هنر، بقایای فرهنگی بشر و بازتاب الهام های اوست؛ هنر ابراز عواطف و جستجو برای خودشناسی است.

نتهای موسیقی بیانگر نوای درون هستند و رنگهای نقاشی یادآور خاطره ساحلی در آن سو که آن را خانه مینامیم.

معلوم شده که آنچه بیش از همه بر ما تأثیر میگذارد، ظاهر باشکوه نیست، بلکه حس آشنایی است که مدتهاست وجود دارد.

بازدید از شبکه تلویزیونی

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
سرگرمی تعالی بخش

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15   4625 نظرات
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18   3210 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱۱

00:27:27
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱۱

این خیلی ساده است عزیزم، شما میتوانید بخشش کنید هنگامیکه میخواهید زندگی کنید این خیلی ساده است به من بگو چرا وقتیکه عزیزانمان می میرند گریه می کنیم میتوانم علتش را به شما بگویم عزیزم، در درون احساس خیلی بدی است این خیلی ساده است.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-27   532 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-27

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱۰

00:29:10
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱۰

Next is Corey Feldman, who began his performing career at the age of three. “I got a random invitation about seven years ago to take part in ‘loving the Silent Tears.’ And it was a beautiful extravagant display of beautiful costumes, beautiful dance, beautiful art. I’ve been a vegetarian since I was 12 years old. I made that decision on my own, because once I was old enough at like 11, to understand that the same animals that were in the cartoons, were the ones that were our friends, and they were the same ones on our plate. It makes zero sense. But we’re changing it. We’re seeing progress. And now my kid goes to a school that has a vegan-based whole foods nutritional menu. This is the power of change. I wrote a song when I was 15 years old. And that song was about how we could change the planet if we wanted to. I’d like to introduce to you my beautiful wife, Ms. Courtney Anne Mitchell, who’s going to singing with me. This song is called ‘It's So Simple.’”
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-26   470 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-26

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۹

00:30:19
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۹

و قلبم دوباره شاد است، و ایمان باز می گردد، من عهد می بندم که تا ابد فقط تو را دوست داشته باشم. حتی اگر مجبور باشم از یک دره تاریک عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا شما همیشه با من خواهی بود.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-21   503 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-21

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۸

00:29:54
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۸

“My name is Lisa Bloom, we have to get as many people veganized as possible. The biggest thing that I can think of in the United States (US) and around the world is to stop the meat and dairy subsidies. So please, I ask each of you, wherever you come from, please take this message home, use your voice to speak up for the animals, never be silent. Think about what laws you can pass back home. If we can do this in California, you can do this back where you live.” Let’s welcome Bill Cunliffe. Bill Cunliffe is a Grammy Award-winning composer and arranger as well as an international award-winning jazz pianist, who has graced our Association’s concerts in the past with his magnificent music. We’re so honored to enjoy his performance once again.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-19   523 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-19

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۷

00:23:44
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۷

من بسیار، بسیار مفتخر و سعادتمندم که همه شما را در اینجا می بینم. و آرزو میکنم که افراد بیشتری اینجا می آمدند. ولی البته، ما باید کار کنیم. همه ما. فقط گاهی، زمان خیلی خوب جور نمیشود. به خانه تان خوش آمدید، خواهش می کنم. شما میتوانید این را یک خانه بنامید. و در واقع هر موقع که میتوانید، لطفا بیایید. خیلی خوب است که همدیگر را ببینیم، دوستان خیلی خیلی صمیمی و قدیمی و همکاران و هنرمندان دیگر را با هم ببینیم. خوب است که همگی آنها را با هم ببینیم. من واقعا این را دوست دارم. قلبا، احساس بسیار خوبی است، قلبا، احساس خوبی است. و من مطمئن هستم امروز ملکوت از ما بسیار خشنود است. زیرا همه ما احساس بسیار خوبی داریم. پس، اگر آنها احساس خوبی نمی داشتند، این چگونه میتوانست رخ دهد، درسته؟ ما احساس بسیار خوبی داریم. بنابراین، این نوع اتمسفر و انرژی به جهان هم کمک می کند تا صلح داشته باشند. و روزی حیوانات از آزادی کامل لذت خواهند برد. من روی این موضوع کار میکنم. (بله.) امیدوارم، با کمک شما، این اتفاق بیافتد. من روی شما، همه شما حساب می کنم. متشکرم.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-17   536 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-17

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۵

00:25:22
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۵

هر زمان که زوجی را در کنار هم خوشحال می بینم، همیشه احساس خوشحالی بسیار و شادی دارم. و به دیگران می گویم، "نگاه کنید. آنها با یکدیگر بسیار خوشحالند. " چراکه این روزها، میدانید، اینطور بنظر می آید که این این نوعی نوعی نوعی به نوعی گنجی یا چیزی نادر است. بله. به ویژه برای هنرمندان که بسیار معروف هستند و همیشه در کانون توجه و زرق و برق زندگی می کنند و و با این وجود عشق فراوان به وجودی دیگری دارند و عشق را اینگونه با یکدیگر سهیم می شوند؛ این واقعا، واقعا ارزشمند است. ممنون از اینکه مرا خوشحال کردید.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-12   651 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-12

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۴

00:30:35
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۴

کار ساده ای نیست که همسر یک زن زیبای معروف یا یک مرد خوش تیپ باشید. آسان نیست. تمام چشمها روی آنهاست و شما هرگز نمی دانید که آیا او می ماند یه نه. اما آنها می مانند، حتی بچه دار هم می شوند. چه باور کنید یا نکنید. آه، وای! متشکرم، متشکرم. از اینکه خانواده خوبی را پرورش می دهید و وفادار می مانید و حمایتگر یکدیگر هستید، متشکرم. واقعا، مرا بسیار دلگرم می کند. من عاشق این داستان های شاه پریان هستم.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-10   1018 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-10

دوستان ابدی- یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۳

00:39:27
سفری به عوالم زیبایی

دوستان ابدی- یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۳

اما عشق من کامل است. عشق من برای انسانها و برای حیوانات کامل است. هیچ زمانی از بین نرفته است. درست مثل شما. درست مثل خیلی از شماهایی که حیوانات را دوست دارند و برایشان جنگیده اند و همچنان می جنگند. از همه شما به خاطر آن متشکریم. واقعا، واقعا از شما متشکرم. شما نمیدانید چقدر برای من اهمیت دارد. نمیدانید چقدر برای من اهمیت دارد. شخصی مانند شما بودن، بسیار مشهور، بسیار برجسته، و بعد از مقامتان استفاده کنید، بدون خجالت، بدون نگرانی، بدون ترس از عقاید دیگران، اینگونه برای دنیا و برای حیوانات بجنگید. واقعا شما را تحسین می کنم و احترام می گذارم. واقعا شما را بسیار دوست دارم. و متشکرم از اینکه آمدید. متشکرم.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-07   842 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-07

دوستان ابدیت- یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۲

00:25:36
سفری به عوالم زیبایی

دوستان ابدیت- یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۲

من بسیار خوشحال و مفتخرم. (ما هم همینطور.) من هیچ وقت در زندگیم زود نیامده ام. معمولا همیشه دیر می آیم. اما امروز، بسیار هیجان زده هستم. یک ساعت زودتر آمده ام و اینجا منتظر نشسته ام. میدانید، همه چیز یک ساعت زودتر آماده شده. و آنها گفتند، "هنوز نمی توانید بیایید. هیچ کس نیامده. وی آی پی ها هنوز اینجا نیستند. بایستی منتظر بمانید. " بنابراین، اینجا نشستم و منتظر هستم. من هرگز منتظر نبوده ام. خیلی هیجان زده ام خیلی. گفتم: "دارم میام. دارم میام. "
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-05   733 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-05

دوستان ابدی- یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱

00:25:54
سفری به عوالم زیبایی

دوستان ابدی- یک گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱

چطوره که در اکتبر یک گردهمایی برگزار کنیم. آغاز ماه اکتبر، کم و بیش، هفته اول. میتوانید به آنها به تک تکشان نامه دهید، به تمامی هنرمندان در این سالها، و به همه آنها بگوییم که ما دعوتشان کردیم. فقط برای یک دورهمی، دورهمی دوستانه. من این ایده را دوست دارم. سالهای زیادی است که راجع به آن فکر کرده ام اما هرگز فرصتی نداشته ام که واقعا زمانی به آن فکر کنم. در روزهای اخیر، من زمان اعتکاف بیشتر داشتم، بنابراین گفتم که باید کاری انجام دهیم. تنها به خاطر اینکه من عاشق آنها هستم، نه به دلیلی دیگر. آنها نیاز ندارند که اجرایی برای من داشته باشند. اگر بخواهند، می توانند این کار را انجام دهند، تمام روز برای آنهاست.
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-03   1209 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-12-03

گذری آرام در باغ کلاسیک با یوهان پاچلبل و جوزف هایدن

00:19:57
سفری به عوالم زیبایی

گذری آرام در باغ کلاسیک با یوهان پاچلبل و جوزف هایدن

In the late 1600s, Johann Pachelbel was a leading light among baroque composers in southern Germany. His organ music was deeply admired by the younger up-and-coming generation of composers. Nowadays most people know him for his Canon in D, which is played regularly at special events, such as Weddings and ceremonies, around the world. Next, we'd like to introduce Franz Joseph Haydn, an Austrian composer who was one of the most important figures in the development of classical music during the 18th century. Haydn’s extraordinary creative capacity led him to compose 104 numbered symphonies and 68 string quartets. Let's now listen to the first movement of to the first movement of this masterpiece played by the St. Lawrence String Quartet.
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-29   149 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-29

آلات موسیقی سنتی: ساز بادی اسکاتلندی بگ پایپز

00:21:14
سفری به عوالم زیبایی

آلات موسیقی سنتی: ساز بادی اسکاتلندی بگ پایپز

There are countless different types of musical instruments in the world. Their melodic sounds bring comfort, beauty and upliftment to our lives. "In ancient times, the spiritual practitioners who are connected to Heaven, at times tried to replicate the mesmerizing, wonderful music of the celestial abode by creating instruments." From the first instant we hear them, the euphoric sounds of the Scottish bagpipes seem to clear our minds and transport us to a faraway dimension. This marvellous instrument, also called the Great Highland bagpipe, is Scotland’s national instrument and one member of the diverse bagpipe family. The bagpipe is one of the oldest known musical instruments in the world. The first indication of such an instrument was found on a Hittite slab from the Bronze Age at Eyuk, in the Middle East. One of the most well-known and iconic songs played on the Scottish bagpipes is the Christian hymn, “Amazing Grace.”
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-26   208 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-26

جشن "جهان صلح آمیز متحد" در کره، قسمت ۸ از ۸

00:34:56
سفری به عوالم زیبایی

جشن "جهان صلح آمیز متحد" در کره، قسمت ۸ از ۸

شما دست یکدیگر را گرفتید!... و تمام دنیا لرزید! بهشت ها تحت تاثیر قرار گرفت و اشکها، زمین را شستند خورشید، ماه، ستارگان با امواج شوک تکان خوردند کوه ها، دریاها، رودها... در بهت لرزیدند! اتحاد، مردم ما را احیا خواهد کرد. اتحاد، کشور ما را احیا خواهد کرد. اتحاد، سریعا بیا! اتحاد، بیا! شما باعث شدید که بخندم، شما باعث شدید که گریه کنم.
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-21   260 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-21

جشن "جهان صلح آمیز متحد" در کره، قسمت ۷ از ۸

00:23:32
سفری به عوالم زیبایی

جشن "جهان صلح آمیز متحد" در کره، قسمت ۷ از ۸

This performance prepared by Pyongyang Folk Arts group is a magical dance in which the colors of clothes change, representing each season of spring, summer, autumn, and winter in Korea. Up next is the "Janggu Dance" and "Samulnori" performed by Korean House Art group. "Magical, both troupes, magical dance." "This Artist Day was established and I performed in this honorable event. …I got more power thinking that my life was correct, not wrong. I will work diligently as I was encouraged to continue more. I heard Supreme Master Ching Hai asked to send a gift like this to performers of the day, so I was very grateful. I will use this gift money to advertise for the instruments of the North and the Artist Day more."
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-19   343 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-19

فیلمهای آگاه کننده درباره زندگی پس از مرگ: "شهر استرال: یک سفر معنوی" و "مادران شیکو خاویر"

00:13:50
چشم انداز سینما

فیلمهای آگاه کننده درباره زندگی پس از مرگ: "شهر استرال: یک سفر معنوی" و "مادران شیکو خاویر"

یک مدیوم بنام 'شیکو خاویر' که بین زنده ها و مردگان، ارتباط برقرار می کند. ولی هر چیزی در اینجا یک دلیل و یک معنی دارد، همانطور که خواهید دید. خدای من!
چشم انداز سینما
2019-11-15   286 نظرات
چشم انداز سینما
2019-11-15

جشن "جهان متحد صلح آمیز" در کره، قسمت ۶ از ۸

00:23:27
سفری به عوالم زیبایی

جشن "جهان متحد صلح آمیز" در کره، قسمت ۶ از ۸

And now, Let's watch the Sand Art, "United Peaceful World," and the following performance "Taepyeongmu" together. "Freedom and peace fulfilled through all of our own hands. …The great dream of our people, Unity, come quickly. …That day will com. Surely, that day shall come. Be Vegan! Make Peace!" Up next is "Fan Dance" and "Season Dance." Let's give a warm welcome to the performances of Korea Cultural Heritage Foundation Dance Company and Pyongyang Folk Arts group! "Whoa! Breathtaking. Really, really high-quality today."
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-13   318 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-13

جشن "جهان متحد صلح آمیز" در کره، قسمت ۵ از ۸

00:26:50
سفری به عوالم زیبایی

جشن "جهان متحد صلح آمیز" در کره، قسمت ۵ از ۸

ها، إيهو دوندولناري موحدة 70 مليون أخ متعاضدون دوندولناري مرحى! مرحى!
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-11   320 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-11

بهاراتاناتیام - رقص کلاسیک هندی، قسمت ۳ از ۳

00:13:21
سفری به عوالم زیبایی

بهاراتاناتیام - رقص کلاسیک هندی، قسمت ۳ از ۳

Guru Marie Elangovan will first explain the deeper meaning of the face paint and makeup dancers usually wear during performances. “Which is a spiritual eye which we can’t see, but it is there. And when we apply this red dot here on the forehead, it keeps our spiritual energy inside. So it’s like it tells parts to focus and have greater spiritual power.” “that purity of thoughts, purity of mind, purity of inspiration, so that’s a very important thing for the performance sake. I do believe that being vegetarian contributes to bringing purity of thoughts, more empathy towards the entire creatures on Earth, a sense of peace, feeling of lightness.”
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-09   580 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-09

ویلیام باتلر ییتس': نابغه شعرعرفانی ایرلند، قسمت ۲ از ۲

00:15:16
الگوهای موفقیت

ویلیام باتلر ییتس': نابغه شعرعرفانی ایرلند، قسمت ۲ از ۲

William Butler Yeats continued his discovery of mysticism with lengthy experiments with the help of his wife, who shared his interest in spirituality. She introduced him to automatic writing, in which one lets go of their own conscious intent and writes by channeling their subconsciousness or the spiritual realm. With her assistance, William wrote "A Vision," first published privately in 1925, about occultism and historical cycles. William Butler Yeats concluded that within each 2,000-year era, a civilization could achieve special excellence at the midpoints of the 1,000-year halves.
الگوهای موفقیت
2019-11-08   176 نظرات
الگوهای موفقیت
2019-11-08

جشن «جهان صلح آمیز متحد» در کره، قسمت ۴ از ۸

00:31:22
سفری به عوالم زیبایی

جشن «جهان صلح آمیز متحد» در کره، قسمت ۴ از ۸

Now Pyongyang Folk Arts Group will start the performance. “Fellow Koreans, fellow brethren, let’s fondly take each other’s hands with hearts of patriotic passion, feast of unification is not far. …We’re glad to see you! Happy to see you!” Let’s take a look at the folk dance “Dondolnari” from the Bukchung province of Hamkyungdo. The word Dondolnari means there will be a new dawn, and one can greet a new morning with hope. Let’s give a warm welcome to folk dance Dondolnari. “Wow, impressive. Superb! Superb! So synchronized also.”
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-07   923 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2019-11-07
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید