هنر، بقایای فرهنگی بشر و بازتاب الهام های اوست؛ هنر ابراز عواطف و جستجو برای خودشناسی است.

نتهای موسیقی بیانگر نوای درون هستند و رنگهای نقاشی یادآور خاطره ساحلی در آن سو که آن را خانه مینامیم.

معلوم شده که آنچه بیش از همه بر ما تأثیر میگذارد، ظاهر باشکوه نیست، بلکه حس آشنایی است که مدتهاست وجود دارد.

بازدید از شبکه تلویزیونی

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
سرگرمی تعالی بخش

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15   4721 نظرات
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18   3362 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:12:44
سفری به عوالم زیبایی

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

مراقب آنچه که دنبال می کنید باشید بخاطر احسان و نیکی، مراقب آنچه که دنبال می کنید باشید. لطفا توجه داشته باشید، هر چه که لازم است را انجام دهید، تا انسانیت خود را از دست ندهید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-21   339 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-21

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

00:14:22
سفری به عوالم زیبایی

ریمیکس آینده با 'گریز لئون' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

Grizz Leon, also known as “Bounce” and “Nibiru,” is a multi-talented musician, rapper, vocalist, and producer from the United States. With the ability to effortlessly blend different genres of music, such as reggae, rock, hip-hop, and R&B (rhythm and blues), he has made many rhythmical and upbeat musical pieces, including “Seize the Moment,” “Nibiru Possibilities,” “Remix The Future,” and “Keep Th
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-16   210 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-16

ترانه هایی برای زمین

00:12:03
سفری به عوالم زیبایی

ترانه هایی برای زمین

سیاره مان را نجات دهیم اکنون آنرا نجات دهیم
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-14   588 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-05-14

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۲ از ۲

00:16:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

رقص هولا، حال و هوای هاوایی، قسمت ۲ از ۲

hihi manu. هیلو باشکوه است، آه، خانه عزیز من. گل رز دوست داشتنی من که همیشه چشم را خیره میکند. باد «کیو» ذهن را خالی میکند. آن باد با ارزش این سرزمین است. و "هولا"، فقط "هولا" نیست. "هولا" برای ما زندگی است، زیرا ما "هولا" را میخوریم، می نوشیم، و تنفس می کنیم، "هولا" همه چیز است.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-13   352 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-05-13

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۵ از ۵

00:13:13
چشم انداز سینما

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۵ از ۵

من، شخصا یک وگان هستم. بنابراین در حال حاضر قدمی برداشته ام. اما این آگاهی است، و با تلاش شما و با تلاش من و هر کسی که امروز دارد این تلویزیون را نگاه میکند شروع میشود تا واقعا آگاهی را بالا ببریم برای مبارزه با این مصیبتی که در این جهان، بسیار منفی است.
چشم انداز سینما
2020-05-01   227 نظرات
چشم انداز سینما
2020-05-01

ساز موسیقی سنتی: آلپهورن سوئیس

00:20:09
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

ساز موسیقی سنتی: آلپهورن سوئیس

Also known as the alpenhorn or alpine horn, the alphorn is a traditional wooden wind instrument that delivers natural tones. Historically it is known as a means of communication among shepherds, who often play it in the evening to call their cows to return home, as its resonating sound can travel for miles, ushering in the falling dusk. The instrument has no lateral openings, making the sound it p
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-04-29   378 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-04-29

رقص برای ایجاد صلح با طراح رقص 'خانم ایون می آن

00:14:39
سفری به عوالم زیبایی

رقص برای ایجاد صلح با طراح رقص 'خانم ایون می آن

و یک وقتی متوجه شدم که در یوتیوب، برخی از رقصهای "کره شمالی" وجود دارد و آنوقت شما میتوانید رقصهای آنان را ببینید. و در این مورد فکر کرده ام که شاید روزی رقص های شان را از رقصندگان "کره جنوبی" یاد بگیرم، که شرکت من است، و آنوقت آنها را تلفیق می کنیم؛ این میتواند یکی از ایده ها برای رقص آینده در "کره" باشد؛ از همین رو من این پروژه را شروع کردم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-27   243 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-27

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۸ از ۸

00:34:44
سفری به عوالم زیبایی

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۸ از ۸

Now, let's welcome our Association members from Daegu, Korea. They will perform a Korean traditional dance entitled, "The Vibration of Peace and Harmony." The cheerful dance expresses the wish for a peaceful and harmonious world and they hope this wish echoes throughout the Earth and reaches to the Heavens as well! Up next is a famous song, "You Raise Me Up." It is dedicated to our beloved Supreme
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-25   511 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-25

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۴ از ۵

00:11:52
چشم انداز سینما

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۴ از ۵

فکر میکنم همه ما خواهان یک تغییر هستیم. و امیدوارم که نسل من و نسلی که بعد از نسل من می آید آگاه باشد که تغییر کاملا ضروری است.
چشم انداز سینما
2020-04-24   194 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-24

آنجلیک کیدجو: صدای تنوع، آزادی و منزلت

00:19:19
سفری به عوالم زیبایی

آنجلیک کیدجو: صدای تنوع، آزادی و منزلت

۴ بار برنده 'جایزه گرمی'، خواننده – آهنگساز، هنرپیشه و فعال حقوق بشر اهل 'بنین'. و فعال حقوق بشر اهل 'بنین'،
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-23   184 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-23

سرودهای مقدس: آهنگهای معنوی مغولی

00:24:58
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

سرودهای مقدس: آهنگهای معنوی مغولی

بمحض مشاهده، یک ریتم جذاب از معنای عرفانی شنیده میشود و یک ملودی آشکار میگردد. و موجب شکوفایی فرد میشود، آیا این برکتی از جانب الهه سفید نیست؟ آای، آه، آه آه، آه، آه، زی.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-04-22   477 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-04-22

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۷ از ۸

00:23:39
سفری به عوالم زیبایی

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۷ از ۸

هورا، خیلی خوب، هورا، این خوب است. بیداری از طریق "صوت" و "نور صلح"، جهانی صلح آمیزی از "نور" آمده است.
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-21   438 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-21

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۶ از ۸

00:27:14
سفری به عوالم زیبایی

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۶ از ۸

Now, our Association members from around the world gather today to celebrate Korea peace with You. First group is our Association members from Âu Lạc, also known as Vietnam. They will offer a welcome dance “Highlands Beauty.” Let’s welcome our Association members from Âu Lạc (Vietnam) with loving applause. “So beautiful, so beautiful! Thank you! Come here. Come here. Thank you! Oh, how come you da
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-18   354 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-18

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۳ از۵

00:11:23
چشم انداز سینما

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۳ از۵

در سال های آینده مجددا دیدار خواهیم کرد و خواهیم دید که سینما در کشورها مثبت تر و مثبت تر میشود. سزاوار چنین چیزی است و همه شرایط آنرا دارد.
چشم انداز سینما
2020-04-17   239 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-17

گروه فاران، قسمت ۲ از ۲

00:17:09
سفری به عوالم زیبایی

گروه فاران، قسمت ۲ از ۲

Since its establishment in 2009, the Faran Ensemble has travelled extensively around the world, performing in concerts and various musical festivals. The band has released two albums, and won the grand prize at the 2014 international Jewish Music Festival of Amsterdam. They were selected as the best composition, and best Israeli talent. The Faran Ensemble often plays or records their music in natu
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-16   285 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-16

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۵ از ۸

00:18:27
سفری به عوالم زیبایی

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۵ از ۸

خواهش میکنم دیگر هیچ جنگی نباشد. فقط رنجی بسیار زیاد، نه فقط جسمی، بلکه از نظر عاطفی و از نظر روانشناسی دارد. حتی افرادی که در حال حاضر از جنگ یا از جنگ قریب الوقوع فرار کردند، آنها هنوز هم، جای زخمهایی در همه ذهنشان، روان شان و احساسات شان را تحمل می کنند. آنها هرگز فراموش نخواهند کرد؛ برای همیشه آسیب دیدند. این خوب نیست. جنگ خوب نیست. لطفا، دیگر نه. به خاطر کودکان، دیگر وجود نداشته نباشد. لطفا د
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-14   456 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-14

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۴ از ۸

00:23:20
سفری به عوالم زیبایی

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۴ از ۸

Up next is a solo modern dance, which depicts the unforgettable memories of those moments when she was leaving to find freedom and her mother. The modern dance “Unforgettable Memories.” We will continue the North Korean pop song, “Arirang.” “I am going over the Arirang hill. Over there on the mountain, a sparrow in the rain is wandering to welcome you.” “From Mt.Baekdu to Mt.Halla, From Mt.Halla t
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-11   536 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-11

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۲ از ۵

00:16:16
چشم انداز سینما

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۲ از ۵

روزی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم، یادت میاد؟ من آن موتورسکلت را بیاد دارم. و بهترین لباسم را. یک شهر سه مذهب مرکز معنوی جهان 'بیت المقدس' را در واقعیت مجازی تجربه کنید غوطه ور شوید و تعامل داشته باشید
چشم انداز سینما
2020-04-10   387 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-10

گروه فاران، قسمت ۱ از ۲

00:18:54
سفری به عوالم زیبایی

گروه فاران، قسمت ۱ از ۲

Three musicians from Israel, each with various backgrounds and versed in different instruments, aspired to create a new type of music. The result being a more spiritually inspired variety that speaks to the soul and touches the heart. Sharing the same lofty ideals, they formed the Faran Ensemble, hoping to transcend cultural boundaries with moving melodies of peace and harmony, inspired by the bea
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-09   317 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-04-09

ساز موسیقی سنتی: صدا نگاران بشاش اروپایی

00:19:37
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

ساز موسیقی سنتی: صدا نگاران بشاش اروپایی

The recorder sings, excites, and soothes across the ranges of the upper musical spectrum. Historical mentions of the recorder, a member of the woodwind family, began to appear during the Renaissance in the 16th century. After a quiet interlude spanning several decades, the recorder was brought back into the mainstream at the end of the 19th century by certain virtuoso players such as Frans Brüggen
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-04-08   243 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-04-08
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید