جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جوایز درخشان جهانی

Supreme Master Ching Hai has lovingly created a series of awards to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us and go beyond the call of duty to help others unconditionally. The awards include:*Shining World Leadership Award *Shining World Compassion Award *Shining World Hero and Heroine Awards *Shining World Honesty Award *Shining Environmental Protection Leadership Award *Shining World Intelligence Award *Shining World Inventor Award…and more!

دریافت کننده جایزه درخشان آموزش جهانی: 'آچاریا سونام دورجه رینپوچه' (وگان)

00:13:33

دریافت کننده جایزه درخشان آموزش جهانی: 'آچاریا سونام دورجه رینپوچه' (وگان)

استاد اعظم چینگ های: "با تشکر، جایزه درخشان آموزش جهانی به روحانی محترم 'آچاریا سونام دورجه رینپوچه' بخاطر افتتاح 'مدرسه ابتدایی شری لو' در یک منطقه محروم از آموزش در نپال برای ایجاد آینده ای بهتر برای نسل بعد، تقدیم می شود. دیدگاه شریف، تلاش خستگی ناپذیر و عزم راسخ شما، زندگی های بیشتر جوانانی که شما برای زندگی آماده می کنید را تحت تاثیر قرار می دهد، همچنانکه تاثیر آن برای جامعه عمیق
جوایز درخشان جهانی
2021-05-12   155 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-05-12

اقدامات دلسوزانه از روی شجاعت، که قلب ها و ذهن ها را تحت تاثیر قرار میدهند: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۲ از ۲

00:15:31

اقدامات دلسوزانه از روی شجاعت، که قلب ها و ذهن ها را تحت تاثیر قرار میدهند: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۲ از ۲

در ژانویه ۲۰۲۱، استاد اعظم چینگ های، جمعا ۱۰ جایزه درخشان جهانی به همراه ۹۰ هزار دلار کمک مالی اهداء نمودند. به لطف حمایت و مراقبتهای دلسوزانه ایشان، این جوایز برای ادامه شیوه های مهرآمیز آنها مشوقی بوده اند تا علیرغم هر مشکلی، به افراد و حیوانات نیازمند کمک نمایند.
جوایز درخشان جهانی
2021-05-05   200 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-05-05

اقدامات دلسوزانه از روی شجاعت، که قلب ها و ذهن ها را تحت تاثیر قرار میدهند: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۱ از ۲

00:16:04

اقدامات دلسوزانه از روی شجاعت، که قلب ها و ذهن ها را تحت تاثیر قرار میدهند: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۱ از ۲

در دسامبر ۲۰۲۰، استاد اعظم چینگ های، ۱۳ جایزه درخشان جهانی و در کل ۹۷ هزار دلار کمک مالی، اهداء کردند. به لطف حمایت و مراقبتهای دلسوزانه ایشان، این جوایز برای ادامه شیوه های محبت آمیز دریافت کنندگان، مشوقی بوده که علیرغم هر مشکلی، به افراد و حیوانات نیازمند در اطرافشان کمک می کنند.
جوایز درخشان جهانی
2021-04-28   284 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-04-28

دریافت کننده جایزه درخشان روزنامه نگار وگان جهانی: جین ولز- میچل (وگان)- فرشته ی عشق در رسانه عصر جدید

00:14:22

دریافت کننده جایزه درخشان روزنامه نگار وگان جهانی: جین ولز- میچل (وگان)- فرشته ی عشق در رسانه عصر جدید

استاد اعظم چینگ های: "با خرسندی به 'جین ولز-میچل' جایزه درخشان روزنامه نگار وگان جهانی اهداء می شود به علاوه ۲۱ هزار دلار برای حمایتی مهرآمیز از کار وی. با همه عشق و بهترین آرزوها در برکت ابدی خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2021-04-21   407 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-04-21

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: محافظان اندونزیایی اورانگوتان ها

00:20:33

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: محافظان اندونزیایی اورانگوتان ها

استاد اعظم چینگ های: "با سپاس جایزه درخشان شفقت جهانی، به سه بنیاد اهدا میشود، به پارک ملی "بوکیت باکا بوکیت رایا" به پارک ملی "بوکیت باکا بوکیت رایا" 'آژانس حفاظت از منابع طبیعی کالیمانتان مرکزی' و 'بنیاد بقاء اورانگوتان بورنئو' به علاوه یک کمک مالی ناقابل ۱۵ هزار دلاری به هر کدام از آنها، همراه با عشق، سپاس و بهترین آرزوهای قلبی برای کار شریفتان، در سایه رحمت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2021-04-14   259 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-04-14

دریافت کنندگان جایزه درخشان شفقت جهانی: Ocean Futures Society و 'پروژه پناهگاه نهنگ'، قسمت ۲ از ۲

00:13:45

دریافت کنندگان جایزه درخشان شفقت جهانی: Ocean Futures Society و 'پروژه پناهگاه نهنگ'، قسمت ۲ از ۲

استاد اعظم چینگ های از روی محبت، هم بهOcean Futures Society و هم به «پروژه پناهگاه نهنگ» 'جایزه درخشان شفقت جهانی' را اهداء نمودند، علاوه بر این به هر کدام "یک کمک مالی ناقابل ۱۰ هزار دلاری" بخاطر تلاش خیرخواهانه آنها تقدیم کردند، "همراه با عشق، احترام و قدردانی در سایه رحمت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2021-04-07   206 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-04-07

دریافت کنندگان جایزه درخشان شفقت جهانی: Ocean Futures Society و 'پروژه پناهگاه نهنگ' قسمت ۱ از ۲

00:14:48

دریافت کنندگان جایزه درخشان شفقت جهانی: Ocean Futures Society و 'پروژه پناهگاه نهنگ' قسمت ۱ از ۲

استاد اعظم چینگ های از روی محبت به Ocean Futures Society و «پروژه پناهگاه نهنگ»، 'جایزه درخشان شفقت جهانی' باضافه "یک کمک مالی ناقابل ۱۰ هزار دلاری به هر کدام از آنها" و بخاطر تلاش خیرخواهانه شان تقدیم کردند، "همراه با عشق، احترام و قدردانی در سایه رحمت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2021-03-31   481 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-03-31

دریافت کننده جایزه درخشان قلب شفیق جهانی: مونتی رابرتز - مردی که به اسبها گوش می دهد

00:18:02

دریافت کننده جایزه درخشان قلب شفیق جهانی: مونتی رابرتز - مردی که به اسبها گوش می دهد

استاد اعظم چینگ های: "محترمانه، به آقای «مونتی رابرتز»، جایزه درخشان قلب شفیق جهانی اهداء میشود، همراه با قدردانی بسیار، عشق، ستایش و تمجیدهای صمیمانه و با اجازه شما، ۱۰ هزار دلار برای تنقلات مورد علاقه اسبهای ارزشمندتان. باشد که بهشت تا ابد رحمت و منزلت چند برابر بر شما نازل فرماید همانطور که شما با اسبهای باشکوه چنین رفتار کردید. روش خردمندانه و پرمهر زندگی شما ما را عمیقا تحت تاثیر
جوایز درخشان جهانی
2021-03-24   341 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-03-24

دریافت کننده جایزه درخشان اختراع جهانی: 'دکتر اولگا مالینکیویچ'، برای 'فناوری سلول خورشیدی پروسکایت'

00:15:22

دریافت کننده جایزه درخشان اختراع جهانی: 'دکتر اولگا مالینکیویچ'، برای 'فناوری سلول خورشیدی پروسکایت'

استاد اعظم چینگ های: "شادمانه، جایزه درخشان اختراع جهانی به 'دکتر اولگا مالینکیویچ' اهداء میشود، بعلاوه یک کمک مالی پرمهر۲۱ هزار دلاری برای حمایت بیشتر از این پروژه فوق العاده در سایه اعجاز خداوند. باشد که بهشت ها، بر ذهن درخشان شما خرد و عشق بتاباند."
جوایز درخشان جهانی
2021-03-17   347 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-03-17

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'دکتر کلیف ردفورد' (گیاهخوار) - یک قلب بامحبت و کاریزماتیک

00:12:54

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'دکتر کلیف ردفورد' (گیاهخوار) - یک قلب بامحبت و کاریزماتیک

استاد اعظم چینگ های: "با سپاس، جایزه درخشان شفقت جهانی همراه با قدردانی، عشق و کمک ناقابل مالی ۱۵ هزار دلاری در حمایت از این کار شریف، به 'دکتر کلیف ردفورد'، تقدیم می شود. باشد که بهشت، به شما و همه دست اندرکاران برکت فراوان دهد."
جوایز درخشان جهانی
2021-03-10   250 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-03-10

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: «عماری مک کوئین»- سر آشپز جوان وگان الهام گرفته از خداوند

00:18:16

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: «عماری مک کوئین»- سر آشپز جوان وگان الهام گرفته از خداوند

استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شفقت جهانی، باضافه ده هزار دلار برای تلاشهای پرمهر و مهربانانه او، به "عماری مک کوئین" تقدیم می شود، همراه با قدردانی و بهترین آرزوها برای موفقیت مستدام تان. باشد که در سایه مرحمت الهی شما و عزیزانتان متبرک شوید."
جوایز درخشان جهانی
2021-03-03   367 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-03-03

دریافت کنندگان جایزه درخشان قهرمان جهانی: "سدی" و "بلا"، همراهان فداکار

00:14:40

دریافت کنندگان جایزه درخشان قهرمان جهانی: "سدی" و "بلا"، همراهان فداکار

استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه ی درخشان قهرمانی جهانی و ۴۰۰۰ دلار برای تنقلات وگان به "سدی" و "بلا" اعطا میشود، با آغوشی بزرگ و یکعالمه "لاب" (عشق) با آغوشی بزرگ و یکعالمه "لاب" از قلب ام. باشد که هر دو شما و خانواده تان درآغوش خدا، با تندرستی و شادی متبرک شوید."
جوایز درخشان جهانی
2021-02-24   543 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-24

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۲ از ۲

00:17:32

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۲ از ۲

استاد، تنها طی نوامبر ۲۰۲۰، مجموعا ۲۶ جایزه درخشان جهانی به همراه ۲۹۱ هزار دلار کمک مالی اهداء نمودند. به دلیل توجه دلسوزانه و حمایت ایشان، این برندگان جایزه، به ادامه راه پرمهرشان تشویق شده اند، و علیرغم هر گونه مشکلی، به مردم و حیوانات نیازمند دور و برشان کمک می کنند.
جوایز درخشان جهانی
2021-02-17   454 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-17

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۱ از ۲

00:17:52

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۱ از ۲

استاد، تنها طی نوامبر ۲۰۲۰، مجموعا ۲۶ جایزه درخشان جهانی به همراه ۲۹۱ هزار دلار کمک مالی اهداء نمودند. به دلیل توجه دلسوزانه و حمایت ایشان، این برندگان جایزه، به ادامه راه پرمهرشان تشویق شده اند، و علیرغم هر گونه مشکلی، به انسانها و حیوانات نیازمند دور و برشان کمک می کنند.
جوایز درخشان جهانی
2021-02-10   611 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-10

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: آموزش عشق "تام جاستینیارسکی"

00:18:28

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: آموزش عشق "تام جاستینیارسکی"

استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی بعلاوه ۱۰ هزار دلار به نشانه حمایت، به "تام جاستینیارسکی" اهداء میشود، با عشق فراوان، و بهترین آرزوها برای موفقیت بیشتر در آوردن عشق به گوشه گوشه ی جهان مان."
جوایز درخشان جهانی
2021-02-03   544 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-03

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "تامی مور" از 'نجات عشق مور ۲'

00:13:37

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "تامی مور" از 'نجات عشق مور ۲'

استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شفقت جهانی و ۱۰ هزار دلار برای حمایت خاضعانه از کار دلسوزانه تان به "تامی مور" اهداء میشود، همراه با قدردانی و عشق فراوان برای شما، و دخترتان و همه داوطلبان، در سایه نیکخواهی الهی."
جوایز درخشان جهانی
2021-01-27   551 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-27

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'موسسه پیپس' برای نجات اسب مینیاتوری

00:15:49

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'موسسه پیپس' برای نجات اسب مینیاتوری

استاد اعظم چینگ های: «با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به "بنیاد پیپس" اهداء میشود، بعلاوه ی ۲۰ هزار دلار همراه با عشق و آغوش و قدردانی فراوان. باشد که همه دست اندرکاران، با برکات خداوند، زندگی شاد و عمری طولانی داشته باشند. باشد که موجوداتی که شما نجات می دهید در بقیه عمر و زندگی شان از مراقبت، عشق و منزلت لذت ببرند، با عشق خداوند.»
جوایز درخشان جهانی
2021-01-20   469 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-20

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'سر داریوس براون' (وگان)

00:13:47

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'سر داریوس براون' (وگان)

استاد اعظم چینگ های محبوب مان از روی محبت، جایزه ی درخشان شفقت جهانی را "به علاوه ۱۰ هزار دلار برای کمکی به این تلاش دلسوزانه به 'سر داریوس براون' اهداء کردند، همراه با عشق و سپاس."
جوایز درخشان جهانی
2021-01-13   427 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-13

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "ائتلاف حیات وحش شلدریک"

00:15:08

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "ائتلاف حیات وحش شلدریک"

استاد اعظم چینگ های: «با سپاس، جایزه درخشان شفقت جهانی، بعلاوه ۱۰ هزار دلار به نشانه قدردانی و حمایت از این اقدام شریف، به "ائتلاف حیات وحش شلدریک" اهداء میشود. در سایه مرحمت خداوند، باشد که بهشت ها عشق، حمایت و تندرستی را به همه دست اندرکاران و نجات یافتگان عطا فرمایند.»
جوایز درخشان جهانی
2021-01-06   640 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-06

دریافت کننده جایزه درخشان اختراع جهانی: 'سولوبگ'، جایگزین پلاستیک برای نجات زمین

00:15:07

دریافت کننده جایزه درخشان اختراع جهانی: 'سولوبگ'، جایگزین پلاستیک برای نجات زمین

استاد اعظم چینگ های محبوب مان با خوشحالی، جایزه درخشان اختراع جهانی، "بعلاوه ۱۰ هزار دلار برای این پروژه محافظت از محیط زیست، به 'سولوبگ' اهداء کردند. باشد که بهشت ها به شما برکت دهند."
جوایز درخشان جهانی
2020-12-30   449 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-12-30
<>Go to page
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.043s