جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۳ از ۵

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۳ از ۵

I think you know already this is not God Almighty. Perhaps the highest would be Brahman. That’s why we see in this world we have good and bad. We have gentleness and we have viciousness. That is true so, and all thanks to him, the creator. But the creator is not God Almighty. The creator of this world, of this shadow planet, of this shadow universe is not God Almighty.
میان استاد و شاگردان
2021-02-27   2 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-27

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۲ از ۵

00:32:34

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۲ از ۵

"این فرشتگان، آنها بالهای بسیار بسیار بزرگ خود را می گسترانند تا از انسانها حفاظت کنند تا که این شیاطین و اشباح بد نتوانند به انسانها آسیب برسانند. کتاب مقدس، مزامیر فصل ۹۰، بنابراین آمده است: خداوند به تو برکت میدهد و تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت."
میان استاد و شاگردان
2021-02-26   888 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-26

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۱ از ۵

00:27:30

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۱ از ۵

اشباح و شیاطین هیچگاه نباید در میان موجودات زنده بمانند. اجازه ندارند. اما آنها آنرا دوست دارند، زیرا موجودات زنده، حیوانات یا انسانها این انرژی خوب را دارند. متوجه اید چه میگویم؟ (بله.) این، انرژی سرزنده تری است و انرژی واقعی میباشد.
میان استاد و شاگردان
2021-02-25   1501 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-25

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۳ از ۳

00:27:39

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۳ از ۳

کارما همیشه فوراً یا در یک بازه زمانی نمی آید، هیچ مهلتی برای کارما وجود ندارد. گاهی اوقات می تواند سریع بیاید، گاهی اوقات می تواند کند شود. البته، این هم به اجر شما و صداقت شما در ممارست معنوی بستگی دارد، یا اگر کسی برای شما دعا می کند و یا اگر با تمام وجود برای خودتان دعا می کنید. چیزها می تواند به تأخیر بیفتد، یا می تواند تسریع شود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-24   1834 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-24

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۲ از ۳

00:29:54

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۲ از ۳

بهشت ها میخواهند کمک کنند، آما آنها باید شرایط کمک کردن را داشته باشند. ما این شرایط را ایجاد نمی کنیم. ما این قدرت برای ایجاد هماهنگی هر شرایطی با بهشت ها را داریم. و آنوقت ما میتوانیم با بهشت هماهنگ شویم تا این جهان را به مکانی بهتری تبدیل کنیم. حتی بهشتی بر روی زمین [داشته باشیم].
میان استاد و شاگردان
2021-02-23   1761 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-23

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۱ از ۳

00:24:35

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۱ از ۳

به هر کجا، به هر کشوری که می روم، حتی ثروتمندترین کشور، افراد بی خانمانی را دیدم و این، همیشه قلبم را به درد می آورد. دنیای ما خوب نیست. اصلا خوب نیست. من نمیدانم دولتها چکار می کنند؛ آنها چشم خود را به روی رنج انسانها، یا همنوعان و حیوانات دیگر می بندند. این خوب نیست.
میان استاد و شاگردان
2021-02-22   2024 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-22

گردهمایی های محبت، قسمت ۵ از ۵

00:29:58

گردهمایی های محبت، قسمت ۵ از ۵

خوشحالم که شما با هم کار می کنید. در حال حاضر بسیاری از افراد به خاطر برنامه سوپریم مستر تلویزیون، با هم کار می کنند. بعضی از افراد به راه دیگری رفتند و اکنون به خاطر برنامه های سوپریم مستر تلویزیون برگشتند. همه در مورد آن خیلی هیجان زده می شوند. این یک تلویزیون واقعی است! وقتی برای اولین بار آن را روشن کردم، من گفتم: "ها! این واقعی است!"
میان استاد و شاگردان
2021-02-21   1052 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-21

گردهمایی های محبت، قسمت ۴ از ۵

00:27:35

گردهمایی های محبت، قسمت ۴ از ۵

پس من چطور در اطراف شما محافظتی ایجاد نکردم؟ (بله.) پنج نام (مقدس) و آن برکتی که من همیشه به شما یاد می دهم را ذکر کنید. دیگر کسی به شما آسیب نمیرساند. (خب.) حتی هیچکس نمیتواند به این نوع افراد نزدیک شود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-20   1206 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-20

گردهمایی های محبت، قسمت ۳ از ۵

00:32:00

گردهمایی های محبت، قسمت ۳ از ۵

شما [شاگردان] این مشکل را دارید، بیش از حد طالب تماس فیزیکی هستید، بیش از حد به جنبه بیرونی و ظاهری استاد می چسبید. به همین دلیل مشکل دارید. من همه جا هستم. "من" این بدن و جسم نیستم. وقتیکه به اینجا می آید هر موقع که می توانید سعی کنید به چشمانم نگاه کنید. اینجا جایی است که برکت بیرون می آید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-19   1257 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-19

گردهمایی های محبت، قسمت ۲ از ۵

00:27:34

گردهمایی های محبت، قسمت ۲ از ۵

زیرا آنها بچه هستند، آنها خیلی درک نمی کنند، بنابراین شما به آنها بگویید که چرا باید بخوبی مدیتیشن کنید. (بله.) بگویید، "استاد خیلی خوشحال خواهد شد اگر بیشتر مدیتیشن کنید و چشم خردتان را بسط دهید. و آنوقت باهوش تر و زیباتر خواهید شد و همه شما را بیشتر دوست دارند. و بعدها موفق تر خواهی شد. وقتی بزرگ شدی شخص بهتری خواهی شد."
میان استاد و شاگردان
2021-02-18   1377 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-18

گردهمایی های محبت، قسمت ۱ از ۵

00:27:19

گردهمایی های محبت، قسمت ۱ از ۵

پول چیز مضحکی است. پول گاهی مردم را تغییر می دهد، بخاطر مسائل کارمایی. بنابراین، شما بهتر است که خرج خودتان را دربیاورید. اگر من مدام همه چیز را به شما بدهم - اینطور نیست که نمی توانم، اما شما آنموقع اجر کافی ندارید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-17   1679 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-17

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۸ از ۸

00:27:28

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۸ از ۸

آرزو می کنم که کل جهان روشن ضمیر شود. (بله.) آنها بعد از جهان وگان، صلح جهانی، باید روشن ضمیر شوند. این حتی بهتر است. اما در حال حاضر، من جرات نمی کنم زیاد آرزو کنم. آرزو فقط برای جهان وگان، صلح جهانی است. این برایم خوش شانسی خیلی خوبی خواهد بود. اما بهترین چیزی که می توانیم داشته باشیم، روشن ضمیری است.
میان استاد و شاگردان
2021-02-16   2145 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-16

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۷ از ۸

00:26:24

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۷ از ۸

آنها به شیاطین یا اشباح تبدیل شدند زیرا برای رفتن به جهنم، به اندازه کافی گناه ندارند. و به اندازه کافی 'کارما'، کارمای خوب، ندارند که به انسان تبدیل شوند. یا آنها در گروه حیوانات، به اندازه کافی کارما ندارند که بتوانند به عنوان حیوان، تناسخ پیدا کنند
میان استاد و شاگردان
2021-02-15   2195 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-15

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۶ از ۸

00:29:58

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۶ از ۸

پس ما باید همه کارها را با تعادل انجام دهیم. هیچ چیزی را در حد افراط انجام ندهیم. فکر کنم این بهترین است زیرا باید دیگران در اطراف مان را در نظر بگیریم. در هر وضعیتی، دیگران که کمتر از آنچه ما داریم دارند را در نظر بگیرید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-14   2048 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-14

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۵ از ۸

00:26:42

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۵ از ۸

مانند زندگی که قبلا در هندوستان داشتم است. به شما گفت، در "ریشیکش". (بله، استاد.) این نوع زندگی را دوست دارم. من دلتنگ چیزی نیستم بجز آن، بجز آن زندگی. گاهی بسیار بسیار بسیار زیاد دلتنگ آن هستم. احساس آزادی زیادی داشتم. متوجه اید؟ (بله.) شما احساس آزادی بسیاری میکنید. [آنوقت] ما احتیاج به پول زیادی نداریم. ما یک زندگی بسیار ساده داریم.
میان استاد و شاگردان
2021-02-13   1968 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-13

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۴ از ۸

00:26:15

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۴ از ۸

و من گاهی تحت تاثیر قرار میگرفتم و متاثر میشود و قدردانم که در این دوره زمان انسانها زندگی میکنم – که تسهیلات زیادی وجود دارند که زندگی ما را بسیار بسیار راحت میکنند. (بله، استاد.)
میان استاد و شاگردان
2021-02-12   2312 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-12

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۳ از ۸

00:28:26

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۳ از ۸

فقط افراد مقدس میتوانند کاری که شما انجام می دهید را انجام دهند. برای شما آسان است زیرا آن رسالت شماست. شما دوست دارید آنرا انجام دهید. همه نمیتوانند چنین کنند، حتی اگر برای شما آسان به نظر بیآید. (بله.) البته، شما گاهی کار سخت انجام میدهید، ولی برای شما، بنظر نمی آید که یک الزام باشد یا مسئله ای دشوار باشد. آنرا انجام میدهید زیرا میخواهید چنین کنید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-11   2251 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-11

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۲ از ۸

00:30:15

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۲ از ۸

پس درویش به او گفت، 'باید به شما چیزی بگویم، متاسفانه همسر شما یک انسان نیست. او یک مار است.' و آنوقت مرد بسیار بسیار شگفت زده شد. او جرات نمیکرد آنچه درویش والامقام میگفت را باور کند.
میان استاد و شاگردان
2021-02-10   2330 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-10

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۱ از ۸

00:27:21

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۱ از ۸

هر چه بتوانم را انجام میدهم، هر وقت که بتوانم، تا بتوانیم با همدیگر باشیم. و میتوانم چیزی را به شما از طریق کتاب ها شرح دهم یا شما میتوانید بخاطر داستان از من در مورد موضوعی سئوال کنید. همیشه قدری موضوعات آموزشی در مورد داستانهایی که برای شما میخوانم وجود دارد.
میان استاد و شاگردان
2021-02-09   2721 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-09

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۵ از ۵

00:36:13

اول به فکر دیگران باشیم بعد به خودمان، قسمت ۵ از ۵

شما خوشحال هستید، اگر به هر شکلی، اول به فکر دیگران باشید بعد به فکر خودتان، زیرا میدانید که خوب هستید. شما عمیقا در قلبتان می دانید که کار درستی انجام می دهید و آن شما را خوشحال میسازد. اما این بدان معنی نیست که وضعیت رو به راه خواهد شد چون شما خوب هستید، چون شما دیگران را در نظر میگیرید، آن [ولی] شما را خوشحال می کند.
میان استاد و شاگردان
2021-02-08   1727 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-08
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.047s