جستجوی تاریخ برنامه
از الی
جوایز درخشان جهانی

Supreme Master Ching Hai has lovingly created a series of awards to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us and go beyond the call of duty to help others unconditionally. The awards include:*Shining World Leadership Award *Shining World Compassion Award *Shining World Hero and Heroine Awards *Shining World Honesty Award *Shining Environmental Protection Leadership Award *Shining World Intelligence Award *Shining World Inventor Award…and more!

دریافت کننده جایزه درخشان مهربانی جهانی: ساهولی شیخ فیصل - جوانی دلسوز

00:18:38

دریافت کننده جایزه درخشان مهربانی جهانی: ساهولی شیخ فیصل - جوانی دلسوز

در ایستگاه قطاری در کوالالامپور، مالزی، تعداد زیادی از افراد بیخانمان رفت و آمد می کنند، اقدام خوب ِ مهربانی از جانب یک پسر کوچک انسانیت مان را به ما یاد آوری می کند. شما دوست دارید به مردم کمک کنید؟ دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. استاد اعظم چینگ های "'جایزه درخشان مهربانی جهانی'، به اضافه ۳ هزار دلار در صورتی که جوراب و کفش بیشتری برای دیگران نیاز باشد، به 'شیخ فیصل' اهداء کردند." بعداً، استاد ترتیبی دادند تا برای حمایت از فعالیتهای الهام بخش او از عشق بی قید و شرط، ۱۰ هزار دلار دیگر برای این قهرمان کوچک ارسال شود.
جوایز درخشان جهانی
2020-06-03   127 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-06-03

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۲ از ۲

00:17:02

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۲ از ۲

یک روز در سال ۲۰۱۶، امدادگران یک سگ "گلدن رتریور" دوساله بشدت زخمی شده را در یک کیسه زباله نزدیک "منطقه گوشت سگ"، "چی چی" پیدا کردند که همه پاهایش را از دست داده بود، اما اراده قوی اش برای زندگی را از دست نداده بود. استاد اعظم چینگ های، اشک ریزان نوشتند، "با سپاسی صمیمانه برای همه دست اندرکاران و با در آغوش گرفتن 'چی چی'! تو به یک بهشت ابدی می روی و خانواده ی نیکخواهی که سرپرستی ات را پذیرفته تا ابد متبرک میشود." استاد همچنین "جایزه درخشان شفقت جهانی" را به هر دو سازمان شریف 'پروژه نبیا-آیریون هوپ' و 'آرمی' و به هر کدام یک کمک مالی ۱۰ هزار دلاری تقدیم کردند "همراه با احترام و سپاس بسیار. باشد که همه افراد دخیل به وفور متبرک شوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-05-27   72 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-27

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۱ از ۲

00:16:46

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۱ از ۲

ما نه تنها حیوانات را از مکانهای بهره کشی نجات می دهیم، بلکه روی قانون هم کار می کنیم تا از پایه و ریشه آن، به این سوءاستفاده پایان دهیم. زیرا برای ما، این واقعا بقدر کافی خوب نیست که با عملیات نجات فقط سطحی کمک کنیم، ما می خواهیم جلوی آن را بگیریم. استاد اعظم چینگ های "جایزه درخشان شفقت جهانی" به همراه ۱۰ هزار دلار کمک مالی به "رسانه و آموزش نجات حیوان"، تقدیم می کنند " با درود و سپاس بسیار. باشد که همه دست اندرکاران بی نهایت متبرک شوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-05-20   149 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-20

جایزه درخشان شفقت جهانی: 'چیلی روی چرخها'- 'میشل کاررا' و 'اولی'

00:16:27

جایزه درخشان شفقت جهانی: 'چیلی روی چرخها'- 'میشل کاررا' و 'اولی'

"من بنیانگذار 'چیلی روی چرخها' هستم و این یک آشپزخانه سوپ وگان در شهر نیویورک است با شعبه هایی در سرتاسر کشور." "ما برای جوامع کم درآمد، برای وگانیسم تبلیغ می کنیم و یک شبکه حمایتی برای این جوامع است" استاد اعظم چینگ های "با قدردانی 'جایزه درخشان شفقت جهانی' را با عشق و یک کمک مالی فروتنانه به مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار امریکا را به 'میشل کاررا' و 'اولی'، بخاطر کار شریف شان تقدیم کردند، با برکت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-05-13   123 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-13

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: «آقای سدریک هروو» و اقدامات بشردوستانه او برای پناهجویان

00:16:15

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: «آقای سدریک هروو» و اقدامات بشردوستانه او برای پناهجویان

آن مفهوم آزادی خیلی بزرگتر است، خیلی بزرگتر از جنبش آزادی... این آزادی در عمل و در دفاع است... آزادی، برابری، و اخوت و برادری. استاد اعظم چینگ های، با قدردانی "جایزه درخشان شفقت جهانی، بعلاوه ۵۳ هزار دلار امریکا را به «آقای سدریک هروو» تقدیم کردند، تا به این هدف شریف کمک به پناهجویان، بیشتر به او یاری رساند، با همه عشق و قدردانی به نام اخوت انسانی."
جوایز درخشان جهانی
2020-05-06   105 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-06

جایزه درخشان حفاظت جهانی: گروه محیط زیستی امارات

00:15:06

جایزه درخشان حفاظت جهانی: گروه محیط زیستی امارات

و ما از ابتدا فهمیدیم که آموزش در زمینه محیط زیست ابزار بسیار مؤثری خواهد بود و با موسسات آموزشی مان برنامه های مختلفی را آغاز کردیم... ...به اضافه برنامه های عملی که در آن جامعه میتواند وضعیت قبل و بعد را مشاهده کند.
جوایز درخشان جهانی
2020-04-29   136 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-04-29

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'سیرا'، هاسکی سیبری ِ نجات دهنده زندگی

00:14:58

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'سیرا'، هاسکی سیبری ِ نجات دهنده زندگی

او یک حیوان شگفت انگیز است و من زندگی ام را مدیون او هستم. واقعا زندگی ام را به او مدیونم و این همه زندگیهایی که مرتبط به من هستند را تحت تأثیر قرار می دهد. و او نه تنها از من محافظت می کند، او عشق و مهر می دهد و به من طول عمر می دهد، نه تنها برای خودم، بلکه برای خانواده و کسانی که دوستشان دارم.
جوایز درخشان جهانی
2020-04-22   246 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-04-22

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: دکتر 'جی گروسمن' از بی خانمان ولی نه بی دندان، قسمت ۲ از ۲

00:12:31

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: دکتر 'جی گروسمن' از بی خانمان ولی نه بی دندان، قسمت ۲ از ۲

فکر می کنم یکی از دلایل اصلی که به سراغ رشته دندانپزشکی رفتم، و "بی خانمان ولی نه بی دندان" را بنیان نهادم، بخاطر دندانپزشک ام بود. او عاشق بخشیدن بود. و گفتم عالیه که از مردم مراقبت کنم و دندانهایشان را درست کنم و آنها را از درد رها سازم و موجب شوم که آنها زیبا بنظر آیند، و باعث شوم که آنها افتخار کنند، و خوب به نظر برسند، و تا دِین ام را به مردم ادا کنم، خواه آنها پول داشته باشند یا نداشته باشند. این رسالت من است. بعد از خواندن نامه دندانپزشک، استاد اعظم چینگ های "بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و متعجب شدند که چنین هدیه کوچکی چقدر میتواند موثر باشد!" ایشان: "شادمانه یک چک ۱۵ هزار دلاری دیگر برای کمک بیشتر به کار این دکتر مهربان، با همه عشق، قدردانی و برکات خداوند برای همه افراد دخیل، اهدا می گردد. امیدست که همه انسانها نسبت به همدیگر مهربانتر باشند."
جوایز درخشان جهانی
2020-04-15   161 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-04-15

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: دکتر 'جی گروسمن' از بی خانمان ولی نه بی دندان، قسمت ۱ از ۲

00:12:13

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: دکتر 'جی گروسمن' از بی خانمان ولی نه بی دندان، قسمت ۱ از ۲

می دانید، به یکی از آن ضرب المثل های معروف برمی گردد که با آن زندگی کرده ام، شما به کسی یک ماهی می دهید آنها با آن فقط یک روز غذا دارند. نمی خواستم از امروز مراقبت کنم، میخواستم از فردا مراقبت کنم. بنابراین با درست کردن دندانهای آنها و درمان درد آنها و اینکه آنها ظاهری خوب داشته باشند، اینها موجب میشوند که بتوانند برای یک شغل به مصاحبه بروند و قادر به غذا خوردن باشند و به درستی از خودشان مراقبت کنند، حالا آنها میتوانند برای یک عمر از گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به دکتر "جی گروسمن" و "خدمات درمانی برای بی خانمانان" تقدیم میشود، به همراه اهدایی فروتنانه ۱۵ هزار دلاری به هرکدام از آن دو برای تلاش شریف و مهرآمیزشان، با نهایت احترام و سپاسگزاری در مرحمت الهی. باشد که بهشت تا ابد به شما و همه دست اندرکاران برکت عطا کند."
جوایز درخشان جهانی
2020-04-08   234 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-04-08

برنده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'گرتا تونبرگ' (وگان)، فعال اقلیمی شجاع

00:14:02

برنده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'گرتا تونبرگ' (وگان)، فعال اقلیمی شجاع

با این حال، راه حل اصلی بسیار ساده است که حتی یک بچه کوچک میتواند آن را درک کند. ما باید آلایندهای گازهای گلخانه ای را متوقف کنیم. استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان قهرمان جهانی بعلاوه ۱۰ هزار دلار همراه با عشق، تحسین و بهترین آرزوها برای موفقیت فراوان در سایه رحمت و لطف خداوند، به 'گرتا تونبرگ' و در حمایت از تلاشهای او اهداء می شود."
جوایز درخشان جهانی
2020-04-01   1280 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-04-01

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: «جنیفر هانت»، فرشته ی حیوانات با نیازهای خاص پزشکی

00:15:02

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: «جنیفر هانت»، فرشته ی حیوانات با نیازهای خاص پزشکی

حیوانات خانگی پیوند حیرت آوری با انسانها ایجاد می کنند، این پیوند چیزیست که برای ما مهم است. کار ما در مورد حفظ پیوند بین زندانیان و حیوانات خانگی است. و افرادی که در موقعیتی قرار دارند که ما به آن شرایط "اضطراری" می گوییم، آنها افرادی هستند که ما رسالت داریم تا به آنها کمک کنیم، و آنها افرادی هستند که عموما بر حیوان خانگی شان خیلی بیشتر از افرادی که پولدار هستند، متکی می باشند.
جوایز درخشان جهانی
2020-03-25   229 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-03-25

دریافت کننده «جایزه درخشان شفقت جهانی»: دامپزشک وگان واقعی - «دکتر آرمایتی می»

00:14:24

دریافت کننده «جایزه درخشان شفقت جهانی»: دامپزشک وگان واقعی - «دکتر آرمایتی می»

تعدادی از بیماران من و رژیم غذایی گیاهی دارند، نه همه آنها، اما سعی می کنم به مراجعین ام درباره مزایایی که نه تنها برای حیوانات شان بلکه برای حیوانات دیگر و سیاره مان دارد، آموزش دهم و همچنین به بخاطر خودشان خوب است که به رژیم غذایی گیاهی پایبند باشند زیرا برای سلامتی انسان فوائد زیادی دارد. استاد اعظم چینگ های، با قدردانی ۲۱ هزار دلار و «جایزه درخشان شفقت جهانی» را بخاطر کار شریف ایشان، و با همه عشق و با احترام فراوان، به موسسه 'دکتر می'، اهداء می کنند. باشد که خداوند به شما به وفور برکت دهد. ما آنچه را که انجام میدهید، دوست داریم.
جوایز درخشان جهانی
2020-03-18   199 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-03-18

دریافت کننده 'جایزه درخشان مشوق وگان جهانی': «انجمن گیاهخواری فرانسه»

00:16:27

دریافت کننده 'جایزه درخشان مشوق وگان جهانی': «انجمن گیاهخواری فرانسه»

ما فکر می کنیم مدل غذای فرانسوی باید فورا ارتقاء پیدا کند و شما نمی توانید فقط با مردم صحبت کنید و از آنها بخواهید که عادات شان را تغییر دهند. ما سعی می کنیم کل سیستم، کل ساختار ارتقاء پیدا کند. استاد اعظم چینگ های "شادمانه 'جایزه درخشان مشوق وگان جهانی'، با ۱۰ هزار دلار همراه با عشق به "انجمن گیاهخواری فرانسه" اهدآء میکنند تا از "کار تیمی" شان فروتنانه حمایت کنند. باشد که خداوند به همه شما آرامش، عشق، شادی و عمر طولانی عطا فرماید."
جوایز درخشان جهانی
2020-03-11   283 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-03-11

برندگان جایزه درخشان جهانی - اقدامات شرافتمندانه برای جهانی روشن، قسمت ۲ از ۲

00:13:32

برندگان جایزه درخشان جهانی - اقدامات شرافتمندانه برای جهانی روشن، قسمت ۲ از ۲

Let's continue Part 2 of the series by meeting Steve Greig, an accountant and animal advocate, from the United States. Seeing that senior canines have a much lower chance of being adopted into permanent families, this kind man decided to step in and offer a home to as many as he could manage. Supreme Master Ching Hai: "Joyfully present Steve Greig the Shining World Compassion Award, with all love, high praises and gratitude, in God's mercy and USD$10,000 for his loved animals' vegan treats." Odin, a Great Pyrenees dog, risked his life and was injured while protecting his herd of goats from the California wildfires. Supreme Master Ching Hai: "Tearfully present the Shining World Hero Award to Odin the Great Pyrenees, plus US$2,000 for vegan goodies, with a big hug and lots of kisses."
جوایز درخشان جهانی
2020-03-04   197 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-03-04

برندگان جایزه درخشان جهانی - کارهای شرافتمندانه برای جهانی روشن، قسمت ۱ از ۲

00:15:28

برندگان جایزه درخشان جهانی - کارهای شرافتمندانه برای جهانی روشن، قسمت ۱ از ۲

It is our pleasure to introduce some of the distinguished individuals, animal companions, and organizations who were honored with the Shining World Award by Supreme Master Ching Hai. An historic peace deal to jointly develop the Karamoja-Pokot-Tukana region along the nations’ border, has been witnessed by both His Excellency Uhuru Kenyatta, the president of Kenya, and Ugandan President, His Excellency, Yoweri Museveni. Supreme Master Ching Hai: “Joyously present Their Excellencies Uhuru Kenyatta and Yoweri Museveni each the Shining World Leadership Award for Peace with highest esteem, honoring salute and best wishes.” The non-profit-wildlife organization Bats QLD (Flying Foxes & Microbats) lnc, is enticing flying foxes in the area with “apple kebabs.” These adorable mammals are crucial in maintaining forest ecosystems by cross pollinating tall coastal forest trees. Supreme Master Ching Hai: “Thankfully present Bats QLD the Shining Word Caring Award plus US$15,000 as a loving token of support toward this good cause.” A system to safeguard birds from power lines at night has been developed by United States scientists. Supreme Master Ching Hai: “Joyfully present the Shining Would Invention Award to EDM international for this compassionate project, with much love, high praises and gratitude, in Heaven’s grace and blessings.”
جوایز درخشان جهانی
2020-02-26   338 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-02-26

دریافت کننده جایزه درخشان صداقت جهانی: آقای 'کوین بوث'، یک نماد صداقت

00:12:34

دریافت کننده جایزه درخشان صداقت جهانی: آقای 'کوین بوث'، یک نماد صداقت

صبحی زود، مردی بی خانمان کیسه ای پر از پول مقابل بانک غذای محله خود پیدا کرد. و متوجه شدم که چیزی حدود ۱۷ هزار دلار پیدا کرده ام، و آنها باعث شدند که من احساس خیلی خیلی خاصی داشته باشم چون میتوانستم از آن استفاده کنم، آنها هم میتوانستن از آن استفاده کنند، برای جامعه و خود من و هر کسی دیگر در اینجا تا بانک غذای جدیدی داشته باشند.
جوایز درخشان جهانی
2020-02-19   199 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-02-19

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۲ از ۲

00:12:06

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۲ از ۲

ما به حیوانات زیادی خدمت کردیم و برای اکثر مردم، حیوانات ما بخشی از خانواده مان هستند و این یک موجود مهم دیگری است که نیاز به مراقبت دارد. و بسیار سپاسگزاریم که قادریم چنین خدماتی را ارائه دهیم.
جوایز درخشان جهانی
2020-02-12   267 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-02-12

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۱ از ۲

00:10:54

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۱ از ۲

در "آتشسوزی کمپ"، ما اینجا در شهرستان "بوته" به بیش از ۱۰ هزار حیوان خدمت کردیم. این تقربیا به مدت ۸۱ روز ادامه داشت. این بزرگترین فاجعه ای است که من شخصا تا کنون برای آن کار کرده ام.
جوایز درخشان جهانی
2020-02-05   178 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-02-05

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۲ از ۲

00:13:21

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۲ از ۲

من سگها را دوست دارم. سگها، بهترین دوستانم هستند، و این روش من برای تغییر این جهان است فقط اینکه کمی متفاوت است، از طریق تلاش برای مبارزه در کنار داوطلبان و فعالان شجاع و همه کودکان، و این برای کودکان الهام بخش بوده است، تا به تجارت گوشت سگ پایان دهیم. الان قرن بیست و یکم است، و آلان زمان تغییر است. و ما همچنان مبارزه خواهیم کرد تا زمانیکه این مورد تمام شود.
جوایز درخشان جهانی
2020-01-29   267 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-01-29

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۱ از ۲

00:13:01

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۱ از ۲

من ویدئوهایی از نحوهء گرفتن سگها، نحوهء کتک زدن و شکنجه شدن و مصرف سگها را تماشا کردم. و همه ما این ویدئوها را دیدیم. من عاشق حیوانات هستم. همچنین من یک وگان هستم. و مانند بسیاری از دوستان و اعضای خانواده ام، می گفتم، "اوه خدای من! اوه خدای من! ما باید کاری انجام دهیم، کسی باید کاری انجام دهد!" بنابراین تصمیم گرفتم چمدانهایم را ببندم و کت و شلوارم را آویزان کنم، و به چین سفر کنم.
جوایز درخشان جهانی
2020-01-22   296 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-01-22
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها