در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:13
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   2963 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   3191 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

استاد ارجمند "پادماسامبهاوا" (گیاهخوار): استاد تانترا و تناسخ الهی زاده لوتوس، قسمت ۲ از ۲

00:14:29
زندگی یک قدیس

استاد ارجمند "پادماسامبهاوا" (گیاهخوار): استاد تانترا و تناسخ الهی زاده لوتوس، قسمت ۲ از ۲

با وجود آتش عظیمی که ایجاد شده بود، گورو "رینپوچه" در میان شعله های آتش ایستاد و آنها را به آب تبدیل کرد.
زندگی یک قدیس
2021-10-17   481 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-10-17

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۶۴ - پیشگویی ناجی حقیقی توسط «سیش اونیسابورو دگوچی» (طرفدار گیاهخواری)

00:29:14
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۶۴ - پیشگویی ناجی حقیقی توسط «سیش اونیسابورو دگوچی» (طرفدار گیاهخواری)

"اگر آن زن حقیقی بیاید، دیگر به «اوموتو» نیازی نیست."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-10-17   2088 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-10-17

جهاد واقعی، قسمت ۲ از ۱۴

00:26:06
میان استاد و شاگردان

جهاد واقعی، قسمت ۲ از ۱۴

و آنها به مردم یاد می دهند تا کارهای خوب انجام دهند، تا خیّر باشند و حتی مهمان خوبی بر روی زمین باشند. و در رمضان، آنها میروند و کار خیر انجام میدهند و همه اینها. (درسته.) اما این همۀ کاری است که باید انجام دهند، به همدیگر کمک کنند، به همسایه ها کمک کنند، به نیازمندان کمک کنند - نه اینکه بیگناهان را بکشند. (نه.) کسانی که اسلام را درست نمی فهمند، باید بیدار شوند.
میان استاد و شاگردان
2021-10-17   2494 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-17

آرام کردن ذهن، قسمت ۶ از ۹

00:18:40
کلام حکمت

آرام کردن ذهن، قسمت ۶ از ۹

خدا، نور (درونی بهشتی) است، خدا، عشقی است که احساس میکنیم. خدا، موسیقی (درونی بهشتی) از بهشت است.
کلام حکمت
2021-10-16   1497 نظرات
کلام حکمت
2021-10-16

جهاد واقعی، قسمت ۱ از ۱۴

00:29:19
میان استاد و شاگردان

جهاد واقعی، قسمت ۱ از ۱۴

مانند اینکه در حدیث، بعضی افراد از پیامبر پرسیدند که چه کاری میتوانند انجام دهند تا اجر بیشتری بدست آورند و به بهشت بروند و همه اینها. (بله.) و جواب پیامبر چنین بود: یکی از کارهایی که آنها باید انجام دهند جهاد است، جهاد معنوی. (بله.) یعنی نبرد برای درک معنوی. ولی این به آن معنی نیست که بیرون بروید و با افراد دیگر جنگ کنید یا مردم را، مردم بیگناه را آنطور به دلبخواه بکشید.
میان استاد و شاگردان
2021-10-16   3150 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-16

آرام کردن ذهن، قسمت ۵ از ۹

00:19:37
کلام حکمت

آرام کردن ذهن، قسمت ۵ از ۹

ما همیشه همراه خدا هستیم. ما هیچگاه از خدا دور نیستیم. فقط گاهی بخاطر زنندگی فیزیکی، بیش از حد پریشان و حواس پرت هستیم. ارتباط ما قطع میشود. فقط همین.
کلام حکمت
2021-10-15   893 نظرات
کلام حکمت
2021-10-15

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۶ از ۶

00:27:57
میان استاد و شاگردان

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۶ از ۶

از اینرو وظیفه دولت این است که از زندگی ها، از شهروندان خود حفاظت کند. جنین، بچه ای که هنوز زاده نشده، آن نیز آمریکایی است. آنها در آمریکا متولد شدند، شهروندان آمریکا هستند. متوجه منظورم میشوید؟ (بله، متوجه ام.) آنها از حق یک شهروند آمریکایی برای زندگی برخوردار هستند. هر کسی که کشتار میکند، قتل میکند، چه برسد به کشتار بی گناهان، چنین شخصی باید به زندان برود، چون این قانون است.
میان استاد و شاگردان
2021-10-15   1672 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-15

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۵ از ۶

00:27:26
میان استاد و شاگردان

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۵ از ۶

آه! چه دولت گناهکاری. آن، مردم را گمراه می کند، و آنها را از معیارهای اخلاقی و تعالیم کتاب مقدس منحرف می سازد. (بله، استاد!) آنها از طرفی می گویند: "آه، عیسی مسیح ستایش از آن تو! خدایا تو را می ستاییم!" و همه اینها. از طرف دیگر، بر خلاف احکام خداوند رفتار می کنند. (بله.) پس این ها برای شیطان، ابلیس کار می کنند. می توانید این را ببینید؟
میان استاد و شاگردان
2021-10-14   1548 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-14

آرام کردن ذهن، قسمت ۴ از ۹

00:20:02
کلام حکمت

آرام کردن ذهن، قسمت ۴ از ۹

بنابراین، اگر شما فکر می کنید که صدای خدا را نشنیده اید و راضی نیستید که فرشته ای، یا پیام آوری از جانب خدا به دیدار شما آمده و از جانب بهشت با شما صحبت شده، آنوقت شاید من بتوانم به شما کمک کنم. یک راهی برای آرام کردن ذهن وجود دارد، آنوقت شما می توانید با پیام آور خدا، استاد اعظم، هر کسی که هست، مستقیماً تماس برقرار کنید، خب؟
کلام حکمت
2021-10-14   1150 نظرات
کلام حکمت
2021-10-14

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۴ از ۶

00:26:45
میان استاد و شاگردان

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۴ از ۶

اگر انگیزه شما فقط بدست آوردن پول به هر طریق است، یا به افراد ضربه زدن است فقط برای بودن در سرخط خبرها، آنوقت شما براحتی تحت تأثیر نیروی تاریک قرار می گیرید. (بله.) اگر شما صادق تر هستید و از مجازات خدا میترسید و دقیقاً همان کاری که باید را انجام میدهید و فقط گزارش میدهد و اطلاع رسانی میکنید، شیاطین نمی توانند به شما نزدیک شوند. شیاطین نمی توانند نزدیک افراد پاکدامن و پرهیزگار شوند.
میان استاد و شاگردان
2021-10-13   1588 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-13

آرام کردن ذهن، قسمت ۳ از ۹

00:20:57
کلام حکمت

آرام کردن ذهن، قسمت ۳ از ۹

من به نام پیامبر محمد (ص) و خود خدا، پدرمان، به شما درود میفرستم. باشد که خداوند آنقدر به شما برکت دهد تا هر غم و اندوهی که در این وجود فیزیکی حس میشود را شفا دهد.
کلام حکمت
2021-10-13   1226 نظرات
کلام حکمت
2021-10-13

آرام کردن ذهن، قسمت ۲ از ۹

00:18:46
کلام حکمت

آرام کردن ذهن، قسمت ۲ از ۹

وقتی با استاد اعظم چینگ های آشنا شدم، احساس کردم که معلم واقعی ام را ملاقات کرده ام. و از آن مرحله، حدود پنج سال پیش، زندگی من به طرز چشمگیری تغییر کرد، من از درون، خودم را بهبود بخشیده ام و همانطور که استاد میفرمایند، یکی از اهداف اصلی این ممارست، زیاد کردن شفقت تان و توانایی تان در دوست داشتن دیگران است.
کلام حکمت
2021-10-12   917 نظرات
کلام حکمت
2021-10-12

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۳ از ۶

00:27:22
میان استاد و شاگردان

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۳ از ۶

پس میتوانید به راه های مختلف کمک کنید. بهشت همه چیز را میداند. هیچ چیز را نمیتوان مخفی کرد از شبکه بهشت... بهشت علاوه بر شبکه بررسی، شبکه ارتباطاتی هم دارد. (بله.) شاید بتوانیم انسانها را گول بزنیم، اما بهشت ها را نمیتوانیم.
میان استاد و شاگردان
2021-10-12   1698 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-12

آرام کردن ذهن، قسمت ۱ از ۹

00:20:14
کلام حکمت

آرام کردن ذهن، قسمت ۱ از ۹

آن چیزی که من از استاد یاد گرفتم، که نمی توانستم از کتاب مقدس یاد بگیرم، اینست که خدا را در اینجا پیدا کردم. و حالا ما می دانیم که ادیان فرقی با هم ندارند. این ما هستیم که بین آنها فرق می گذاریم. فقط دین خدا وجود دارد. یا آن خدا الله است یا هر اسم دیگری که مایلید "او" را صدا بزنید.
کلام حکمت
2021-10-11   1258 نظرات
کلام حکمت
2021-10-11

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۲ از ۶

00:30:15
میان استاد و شاگردان

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند، قسمت ۲ از ۶

بهترست کارها را در سکوت انجام دهم. (بله.) زیرا اگر بر خلاف آن عمل کنید، همه شیاطین می دوند، با آن مخالفت میکنند، آنرا متوقف میکنند و خراب می کنند. (بله، متوجه ام.) بهمین دلیل، بسیاری از چیزهایی که در مورد اسرار بهشت ​​به شما گفتم، بعداً رنج کشیدم. من بخاطر آن رنج کشیدم. (اوه، وای.) یا به جهت عکس تغییر کرد. اما چه میشود کرد، ما همچنان باید زندگی کنیم و حقیقت را بگوییم.
میان استاد و شاگردان
2021-10-11   2013 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-11

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۶۳ - پیشگویی ناجی حقیقی توسط «سیش اونیسابورو دگوچی» (طرفدار گیاهخواری)

00:15:52
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۶۳ - پیشگویی ناجی حقیقی توسط «سیش اونیسابورو دگوچی» (طرفدار گیاهخواری)

پیشگویی منجی حقیقی توسط‌ سیشی اونیسابورو دگوچی (گیاهخوار)، که یکشنبه ۱۰ اکتبر در سوپریم مستر تلویزیون پخش میشود. در آئین شینتو «کامو سوسانو نو اووکامی» است.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-10-10   1387 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-10-10

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند ، قسمت ۱ از ۶

00:30:40
میان استاد و شاگردان

هیچ چیز از عدالت فرار نمی کند ، قسمت ۱ از ۶

می بینید، بسیاری از رسانه ها، به شخصیت نگاه میکنند، نه بدنبال کیفیت. (بله، درست است.) بدنبال این نیستند که رئیس جمهور ترامپ چه کاری انجام داد. این همه کارهای خوب انجام داد که تا ابد میشود آنها را نوشت، کارهای خوبی که او برای کشورش انجام داد. (بله.) و او حقیقتا قلب خدمت به مردمش را دارد. او یک دروغگو نیست. او اصلا یک دروغگو نیست. (بله. بسیار صادق است.) او کاملا صادق است. ۱۰۰%، بیش از ۱۰۰%.
میان استاد و شاگردان
2021-10-10   2336 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-10

اسرار گلها و پرندگان: مباحثی از ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (چنین گفت کوتزلکواتل)'، قسمت ۲ از ۲

00:10:33
کلام حکمت

اسرار گلها و پرندگان: مباحثی از ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (چنین گفت کوتزلکواتل)'، قسمت ۲ از ۲

"فقط اگر با چشم روح نگاه کنید می توانید روح را رو در رو ببینید، و فقط زمانی که صدای روح با خود فرد صحبت می کند، فرد می تواند با روح هر کسی صحبت کند."
کلام حکمت
2021-10-09   345 نظرات
کلام حکمت
2021-10-09

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۸ از ۸

00:14:34
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۸ از ۸

متشکرم، استاد. متشکرم. از عشق تان متشکرم. شما همیشه آهنگ هایی میخوانید که باعث میشوند که گریه کنم و اشک بریزم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-09   847 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-09

داستان تپه بودیستی، قسمت ۲ از ۲

00:22:50
میان استاد و شاگردان

داستان تپه بودیستی، قسمت ۲ از ۲

برای همه شما آرزو دارم که در هر شرایطی همچنان با ایمان بمانید، از صمیم قلب و با تمرکز ذهنی کامل و با تمام صداقت، مدیتیشن کنید. نه فقط برای منفعت خودتان، خانواده یا دوستان تان یا هر کسی که در اطراف شماست، یا همسایگان تان، بلکه برای منفعت کل جهان. از این بابت، از شما تشکر میکنم.
میان استاد و شاگردان
2021-10-09   2769 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-10-09
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید