جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
تغییرات مثبت کشورها

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۹- دولتهای مدبر، شهروندان کاردان: مصر، السالوادور، و گینه استوایی

00:18:18

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۹- دولتهای مدبر، شهروندان کاردان: مصر، السالوادور، و گینه استوایی

"تغییرات مثبت در کشورها" سری مجموعه ای است که اخبار پیشرفتهای تعالی بخش در کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد.
تغییرات مثبت کشورها
2020-09-28   144 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-09-28

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۸- دولتهای برجسته، شهروندان برجسته: 'دومینیکا'، 'جمهوری دومینیکن' و 'اکوادور'

00:14:26

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۸- دولتهای برجسته، شهروندان برجسته: 'دومینیکا'، 'جمهوری دومینیکن' و 'اکوادور'

"تغییرات مثبت در کشورها" سری مجموعه ای است که داستانهایی از پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد.
تغییرات مثبت کشورها
2020-08-24   217 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-08-24

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۷- دولتهای سخاوتمند، شهروندان سخاوتمند: 'جمهوری چک'، 'دانمارک' و 'جیبوتی

00:15:23

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۷- دولتهای سخاوتمند، شهروندان سخاوتمند: 'جمهوری چک'، 'دانمارک' و 'جیبوتی

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه برنامه هایی است که مطالبی از پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد.
تغییرات مثبت کشورها
2020-07-27   197 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-07-27

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۶- دولتهای شجاع، شهروندان شجاع: 'کوبا'، 'کوراسائو' و 'قبرس'

00:16:56

تغییرات مثبت در کشورها قسمت ۱۶- دولتهای شجاع، شهروندان شجاع: 'کوبا'، 'کوراسائو' و 'قبرس'

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه برنامه هایی است که اخبار از پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد.
تغییرات مثبت کشورها
2020-06-29   151 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-06-29

تغییرات مثبت در کشورها، قسمت ۱۵ - دولتهای قابل احترام، شهروندان قابل احترام: کاستاریکا، جمهوری ساحل عاج، و کرواسی

00:17:55

تغییرات مثبت در کشورها، قسمت ۱۵ - دولتهای قابل احترام، شهروندان قابل احترام: کاستاریکا، جمهوری ساحل عاج، و کرواسی

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه ای است که پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان میآورد. ما از سه کشور سربلند و قابل احترام هستیم: 'کاستاریکا' صلح دوست، 'ساحل عاج' متوازن و هماهنگ، که همچنین به 'جمهوری ساحل عاج' معروف است، و 'کرواسی' آرام. ما اخبار الهام بخش کشورهای مان را به اشتراک خواهیم گذاشت.
تغییرات مثبت کشورها
2020-05-18   1657 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-05-18

دولتهای شایان تحسین، شهروندان شایان تحسین: مجمع الجزایر قمر، جمهوری دموکراتیک کنگو، و جمهوری کنگو

00:17:26

دولتهای شایان تحسین، شهروندان شایان تحسین: مجمع الجزایر قمر، جمهوری دموکراتیک کنگو، و جمهوری کنگو

"تغییرات مثبت در کشورها" سری برنامه ای است که پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای سرتاسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد. درود بر همگی! من شما را به "مجمع الجزایر قمر" می برم، جزایر میوه های معطر و دریاهای آبی و اکنون سبزتر از همیشه. جمهوری دمکراتیک "کنگو" در جهت تقویت استاندارهای زندگی، آموزش و سلامت، گامهایی بلندی برمیدارد. در "برازاویل"، دولت ما به صلح و آرامش، رفاه و حفاظت از محیط زیست، متعه
تغییرات مثبت کشورها
2020-04-27   234 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-04-27

دولتهای متعهد، شهروندان متعهد: شیلی، چین و کلمبیا

00:18:15

دولتهای متعهد، شهروندان متعهد: شیلی، چین و کلمبیا

"تغییرات مثبت در کشورها" یک سری برنامه است که خبرهای تعالی بخش همه کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد. شیلی، در برابری جنسیتی، حفاظت از محیط زیست و همچنین در زمینه نجوم، گامهای قابل توجهی برداشته است. چین همراه با دیگر کشورها، در جهت صلح و همچنین کاهش آلودگی هو و اجرای قوانین حیوانات، ساعیانه تلاش می کند. کلمبیا در بدست آوردن آرامش دوباره به وجد می آید و فعالانه از طبیعت و حیوانات زی
تغییرات مثبت کشورها
2020-03-30   607 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-03-30

"دولتهای مهربان، شهروندان مهربان: 'کابو ورد'، جمهوری افریقای مرکزی (سی.آ. آر)، و 'چاد'

00:19:55

"دولتهای مهربان، شهروندان مهربان: 'کابو ورد'، جمهوری افریقای مرکزی (سی.آ. آر)، و 'چاد'

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه سریالهایی است که روایاتی را درباره پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای سراسر جهان برای شما به ارمغان می آورد. "اوی، منرا باس تا"، به معنی "سلام، حال شما چطوره؟" است از جزایر گرمسیری "کابو ورد". من از جمهوری افریقای مرکز ی یا (سی.آ. آر) هستم ما می گوییم "بالائو" یعنی "روز خوش". من از "چاد" هستم. ما در اینجا با دو زبان، سلام می کنیم! "بنجور"، سلام به زبان فرانسوی است و
تغییرات مثبت کشورها
2020-02-25   364 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-02-25

دولتهای وظیفه شناس، شهروندان وظیفه شناس: کامبوج، کامرون و کانادا

00:15:52

دولتهای وظیفه شناس، شهروندان وظیفه شناس: کامبوج، کامرون و کانادا

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه سریالهایی است که روایاتی درباره پیشرفتهای تعالی بخش در کشورهای گوناگون سرتاسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد. کامبوج متبرک شده با یک میراث فرهنگی غنی، در بسیاری از حوزه ها پیشرفت کرده است. کامرون که شکوه طبیعی فراوانی به آن ارزانی شده، شاهد بازگشت روابط صلح آمیز با کشورهای دیگر بوده است. کانادای صلح دوست، حس خیرخواهانه اش را با بسیاری از مردم به اشتراک گذاشته اس
تغییرات مثبت کشورها
2020-01-28   2701 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-01-28

دولتهای رئوف، مردمان رئوف: بلغارستان، بورکینا فاسو، و بوروندی

00:18:17

دولتهای رئوف، مردمان رئوف: بلغارستان، بورکینا فاسو، و بوروندی

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه برنامه ای است که برای شما حاوی اخبار تعالی بخش در تمام کشورهای سراسر دنیا است. ما از سه کشور رئوف هستیم؛ "بلغارستان"، "بورکینا فاسو"، و "بوروندی". امروز می خواهیم با شما تغییرات مثبت از کشورهای خود را به اشتراک بگذاریم.
تغییرات مثبت کشورها
2020-01-03   954 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2020-01-03

دولتهای با فضیلت، شهروندان با فضیلت: بوتسوانا، برزیل، برونئی

00:19:35

دولتهای با فضیلت، شهروندان با فضیلت: بوتسوانا، برزیل، برونئی

"تغییرات مثبت در کشورها" مجموعه برنامه هایی است که اخبار پیشرفتهای تعالی بخش در همه کشورهای جهان را برای شما به ارمغان می آورد. بوتسوانا یک کشور دیدنی با مناظر طبیعی فراوان است که به سرعت در حال رشد میباشد. برزیل برای اینکه کشوری با مردمی گیاهخوار و از لحاظ زیست محیطی زیست پایدار شود، گامهای قابل توجه ای برمیدارد. برونئی، کشوری کوچک و مسالمت آمیز است.
تغییرات مثبت کشورها
2019-11-20   1824 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-11-20

دولتهای دلسوز، شهروندان دلسوز: 'بوتان'، 'بولیوی'، و 'بوسنی و هرزگوین'

00:19:25

دولتهای دلسوز، شهروندان دلسوز: 'بوتان'، 'بولیوی'، و 'بوسنی و هرزگوین'

Bhutan is famous for having no slaughterhouses because of the Buddhist teaching of no killing. In the area of health, Bhutan is the first country in the world to totally ban selling tobacco and smoking in public. And in 2015, a national policy was approved to reduce alcohol use. Bolivia has the highest investment in education in South America, and in 2008, the United Nations declared Bolivia free
تغییرات مثبت کشورها
2019-10-23   2731 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-10-23

Benevolent Governments, Benevolent Citizens: Belgium, Belize, and Benin

00:15:44

Benevolent Governments, Benevolent Citizens: Belgium, Belize, and Benin

Belgium was named the fastest country in Western Europe to have decreased its meat consumption. The city of Ghent has been holding Thursday Veggie Day for the past 10 years now in an effort to fight climate change, curb world hunger, and improve health. The government of Belize recently strengthened its wildlife protection laws when, in 2017, it decided to end all drilling and oil exploration acti
تغییرات مثبت کشورها
2019-09-23   1206 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-09-23

Inspiring Governments, Inspiring Citizens: Bangladesh, Barbados, and Belarus

00:15:54

Inspiring Governments, Inspiring Citizens: Bangladesh, Barbados, and Belarus

During the Rohingya refugee crisis in Myanmar, the people of Bangladesh opened their arms to over 900,000 Rohingya refugee in 2017. Barbados has also instituted protection laws that watch over the welfare of our animal friends. Various animal rights organizations have formed to rescue, rehabilitate, and re-home animals. The Belarusian government is fully supportive, even granting visa-free entry t
تغییرات مثبت کشورها
2019-08-28   3044 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-08-28

Caring Governments and Caring Citizens: Azerbaijan, the Bahamas, and Bahrain

00:15:56

Caring Governments and Caring Citizens: Azerbaijan, the Bahamas, and Bahrain

A unique gateway country linking southwest Asia and Europe, Azerbaijan is a resilient nation that has transformed from being caught in conflict to becoming a beacon of peace, stability, and a prospering democracy, all within just a few decades. Ever since gaining full independence in 1973, the Bahamas has been on a steady path to improve its citizens’ lives through nature conservation, economic de
تغییرات مثبت کشورها
2019-07-22   3815 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-07-22

Wise Governments, Wise Citizens: Âu Lạc, Australia, and Austria

00:18:44

Wise Governments, Wise Citizens: Âu Lạc, Australia, and Austria

“Âu Lạc” is an ancient name of Vietnam. My spiritual Master, the most wonderful Supreme Master Ching Hai, has loving reminded us to use this beautiful name to address our country to bring prosperity and peace to the land. And I’m positive that it helped! The name “Âu Lạc”has two meanings.“Âu Lạc” means “âu ca lạc nghiêp,” which means prosperity and happiness. That is “âu ca lac nghiêp.” “Âu Lạc” a
تغییرات مثبت کشورها
2019-06-26   7008 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-06-26

Kind Governments, Kind Citizens: Argentina, Armenia, and Aruba

00:17:32

Kind Governments, Kind Citizens: Argentina, Armenia, and Aruba

Our country is also on track to increase its solar and wind energy to 20% by 2025. But here comes the best changes of all: Believe it or not, Argentina, formerly known as the world’s second-largest beef-eating nation, is steadily going vegan! Buenos Aires is now home to over 60 vegan and vegetarian restaurants, with many other places offering plenty of plant-based options. As the owner of one Buen
تغییرات مثبت کشورها
2019-05-27   8401 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-05-27

Noble Governments, Noble Citizens: Andorra, Angola, Antigua and Barbuda

00:20:18

Noble Governments, Noble Citizens: Andorra, Angola, Antigua and Barbuda

In recent years, in God’s love and through unprecedented blessings from Heaven, people are becoming more open; governments are enacting benevolent new measures. In 2018 Andorra opened its arms and welcomed its first Syrian families, joining bigger European countries in a life-saving humanitarian corridors project. In 2002 Angola signed a peace agreement that ended three long decades of sorrow. In
تغییرات مثبت کشورها
2019-04-22   5368 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-04-22

Loving Governments, Loving Citizens: Afghanistan, Albania, and Algeria

00:23:58

Loving Governments, Loving Citizens: Afghanistan, Albania, and Algeria

In recent years, Afghanistan has made remarkable progress in peace and stability. The President, His Excellency Ashraf Ghani, offered an unprecedented, unconditional peace to the Taliban in 2018. Albania is seeing positive changes at its borders with Kosovo. Albania's prime minister, His Excellency Edi Rama, and the prime minister of Kosovo, His Excellency Ramush Haradinaj, signed a number of coop
تغییرات مثبت کشورها
2019-03-25   5877 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2019-03-25
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها