از کتاب مورونی - فصل های ۷ - ۱، قسمت ۲ از ۲

"توجه کن، روح مسیح به هر شخصی داده شده است، که می تواند خوب را از بد تشخیص دهد؛ از این رو، راه را به سوی داوری به شما نشان میدهم؛ زیرا هر چیزی که دعوت به انجام کار خوب کند و شما را بر آن دارد که به مسیح ایمان بیاورید، توسط قدرت و هدیه مسیح فرستاده میشود؛ بنابراین ممکن است با دانش عالی بدانید که این از خداست. "
کلام حکمت
2020-02-18   274 نظرات
کلام حکمت
2020-02-18
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید