جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
زندگی یک قدیس

در این برنامه، از زندگی های خارق العاده، تعالیم جهانی و از خودگذشتگی های فداکارانه استادان روشن ضمیر برای تعالی روح ها و کل بشریت، مطلع می شویم.

نوح (گیاهخوار): پاتریارک ارجمند از زمان باستان و رسول خدا، قسمت ۱ از ۲

14:22

نوح (گیاهخوار): پاتریارک ارجمند از زمان باستان و رسول خدا، قسمت ۱ از ۲

وقتی مردم کم کم متوجه شدند که نوح در حال ساخت کشتی است، کنجکاو شده و گرد او جمع شدند. نوح فرامین خداوند را توضیح داد و آنها را ترغیب کرد تا به درگاه خدا دعا کنند.
زندگی یک قدیس
2022-01-16   171 نظرات
زندگی یک قدیس
2022-01-16

«ماهاواتار باباجی» ارجمند (گیاهخوار): عشق ابدی قدیس جاودان، قسمت ۲ از ۲

12:41

«ماهاواتار باباجی» ارجمند (گیاهخوار): عشق ابدی قدیس جاودان، قسمت ۲ از ۲

"... تکنیک علمی خداشناسی در نهایت در همه سرزمین ها گسترش خواهد یافت و از طریق تجربه متعالی انسان از پدر ابدی، به هماهنگی کشورها کمک می کند." – ماهاواتار باباجی (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2021-12-26   612 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-12-26

«ماهاواتار باباجی» ارجمند (گیاهخوار): عشق ابدی قدیس جاودان، قسمت ۱ از ۲

15:37

«ماهاواتار باباجی» ارجمند (گیاهخوار): عشق ابدی قدیس جاودان، قسمت ۱ از ۲

"اگر چه تو دیگر مرا نمی بینی، هیچوقت چشم از تو برنداشتم … از میان تاریکی، طوفان، آشوب و نور، من مثل پرنده مادر که از بچه اش محافظت می کند، دنبالت آمدم." ~ ماهاواتار باباجی (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2021-12-24   619 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-12-24

قدیس بوهمی: پادشاه خوب ونسسلاس، قسمت ۲ از ۲

16:21

قدیس بوهمی: پادشاه خوب ونسسلاس، قسمت ۲ از ۲

طبق یک افسانه ی معروف چک، گروه بزرگی از شوالیه ها در زیر کوه 'بلانیک' خوابیده اند که با فرمان 'پادشاه ونسسلاس' به موقع بیدار خواهند شد تا مردم چک را از خطر نجات دهند.
زندگی یک قدیس
2021-12-19   232 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-12-19

قدیس بوهمی: پادشاه خوب ونسسلاس، قسمت ۱ از ۲

13:46

قدیس بوهمی: پادشاه خوب ونسسلاس، قسمت ۱ از ۲

دو فرشته ظاهر شدند تا از قدیس ونسسلاوس محافظت کنند، که فریاد میزد، "بایست!" 'شاهزاده رادیسلاس' با دیدن این، بلافاصله به نشانه تسلیم زانو می زند.
زندگی یک قدیس
2021-12-15   525 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-12-15

استاد ارجمند "پادماسامبهاوا" (گیاهخوار): استاد تانترا و تناسخ الهی زاده لوتوس، قسمت ۲ از ۲

14:29

استاد ارجمند "پادماسامبهاوا" (گیاهخوار): استاد تانترا و تناسخ الهی زاده لوتوس، قسمت ۲ از ۲

با وجود آتش عظیمی که ایجاد شده بود، گورو "رینپوچه" در میان شعله های آتش ایستاد و آنها را به آب تبدیل کرد.
زندگی یک قدیس
2021-10-17   1705 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-10-17

استاد ارجمند "پادماسامبهاوا" (گیاهخوار): استاد تانترا و تناسخ الهی زاده لوتوس، قسمت ۱ از ۲

14:36

استاد ارجمند "پادماسامبهاوا" (گیاهخوار): استاد تانترا و تناسخ الهی زاده لوتوس، قسمت ۱ از ۲

شاهزاده "پادماسامبهاوا" که میخواست بیشتر به نفع همه موجودات عمل کند، کاخ را ترک کرد.
زندگی یک قدیس
2021-10-08   723 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-10-08

سوآمی شری یوکتسوار گیری محترم (گیاهخوار): علم مقدس و خودشناسی، قسمت ۲ از ۲

13:17

سوآمی شری یوکتسوار گیری محترم (گیاهخوار): علم مقدس و خودشناسی، قسمت ۲ از ۲

ظاهر فیزیکی "شری یوکتسوار" استاد "یوگاناندا"، حدودا سه ماه بعد از مرگ اش، بر او ظاهر شد.
زندگی یک قدیس
2021-09-19   799 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-09-19

سوآمی شری یوکتسوار گیری محترم (گیاهخوار): علم مقدس و خودشناسی، قسمت ۱ از ۲

13:15

سوآمی شری یوکتسوار گیری محترم (گیاهخوار): علم مقدس و خودشناسی، قسمت ۱ از ۲

"شری یوکتسوار" به داخل چادری احضار شد. جاودانۀ اعظم "باباجی" مقدس داخل بود و با آغوشی باز از او استقبال کرد.
زندگی یک قدیس
2021-09-12   1099 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-09-12

«قدیس کِلِر از آسیسی» (گیاهخوار): دوراندیش متعهد ایتالیایی و یکی از مؤسسان "کلرهای فقیر"، قسمت ۲ از ۲

15:59

«قدیس کِلِر از آسیسی» (گیاهخوار): دوراندیش متعهد ایتالیایی و یکی از مؤسسان "کلرهای فقیر"، قسمت ۲ از ۲

«قدیس کِلِر» از آسیسی "فرقه زنان فقیر" را بنیان نهاد، که بعدا "کلرهای فقیر"، نام گرفت، و آن عهدهای سختگیرانه سکوت، فقر و روزه داری داشتند.
زندگی یک قدیس
2021-08-15   572 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-08-15

«قدیس کِلِر از آسیسی» (گیاهخوار): دوراندیش متعهد ایتالیایی و یکی از مؤسسان "کلرزهای فقیر"، قسمت ۱ از ۲

12:49

«قدیس کِلِر از آسیسی» (گیاهخوار): دوراندیش متعهد ایتالیایی و یکی از مؤسسان "کلرزهای فقیر"، قسمت ۱ از ۲

"قدیس کِلِر" لباس فاخرش را با جامه و سربندی ساده عوض کرد. بعنوان سمبلی از تعّهد وی گیسوان بلند زیبایش توسط "قدیس فرانسیس" کوتاه شد.
زندگی یک قدیس
2021-08-08   673 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-08-08

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۴ از ۴

13:02

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۴ از ۴

تاثیری که او برای لبنان و برای جهان، بر جای می گذارد پیام وحدت است، وحدت در خدا.
زندگی یک قدیس
2021-07-11   708 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-07-11

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۳ از ۴

12:07

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۳ از ۴

معجزه نور در اطراف او در زندگی اش، دائمی بود. در حقیقت، وقتی او فوت می کند، دهقانان شروع به دیدن نور عظیمی بر روی قبر او می کنند.
زندگی یک قدیس
2021-07-04   1531 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-07-04

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۲ از ۴

12:35

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۲ از ۴

"قدیس شربل" هر کاری که انجام می داد را متوقف نمود و نزد مار رفت و گفت: "لطفا، از اینجا برو، آن راه را در پیش گیر." مار حرف ایشان را شنید و به ایشان توجه کرد و رفت. در زندگی ایشان مدام چنین چیزی رخ میداد که حیوانات از ایشان اطاعت میکردند.
زندگی یک قدیس
2021-06-27   1164 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-06-27

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۱ از ۴

13:48

قدیس «شربل مخلوف» (وگان): قدیس شفابخش معجزه گر لبنانی، قسمت ۱ از ۴

10رسته و نظام « مارونیت» بر تصویر خدایی مبتنی است که یک پدر بسیار بامحبت است، که ما را خیلی دوست دارد، که می خواهد ما خوشحال باشیم، اما کسی است که ما باید جستجویش کنیم.
زندگی یک قدیس
2021-06-20   1412 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-06-20

«عبدالبهاء» (گیاهخوار) و وحدت در آیین بهائی

14:47

«عبدالبهاء» (گیاهخوار) و وحدت در آیین بهائی

"عبدالبهاء"، علی رغم جوانی اش، بصورت بصری و غریزی مقام و جایگاه پدرش در زندگی را شناخت، و در سالهای بعدی، او نماینده، سخنگو و منشی پدرش شد.
زندگی یک قدیس
2021-05-30   1621 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-05-30

«شری سارادا دئوی» (گیاهخوار): تجلی مادر الهی

16:36

«شری سارادا دئوی» (گیاهخوار): تجلی مادر الهی

«شری راماکریشنا»، «شری سارادا دئوی» را به عنوان تجلی خاص «مادر الهی کائنات» محترم میشمرد و او را "شری ما" به معنای "مادر مقدس" خطاب می کرد.
زندگی یک قدیس
2021-05-08   663 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-05-08

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر، همه چیزدان از شمال هند، قسمت ۲ از ۲

11:59

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر، همه چیزدان از شمال هند، قسمت ۲ از ۲

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» بیشتر عمر خود را صرف خدمت به دیگران کرده. مردم همیشه به وقت نیازشان به او نگاه می کردند، و او همیشه به موقع پاسخ می داد.
زندگی یک قدیس
2021-03-21   1261 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-03-21

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر همه چیز دان از شمال هند، قسمت ۱ از ۲

12:51

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر همه چیز دان از شمال هند، قسمت ۱ از ۲

یک استاد 'باکتی یوگا'، او بیشتر اوقات "نیمی اینجا و نیمی آنجا" زندگی میکرد، و توجه 'او' بی وقفه بین جهان فیزیکی و معنوی در تناوب بود.
زندگی یک قدیس
2021-03-14   1172 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-03-14

سقراط (گیاهخوار): پدر تأثیرگذار فلسفه غرب

11:51

سقراط (گیاهخوار): پدر تأثیرگذار فلسفه غرب

او زندگی اش را وقف فیلسوف شدن کرد. به تناسب، کلمه ی "فیلسوف" در یونانی، به معنای واقعی کلمه، یعنی "عاشق خرد".
زندگی یک قدیس
2021-03-07   785 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-03-07
به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
s=0.08409,m=0.20338,mp=0.69474,reSearch=true