برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 2 of 10, May 29, 2014

2019-04-27
زبان :English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
I have found some more words since I saw you. I asked for the equivalent, for example, for birds, animals, and rivers and all that. Nobody answered me. So I thought They don’t have this equivalent of language. Later on, I found out we have. They have these language. But not all. If you ask for like any kind of negative things, you cannot find. But we have some positive stuff, names. Oh, there are not that many. I can tell you some from alphabet, okay? I made a little dictionary.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید