جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
بزرگان گیاهخوار

Celebrate passionate individuals who are living life to the fullest and share one thing in common—the plant-based diet! These magnificent role models represent all facets of society—including celebrities, artists, scientists, athletes, politicians and more—and courageously use their voices for the voiceless.

شفا از درون با غذا - با سرآشپز 'دی ردلی' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

00:13:54

شفا از درون با غذا - با سرآشپز 'دی ردلی' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

"وقتی من وگان شدم، چیزی آشکار شد و این از طریق کشفیات من در زمینه غذای تازه، فرآوری نشده و بدون محصولات حیوانی بود که من عاشق این شیوه غذا خوردن شدم که ما را تغذیه می کند و به ما امکان شکوفایی می دهد. کشف کردم که غذای واقعی یک نیروی حیاتبخش است. اکنون به نظر من خیلی واضح است، اما وقتی که شما جسد مرده را میخورید غیرممکن است که این را احساس کنید." استاد اعظم چینگ های "شادمانه به خانم
بزرگان گیاهخوار
2021-06-10   163 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-06-10

وگانیسم - بهترین دارو برای تندرستی با دکتر ژروم برنارد-پئله (وگان)

00:16:52

وگانیسم - بهترین دارو برای تندرستی با دکتر ژروم برنارد-پئله (وگان)

آرزوی من برای آینده اینست که شفقت و دلسوزی بین همه موجودات ایجاد شود به طوریکه این امر بدیهی گردد که نیازی به خوردن حیوانات نیست. همه چیز خیلی بهتر خواهد شد، از جمله وضعیت انسانها و مسلما وضعیت سیاره زمین.
بزرگان گیاهخوار
2021-06-03   393 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-06-03

تیم بارفورد (وگان): پیشگام و مبتکر جشنواره های وگان انگلیس

00:15:25

تیم بارفورد (وگان): پیشگام و مبتکر جشنواره های وگان انگلیس

نمایشگاه تغذیه گیاهی، بر فوائد زندگی با گیاهخواری و بسیاری از راه حلهای اساسی خیلی تمرکز دارد و بر فواید سلامتی، غذایی، اثرات زیست محیطی زندگی با رژیم های غذایی گیاهی و دنبال کردن سبک زندگی گیاهخواری بسیار تمرکز دارد.
بزرگان گیاهخوار
2021-05-27   203 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-05-27

جان اوبرگ (وگان) - صدایی برای بی صدایان، قسمت ۲ از ۲

00:12:37

جان اوبرگ (وگان) - صدایی برای بی صدایان، قسمت ۲ از ۲

بنابراین، هر بحرانی که باشد، خواه دامداری یا تغییرات اقلیمی باشد، بی عدالتی را از هر راهی، و روشی تغییر دهید که از طریق تغییر رفتار و الهام بخشیدن به دیگران است تا آنها هم راهشان را تغییر می دهند. و بنابراین، هر یک از ما، به عنوان یک فعال به هر علتی که به آن معتقدیم، می توانیم تاثیری داشته باشیم و با تشویق دیگران به عمل تاثیر آن را بطور تصاعدی افزایش دهیم.
بزرگان گیاهخوار
2021-05-21   308 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-05-21

جان اوبرگ (وگان) - صدایی برای بی صدایان، قسمت ۱ از ۲

00:14:49

جان اوبرگ (وگان) - صدایی برای بی صدایان، قسمت ۱ از ۲

بیشتر مردم خودشان را دوستدار حیوانات در نظر می گیرند و اکثر مردم در طول روز شان و هر روزه حیوانات را می خورند. و آنها روزشان را و هر روزه سپری می کنند و درباره تاثیری که آن دارد، فکر نمی کنند. اما آنچه شما و من و بسیاری از بینندگان اینجا درک میکنیم، این است که ما هر ساله، تنها از طریق انتخاب های غذایی مان بر حیوانات بسیاری تاثیر می گذاریم.
بزرگان گیاهخوار
2021-05-13   306 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-05-13

«تیم تورپ» (وگان): مبارزه برای یک جهان وگان، قسمت ۲ از ۲

00:14:48

«تیم تورپ» (وگان): مبارزه برای یک جهان وگان، قسمت ۲ از ۲

گیاهخواری بسیاری از جنبه های مختلف را در بر می گیرد: از سلامتی گرفته تا محیط زیست و اهمیت اش برای بسیاری از مردم، همینطور حقوق حیوانات و شفقت نسبت به حیوانات، همچنین شفقت نسبت به افراد دیگر.
بزرگان گیاهخوار
2021-05-06   217 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-05-06

«تیم تورپ» (وگان): مبارزه برای یک جهان وگان، قسمت ۱ از ۲

00:13:48

«تیم تورپ» (وگان): مبارزه برای یک جهان وگان، قسمت ۱ از ۲

روشهایی وجود دارند که ما می توانیم سیاست گذاران را در جهت حرکت بسوی یک رژیم گیاهی و تغییر سیستم کشاورزی، تحت تأثیر قرار دهیم. یکی از آنها، از طریق لابی گری مستقیم است. ما هر چند ماه به پارلمان می رویم و جلساتی داریم تا در زمینه موضوعات مختلف، پیرامون سلامت رژیم های گیاهی، پیرامون مسائل زیست محیطی و مسائل حقوقی و چیزهای دیگر، بحث و گفتگو کنیم.
بزرگان گیاهخوار
2021-04-29   259 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-04-29

دکتر لیلا قاسم (وگان): ایجاد تغییری تحول آفرین

00:13:56

دکتر لیلا قاسم (وگان): ایجاد تغییری تحول آفرین

ما به همه آن چیزها و به تک تک افراد، گروهها و سازمانها که میتوانند در آن اکولوژی جای بگیرند، نیاز داریم. همه واقعاً یک نقش مهم دارند. پس، اینها آن نوع کارهایی هستند که من دوست دارم ببینم.
بزرگان گیاهخوار
2021-04-08   489 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-04-08

'کریگ گلدبلات' (وگان) - پیشبرد یک زندگی هدفمند - قسمت ۳ از ۳

00:12:37

'کریگ گلدبلات' (وگان) - پیشبرد یک زندگی هدفمند - قسمت ۳ از ۳

وقتی با معیارهای مان، با اعتقادات مان در یک سطح بسیار متعالی زندگی می کنیم، نتیجه اش برای ما، استقامت و یک سطح عالی از اعتماد به نفس میباشد.
بزرگان گیاهخوار
2021-04-01   513 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-04-01

'کریگ گلدبلات' (وگان) - پیشبرد یک زندگی هدفمند - قسمت ۲ از ۳

00:14:03

'کریگ گلدبلات' (وگان) - پیشبرد یک زندگی هدفمند - قسمت ۲ از ۳

فکر کنم چه ما یک سخنران باشیم یا یک مربی یا یک دوست یا برادر یا خواهر، مهمترین چیز در زندگی اینست که خودمان را دوست داشته باشیم و دیگران را دوست بداریم. به نظر من عشق قدرتمندترین چیزی است که ما داریم.
بزرگان گیاهخوار
2021-03-25   447 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-03-25

'کریگ گلدبلات' (وگان) - پیشبرد یک زندگی هدفمند - قسمت ۱ از ۳

00:13:38

'کریگ گلدبلات' (وگان) - پیشبرد یک زندگی هدفمند - قسمت ۱ از ۳

کسانی از ما که به طور منظم به هدف واقعی مان مرتبط میشویم، از این احساس شفافیت، قدرت بسیار زیادی میگیریم که مطمئنا ارزش این سفر چالش برانگیز و احساسی مادام العمر را دارد تا دلیل واقعی مان برای حضور در اینجا را بدانیم.
بزرگان گیاهخوار
2021-03-18   415 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-03-18

ایجاد انجمن ها از طریق وگانیسم با «نیتین مهتا ام.بی.ای.»، قسمت ۲ از ۲

00:18:17

ایجاد انجمن ها از طریق وگانیسم با «نیتین مهتا ام.بی.ای.»، قسمت ۲ از ۲

اینها روشهای خدا و طبیعت هستند که نشان می دهد شما انسانها یاد نگرفته اید که چگونه با سایر اشکال زندگی که با آنها سهیم هستید، همزیستی کنید. بنابراین، ما، با شفقت داشتن نسبت به حیوانات، و با نشان دادن بخشش، در واقع به خودمان لطف می کنیم. استاد اعظم چینگ های ۱۰ هزار دلار دیگر بعنوان حمایت پرمهر برای کار شریف «گیاهخواران جوان هندی» اهدا میکنند. با عشق و ستایشهای فراوان در رحمت مل
بزرگان گیاهخوار
2021-03-11   541 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-03-11

ایجاد انجمن ها از طریق وگانیسم با «نیتین مهتا ام.بی.ای.»، قسمت 1 از 2

00:16:41

ایجاد انجمن ها از طریق وگانیسم با «نیتین مهتا ام.بی.ای.»، قسمت 1 از 2

به هیچ عنوان کار جالبی نیست که با این همه ظلم، یک جشنواره مذهبی را جشن بگیریم. بنابراین، ما سعی داریم بگوییم، "ما می توانیم کریسمس را با عطوفت جشن بگیریم." بنابراین، این کمپین بزرگ ما است.
بزرگان گیاهخوار
2021-03-04   256 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-03-04

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۴ از ۴

00:16:26

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۴ از ۴

فراموش نکنیم که از کجا آمده ایم. فراموش نکنیم که ما از اول گوشتخوار نبودیم. ما ببر نبودیم، ما نخستینی هایی بودیم که بیشتر میوه می خوردند.
بزرگان گیاهخوار
2021-02-11   421 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-02-11

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۳ از ۴

00:14:29

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۳ از ۴

برای بخش شیرینی، قسمت شیرین، ما موارد کلاسیک عالی فرانسوی را نگه داشته ایم: تارت میوه ای تازه، تارت لیمویی مرنگ دار، و کیک شکلاتی "خالص اصل" با کاکائو ۱۰۰٪ موجود هست.
بزرگان گیاهخوار
2021-02-04   1191 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-02-04

لیزا گاثورن'- یک ورزشکار و کارآفرین وگان الهام بخش، قسمت ۲ از ۲

00:10:34

لیزا گاثورن'- یک ورزشکار و کارآفرین وگان الهام بخش، قسمت ۲ از ۲

من همیشه می گویم اگر کسی این را تماشا می کند و فکر می کند که آنها بالقوه کنجکاو وگان شدن هستند قطعاً سخنان من برای آنها وگان شدن را به دنبال خواهد داشت، زیرا بارها و بارها ثابت شده است. این بهترین کار برای سلامتی شماست، این بهترین چیز برای ذهن شماست، این بهترین چیز برای بدن تان، روح تان، حیوانات، سیاره، فرزندان تان، آینده، و محیط زیست است. این یک وضعیت برد-برد دائمی است.
بزرگان گیاهخوار
2021-02-02   522 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-02-02

لیزا گاثورن'- یک ورزشکار و کارآفرین وگان الهام بخش، قسمت ۱ از ۲

00:11:41

لیزا گاثورن'- یک ورزشکار و کارآفرین وگان الهام بخش، قسمت ۱ از ۲

من بخاطر هیکل ام فوق العاده قوی هستم، و دلیل آن را این می دانم که من رژیم غذایی وگان بسیار پاک با پروتئین بالا دارم. من مقدار زیادی توفو، مقدار زیادی گلوتن گندم پخته، مقدار زیادی تمپه، مقدار زیادی آجیل، و مقدار زیادی حبوبات میخورم. همه آن چیزهایی که برای ساختن توده عضلانی بدون چربی، واقعاً مهم هستند و در اهداف تناسب اندام تان به شما کمک می کنند، علیرغم اینکه از این به بعد در چه رشته ا
بزرگان گیاهخوار
2021-01-26   529 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-01-26

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۱ از۴

00:13:29

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۱ از۴

در نهایت، هنگامی که آنها بتوانند یک "میل فویل"، یک "اکلر او شکلات" بخورند- چیزهایی که معمولاً وگان نیستند اما خوب هستند، آنها به خود می گویند: "آها! در واقع من می توانم رژیم ام را "وگان" کنم و هنوز هم خوارکی که از بچگی میخوردم، بخورم."
بزرگان گیاهخوار
2021-01-21   753 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-01-21

با مد زندگی کن، با شفقت گام بردار'- مصاحبه ای با «لیات لاهاو»(وگان)، طراح مد اسرائیلی

00:13:45

با مد زندگی کن، با شفقت گام بردار'- مصاحبه ای با «لیات لاهاو»(وگان)، طراح مد اسرائیلی

"با مد زندگی کن، با شفقت گام بردار"، زیرا این مد است، اول اینکه این مد است، و همه مد را دوست دارند. و من می خواستم به مردم و نه تنها به وگان ها، به همه مردم نشان دهم، که می توانید چیزهای زیبا و طبق مد بخرید که نیازی نیست که حاوی هر چیزی از حیوانات باشد.
بزرگان گیاهخوار
2020-12-29   530 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-12-29
<>Go to page
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.059s