جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
ویژه!
صلح بیافرینید

اقدامات شجاعانه رهبران

7:41

اقدامات شجاعانه رهبران

من از اعلیحضرت و دیگر رهبران دلیر دنیا متشکرم زیرا آنها از مرزهای خود فراتر رفته و بخاطر منفعت عموم مردم، صحبت میکنند. حتی اگر مردم از نیت نیک آنها قدردان نباشند، بهشت آنرا ثبت میکند. و آنها اجر عظیمی خواهند گرفت. ما از چنین افراد خردمند و با جرائتی کاملا حمایت کرده و به آنها بسیار احترام میگذاریم. دعا میکنیم که پروردگار به آنها قدرت و خرد بیشتری بخشد تا وظیفه شریفشان را انجام دهند. یک رهبر باید بداند برای مردمش چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست. و ما باید مردم را تشویق کنیم تا آنچه که خوب است را انجام دهند و مقدمات انجام آنرا برای آنها مهیا نماییم. و هرچیزی که بد است، باید آنرا متوقف کنیم، تا از آنها محافظت نماییم. این معنی واقعی یک رهبر است.
ویژه!
2020-10-29   4342 نظرات
ویژه!
2020-10-29

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #1

2:03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #1

قبل از هر چیز، درودهای احترام آمیز من به همه رهبران از گروه های مختلف، رهبران گروه های آرمانگرا و رهبران کشورها، رهبرانی که مسئولیت و نیات خیرشان، ایجاد جهانی صلح آمیز، شاد و رضایت بخش برای همه شهروندان و هموطنان شان است- همزیستان شان است. حیوانات نیز شهروندان این جهان هستند، اما شکل آنها متفاوت است، بله. بدون توجه به ایدئولوژی و اصول فکری مان همه ما خواهان صلح هستیم. اگر صلح داشته باشیم، اگر در کنار همدیگر زندگی کنیم، بی آنکه از همدیگر ترس داشته باشیم و فقط از هم حفاظت کنیم، زمین به بهشت تبدیل میشود. لذا ما باید صلح داشته باشیم تا بتوانیم به زندگی مان ادامه دهیم و به خانواده مان عشق بورزیم و از آنها حفاظت کنیم و از عشق به خانواده و بودن با آنها لذت ببریم. وقتی صلح داشته باشیم، مردم امنیت دارند و می توانند کار کنند و از خودشان و عزیزان شان مراقبت کنند و توانایی های بالقوه شان را پرورش دهند. من شهامت و حسن نیت شما در آنچه انجام میدهید را تحسین میکنم، زیرا میدانم قصد شما حفاظت از ضعیفان و حذف جنگ است، و حذف هر آنچه به نظرتان بی عدالتی است، تا جهان به مکان بهتری تبدیل شود. ما نباید بکشیم، نباید جنگ کنیم تا به این اهداف دست یابیم. برای به دست آوردن قلب مردم و ایجاد صلح در سیاره راه های جایگزینی وجود دارد.
ویژه!
2019-12-07   2512 نظرات
ویژه!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #2

1:16

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #2

چطور میتوانیم جنگ را متوقف کنیم؟ جنگ تنها وقتی متوقف میشود که همه ما با کردار، پندار و گفتار خود، به ایجاد صلح کمک کنیم. و البته باید دولت مان را نیز آگاه کنیم که صلح تنها چیزی است که میخواهیم. که اصلاً جنگ نمی خواهیم. چون در عمق قلب ما، در عمق قلب همه، عشق به صلح وجود دارد، تا همه بتوانند به کسب و کارشان برسند، تا شوهر بتواند در خانه بماند و به همسرش عشق بورزد، تا پدر در خانه، در کنار فرزندان باشد. من نمیدانم که ما چرا اصلاً به جنگ فکر میکنیم. چون همه ما از داستانهای تاریخی‌ میدانیم جنگ برای بشریت هیچ شادی یا چیز خوبی به همراه نداشته است. پس باید از تاریخ بیاموزیم و هرگز نباید در هیچ شرایطی جنگ را آغاز کنیم.
ویژه!
2019-12-07   2535 نظرات
ویژه!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #4

0:40

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #4

ما باید کل کشور را به صورت یک خانواده ببینیم. شاید شما از برخی از افراد خانواده خوش تان نیاید یا شاید آنها رفتار مناسب نداشته باشند، اما باید صبور باشیم. باید صبور باشیم، بهتر از رنج، خونریزی، جداسازی و جنگ داخل کشور است. جنگ را هر کسی میتواند راه بیندازد. اما برای ایجاد صلح، به رهبری بسیار دلیرانه نیاز است.
ویژه!
2019-12-07   2578 نظرات
ویژه!
2019-12-07

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #6

0:46

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Peace #6

خداوند كسی را كه با همۀ موجودات دیگر، مهربان است، مورد رحمت قرار میدهد. ما باید به كشتار حیوانات و البته، به كشتار هموطنان خود به هر قیمتی كه شده پایان دهیم. زیرا كه كشتار موجب كشتار بعدی، بعدی و بعدی می شود و زمانی كه ما با دیگران، با حیوانات و یا با هر موجود ضعیف تری به شیوه ای بیرحمانه رفتار میكنیم، ملکوت راضی و خشنود نیست. اگر كه ما طالب رحم و بخشش هستیم، ما نیز باید رحیم و بخشنده باشیم. وقتی روی میز غذای ما، در همه جا، صلح بیشتری وجود داشته باشد، بعد در زمین صلح برقرار میشود. به همین خاطر رژیم گیاهخواری آغاز مسیر ایجاد صلح در سیاره است.
ویژه!
2019-12-07   2795 نظرات
ویژه!
2019-12-07
به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
s=0.09439,m=0.20586,mp=0.69487,reSearch=true