جستجو
دسته بندی
اخبار قابل توجه
حرف دل

اخبار قابل توجه این برنامه، اخبار دلگرم کننده ارائه میدهد، اقدامات نیک را می ستاید و در مورد موضوعات مهم در سراسر جهان اطلاع رسانی میکند. اعضای انجمن ما که همگی وگان و از قشرهای مختلف جامعه هستند به نمایندگی از فرهنگ های سراسر جهان، مجری این برنامه میباشند. "اخبار قابل توجه"، با گزارشهای سازنده مختلف در مورد موضوعات زمانه ما در مرکز توجه سوپریم مستر تلویزیون قرار دارد تا جهانی صلح آمیز بوجود آید.

به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در