جستجوی تاریخ برنامه
از الی
زندگی یک قدیس

Learn from the extraordinary lives and universal teachings of Enlightened Masters and spiritual teachers and their selfless dedication to uplift souls and humanity as a whole.

سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۳ از ۳

00:17:55

سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۳ از ۳

"بالاتر از همه مذاهب، یک دین وجود دارد. این دین بالاتر، حقیقت است و توسط همه استادان، هر وقت که آمدند، در همه جا اشاعه یافت." - سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-06-28   247 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-28

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۲ از ۳

00:18:01

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۲ از ۳

"'حاضور' به مدت سه یا چهار دقیقه به چشمانم نگاه می کرد و چشمانم، در سکوت شگفت انگیزی، یک شادی وصف نشدنی را تجربه کردند که به مانند یک نوشیدنی مست کننده به کل بدنم رسید - که قبلا هرگز شبیه این را در تمام زندگیم تجربه نکرده بودم." - "سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-06-19   296 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-19

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۱ از

00:17:09

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۱ از

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" گرفتار و شیفته دو چیز شده بود: آرزوی اش برای یکی شدن با خدا و اشتیاق فراوان برای درک معمای زندگی.
زندگی یک قدیس
2020-06-14   345 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-14

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۲ از ۲

00:14:29

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۲ از ۲

حضرت مانی تعلیم داد که رستگاری از طریق وگانیسم، روزه، تحصیل، انکار خود و نجابت، حاصل میشود.
زندگی یک قدیس
2020-05-31   243 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-05-31

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۱ از۲

00:14:05

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۱ از۲

"روح القدس پایین آمد و با من سخن گفت. اسرار مخفی، بر من آشکار ساخت مخفی برای نسل های بشر و زمانهای طولانی: اسراری از دنیاهای زیرین و بهشت های بالا، اسراری از نور و تاریکی را بر من فاش نمود..." - پیامبر مانی
زندگی یک قدیس
2020-05-24   484 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-05-24

سنت روچ' متبرک:زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۲ از ۲

00:13:40

سنت روچ' متبرک:زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۲ از ۲

خداوند برای 'سنت روچ'، یک فرشته نگهبان به شکل یک سگ را فرستاد. این سگ هر روزه، یواشکی یک تکه نان را از مراقب انسان خود برمیداشت و برای 'سنت روچ' میبرد و همچنین زخمهای 'سنت روچ' را می لیسید تا به بهبودی آنها کمک کند.
زندگی یک قدیس
2020-04-26   293 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-04-26

سنت روچ': زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۱ از ۲

00:11:39

سنت روچ': زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۱ از ۲

سنت روچ' جوان که در میان همه گیری مرگبار طاعون متولد شده بود، میخواست که دکتر بشود و به آن کسانی کمک کند که همه افراد دیگر از آنها فرار میکردند. او به "حضرت عیسی مسیح" گفت که او آنها را درمان می کند، اما آنها بواسطه "رحمت خداوند" بهبود پیدا می کنند.
زندگی یک قدیس
2020-04-19   381 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-04-19

استاد روشن ضمیر ارجمند پاتانجلی (گیاهخوار) و سوتراهای یوگا

00:16:43

استاد روشن ضمیر ارجمند پاتانجلی (گیاهخوار) و سوتراهای یوگا

"یوگا شما را به لحظه حال می برد، تنها جایی که زندگی وجود دارد. " - پاتانجلی (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-03-29   545 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-03-29

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، آیین بودایی تبتی، قسمت ۴ از ۴

00:14:04

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، آیین بودایی تبتی، قسمت ۴ از ۴

این ادای احترام ما به «مارپای بزرگ» است. چیزی شبیه یک دعا است. او «ریمبو چیمپو» بود، که یعنی، او بسیار شجاع و نترس بود.
زندگی یک قدیس
2020-02-02   422 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-02-02

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۳ از ۴

00:15:00

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۳ از ۴

"میلارپا" به محض اینکه نام "مارپا" را شنید، نوعی هیجان حس کرد، حس شادی کل بدنش را فرا گرفت.
زندگی یک قدیس
2020-01-26   1185 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-26

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۲ از ۴

00:15:24

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۲ از ۴

معجزات زیادی شبیه این وجود دارند. در آن زمان، او عادت داشت که از طریق نپال به هند بیاید. یکبار، در هنگام بازگشت از نپال، او مجبور بود از رودخانه 'کوشی' عبور کند. روایتی وجود دارد که او تنها با یک جهش از رودخانه عبور کرد.
زندگی یک قدیس
2020-01-19   446 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-19

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۱ از ۴

00:14:28

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۱ از ۴

مارپا لوتسوای' مصمم، در جستجوی دارما، بیش از ۷۰۰ مایل سفر کرد تا به استاد 'ناروپا' برسد، و در طول مسیر، با سختیها و خطرات بسیار زیادی روبرو شد.
زندگی یک قدیس
2020-01-12   523 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-12

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۲ از۲

00:12:21

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۲ از۲

"استاد نارگیل" اکیدا به شاگردانش دستور داد تا برای منافع شخصی شان و برای ایجاد فضایی متبرک برای جامعه، با جدیت دعا کنند.
زندگی یک قدیس
2019-12-23   431 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-12-23

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۱ از۲

00:13:11

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۱ از۲

هر شب، او بر بالای برج می نشست و مدیتیشن میکرد. او با میوه خواری زندگی میکرد و آب نارگیل می نوشید. به تدریج، جویندگان حقیقت صادقانه از سرتاسر کشور درباره "او" شنیدند، و افراد بیشتر و بیشتری برای دیدن مکان زندگی اش آمدند.
زندگی یک قدیس
2019-12-20   446 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-12-20

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۳ از ۳

00:14:18

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۳ از ۳

بواسطه خطرات و رنج فراوان، استاد بزرگ 'هویکه' به منظور رستگاری همه موجودات با از خود گذشتگی، از روش الهی که محرمانه بود محافظت کرد.
زندگی یک قدیس
2019-11-17   540 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-11-17

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۲ از ۳

00:14:22

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۲ از ۳

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma ea
زندگی یک قدیس
2019-11-10   2071 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-11-10

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۱ از ۳

00:15:13

دازئو هویکه' ارجمند (وگان): محافظ تبار دارمای ذن، قسمت ۱ از ۳

The Venerated Dazu Huike, the Second Chinese Patriarch of Buddhism, was born in the city of Hulao. He became a monk at the age of 30, received the name Shenguang, meaning “God’s Light.” Let’s continue our story about Master Huike and His encounter with Bodhidharma. While Dazu Huike was teaching under name of Shenguang, He noticed that Bodhidharma sometimes nodded His head, and sometimes shook His
زندگی یک قدیس
2019-11-01   720 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-11-01

قدیس فرانسیس اسیسی (گیاهخوار): هموار کردن مسیر عشق، قسمت ۴ از ۴

00:15:04

قدیس فرانسیس اسیسی (گیاهخوار): هموار کردن مسیر عشق، قسمت ۴ از ۴

We had the honor of visiting the Sanctuary of the Stripping and learning more about Saint Francis from Brother Carlos, the vice parish priest of Santa Maria Maggiore. So, we want our shrine, with the grace of God and the help of Saint Francis, to become a door, to help us move on in a new way. Because we also need today’s stripped, freed people, as long as you can clothe yourself with Christ. It i
زندگی یک قدیس
2019-10-20   381 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-10-20

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 3 of 4 (INT)

00:15:26

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 3 of 4 (INT)

From His stripping on, Francis will not put a penny in His pocket and will ask the friars to do the same. And so in this place, it remains clear that it is not true that what makes the world turn is money, but it is love. It must be so. We have not been created for the good of this world, but the good of this world is at the service of the human being, especially those who need it most. And so, Fr
زندگی یک قدیس
2019-10-13   364 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-10-13

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 2 of 4 (INT)

00:16:07

Saint Francis of Assisi (vegetarian) : Paving a Path of Love, Part 2 of 4 (INT)

“Praised be You, my Lord, for those who give pardon for Your love, and who sustain Your infirmities and tribulations, as in so doing, blessed are those who endure in peace, who by You, Most High, will be crowned.” It is true; He called the animals His brothers, perhaps the first person in history who called the animals brothers. And this is a very strong thing that makes you understand the soul of
زندگی یک قدیس
2019-10-06   376 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-10-06
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها