هنر، بقایای فرهنگی بشر و بازتاب الهام های اوست؛ هنر ابراز عواطف و جستجو برای خودشناسی است.نتهای موسیقی بیانگر نوای درون هستند و رنگهای نقاشی یادآور خاطره ساحلی در آن سو که آن را خانه مینامیم.معلوم شده که آنچه بیش از همه بر ما تأثیر میگذارد، ظاهر باشکوه نیست، بلکه حس آشنایی است که مدتهاست وجود دارد.

بازدید از شبکه تلویزیونی

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
سرگرمی تعالی بخش

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15   5216 نظرات
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18   3938 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18

هنر بازیافت: تعریفی دیگر از زباله و کمک به زمین

00:17:19
سفری به عوالم زیبایی

هنر بازیافت: تعریفی دیگر از زباله و کمک به زمین

لباسهای قدیمی، اسباب بازیهای فرسوده، کیسه های پلاستیکی استفاده شده، فلزات دور ریخته شده، مدار الکتریکی قدیمی؛ از همه اینها و چیزهای دیگر میتوان برای خلق آثار هنری استفاده کرد.
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-16   540 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-16

سرگرمی در حال تحول برای یک جهان تغییر کننده، قسمت ۱ از ۲

00:13:17
سفری به عوالم زیبایی

سرگرمی در حال تحول برای یک جهان تغییر کننده، قسمت ۱ از ۲

صنعت سرگرمی چگونه با دنیای در حال تغییر امروزی سازگار شده و با چالش های جدیدی مانند کووید-۱۹ و تغییرات آب و هوایی روبرو میشود؟
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-14   555 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-14

باله و فولاد: هنر پاتیناژ نمایشی

00:13:30
سفری به عوالم زیبایی

باله و فولاد: هنر پاتیناژ نمایشی

در روزهای قدیم، اسکیت یک راه سفر بود تا یک فعالیت تفریحی. به جای دور زدن دریاچه ها، مردم برای صرفه جویی در وقت، اسکیت های بداهه ای را با استفاده از مواد موجود در طبیعت می ساختند که سفر بر روی یخ را آسان می کرد و به آنها اجازه می داد از دریاچه های یخ زده عبور کنند. تا اواسط دهه ۱۸۰۰، سبک اسکیت نمایشی امروزی توسط آقای "هاینز" بنیانگذار اسکیت نمایشی شکل نگرفت.
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-12   340 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-12

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۸ از ۸

00:14:33
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۸ از ۸

متشکرم، استاد. متشکرم. از عشق تان متشکرم. شما همیشه آهنگ هایی میخوانید که باعث میشوند که گریه کنم و اشک بریزم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-09   865 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-09

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۷ از ۸

00:21:39
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۷ از ۸

همه خاطرات به غم می انجامند، همه انتظارها در رویاها از بین می روند. خوب است! بلند دست بزنید. عالی است، عالی!
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-07   641 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-07

خانم مژده جمالزاده: صدایی برای زنان افغان

00:16:06
سفری به عوالم زیبایی

خانم مژده جمالزاده: صدایی برای زنان افغان

دختر، دختر افغانم من دختر ملک دلیرانم من مشکن بال وپرم را، مشکن مشکن تاج سرم را، مشکن
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-06   483 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-10-06

اشتیاق افغانستان برای صلح: "نان آور" و "اکادمی زیبایی کابل"

00:13:53
چشم انداز سینما

اشتیاق افغانستان برای صلح: "نان آور" و "اکادمی زیبایی کابل"

من میروم تا پدر را پیدا کنم. نه، تو چنین کاری نمی کنی. می روم! شما کاری نمیتوانید انجام دهید که مرا متوقف کند. من برای اولین بار شاد هستم که بخاطر موهایم است. او از شوهرش بیشتر درآمد دارد.
چشم انداز سینما
2021-10-01   766 نظرات
چشم انداز سینما
2021-10-01

نقاش سنگها، قسمت ۴ از ۴

00:16:47
سفری به عوالم زیبایی

نقاش سنگها، قسمت ۴ از ۴

من فکر می کنم میدانم که شما به دنبال چه کسی می گردید.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-30   606 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-30

ارکستر زنان افغان: زهره، قسمت ۲ از ۲

00:12:09
سفری به عوالم زیبایی

ارکستر زنان افغان: زهره، قسمت ۲ از ۲

زنان افغان سرمایه ای بزرگ برای توسعه کشور هستند.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-29   303 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-29

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۶ از ۸

00:17:49
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۶ از ۸

بسیار خب. ترفند هشتم. "سیمرغ بالهایش را میگشاید" عالی. آه! "سیمرغ بالهایش را میگشاید". آه! عالیست. حیرت انگیز است. فوق العاده، شگفت انگیز، عالی.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-28   684 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-28

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۸

00:18:05
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۸

فستیوال نیمه پاییز برای استاد، مبارک باد! بسیار متشکرم. هرروز شاد باشید! ممنونم، متشکرم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-27   745 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-27

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۸

00:17:57
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۸

دختر ما امسال تازه ۱۹ ساله میشود. پدر شما دارید پیر میشوید. حافظه تان دارد کم میشود. من ۱۹ ساله هستم. خواهر دو برابر من سن دارد: او ۳۸ ساله است.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-25   784 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-25

نقاش سنگها، قسمت ۳ از ۴

00:17:13
سفری به عوالم زیبایی

نقاش سنگها، قسمت ۳ از ۴

راه دیگری هم برای خروج از اینجا هست! به سمت جنوب غربی بروید. در "غار رز".
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-23   988 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-23

ارکستر زنان افغان: زهره، قسمت ۱ از ۲

00:13:00
سفری به عوالم زیبایی

ارکستر زنان افغان: زهره، قسمت ۱ از ۲

زهره، اولین ارکستر زنان افغان!
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-22   451 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-22

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۸

00:14:56
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۸

ما شما را دوست داریم! اسم من تغییر به آ-های یافته است.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-21   1502 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-21

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۸

00:21:42
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۸

بیایید برای استاد یک جشن ماه شادی آرزو کنیم. جشن ماه شادی داشته باشید، استاد! جشن ماه شادی داشته باشید! خیلی ممنونم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-18   927 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-18

نقاش سنگها، قسمت ۲ از ۴

00:18:32
سفری به عوالم زیبایی

نقاش سنگها، قسمت ۲ از ۴

خدایا! این یک حرم متروکه است، بانو، چرا زحمت اجازه گرفتن به خود میدهید؟
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-16   858 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-16

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۸

00:17:15
سفری به عوالم زیبایی

جشن به یاد ماندنی جشنواره نیمه پاییز با استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۸

از وقتی از شما پیروی کردم، استاد عزیز، از عشق تان متشکرم. از وقتی از شما پیروی کردم، استاد عزیزم، از عشق تان متشکرم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-13   1146 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-09-13

کیت فاستر (وگان) - نویسنده کتاب های کودکان

00:12:05
ادبیات تعالی بخش

کیت فاستر (وگان) - نویسنده کتاب های کودکان

«مری» یک بره ی کوچک داشت او آن را از کشته شدن نجات داده بود. با او درست مثل یک مادر رفتار می کرد؛ او برای «مری»، دخترش بود. زیرا «مری» در آن بچه، کودک تنهای وحشت زده ای را دید که نمی دانست مادرش کجاست وقتیکه آنها را در آن کامیونی رویهم بار زدند. این بره کوچولو، «مری» را بخاطر اینکه از مرگ قطعی نجات اش داد و مهر و مراقبت به او داد، او را خیلی دوست می داشت و همه جا او را دنبال میکرد.
ادبیات تعالی بخش
2021-08-27   1320 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2021-08-27

سامبا: نمادی از برزیل، قسمت ۲ از ۲

00:12:34
سفری به عوالم زیبایی

سامبا: نمادی از برزیل، قسمت ۲ از ۲

چهار ویژگی اصلی در موسیقی "سامبا" وجود دارد - دستۀ نوازندگان طبل های سنگین به نام "باتریا"، با ریتم های ثابت و خلسه آور، آکورد سادۀ تکراری که بر ملودی و ریتم تأکید میکند، و در نهایت آوا و سبک پاسخگویی آواها.
سفری به عوالم زیبایی
2021-08-24   356 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-08-24
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید