جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
حکومتداری خوب

روشهای مبتکرانه برای ایجاد شهرهای هوشمند زیست پایدار، قسمت ۲ از ۲

00:14:34

روشهای مبتکرانه برای ایجاد شهرهای هوشمند زیست پایدار، قسمت ۲ از ۲

موضوع اینست که برای آینده آماده باشیم، به این معنا که آب و هوا در حال تغییر است، همه چیز دارد سخت تر میشود، و همه ما این مسئولیت را داریم که تاثیرات مان را بر سیاره کمتر کنیم. و بنابراین، سعی می کنیم این مشکلات و راه حلها را در اینجا با درگیر کردن همه افراد، ملموس سازیم.
حکومتداری خوب
2021-04-19   307 نظرات
حکومتداری خوب
2021-04-19

روشهای مبتکرانه برای ایجاد شهرهای هوشمند زیست پایدار، قسمت ۱ از ۲

00:16:39

روشهای مبتکرانه برای ایجاد شهرهای هوشمند زیست پایدار، قسمت ۱ از ۲

در تاریخ بشر، بیشتر ما در شهرها زندگی می کنیم تا هر مکان دیگری. اما نیازی نیست که این شهرنشینی بی سابقه، با آلودگی گسترش بی رویه بتنی شهر مساوی باشد. ما این دانش را داریم که شهرهایی تمیزتر، سبزتر و مکانهای سالم تری را برای زندگی نسل های فعلی و آینده بسازیم. تا سال ۲۰۵۰، شش میلیارد نفر در شهرها زندگی می کنند.
حکومتداری خوب
2021-04-12   451 نظرات
حکومتداری خوب
2021-04-12

متحد کردن استرالیا: چگونه با تغییر یک کلمه همه چیز تغییر می یابد

00:16:35

متحد کردن استرالیا: چگونه با تغییر یک کلمه همه چیز تغییر می یابد

ما فقط از طریق عشق ارتباط داریم و روشی که ما می توانیم عشق را نشان دهیم از طریق احترام است. عشق از قلب می آید. پس وقتی این قوانین، این سه قانون ساده را انجام میدهیم: احترام به یکدیگر، احترام به حیوانات و احترام به زمین، (آن) یک ارتباط معنوی با همه چیز را به ما بخشید.
حکومتداری خوب
2021-04-05   337 نظرات
حکومتداری خوب
2021-04-05

دفاع از نجات موجودات زنده: 'لوییس نگ کوک کوانگ' محترم از 'سنگاپور' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:10:13

دفاع از نجات موجودات زنده: 'لوییس نگ کوک کوانگ' محترم از 'سنگاپور' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

این مسئولیت اخلاقی ماست که از این حیوانات مراقبت کنیم، که از محیط زیست نیز مراقبت کنیم، زیرا آنها به ما وابسته هستند، و البته، ما خیلی بیشتر به آنها وابسته هستیم، تا اطمینان حاصل شود که ما این سیاره را داریم که در آن زندگی کنیم.
حکومتداری خوب
2021-02-15   399 نظرات
حکومتداری خوب
2021-02-15

دفاع از نجات موجودات زنده: 'لوییس نگ کوک کوانگ' محترم از 'سنگاپور' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:10:05

دفاع از نجات موجودات زنده: 'لوییس نگ کوک کوانگ' محترم از 'سنگاپور' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

این یک سفر دو ساله بود، اما اوایل امسال، بالاخره قانون 'حیوانات و پرندگان حیات وحش' را اصلاح کردم و نام آن را به 'قانون حیات وحش' تغییر دادم. و با آن بخش از قانون، ما میتوانیم تعداد بیشتری از موجودات زنده را در 'سنگاپور' نجات دهیم.
حکومتداری خوب
2021-02-08   471 نظرات
حکومتداری خوب
2021-02-08

ساختن یک کانادای باشفقت: مصاحبه با 'باربارا کارترایت' (وگان)، قسمت ۳ از ۳"

00:12:58

ساختن یک کانادای باشفقت: مصاحبه با 'باربارا کارترایت' (وگان)، قسمت ۳ از ۳"

در مقر 'یو.ان.' (سازمان ملل متحد)، بخوبی آگاهند که هم دامداری صنعتی و هم مصرف بیش از حد گوشت چه گوشت کارخانه ای یا گوشت وحشی، نه تنها به تغییر آب و هوای مان، بلکه به پاندمی اخیرمان نیز بطور قابل توجهی کمک می کند.
حکومتداری خوب
2021-01-18   282 نظرات
حکومتداری خوب
2021-01-18

ساختن یک کانادای باشفقت: مصاحبه با 'باربارا کارترایت' (وگان)، قسمت ۲ از ۳

00:13:44

ساختن یک کانادای باشفقت: مصاحبه با 'باربارا کارترایت' (وگان)، قسمت ۲ از ۳

در بحران کووید-۱۹، مقادیر قابل توجهی پیام وجود دارد. روشی که ما حیوانات را پرورش می دهیم و با آنها تعامل می کنیم و حیوانات را قتل عام می کنیم باعث تمام این مشکلات است. و وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که بحران ممکن است آغاز شده باشد، آنچه باید از خود بپرسیم اینست، "آیا ما در برابر دامداری صنعتی، در موقعیت ضعیف یکسانی هستیم؟"
حکومتداری خوب
2021-01-11   341 نظرات
حکومتداری خوب
2021-01-11

ساختن یک کانادای باشفقت: مصاحبه با 'باربارا کارترایت' (وگان)، قسمت ۱ از ۳

00:12:11

ساختن یک کانادای باشفقت: مصاحبه با 'باربارا کارترایت' (وگان)، قسمت ۱ از ۳

بنابراین، نکته جالب در مورد ۲۰۱۹ این است که در 'کانادا' نتیجه عمل چندین لایحه قانون رفاه حیوانات را واقعاً دیدیم که من به مدت ۲۰ سال در مجلس روی آن کار کرده ام، و فوق العاده سخت است که قانونی تصویب شود. اما ما در سال ۲۰۱۹، سه به روز رسانی بسیار مهم داشتیم.
حکومتداری خوب
2021-01-04   364 نظرات
حکومتداری خوب
2021-01-04

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

00:14:40

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

ما باید از خوردن و مصرف حیوانات دوری کنیم. در مقایسه با تمام حمل و نقل در سراسر جهان، از جمله هواپیماها و هر چیزی، دامداری صنعتی در گرم شدن کره زمین مشارکت بیشتری داشته است. منظورم اینست وقتی به آن فکر می کنید منطقی است. استاد اعظم چینگ های "با سپاس به جناب محترم آقای مارک پیرسون جایزه درخشان رهبری جهانی برای شفقت را اهدا میکنند، همراه با تقدیر متواضعانه، ستایش و عشق در رحمت خداوند.
حکومتداری خوب
2020-11-28   441 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-28

وزیر آدری تانگ: استفاده از فناوری برای تقویت دموکراسی، قسمت ۳ از ۳

00:13:20

وزیر آدری تانگ: استفاده از فناوری برای تقویت دموکراسی، قسمت ۳ از ۳

فقط مطمئن میشویم که مردم، افراد متفاوت با تواناییهای گوناگون را بعنوان شهروندانی کاملاً مشارکت کننده میبینند که بسیار شگفت انگیز است. و کودکانی با قابلیت های مختلف، از جمله با صندلی چرخدار و از این قبیل، نیاز دارند که به یک اندازه از زمین بازی لذت ببرند، که به نوعی کاملاً فراگیر است.
حکومتداری خوب
2020-11-23   330 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-23

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار) قسمت ۲ از ۳

00:14:46

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار) قسمت ۲ از ۳

اگر به سمت یک رژیم گیاهی حرکت کنیم، بدیهی است که هماهنگی عظیم و صلح و شفقت را به ارمغان خواهد آورد. این به جامعه ما اجازه می دهد به جامعه ای کمتر خشن تبدیل شود. و همانطور که «آلبرت شوایتزر» بزرگ گفت، "مادامی که کشتارگاهها و قصابی ها وجود دارد، جنگ وجود خواهد داشت." این یک فلسفه بسیار جالبی است. استاد اعظم چینگ های "با سپاس به جناب محترم آقای مارک پیرسون جایزه درخشان رهبری جهانی برای
حکومتداری خوب
2020-11-21   361 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-21

وزیر آدری تانگ: استفاده از فناوری برای تقویت دموکراسی، قسمت ۲ از ۳

00:13:12

وزیر آدری تانگ: استفاده از فناوری برای تقویت دموکراسی، قسمت ۲ از ۳

امروزه ما میتوانیم به فروشگاه های بزرگ برویم و کارت تامین اجتماعی مان را به دستگاه بدهیم و اگر درآمدتان کمتر از ۲۰هزار دلار تایوان در آن سال باشد میتوانید یک کاغذ با کد پرینت کنید و به کارمند آن فروشگاه بدهید و اینگونه مبلغ را بپردازید.
حکومتداری خوب
2020-11-16   356 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-16

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار) قسمت ۱ از ۳

00:13:52

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار) قسمت ۱ از ۳

بنابراین، همه پروتکل ها تحقق یافتند. اما این محلی از خشونت بود. و این خشونتی بود که بر حیوانات وضع میشد و قبل از اینکه بتوانند زندگی کنند جان شان گرفته میشد و واضح است که آنها ترجیح می داده اند که زندگی کنند. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی به مارک پیرسون محترم 'جایزه درخشان رهبری جهانی برای شفقت' اهداء می شود، همراه با سپاس متواضعانه، ستایش و عشق در رحمت خداوند. باشد که شما حفاظت
حکومتداری خوب
2020-11-14   396 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-14

وزیر آدری تانگ: استفاده از فناوری برای تقویت دموکراسی، قسمت ۱ از ۳

00:12:38

وزیر آدری تانگ: استفاده از فناوری برای تقویت دموکراسی، قسمت ۱ از ۳

این یک ایده ساده است: به جای اینکه فناوری را به عنوان چیزی مانند تکامل بدانیم، که باید تعقیب کنیم، در عوض، فن آوری فقط دستیار ماست. فناوری باید با نیازها و هنجارهای جامعه سازگار شود، به جای اینکه جامعه با فناوری انطباق پیدا کند. به همین سادگی است.
حکومتداری خوب
2020-11-09   502 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-09

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۲ از ۲

00:13:29

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۲ از ۲

تحول شگفت انگیزی در منطقه "مینونگ" تایوان (فورموسا)، رخ داده است از وقتیکه ما خوک پرورش نمیدهیم محیط زیست خیلی خیلی بهتر شده است. آب هم خیلی تمیزتر شده است، زیرا آب آلوده از مراتع پرورش خوک به داخل مزارع تخلیه میشد.
حکومتداری خوب
2020-07-28   932 نظرات
حکومتداری خوب
2020-07-28

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۱ از ۲

00:16:03

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۱ از ۲

تغییر کاربری "مینانگ"، به کشت محصولات زراعی بقدر کافی توسعه یافته است که درآمدی برای کشاورزانش تولید کند، که به نوبه خود، بسیاری از افراد جوان را جذب می کند تا برای کار به زادگاهشان برگردند.
حکومتداری خوب
2020-07-21   1383 نظرات
حکومتداری خوب
2020-07-21

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۲ از ۲

00:17:16

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۲ از ۲

شما این قدرت را دارید که تمامی اینها را متوقف کنید. شما این مزیت و امتیاز را دارید که «قانون وگان، توقف کسب و کارهای مرتبط با رنج حیوانات را اجرا کنید.» تا هیچگونه درد و عذابی به هیچ موجودی، انسان ها و حیوانات وارد نشود. و «قوانین مربوط به حیوانات بهترین هستند. قانون حمایت از حیوانات»، یعنی «قانون وگان»، تا دیگر هیچگونه آسیب، درد و ترسی به حیوانات وارد نشود. زیرا مهربانی، مهربانی را به وجود می آور
حکومتداری خوب
2020-06-15   535 نظرات
حکومتداری خوب
2020-06-15

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۱ از ۲

00:16:02

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۱ از ۲

من میدانم که شما مایل نیستید که درباره این صحبت کنید، اما به شما اطمینان میدهم که همچنان به تکرار این اعداد ادامه خواهم داد تا زمانیکه شما هم چنین کنید. اگر ما برای محدود کردن میانگین جهانی افزایش دما به زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد ۶۷% شانس داشته باشیم، ما در ۱ ژانویه، ۲۰۱۸، حدود ۴۰۰ گیگا تن دی اکسید کربن باقیمانده داشتیم تا در آن زمان پیش بینی شده، انتشار یابد.
حکومتداری خوب
2020-06-08   1135 نظرات
حکومتداری خوب
2020-06-08
<>Go to page
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.052s