هنر، بقایای فرهنگی بشر و بازتاب الهام های اوست؛ هنر ابراز عواطف و جستجو برای خودشناسی است.

نتهای موسیقی بیانگر نوای درون هستند و رنگهای نقاشی یادآور خاطره ساحلی در آن سو که آن را خانه مینامیم.

معلوم شده که آنچه بیش از همه بر ما تأثیر میگذارد، ظاهر باشکوه نیست، بلکه حس آشنایی است که مدتهاست وجود دارد.

بازدید از شبکه تلویزیونی

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:53
سرگرمی تعالی بخش

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15   4776 نظرات
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18   3419 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18

بربط ماه – یک ساز سنتی موسیقی آولاکی (ویتنامی) - قسمت ۱ از ۲

00:18:14
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

بربط ماه – یک ساز سنتی موسیقی آولاکی (ویتنامی) - قسمت ۱ از ۲

مهتاب ملودی های آرام را ترکیب می کند ماه عزیز، ماه مشتاق آه ماه درخشان بربط غمگین، بربط ساکت، آه چه آواهای آهسته ای هر قطره شبنم فانی یک رود اشکها میگردد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-22   919 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-22

هایلتسوک از بریتیش کلمبیا: کمی بردار، یکعالمه باقی بگذار

00:14:11
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

هایلتسوک از بریتیش کلمبیا: کمی بردار، یکعالمه باقی بگذار

جعبه های "بنت وود" اشیاء هنری کاربردی هستند که استعدادهای چندگانه هنری "هایلتسوک" را به نمایش می گذارد. این محفظه های ضد آب، که در ساحل بارانی "بریتیش کلمبیا" بسیار مهم بودند، برای نگهداری لباس، غذا، تشریفات، اشیاء خانگی استفاده میشد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-21   270 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-21

آینو- مردمان بومی ژاپن

00:13:42
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

آینو- مردمان بومی ژاپن

"آینو"، مردمان بومی ژاپن هستند که همیشه با جهان طبیعی پیوندی قوی داشته اند. عقیده بر این است که روح ها درون درختان، گیاهان و حیوانات ساکن هستند و تاکید بر زندگی همراه با احترام متقابل با این خدایان وجود دارد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-15   353 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-07-15

زیبایی متعالی رقص سنتی تایلندی

00:16:41
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

زیبایی متعالی رقص سنتی تایلندی

Located in Southeast Asia, the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is a country steeped in rich cultural traditions. The name “Thailand” means “land of the free.” In this auspicious nation, one of the earliest signs of human existence was found. Through the centuries, the influence of neighboring countries such as India, China, and Cambodia have helped shape Thailand’s diverse and colorfu
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-24   622 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-06-24

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۳ از ۳

00:17:49
سفری به عوالم زیبایی

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۳ از ۳

موسیقی ما درباره زندگی مان می گوید، این موسیقی یکعالمه درد، و یک عالمه غم و اندوه دارد. یک پرتره خانوادگی. یک جفت کفش کهنه. یک صندلی برای استراحت کردن سر خسته یک فرد. این کارهای هنری نگاه اجمالی نادری به دنیای درونی هنرمندان پناهجو را ارائه می دهد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-23   232 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-23

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۲ از ۳

00:13:52
سفری به عوالم زیبایی

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۲ از ۳

Mr. Huberman was a Jewish violinist born in Czestochowa, Poland, in 1882. Amid growing anti-Semitic policies that rippled across Europe during the 1930s, premier Jewish musicians found themselves jobless and their lives threatened. Mr. Huberman realized that his orchestra was a way to save his fellow musicians and began to tirelessly work to fulfil that dream. Eventually, he was able to rescue nea
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-20   263 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-20

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۱ از ۳

00:15:41
سفری به عوالم زیبایی

هنرمندان پناهنده - سفیران صلح، فرهنگ، و انسانیت، قسمت ۱ از ۳

June 20th was declared World Refugee Day by the United Nations. Throughout the long history of humankind, there have been refugees all over the world, as the result of conflicts or natural or human-made disasters. In our three-part show, we pay tribute to some of the distinguished artists, who happened to be refugees. These special individuals imbue their struggles, love, and longing into moving c
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-16   367 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-16

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۴ از ۶

00:24:57
سفری به عوالم زیبایی

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۴ از ۶

پرندگان آواز می خوانند، کجا آواز می خوانند؟ در کوهستان، در دهکده و همچنین در مزارع.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-13   412 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-13

پزشکی که با شروط، معالجه می کند، قسمت ۲ از ۲

00:19:40
سفری به عوالم زیبایی

پزشکی که با شروط، معالجه می کند، قسمت ۲ از ۲

من هنوز منتظر شما هستم، عاشقانه، مشتاقانه تا ابد منتظر شما هستم. یک روز، از رویای زمینی بیدار میشوید، و به خانه باز خواهید گشت، در کنار من و در شکوه. من هنوز منتظر تو هستم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-11   680 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-11

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۳ از ۶

00:30:37
سفری به عوالم زیبایی

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۳ از ۶

The next program is a modern dance “The Silent Love”, displaying the noble love of a swan father. The dancer got his inspiration from the story of the swan dad Sai Sai in the photo book “The Noble Wilds” by Supreme Master Ching Hai. Now, with great respect for the swan father, let’s watch “The Love of Silence” performed by a professional dancer from the Taipei Center, Formosa (Taiwan). “It’s very
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-09   563 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-09

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۲ از ۶

00:27:17
سفری به عوالم زیبایی

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۲ از ۶

The Bible says, “Train up a child in the way he should go; even when he is old, he will not depart from it.” The best father is the one who guides his children towards God. Today, we’ve specially invited a few good fathers who were initiated by Master to practice the Quan Yin Method during Her early days in Taiwan (Formosa). Please come on the stage and receive our special praise. Next, we’re goin
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-06   625 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-06

پزشکی که با شروط معالجه می کند، قسمت ۱ از ۲

00:20:15
سفری به عوالم زیبایی

پزشکی که با شروط معالجه می کند، قسمت ۱ از ۲

از ارکیده جنگل پرسیدم عزیزم، آیا تو میدانی؟ کجا بروم تا آن عالم صلح آمیز را پیدا کنم؟
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-04   780 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-04

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۱ از ۶

00:17:48
سفری به عوالم زیبایی

قهرمانان وگان - جشن روز پدر، قسمت ۱ از ۶

من از روزی میترسم که شما دیگر در قید حیات نباشید. من از روزی میترسم که دیگر چهره محبوب شما را نبینم. که دیگر چهره محبوب شما را نبینم. من برای زمان دعا می کنم، تا به کندی حرکت کند، تا این امکان باشد که شما را همیشه در زندگی داشته باشم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-02   724 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-06-02

سرودهای مقدس: سرودهای روحانی هندو

00:18:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

سرودهای مقدس: سرودهای روحانی هندو

ای مادر! قادر نیستی پریشانی مرا بزدایی؟ توهم هستی تجلی یافته بعنوان واقعیت! ملکه کائنات! الهه خصوصیات خوب! نگاهت را به من نمی اندازی؟
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-27   361 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-27

ژورجی شامینه'، باریتون پرتغالی برای صلح

00:14:35
سفری به عوالم زیبایی

ژورجی شامینه'، باریتون پرتغالی برای صلح

من واقعاً فکر می کنم روزی که ما موسیقی را به قلب جامعه برگردانیم، همه ما بهتر خواهیم شد. و با هم مدارا خواهیم کرد. به یکدیگر گوش خواهیم داد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-26   215 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-26

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:12:44
سفری به عوالم زیبایی

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

مراقب آنچه که دنبال می کنید باشید بخاطر احسان و نیکی، مراقب آنچه که دنبال می کنید باشید. لطفا توجه داشته باشید، هر چه که لازم است را انجام دهید، تا انسانیت خود را از دست ندهید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-21   576 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-21

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

00:14:22
سفری به عوالم زیبایی

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

Grizz Leon, also known as “Bounce” and “Nibiru,” is a multi-talented musician, rapper, vocalist, and producer from the United States. With the ability to effortlessly blend different genres of music, such as reggae, rock, hip-hop, and R&B (rhythm and blues), he has made many rhythmical and upbeat musical pieces, including “Seize the Moment,” “Nibiru Possibilities,” “Remix The Future,” and “Keep Th
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-16   287 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-16

ترانه هایی برای زمین

00:12:04
سفری به عوالم زیبایی

ترانه هایی برای زمین

سیاره مان را نجات دهیم اکنون آنرا نجات دهیم
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-14   759 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-14

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۲ از ۲

00:16:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۲ از ۲

hihi manu. هیلو باشکوه است، آه، خانه عزیز من. گل رز دوست داشتنی من که همیشه چشم را خیره میکند. باد «کیو» ذهن را خالی میکند. آن باد با ارزش این سرزمین است. و "هولا"، فقط "هولا" نیست. "هولا" برای ما زندگی است، زیرا ما "هولا" را میخوریم، می نوشیم، و تنفس می کنیم، "هولا" همه چیز است.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-13   672 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-13

تجلیل از مادری مقدس، قسمت ۵ از ۵

00:15:26
سفری به عوالم زیبایی

تجلیل از مادری مقدس، قسمت ۵ از ۵

بیایید دعا کنیم که یک روزی خیلی زود، همه موجودات سعی کنند تا از این مادری مقدس حمایت کنند، و همه جا در همه کائنات به این مادری مقدس احترام بگذارند، آنوقت ما مطمئنا، حقیقتا در قلبمان خوشحال خواهیم بود و ما حقیقتا از مادری تجلیل خواهیم کرد و حقیقتا روز مادر را جشن می گیریم و قدردانی می کنیم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-10   672 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-10
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید