جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
کلام حکمت
سخنرانی های استاد اعظم چینگ های

از موضوعات روشن ضمیرانه، گفتگوها و نقل قول های بسیاری از متون مقدس ادیان بزرگ و گروه های معنوی سراسر جهان لذت ببرید. تعالیم از شیوه های معنوی بسیاری به شما ارائه میشوند، از جمله آئین بیشنو، آئین بودایی، کائو دای، مسیحیت، کنفوسیوس گرایی، اسن ها، فلسفه یونانی، آئین هندو، آئین بودایی هوآ هائو، اسلام، جین گرایی، یهودیت، مانی گرایی، موهیسم، آئین صلیب گل سرخ، آئین شینتو، آئین سیک، تصوف، تائوگرایی، عرفان، بودیسم تبتی، باورهای تولتک، انجمن جهانی برادری سفید، معنویت بومیان آمریکایی و آئین زرتشت.

این برنامه همچنین فضیلت معنوی ارزشمند استاد اعظم چینگ های در مورد معنای زندگی، آرامش درونی و دیگر موضوعات مهم که ایشان با حقیقت جویان در تورهای سخنرانی در سراسر جهان، در بیش از ۳۰ سال گذشته، در میان گذاشته اند را ارائه میدهد.

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۹ از ۹

22:17

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۹ از ۹

"هرچه بکارید، همان درو خواهید کرد." اگر ما به هر شکلی، مستقیم یا غیر مستقیم، باعث رنج و عذاب هر موجودی بشویم، هرگز نمیتوانیم به طور کامل احساس بی گناهی کنیم و از اینرو، نمی توانیم کاملاً خوشحال باشیم.
کلام حکمت
2021-12-29   1012 نظرات
کلام حکمت
2021-12-29

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۸ از ۹

20:53

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۸ از ۹

شادی واقعی فقط از شناخت خدا ناشی میشود، که جوهرهء وجود ماست. اما در این دنیا برای خوشحالی جایگزین هایی نیز هستند، و ما می توانیم آنها را به طور موقت احساس کنیم. اما ما نمی توانیم شادی واقعی را با هیچیک از به اصطلاح شادیهای این دنیا مقایسه کنیم.
کلام حکمت
2021-12-28   853 نظرات
کلام حکمت
2021-12-28

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۷ از ۹

22:45

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۷ از ۹

من در مورد خدا، خیلی صریح هستم زیرا "او" از درون خودم، بر من آشکار می شود. خدای تو، خدای من - همان خداست - فقط اینکه شما هنوز "او" را نمی شناسید. من "او" را می شناسم. وقتی شما با روش من مدیتیشن می کنید، شما خودتان می توانید عیسی را ببینید و خودتان از "او" سوال میکنید.
کلام حکمت
2021-12-27   929 نظرات
کلام حکمت
2021-12-27

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۶ از ۹

18:56

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۶ از ۹

این متد و روش برای همه چیز است. وقتی خدا را پیدا کردیم، ما از درون عشق و آرامش بیشتری خواهیم داشت تا به طریقی بهتر با همه این احساسات انسانی تعامل کنیم.
کلام حکمت
2021-12-25   1081 نظرات
کلام حکمت
2021-12-25

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۵ از ۹

20:46

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۵ از ۹

با شناخت خدا نه تنها خودمان را ارتقاء می دهیم: بلکه جهان ارتقاء خواهد یافت، آن اتمسفر و فضای این جهان را برکت خواهد داد؛ و جهان جنگ کمتری خواهد داشت؛ صلح و آرامش بیشتر، عشق بیشتر، فراوانی بیشتر برای همه اطرافیانمان خواهد داشت.
کلام حکمت
2021-12-24   935 نظرات
کلام حکمت
2021-12-24

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۴ از ۹

21:58

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۴ از ۹

بمحض اینکه ما خودمان را تسلیم قدرت خدا می کنیم، زمانیکه خودمان را با قدرت خدا وصل کرده ایم و تسلیم این قدرت شده ایم، به همه چیز با جزییات ریزشان رسیدگی خواهد شد.
کلام حکمت
2021-12-23   1085 نظرات
کلام حکمت
2021-12-23

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۳ از ۹

24:44

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۳ از ۹

ما زمان زیادی را در برخی از کارهای بیهوده صرف کرده ایم، و ما گاهی اوقات بعدا پشیمان می شویم. بنابراین، اکنون که ما می دانیم چگونه خدا را پیدا کنیم - من می خواهم به شما نشان دهم - حالا که راه یافتن آزادی، راه یافتن شادی درونی را می دانیم، ما فقط از این زمان تلف شده، تنها از این اوقات فراغت استفاده خواهیم کرد، تا آن را در جهت کشف ملکوت گرانبهای درون خودمان تغییر دهیم.
کلام حکمت
2021-12-22   1033 نظرات
کلام حکمت
2021-12-22

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۲ از ۹

18:08

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۲ از ۹

وقتی از هر چیزی می توانیم به وفور استفاده کنیم، ما احساس آزادی می کنیم و احساس خوشحالی بسیار می کنیم. به همین ترتیب، اگر بتوانیم از برکت خدا استفاده کنیم، که در درون ماست، آنوقت ما احساس آزادی بسیار خواهیم کرد، آزادی بسیار.
کلام حکمت
2021-12-21   977 نظرات
کلام حکمت
2021-12-21

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۱ از ۹

19:00

قدرت مسیح واقعی، قسمت ۱ از ۹

هر روز از زندگی من، وقتی دشواریهایی دارم، من از درون دعا می کنم که استاد به من قدرت و شهامت عطا فرماید، و من همیشه آنها را دریافت کرده ام.
کلام حکمت
2021-12-20   1203 نظرات
کلام حکمت
2021-12-20

آرام کردن ذهن، قسمت ۹ از ۹

20:04

آرام کردن ذهن، قسمت ۹ از ۹

اگر خدا را پیدا کنیم، همه چیز خوب و بی عیب است، حتی اگر ما مجبور به ترک این جسم فیزیکی باشیم، که هر کسی به طریقی این کار را انجام می دهد. حتی اگر ما مجبور به ترک دارایی های مان باشیم، خدا همیشه آنجاست و خدا تنها دارایی ماست و خدا تنها امنیت است و خدا تنها چیزی است که ما همیشه باید به یاد داشته باشیم و در هر شرایطی او را بجوییم.
کلام حکمت
2021-10-20   1185 نظرات
کلام حکمت
2021-10-20

آرام کردن ذهن، قسمت ۸ از ۹

14:15

آرام کردن ذهن، قسمت ۸ از ۹

در خانه خدا، عمارت های زیادی وجود دارد، خب؟ عمارت های بسیار. بنابراین افراد فضایی از "یوفو" هم مخلوقات خدا هستند. فقط اینکه آنها موجودات متفاوتی هستند. آنها در بعد دیگری زندگی می کنند. و گاهی اوقات به دیدن ما می آیند تا ما بدانیم موجودات دیگری وجود دارند. تنها ما نیستیم. و اینکه ما بدانیم که خدا قادر است، "او" انواع چیزها و انواع موجودات را خلق می کند.
کلام حکمت
2021-10-19   924 نظرات
کلام حکمت
2021-10-19

آرام کردن ذهن، قسمت ۷ از ۹

20:28

آرام کردن ذهن، قسمت ۷ از ۹

وقتی خیلی عمیق، عمیق، عمیق بر خدا تمرکز می کنیم، خواهیم دید که خدا و ما یکی هستیم. ما چیزی جز فرزندان خدا نیستیم. ما با خدا یکی هستیم، ما فرزندان "او" هستیم، ما خود "او" هستیم.
کلام حکمت
2021-10-18   1133 نظرات
کلام حکمت
2021-10-18

آرام کردن ذهن، قسمت ۶ از ۹

18:39

آرام کردن ذهن، قسمت ۶ از ۹

خدا، نور (درونی بهشتی) است، خدا، عشقی است که احساس میکنیم. خدا، موسیقی (درونی بهشتی) از بهشت است.
کلام حکمت
2021-10-16   1913 نظرات
کلام حکمت
2021-10-16

آرام کردن ذهن، قسمت ۵ از ۹

19:37

آرام کردن ذهن، قسمت ۵ از ۹

ما همیشه همراه خدا هستیم. ما هیچگاه از خدا دور نیستیم. فقط گاهی بخاطر زنندگی فیزیکی، بیش از حد پریشان و حواس پرت هستیم. ارتباط ما قطع میشود. فقط همین.
کلام حکمت
2021-10-15   1285 نظرات
کلام حکمت
2021-10-15

آرام کردن ذهن، قسمت ۴ از ۹

20:02

آرام کردن ذهن، قسمت ۴ از ۹

بنابراین، اگر شما فکر می کنید که صدای خدا را نشنیده اید و راضی نیستید که فرشته ای، یا پیام آوری از جانب خدا به دیدار شما آمده و از جانب بهشت با شما صحبت شده، آنوقت شاید من بتوانم به شما کمک کنم. یک راهی برای آرام کردن ذهن وجود دارد، آنوقت شما می توانید با پیام آور خدا، استاد اعظم، هر کسی که هست، مستقیماً تماس برقرار کنید، خب؟
کلام حکمت
2021-10-14   1630 نظرات
کلام حکمت
2021-10-14

آرام کردن ذهن، قسمت ۳ از ۹

20:57

آرام کردن ذهن، قسمت ۳ از ۹

من به نام پیامبر محمد (ص) و خود خدا، پدرمان، به شما درود میفرستم. باشد که خداوند آنقدر به شما برکت دهد تا هر غم و اندوهی که در این وجود فیزیکی حس میشود را شفا دهد.
کلام حکمت
2021-10-13   1611 نظرات
کلام حکمت
2021-10-13

آرام کردن ذهن، قسمت ۲ از ۹

18:45

آرام کردن ذهن، قسمت ۲ از ۹

وقتی با استاد اعظم چینگ های آشنا شدم، احساس کردم که معلم واقعی ام را ملاقات کرده ام. و از آن مرحله، حدود پنج سال پیش، زندگی من به طرز چشمگیری تغییر کرد، من از درون، خودم را بهبود بخشیده ام و همانطور که استاد میفرمایند، یکی از اهداف اصلی این ممارست، زیاد کردن شفقت تان و توانایی تان در دوست داشتن دیگران است.
کلام حکمت
2021-10-12   1282 نظرات
کلام حکمت
2021-10-12

آرام کردن ذهن، قسمت ۱ از ۹

20:13

آرام کردن ذهن، قسمت ۱ از ۹

آن چیزی که من از استاد یاد گرفتم، که نمی توانستم از کتاب مقدس یاد بگیرم، اینست که خدا را در اینجا پیدا کردم. و حالا ما می دانیم که ادیان فرقی با هم ندارند. این ما هستیم که بین آنها فرق می گذاریم. فقط دین خدا وجود دارد. یا آن خدا الله است یا هر اسم دیگری که مایلید "او" را صدا بزنید.
کلام حکمت
2021-10-11   1645 نظرات
کلام حکمت
2021-10-11

چشم خرد- معنوی ترین چاکرا: گزیده هایی از 'به زندگی مان رنگ ببخشیم' اثر استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۲

9:39

چشم خرد- معنوی ترین چاکرا: گزیده هایی از 'به زندگی مان رنگ ببخشیم' اثر استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۲

"اگر شما بر چشم خرد تمرکز کنید، همه چیز شدت می یابد. اینجا مرکز همه چاکراها و مقر اصلی وجود ما است. بنابراین هنگامیکه ما در آنجا تمرکز می کنیم، خودمان را آزاد و رها می سازیم و همه چیز را تشدید می کنیم."
کلام حکمت
2021-09-08   1705 نظرات
کلام حکمت
2021-09-08
به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
s=0.08229,m=0.20758,mp=0.69469,reSearch=true