این دستاورد فرهنگی است که حواس زیبایی شناسی ما را برآورده میکند و شکاف شناخت را برطرف میسازد و ما را در کشف زیبایی هدایت می نماید.- گئورگ ویلهلم فردریش هگل

فرهنگ شامل همه چیزهایی است که به ذهن امکان میدهد تا اختیار قدرت اش را به دست گیرد، درست همچون زبان برای منتقد و تلسکوپ برای فضانورد.- رالف والدو امرسون

دانش یعنی بلورین شدن سنگهای قیمتی؛ فرهنگ یعنی درخشش سنگهای قیمتی.- رابیندرانات تاگور

بازدید از شبکه تلویزیونی

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

00:15:33
زیبایی طبیعت

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

اگر چه برف، یخ و برون زدگی سنگ گرانیت آجدار، حدود ۸۰ درصد از منظره طبیعی "یونگفراو-آلتچ" را تشکیل میدهد، ۵۲۹ گونه با دوام و دیرپای گیاهان و خزه های آوندی را میتوان در اینجا یافت.
زیبایی طبیعت
2020-07-10   430 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
جهان پیرامون ما

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
جهان پیرامون ما
2019-07-30   2567 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-07-30

درک تقویم قوم مایا: گزیده ای از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

00:10:22
کلام حکمت

درک تقویم قوم مایا: گزیده ای از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

"پیروی از نشانه های مایا، جهان کلاسیک سنتی مایاها را قادر ساخت تا یک تمدن هماهنگ باشد. همه به هم احترام می گذاشتند زیرا آنها می دانستند در نقشه کیهانی، همه آنها بخشی از یک واحد تکاملی اند."
کلام حکمت
2020-09-07   258 نظرات
کلام حکمت
2020-09-07

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

00:13:41
کلام حکمت

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

"پدر بزرگ های مان هشدار می دهند که نباید این سنت قدیمی به عنوان یک کنجکاوی، تلقی شود... درعوض، باید هدایتگر رشدمان در تمام سطوح باشد - جسمی، فکری، احساسی و معنوی."
کلام حکمت
2020-08-31   834 نظرات
کلام حکمت
2020-08-31

آلمان - مکانی فراگیر برای بودن

00:13:47
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

آلمان - مکانی فراگیر برای بودن

آلمانی ها به حوزهء موسیقی کلاسیک فوق العاده کمک کرده اند. این کشور موطن بسیاری از آهنگسازان مشهور کلاسیک، یعنی 'باخ'، 'بتهوون'، 'برامس'، 'هندل'، 'تلئمن' و غیره، میباشد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-27   405 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-27

ای تاوکی' از فیجی: جزیره نشین هایی مهربان

00:13:15
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

ای تاوکی' از فیجی: جزیره نشین هایی مهربان

مئکه'، داستان سرایی از طریق آهنگ، رقص و موسیقی است. بومیان فیجی در طول نسل ها، تاریخ، اعتقادات، رسوم، اخلاقیات و ارزشهای شان را نسل به نسل، از طریق 'مئکه'، به یکدیگر انتقال داده اند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-19   289 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-19

گزیده ای از "رساله عالی در زمینه مراحل مسیر روشن ضمیری - فصل ۳: نحوه گوش دادن و توضیح تعالیم"، قسمت ۲ از ۲

00:12:20
کلام حکمت

گزیده ای از "رساله عالی در زمینه مراحل مسیر روشن ضمیری - فصل ۳: نحوه گوش دادن و توضیح تعالیم"، قسمت ۲ از ۲

"از آنجا که به تعالیم احترام گذاشته میشود حتی توسط 'بودا'، وقتیکه شما تعالیم را توضیح میدهید، با تعالیم و استاد [شاکیامونی بودا] بسیار محترمانه باشید و همچنین ویژگیهای نیکی و مهربانی 'او' را بیاد آورید."
کلام حکمت
2020-08-08   257 نظرات
کلام حکمت
2020-08-08

جشن روز جهانی بومیان دنیا: تلاشهای مهربانانه برای حل بحران اقلیمی

00:13:21
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

جشن روز جهانی بومیان دنیا: تلاشهای مهربانانه برای حل بحران اقلیمی

مردم بومی سراسر جهان ارتباط ژرف خود را با 'زمین مادر' حفظ می کنند. آنها بطور خستگی ناپذیر، بخاطر احترام و حفاظت از سیاره زمین، اقدام و فعالیت می کنند و همچنین برای کمک به 'طبیعت مادر' تا تعادلش را حفظ کند، آیین ها، دعاها و مراسم مقدس انجام میدهند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-08   288 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-08

گزیده ای از "رساله عالی در زمینه مراحل مسیر روشن ضمیری - فصل ۳: نحوه گوش دادن و توضیح تعالیم"، قسمت ۱ از ۲

00:11:25
کلام حکمت

گزیده ای از "رساله عالی در زمینه مراحل مسیر روشن ضمیری - فصل ۳: نحوه گوش دادن و توضیح تعالیم"، قسمت ۱ از ۲

"از طریق شنیدن، پدیده ها درک میشوند. از طریق شنیدن، خطاکاری برطرف میشود. از طریق شنیدن، آنچه که بی معنی است از بین میرود. از طریق شنیدن، نیروانا بدست می آید."
کلام حکمت
2020-08-07   280 نظرات
کلام حکمت
2020-08-07

بربط ماه – یک ساز سنتی موسیقی آولاکی (ویتنامی) - قسمت ۱ از ۲

00:18:13
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

بربط ماه – یک ساز سنتی موسیقی آولاکی (ویتنامی) - قسمت ۱ از ۲

مهتاب ملودی های آرام را ترکیب می کند ماه عزیز، ماه مشتاق آه ماه درخشان بربط غمگین، بربط ساکت، آه چه آواهای آهسته ای هر قطره شبنم فانی یک رود اشکها میگردد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-22   1060 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-22

هایلتسوک از بریتیش کلمبیا: کمی بردار، یکعالمه باقی بگذار

00:14:10
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

هایلتسوک از بریتیش کلمبیا: کمی بردار، یکعالمه باقی بگذار

جعبه های "بنت وود" اشیاء هنری کاربردی هستند که استعدادهای چندگانه هنری "هایلتسوک" را به نمایش می گذارد. این محفظه های ضد آب، که در ساحل بارانی "بریتیش کلمبیا" بسیار مهم بودند، برای نگهداری لباس، غذا، تشریفات، اشیاء خانگی استفاده میشد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-21   382 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-21

فناوریهای مبتکرانه، حیوانات در معرض خطر ارزشمندمان را نجات میدهند، قسمت ۱ از ۲

00:18:32
دنیای حیوانات: همزیستان ما

فناوریهای مبتکرانه، حیوانات در معرض خطر ارزشمندمان را نجات میدهند، قسمت ۱ از ۲

TrailGuard AI بزرگتر از یک انگشت اشاره انسان نیست، پس میتواند بخوبی در بوته ای پنهان شود. با نصب این دوربین های هوشمند نزدیک مسیرهایی که شکارچیان دوست دارند در آن رفت و آمد کنند، مدیران پارک حیات وحش میتوانند اخطارهای اولیه دقیق را دریافت کنند و بدون اینکه حتی شکارچیان متوجه شوند، مامورین پلیس را برای جلوگیری از جرم به موقع بفرستند! استاد اعظم چینگ های: "شادمانه، جایزه درخشان اختراع ج
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-17   324 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-17

آینو- مردمان بومی ژاپن

00:13:41
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

آینو- مردمان بومی ژاپن

"آینو"، مردمان بومی ژاپن هستند که همیشه با جهان طبیعی پیوندی قوی داشته اند. عقیده بر این است که روح ها درون درختان، گیاهان و حیوانات ساکن هستند و تاکید بر زندگی همراه با احترام متقابل با این خدایان وجود دارد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-15   467 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-15

گاو میش کوهان دار آمریکایی: بطور طبیعی از خود گذشته و مقام

00:15:47
دنیای حیوانات: همزیستان ما

گاو میش کوهان دار آمریکایی: بطور طبیعی از خود گذشته و مقام

قبل از ورود مهاجران به آمریکای شمالی از اروپا، ۶۰-۳۰ میلیون گاو میش کوهان دار وجود داشتند که در این قاره پرسه میزدند - از شمال کانادا گرفته تا مکزیک، و از شرق واشنگتن تا نیویورک. آنها جزء جدایی ناپذیر زندگی قبایلی بودند که در دشتهای بزرگ شمالی زندگی میکردند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-10   340 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-10

زیبایی متعالی رقص سنتی تایلندی

00:16:40
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

زیبایی متعالی رقص سنتی تایلندی

Located in Southeast Asia, the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is a country steeped in rich cultural traditions. The name “Thailand” means “land of the free.” In this auspicious nation, one of the earliest signs of human existence was found. Through the centuries, the influence of neighboring countries such as India, China, and Cambodia have helped shape Thailand’s diverse and colorfu
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-24   748 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-24

مردم زیرک و کاردان دورز اتیوپی

00:14:08
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم زیرک و کاردان دورز اتیوپی

اقامتگاهها به ارتفاع ۱۲-۶ متر هستند و و بشکل سر یک فیل درست شدند، غالبا با دو سوراخ در بالا که شبیه چشمان گرگدن هستند. همچنین این اقامتگاههای مبتکرانه را میتوان به مکان دیگر منتقل کرد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-12   300 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-12

برمودا - مکانی شاد برای بودن

00:12:08
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

برمودا - مکانی شاد برای بودن

"زندگی شیرین است، زندگی زیباست. مهم نیست در زندگی چه رخ میدهد،زنده بودن همیشه شیرین است. از آفتاب، گلها، پرندگان لذت ببرید – آنها شادند. پروردگار خوب و من فقط سعی می کنم که مردم را خوشحال کنم."
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-03   398 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-03

سرودهای مقدس: سرودهای روحانی هندو

00:18:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

سرودهای مقدس: سرودهای روحانی هندو

ای مادر! قادر نیستی پریشانی مرا بزدایی؟ توهم هستی تجلی یافته بعنوان واقعیت! ملکه کائنات! الهه خصوصیات خوب! نگاهت را به من نمی اندازی؟
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-27   446 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-27

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۲ از ۲

00:16:26
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۲ از ۲

hihi manu. هیلو باشکوه است، آه، خانه عزیز من. گل رز دوست داشتنی من که همیشه چشم را خیره میکند. باد «کیو» ذهن را خالی میکند. آن باد با ارزش این سرزمین است. و "هولا"، فقط "هولا" نیست. "هولا" برای ما زندگی است، زیرا ما "هولا" را میخوریم، می نوشیم، و تنفس می کنیم، "هولا" همه چیز است.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-13   751 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-13

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۱ از ۲

00:19:49
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۱ از ۲

یک زینتی از عشق با ملایمت به پایین باریده است. یک باران خنک و تند مه آلود. به کجا باید برویم تا لذت ببریم؟ تا خنکی تمام وجودمان ادامه یابد. مرتع های وائولانی آزاد هستند. جایی که مه فروکش میکند. آن شخص ملکوتی من کجاست که مانوویلی درست میکند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-06   381 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-06

از یک روح به دیگری، قسمت ۳ از ۳

00:28:18
کلام حکمت

از یک روح به دیگری، قسمت ۳ از ۳

"خدا"، تماما عشق است، بخشنده است. "خدا" همیشه با ماست و میخواهد از ما محافظت کند، تا همه شادی و خوشبختی که ما میخواهیم را به ما بدهد. فقط اینکه ما باید با "او" تماس برقرار کنیم که آنرا دریافت کنیم.
کلام حکمت
2020-04-29   667 نظرات
کلام حکمت
2020-04-29

از یک روح به دیگری، قسمت ۲ از ۳

00:26:01
کلام حکمت

از یک روح به دیگری، قسمت ۲ از ۳

ما هم میتوانیم هر روز با خدا ارتباط برقرار کنیم، روزانه، این جسم را برای مدتی ترک کنیم و مجددا به آن برگردیم. هر یک از ما میتواند اینکار را انجام دهد؛ درست مانند پیدا کردن عینک روی سرتان است. و چون این خیلی آسان و راحت است، بسیاری از ما نمیتواند تصور کند که اینگونه است، بنابراین ما مرتب در جستجوی روش سختی هستیم و "او" را از دست میدهیم. این را از سالهای زیادی انجام می داده ام، قبل از اینکه بدانم کج
کلام حکمت
2020-04-28   657 نظرات
کلام حکمت
2020-04-28
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید