این دستاورد فرهنگی است که حواس زیبایی شناسی ما را برآورده میکند و شکاف شناخت را برطرف میسازد و ما را در کشف زیبایی هدایت می نماید.- گئورگ ویلهلم فردریش هگل

فرهنگ شامل همه چیزهایی است که به ذهن امکان میدهد تا اختیار قدرت اش را به دست گیرد، درست همچون زبان برای منتقد و تلسکوپ برای فضانورد.- رالف والدو امرسون

دانش یعنی بلورین شدن سنگهای قیمتی؛ فرهنگ یعنی درخشش سنگهای قیمتی.- رابیندرانات تاگور

بازدید از شبکه تلویزیونی

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

00:15:33
زیبایی طبیعت

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

اگر چه برف، یخ و برون زدگی سنگ گرانیت آجدار، حدود ۸۰ درصد از منظره طبیعی "یونگفراو-آلتچ" را تشکیل میدهد، ۵۲۹ گونه با دوام و دیرپای گیاهان و خزه های آوندی را میتوان در اینجا یافت.
زیبایی طبیعت
2020-07-10   614 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
جهان پیرامون ما

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
جهان پیرامون ما
2019-07-30   2702 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-07-30

مهاجران و پناهجویان موفق، پیشگامان راه، قسمت ۸: 'ترسور ریزیکی'، ستاره 'پاپ افریقایی'

00:14:13
افراد خوب، اعمال خوب

مهاجران و پناهجویان موفق، پیشگامان راه، قسمت ۸: 'ترسور ریزیکی'، ستاره 'پاپ افریقایی'

ترسور'، که برخی می گویند شاه 'پاپ افریقایی' است، در سال ۲۰۱۹، با آلبوم "نوستالژی" خود، مجددا برنده جوایز موسیقی آفریقای جنوبی شد و 'جایزه بهترین آلبوم پاپ' را از آن خود کرد. علاوه بر تولید ضبط های خودش، او برای هنرمندان برجسته ی آفریقای جنوبی مثل 'زاهارا' و 'هوی کی' آهنگ نوشته است.
افراد خوب، اعمال خوب
2021-02-19   421 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2021-02-19

اونسن ها- چشمه های آب گرم ژاپن

00:12:34
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

اونسن ها- چشمه های آب گرم ژاپن

Japan, the “Land of the Rising Sun,” is an island country in East Asia. Although it is a nation with rapid modern development, it has never lost touch with its traditional culture and heritage. The island is blessed with more than 3,000 mineral-rich onsens, fed directly from the 25,000 thermal springs bubbling beneath its unique geothermal archipelago. Furthermore, the ongoing volcanic activities
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-02-03   624 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-02-03

ماهاتما کوت هومی' محترم (گیاهخوار): استاد به معراج رفته و معلم جهانی

00:13:54
زندگی یک قدیس

ماهاتما کوت هومی' محترم (گیاهخوار): استاد به معراج رفته و معلم جهانی

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
زندگی یک قدیس
2021-01-24   797 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-01-24

اینویت'، مردم مقاوم قطب شمال

00:11:48
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

اینویت'، مردم مقاوم قطب شمال

ساخت و استفاده از 'کایاک' جنبه قابل توجه فرهنگ 'اینویت' است. قدمت آن حداقل به ۴۰۰۰ سال قبل باز می گردد و 'کایاک ها' توسط گروههای مختلف 'اینویت'، در محدوده ای از 'سیبری' تا 'گرینلند'، استفاده می شده. امروز، این مدل قایق بسیار محبوب علاقه مندان به ورزش های آبی است.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-20   482 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-20

رقص آمریکای لاتین

00:14:06
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

رقص آمریکای لاتین

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-08   346 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-08

ساز سنتی موسیقی: سیمبالوم مجارستانی

00:17:26
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

ساز سنتی موسیقی: سیمبالوم مجارستانی

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-06   382 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-06

الهام طبیعی: 'معلم هشت پای من' و 'گایا'

00:16:24
چشم انداز سینما

الهام طبیعی: 'معلم هشت پای من' و 'گایا'

گاهی اوقات شما فقط یک حسی دریافت می کنید و می دانید که این موجود یک چیز بسیار غیر معمول دارد؛ اینجا چیزی برای یادگیری وجود دارد.
چشم انداز سینما
2021-01-01   404 نظرات
چشم انداز سینما
2021-01-01

مردم خلاق باسک از فرانسه و اسپانیا

00:13:44
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم خلاق باسک از فرانسه و اسپانیا

باور بر این است که "باسکها" از نوادگان کشاورزان عصر نوسنگی هستند که به دلیل انزوای جغرافیایی شان، از سایر جوامع اروپایی جدا شدند. ترکیب بیولوژیکی و زبان شناسی بی نظیرشان، منجر به این شده است که بسیاری از دانشمندان نتیجه گیری کنند که "باسکها" "قدیمی ترین نژاد" اروپا هستند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-12-09   587 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-12-09

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۱ از ۱۱

00:25:55
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۱ از ۱۱

عندما تكونون جميلين من الداخل، يراكم الناس جميلين من الخارج - هذا هو واقع الحال، نعم!... لكن استمروا بالممارسة. حياتكم ستغدو أفضل، لست بحاجة لأن أخبركم. فقط أقول لكم ذلك في حال وجد من لا يعرف بعد، يستطيعوا أن يتثبتوا منكم. حياتكم هي مثال للمحبة والبركات الروحية. لا حاجة إلى وعظ أي شخص.
کلام حکمت
2020-11-14   1378 نظرات
کلام حکمت
2020-11-14

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۰ از ۱۱

00:20:51
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۰ از ۱۱

من فقط یکنفر هستم، اما همه شما احساس میکنید من تنها شما را دوست دارم یا برای همه شما به قدر کافی محبت دارم. زیرا ما راه عشق را ممارست میکنیم و میدانیم چگونه بقدر کفایت داشته باشیم. دقیقاً مثل اینکه بدانیم چگونه پس انداز کنیم تا پولدارتر شویم، نه به این خاطر که پول بیشتری در می آورید، لزوماً اینطور نیست، بلکه چون بیشتر صرفه جویی میکنید.
کلام حکمت
2020-11-13   694 نظرات
کلام حکمت
2020-11-13

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۹ از ۱۱

00:29:49
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۹ از ۱۱

ذات روح اینگونه نیست که من اینجا باشم و یک روح فقط برای خودم داشته باشم. اینگونه نیست! روح من بزرگتر از اینست که فقط در اینجا باشد. آن میتواند در کل اینجا باشد؛ همه آن میتواند من باشد، اما متفاوت بنظر میرسد. منظورم این نیست که "خدا یکی است و همه با خدا یکی هستند"، نه به آن معنی. بدان معنا که یک شخص منفردی میتواند روح عظیمی داشته باشد که چندین کالبد را در بر بگیرد. بنابراین گاهی ممک
کلام حکمت
2020-11-12   816 نظرات
کلام حکمت
2020-11-12

مردم «بونون» از تایوان (فورموسا)- افسانه های جذاب، مراسم مذهبی زیبا

00:15:59
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم «بونون» از تایوان (فورموسا)- افسانه های جذاب، مراسم مذهبی زیبا

مردم "بونان" معتقدند که بلبل سیاه با منقار قرمز، در اصل دارای منقار قرمز، پای قرمز، یا یک بدن سیاه نبود، و وزغ وجود نداشت. به خاطر نجات مردم "بونون"، ظاهر پرنده تغییر کرد، و وزغ بوجود آمد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-11-11   880 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-11-11

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۸ از ۱۱

00:21:51
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۸ از ۱۱

مدیتیشن دنیا را تغییر نمیدهد، شما را تغییر میدهد، و اگر هر کسی خود را تغییر دهد دنیا در صلح‌ خواهد بود. ما جنگ به پا میکنیم زیرا خودمان در صلح‌ و آرامش نیستیم زیرا نمیدانیم که آن فرد دیگر نیز خدا است،‏ ما نمیتوانیم درک کنیم که خدا هستیم، و نمیتوانیم درک کنیم که کسی که می کشیم، به او شلیک میکنیم یا شکنجه میدهیم هم خدا هست. ‏ و به این دلیل دنیا در صلح و آرامش نیست.
کلام حکمت
2020-11-11   946 نظرات
کلام حکمت
2020-11-11

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۷ از ۱۱

00:25:22
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۷ از ۱۱

یک شخصی بعنوان خدا وجود ندارد، همه چیز خداست. ما قسمتی از کل هستیم و با اینحال این جزء است که کل را میسازد. خداوند، آفریدگار است، متوجه اید؟ او میتواند خود را بشکل چیزهای فراوانی در بیاورد.
کلام حکمت
2020-11-10   685 نظرات
کلام حکمت
2020-11-10

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۶ از ۱۱

00:29:21
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۶ از ۱۱

من نیامده ام اینجا تا به شما ثابت کنم ‏ که من آدم خوبی هستم یا بدی. من آمده ام تا به شما بگویم شما باعظمت هستید، شما خوب هستید،‏ و اگر از دستورالعملهای من متابعت کنید، ‏ و اگر از دستورالعملهای من متابعت کنید، آنوقت آنرا احساس میکنید، خواهید دید و ‏ درک خواهید کرد که شما باعظمت و خوب هستید... ‏ احساس خواهید کرد که باعظمت هستید و اینکه خدا را میشناسید.
کلام حکمت
2020-11-09   661 نظرات
کلام حکمت
2020-11-09

سامی معنوی از شمال اروپا

00:16:00
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

سامی معنوی از شمال اروپا

'سامی' در آموزش اصول اولیه این درک که حیات و زندگی از زمین می آید، این عقیده را دارد که همه موجودات نخ های همان پارچه بزرگ هستند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-10-21   587 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-10-21

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۲ از ۲

00:10:26
کلام حکمت

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۲ از ۲

"زیرا او (حکمت) نَفَس قدرت خداوند و جریان ناب بانفوذی از جلال قادر مطلق است: بنابراین، هیچ چیز ناپاک و پلیدی نمیتواند درون او بیافتد."
کلام حکمت
2020-09-22   367 نظرات
کلام حکمت
2020-09-22

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۱ از ۲

00:11:00
کلام حکمت

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۱ از ۲

"خرد با شکوه است، و هرگز محو نمی شود: بله، کسانی که 'او' را دوست دارند، براحتی 'او' را می بینند و برای اینچنین کسانی که در جستجوی اویند، پیداست."
کلام حکمت
2020-09-21   418 نظرات
کلام حکمت
2020-09-21

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۲ از ۲

00:12:55
کلام حکمت

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۲ از ۲

"انسان پرهیزکار، همه بودیساتواها و همه وجودهای چند بعدی دوره اخیر بناچار باید از تحولات توهمی، و همه پدیده های موهومی جعلی، رخت بربندند. "
کلام حکمت
2020-09-17   377 نظرات
کلام حکمت
2020-09-17

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۱ از ۲

00:16:17
کلام حکمت

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۱ از ۲

بیهودگی و بطالت به چه معناست؟ انسان پرهیزکار، و همه وجودهای چند بعدی، از زمان بسیار قدیم، در معرض انواع گوناگون انحرافات بوده اند؛ از آن رو متجلی می شوند تا شبیه افراد منحرفی باشند، که در چهار جهت در همه مکان ها تناسخ پیدا می کنند. و آنها با وهم و خیال، چهار عنصر را برای ساختار جسم فیزیکی خودشان انتخاب می کنند، و سایه هایی از شش غبار را می گیرند که به مانند تصویری از ذهن خودشان، دائ
کلام حکمت
2020-09-16   439 نظرات
کلام حکمت
2020-09-16
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید