جستجوی تاریخ برنامه
از الی
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۴ از ۴

00:28:25

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۴ از ۴

در موقعیتی که نیاز به فداکاری شما هست، آنوقت عشق تان باید بیشتر از هر چیز دیگری باشد. بالاتر از اولویت تان، بالاتر از ایمنی خودتان، بالاتر از امنیت خودتان، بالاتر از همه چیزهایی که تا کنون فکر کرده اید که برای شما بهترین است. متوجه منظورم می شوید؟ (بله.) درسته، من هم همین کار را انجام میدهم.
میان استاد و شاگردان
2020-04-08   26 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-08

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۳ از ۴

00:27:44

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۳ از ۴

خودتان را آموزش دهید، روز و شب و در هر زمان، تا قدیس شریفی باشید که هستید. شما در حال حاضر یک قدیس هستید. این رفتار شماست؛ رفتار هم باید مقدس باشد.
میان استاد و شاگردان
2020-04-07   243 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-07

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۲ از ۴

00:28:40

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۲ از ۴

افکار و پندار شریف، اتفاقات شریف را رقم میزند. روز و شب به خودتان یادآوری کنید: این زندگی ای است که سپری می کنید! این زندگی شماست! هیچ زندگی دیگری را نباید بگذرانید! و سپس با انجام این کار، نه تنها به هر کسی که بسوی شما می آید، خودجوش، دانسته یا ندانسته، کمک می کنید، مسلما، به نفع خودتان هم هست.
میان استاد و شاگردان
2020-04-06   543 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-06

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۱ از ۴

00:30:53

با تمرین، استاد می شوید، قسمت ۱ از ۴

عظمت تان را دنبال کنید! با عظمت باشید! سخاوتمند باشید! چیزی باشید که شما فکر می کنید شریف و خوب است. بله! برای خودتان یک هدف مشخص کنید: "از امروز، من یک قدیس خواهم بود. مانند یک قدیس عمل خواهم کرد. من دیگر به عادات ام گوش نمی دهم!" افکار و پندار شریف، اتفاقات شریف را رقم میزند. روز و شب به خودتان یادآوری کنید: این زندگی ای است که سپری می کنید! این زندگی شماست! هیچ زندگی دیگری را نباید بگذرانید! و سپس با انجام این کار، نه تنها به هر کسی که بسوی شما می آید، خودجوش، دانسته یا ندانسته، کمک می کنید، مسلما، به نفع خودتان هم هست.
میان استاد و شاگردان
2020-04-05   547 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-05

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، قسمت ۴ از ۴

00:38:59

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، قسمت ۴ از ۴

مدتها پیش، ما، سیاره مان، جهان مان، خیلی بهتر، پیشرفته تر، متمدن تر، صلح آمیزتر می بود، اگر که ما یاد گرفته بودیم از استادان بزرگی که به سیاره مان آمدند تا به بی قید و شرط به ما کمک کنند، محافظت کنیم. و ما این کار را نکردیم. به همین دلیل این امر خیلی طول کشید. و ما اکنون شروع به بهتر شدن می کنیم.
میان استاد و شاگردان
2020-04-04   481 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-04

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، چینگ های، قسمت ۳ از ۴

00:33:06

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، چینگ های، قسمت ۳ از ۴

ورزش کردن خیلی خوب است. نه برای جنگیدن، بلکه این خوب است. زیرا ما مقداری انرژی خاموش در درون داریم. بنابراین، اگر گاهی شما برای مدت طولانی جوراب بپوشید، این هم خوب نیست. زیرا انرژی استفاده شده باید از طریق پاها دور ریخته شود.
میان استاد و شاگردان
2020-04-03   455 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-03

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، قسمت ۲ از ۴

00:37:10

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، قسمت ۲ از ۴

ای کاش برای آموختن یا تمرین بیشتر 'کونگ فو'، وقت بیشتری داشتم. اما چون از ایام جوانی، آیین بودایی را می آموختم، فکر میکردم نباید میل شدیدی به خشونت داشته باشم. اما شما باید بتوانید از خودتان هم دفاع کنید. این امر میتواند خوب باشد. من فکر می کنم همه دختران هندی باید 'کونگ فو' یاد بگیرند.
میان استاد و شاگردان
2020-04-02   417 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-02

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، قسمت ۱ از ۴

00:29:08

مشت هندوانه، لگد هویج خرد کردن برگر گیاهی: داستان 'کونگ فو' استاد اعظم چینگ های، قسمت ۱ از ۴

برخی چیزها را یاد بگیرید. این امر، تمرین خوبی و نظم است. صبح زود از خواب بیدار شوید. چند حرکت پا انجام دهید و سپس آرام بنشینید. حرکت و سکون را با هم ترکیب کنید. این برای شما خوب خواهد بود.
میان استاد و شاگردان
2020-04-01   459 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-04-01

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۵ از ۵

00:33:45

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۵ از ۵

زیرا برای هر کشوری، بیماری و بیمه سلامت، هزینه زیادی دارد. و همگی بخاطر خوردن گوشت، خوردن ماهی و نوشیدن الکل و کشیدن سیگار و مواد مخدر است. و آسیب بزرگی به خزانه کشور وارد می کند. این پول میتواند برای کمک به فقرا و همچنین کمک به کشورهای دیگر پس انداز شود؛ برای حیوانات و شهروندان کشورهای دیگر.
میان استاد و شاگردان
2020-03-31   644 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-31

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۴ از ۵

00:38:16

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۴ از ۵

تنها به بهشت متکی نباشید. ما هم باید به بهشت کمک کنیم تا به جهان مان برکت دهد. و آنوقت به نفع ما هم خواهد بود زیرا ما در اینجا زندگی می کنیم. اگر فضا، انرژی اطراف ما خوب باشد، آنوقت ما هم احساس خوبی داریم. بنابراین، برای برکت دادن به جهان مان، باید از طریق ابزار فیزیکی مان، از طریق مدیتیشن، از طریق نیکی کردن، کمک به یکدیگر و همچنین از طریق شکرگزاری از خداوند، با بهشت همکاری کنیم و برای بهترین ها برای همه موجودات روی این سیاره، دعا و مدیتیشن کنیم.
میان استاد و شاگردان
2020-03-30   924 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-30

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۳ از ۵

00:33:34

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۳ از ۵

اغلب، شما در حال آزمایش هستید اما شما حتی نمی دانید. تا که شاید شما بتوانید بالاتر بروید، به سطح بعدی بروید. بنابراین، همیشه آماده باشید. همیشه آماده باشید و واقعا به خدا اعتقاد داشته باشید یا به استادتان، یا به راهتان، یا به ممارست تان و به همه چیزهایی که خوب هستند، ایمان داشته باشید. به آن معتقد باشید، و آنرا ممارست کنید، بطوریکه همیشه آماده باشید.
میان استاد و شاگردان
2020-03-29   726 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-29

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۲ از ۵

00:38:15

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۲ از ۵

بنابراین، در بسیاری از موارد ِ وجودهای روشن ضمیر بسیار مهم، هنگامیکه مدیتیشن می کنند، حتی اگر چه هنوز هم در یک سطح بالاتر نیستند، همه وجودهای بهشتی، بسیاری، به نوبت خواهند آمد و در صورت برخی مشکلات بسیار جدی، از "او" مراقبت می کنند. اما آنها نمی توانند بدون اجازه آن وجود روشن ضمیر دخالتی کنند، خواه او در حال حاضر بودا شده باشد یا بودا نشده باشد.
میان استاد و شاگردان
2020-03-28   836 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-28

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۱ از ۵

00:33:48

زندگی 'لرد ماهاویرا': تجسمی از عشق، قسمت ۱ از ۵

بنابراین، "هنگامیکه برخی چوبانان دیدند که 'ماهاویرا' وارد جنگل میشود، آنها با صدای بسیار بلند فریاد زدند، 'ای راهب، راهب، راهب، یک دقیقه همانجا بمانید. این یک راه خیلی خطرناک است. مار سیاهی با نگاه سمی در این کشتزار وجود دارد. صدای هیس هیس و نگاهش گیاهان و درختان را میسوزاند.'"
میان استاد و شاگردان
2020-03-27   545 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-27

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۴ از ۴

00:28:49

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۴ از ۴

من این را به شما گفتم که در کوهها، حتی در زمستان، من زیر شبنم، زیر نور و باد، حتی گاهی اوقات زیر باران کم با یک چتر، مدیتیشن می کنم. من چتر را به روی یک شاخه نزدیک ام گره می زنم و آنوقت آن مرا می پوشاند، و سپس به مدیتیشن ادامه می دهم. و با همه اینها من هرگز سرما نخوردم... در این دوسال، شما را ندیده ام، درسته؟
میان استاد و شاگردان
2020-03-26   532 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-26

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۳ از۴

00:32:31

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۳ از۴

من هم از دیدن شما خوشحال هستم و میتوانم خدمتی باشم و میتوانم روشهای خوبی را برای ممارست به شما یادآوری کنم. من هم خیلی خوشحال هستم. اما خوشحال تر میشوم اگر که آنها را در عمل بکار ببرید. آن حکمت باستانی، که شما می خوانید و درباره آن می شنوید، اما شما باید به آن عمل کنید.
میان استاد و شاگردان
2020-03-25   570 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-25

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۲ از۴

00:32:57

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۲ از۴

بنابراین ممارست ظاهری همیشه ایده آل و مطلوب نیست. شما باید از درون و باطنا و صادقانه ترک دنیا کنید، اگر چیزی داشته باشید یا نداشته باشید، برای شما یکسان است و آنوقت این یک سرسپردگی واقعی است، متوجه شدید؟
میان استاد و شاگردان
2020-03-24   569 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-24

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۱ از ۴

00:35:37

داستانهای بودایی: 'پتیکا'، زاهد برهنه، قسمت ۱ از ۴

زندگی میتواند چقدر ساده باشد اگر که به چیزهای بسیار زیادی نیاز نداشته باشیم هر چه کمتر نیاز داشته باشیم، کمتر برده این جهان مادی هستیم که واقعا به نوعی ما را خیلی، خیلی، خیلی سفت و محکم، اسیر می کند.
میان استاد و شاگردان
2020-03-23   558 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-23

زندگی 'لرد ماهاویرا': همیشه متمرکز بر درون، قسمت ۵ از ۵

00:28:54

زندگی 'لرد ماهاویرا': همیشه متمرکز بر درون، قسمت ۵ از ۵

حتی زمانیکه بیرون میرفتم و برای عموم مردم سخنرانی می کردم، فکر میکردم، "اوه، مسلما، آنها همه چیز را درک می کنند." اما نه، این حقیقت ندارد. وگرنه، کل جهان تا حالا بیدار شده بود، و در حال حاضر از من و از تعالیم ام پیروی میکرد. و ما هیچ جنگی، حتی جنگهای فردی، حتی کشتن حیوانات و هیچ گونه مشکلی نمی داشتیم.
میان استاد و شاگردان
2020-03-22   647 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-22

زندگی 'لرد ماهاویرا': همیشه متمرکز بر درون، قسمت ۴ از ۵

00:33:12

زندگی 'لرد ماهاویرا': همیشه متمرکز بر درون، قسمت ۴ از ۵

روشن ضمیری، سطح بالاتری از آگاهی است. عقل تنها یک جزء معمولی ذهن و مغز است، بطوریکه شما میتوانید چیزها را در این جهان بیاموزید. آن به روشن ضمیر شدن کمکی نمی کند، اما می تواند، می تواند کمک کند. اگر شما از عقل و منطق تان برای درک تعالیم استاد استفاده کنید، آنوقت شک نخواهید کرد.
میان استاد و شاگردان
2020-03-21   643 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-21

زندگی 'لرد ماهاویرا': همیشه متمرکز بر درون، قسمت ۳ از ۵

00:32:46

زندگی 'لرد ماهاویرا': همیشه متمرکز بر درون، قسمت ۳ از ۵

و دوران بهتری، در هند بود. دوران بهتری در هند بود آن هنگام که اصلا چیز زیادی نداشتم. دو جفت پنچابی، و یک بطری کوچک برای آب، یک بشقاب کوچک برای "چاپاتی" و برای غذا. فقط دو چیز، و شاید یک قاشق.
میان استاد و شاگردان
2020-03-20   718 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-03-20
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها