جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جوایز درخشان جهانی

Supreme Master Ching Hai has lovingly created a series of awards to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us and go beyond the call of duty to help others unconditionally. The awards include:*Shining World Leadership Award *Shining World Compassion Award *Shining World Hero and Heroine Awards *Shining World Honesty Award *Shining Environmental Protection Leadership Award *Shining World Intelligence Award *Shining World Inventor Award…and more!

دریافت کنندگان جایزه درخشان قهرمان جهانی: "سدی" و "بلا"، همراهان فداکار

00:14:41

دریافت کنندگان جایزه درخشان قهرمان جهانی: "سدی" و "بلا"، همراهان فداکار

استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه ی درخشان قهرمانی جهانی و ۴۰۰۰ دلار برای تنقلات وگان به "سدی" و "بلا" اعطا میشود، با آغوشی بزرگ و یکعالمه "لاب" (عشق) با آغوشی بزرگ و یکعالمه "لاب" از قلب ام. باشد که هر دو شما و خانواده تان درآغوش خدا، با تندرستی و شادی متبرک شوید."
جوایز درخشان جهانی
2021-02-24   10 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-24

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۲ از ۲

00:17:33

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۲ از ۲

استاد، تنها طی نوامبر ۲۰۲۰، مجموعا ۲۶ جایزه درخشان جهانی به همراه ۲۹۱ هزار دلار کمک مالی اهداء نمودند. به دلیل توجه دلسوزانه و حمایت ایشان، این برندگان جایزه، به ادامه راه پرمهرشان تشویق شده اند، و علیرغم هر گونه مشکلی، به مردم و حیوانات نیازمند دور و برشان کمک می کنند.
جوایز درخشان جهانی
2021-02-17   203 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-17

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۱ از ۲

00:17:52

متحول کردن زندگیها با قلبهای مهربان: دریافت کنندگان جایزه درخشان جهانی، قسمت ۱ از ۲

استاد، تنها طی نوامبر ۲۰۲۰، مجموعا ۲۶ جایزه درخشان جهانی به همراه ۲۹۱ هزار دلار کمک مالی اهداء نمودند. به دلیل توجه دلسوزانه و حمایت ایشان، این برندگان جایزه، به ادامه راه پرمهرشان تشویق شده اند، و علیرغم هر گونه مشکلی، به انسانها و حیوانات نیازمند دور و برشان کمک می کنند.
جوایز درخشان جهانی
2021-02-10   384 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-10

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: آموزش عشق "تام جاستینیارسکی"

00:18:28

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: آموزش عشق "تام جاستینیارسکی"

استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی بعلاوه ۱۰ هزار دلار به نشانه حمایت، به "تام جاستینیارسکی" اهداء میشود، با عشق فراوان، و بهترین آرزوها برای موفقیت بیشتر در آوردن عشق به گوشه گوشه ی جهان مان."
جوایز درخشان جهانی
2021-02-03   252 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-02-03

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "تامی مور" از 'نجات عشق مور ۲'

00:13:37

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "تامی مور" از 'نجات عشق مور ۲'

استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شفقت جهانی و ۱۰ هزار دلار برای حمایت خاضعانه از کار دلسوزانه تان به "تامی مور" اهداء میشود، همراه با قدردانی و عشق فراوان برای شما، و دخترتان و همه داوطلبان، در سایه نیکخواهی الهی."
جوایز درخشان جهانی
2021-01-27   295 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-27

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'موسسه پیپس' برای نجات اسب مینیاتوری

00:15:49

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'موسسه پیپس' برای نجات اسب مینیاتوری

استاد اعظم چینگ های: «با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به "بنیاد پیپس" اهداء میشود، بعلاوه ی ۲۰ هزار دلار همراه با عشق و آغوش و قدردانی فراوان. باشد که همه دست اندرکاران، با برکات خداوند، زندگی شاد و عمری طولانی داشته باشند. باشد که موجوداتی که شما نجات می دهید در بقیه عمر و زندگی شان از مراقبت، عشق و منزلت لذت ببرند، با عشق خداوند.»
جوایز درخشان جهانی
2021-01-20   341 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-20

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'سر داریوس براون' (وگان)

00:13:47

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'سر داریوس براون' (وگان)

استاد اعظم چینگ های محبوب مان از روی محبت، جایزه ی درخشان شفقت جهانی را "به علاوه ۱۰ هزار دلار برای کمکی به این تلاش دلسوزانه به 'سر داریوس براون' اهداء کردند، همراه با عشق و سپاس."
جوایز درخشان جهانی
2021-01-13   293 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-13

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "ائتلاف حیات وحش شلدریک"

00:15:09

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "ائتلاف حیات وحش شلدریک"

استاد اعظم چینگ های: «با سپاس، جایزه درخشان شفقت جهانی، بعلاوه ۱۰ هزار دلار به نشانه قدردانی و حمایت از این اقدام شریف، به "ائتلاف حیات وحش شلدریک" اهداء میشود. در سایه مرحمت خداوند، باشد که بهشت ها عشق، حمایت و تندرستی را به همه دست اندرکاران و نجات یافتگان عطا فرمایند.»
جوایز درخشان جهانی
2021-01-06   347 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2021-01-06

دریافت کننده جایزه درخشان اختراع جهانی: 'سولوبگ'، جایگزین پلاستیک برای نجات زمین

00:15:06

دریافت کننده جایزه درخشان اختراع جهانی: 'سولوبگ'، جایگزین پلاستیک برای نجات زمین

استاد اعظم چینگ های محبوب مان با خوشحالی، جایزه درخشان اختراع جهانی، "بعلاوه ۱۰ هزار دلار برای این پروژه محافظت از محیط زیست، به 'سولوبگ' اهداء کردند. باشد که بهشت ها به شما برکت دهند."
جوایز درخشان جهانی
2020-12-30   310 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-12-30

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: "بووزا"، سگ نجات دهنده زندگی

00:14:50

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: "بووزا"، سگ نجات دهنده زندگی

استاد اعظم چینگ های: "از روی قدردانی، جایزه درخشان قهرمان جهانی، بعلاوه ۲۰۰۰ دلار برای خوراکی های وگان، در سایه نیکخواهی بهشت، با عشق فراوان، یک آغوش بزرگ و تحسین صمیمانه و قدردانی، به "بووزا" اعطاء میشود. باشد که شما و عزیزانتان همیشه در آغوش رحمت و فیض خدا باشید."
جوایز درخشان جهانی
2020-12-23   236 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-12-23

دریافت کننده جایزه درخشان رهبری جهانی برای صلح': لیبی- طلیعه ای در عصر جدیدی از هماهنگی

00:13:13

دریافت کننده جایزه درخشان رهبری جهانی برای صلح': لیبی- طلیعه ای در عصر جدیدی از هماهنگی

استاد اعظم چینگ های: "با احترام، 'جایزه درخشان رهبری جهانی برای صلح' به 'دولت وفاق ملی لیبی' و 'نیروهای مسلح عرب لیبی' اهداء می شود، برای شجاعت و توافق شریف تان در جهت تقویت ثبات و پیشرفت در کشور صلح طلب شما، با احترام زیاد، ستایش و بهترین آرزوها. در سایه حمایت خداوند، باشد که تا ابد متبرک شوید."
جوایز درخشان جهانی
2020-12-16   214 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-12-16

دریافت کنندگان جایزه درخشان رهبری جهانی: بحرین، اسرائیل، کوزوو، صربستان، سودان، و امارات متحد عربی - پیشبرد حسن نیت در میان کشورها

00:22:01

دریافت کنندگان جایزه درخشان رهبری جهانی: بحرین، اسرائیل، کوزوو، صربستان، سودان، و امارات متحد عربی - پیشبرد حسن نیت در میان کشورها

«استاد اعظم چینگ های»: "با مسرّت، جایزه درخشان رهبری جهانی برای صلح را به تک تک کشورهای بحرین، سودان و امارات متحده عربی با اسرائیل و نیز کوزوو با صربستان که امضا کنندگانِ اخیرِ توافقهای صلح با میانجیگری، رئیس جمهورِ ایالات متحده جناب دونالد ترامپ که برنده ی جایزه ی درخشان رهبری صلح جهانی و جایزه ی درخشان شفقت جهانی است، اِعطا میشود؛ برای تصمیمات شریفتان در جهتِ تعالی کشور و شهروندان تا
جوایز درخشان جهانی
2020-12-09   457 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-12-09

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: کانال گیاهی

00:18:13

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: کانال گیاهی

استاد اعظم چینگ های عزیزمان "از روی محبت، جایزه درخشان شفقت جهانی را به "ماسیمو لئوپاردی" و "جولیا اووچینیکووا" تقدیم کردند، به همراه ۱۰ هزار دلار ناقابل در حمایت از کار شریفشان، "همراه با بهترین آرزوها، قدردانی بسیار، عشق و تحسین."
جوایز درخشان جهانی
2020-12-02   709 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-12-02

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'نجات گربه های ولگرد دبی «فواز كنعان»'

00:14:29

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'نجات گربه های ولگرد دبی «فواز كنعان»'

استاد اعظم چینگ های: "با سپاس، به فواض کنعان از سازمان Save Dubai Stray Cats جایزه درخشان شفقت جهانی را اهدا میکنند. باشد که الله تمام عشق و برکاتش را بر شما و همه افراد دست اندرکار، نازل بفرماید."
جوایز درخشان جهانی
2020-11-25   1135 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-11-25

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت و قهرمان جهانی: "دامین ماندر" (وگان) - یک دلاور مدافع حیوانات

00:18:40

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت و قهرمان جهانی: "دامین ماندر" (وگان) - یک دلاور مدافع حیوانات

استاد اعظم چینگ های: "از روی قدردانی، جایزه درخشان شفقت و قهرمان جهانی را به "دامین ماندر"، اهداء می نمایم به اضافه کمک مالی خوشحال کننده ۱۵ هزار دلاری برای این ماموریت شریف در سایه رحمت خداوند. باشد که بهشت ها و زمینها شما، و همه دست اندرکاران و حیوانات تحت مراقبت شما را تا ابد محافظت و متبرکت نمایند. همراه با عشق و ستایش کامل."
جوایز درخشان جهانی
2020-11-18   291 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-11-18

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'ویلو'- سگ دستیار وفادار

00:13:50

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'ویلو'- سگ دستیار وفادار

فقط به یاد داشته باشید که حیوانات چقدر می توانند فوق العاده باشند، و سگ ها چگونه می توانند با صاحبانشان چنین پیوندی ایجاد کنند. و این زندگی دخترم را تغییر داده است- پیوند او با این سگ. استاد اعظم چینگ های: "از صمیم قلب جایزه درخشان قهرمان جهانی بعلاوه ۲۰۰۰ دلار پر از مهر برای اسنکهای وگان، را به لطف خدا، به 'ویلو' اهداء می کنند. با عشق زیاد، با آغوشی بزرگ، و تجمیدها و 'های فایو' برای د
جوایز درخشان جهانی
2020-11-11   505 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-11-11

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: کمک به سگ های معلول

00:11:47

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: کمک به سگ های معلول

استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه در خشان شفقت جهانی به "داگ اید یوکی" تقدیم می شود و کمک مالی ناقابل ۱۵ هزار دلاری برای این گروه خیریه شریف، همراه با قدردانی در سایه رحمت خداوند." باشد که شما و عزیزانتان خوب و متبرک باشید و همچنان برای آرامش انسانها و سگها به شیوهء محیت آمیزتان، ادامه دهید."
جوایز درخشان جهانی
2020-11-04   314 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-11-04

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'می فه چان'، پرورش عشق

00:15:32

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'می فه چان'، پرورش عشق

"خانم چان"، شما سرپرستی بیش از ۱۳۰۰ سگ، ۵۰ گربه، ۵۰ لاک پشت و یک میمون با یک دست را پذیرفته اید. و یک خوک. در حقیقت چه چیزی الهام بخش شما شد که سرپرستی همه این حیوانات را پذیرفتید؟ اساساً این دلسوزی و شفقت است. استاد اعظم چینگ های: "از صمیم قلب، جایزه درخشان شفقت جهانی به خانم چان، باضافه ۱۵ هزار دلار با همه عشق و قدردانی برای کار شریف و سرسپردگی تان نسبت به همزیستان حیوان ارزشمندمان
جوایز درخشان جهانی
2020-11-01   305 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-11-01

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'استریت وت' و 'استریت پاوز'

00:14:10

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'استریت وت' و 'استریت پاوز'

اگر واقعا مشغله دارید و می گویید، "دوست دارید یک «استریت وت» را ملاقات کنید؟" این چیزی است که اکنون ما می توانیم آنرا مهیا کنیم. و ما به نیازهای دامپزشکی حیوانات افراد بی خانمان اهمیت می دهیم. استاد اعظم چینگ های: "از روی قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی را به 'استریت وت' و 'استریت پاوز'، باضافه ۱۵ هزار دلار به هر کدام، برای حمایت بیشتر درجهت کار شریفشان، تقدیم می شود. باشد که خداوند
جوایز درخشان جهانی
2020-10-21   346 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-10-21

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: نجات حیوانات از مرگ آسان، قسمت ۲ از ۲

00:16:55

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: نجات حیوانات از مرگ آسان، قسمت ۲ از ۲

آینده برای "سیف" و حیواناتی که ما به آنان خدمت می کنیم، خیلی روشن است. ما واقعاً احساس می کنیم که داریم با جامعه مرتبط میشویم و به مردم کمک می کنیم تا بفهمند که قرار دادن بهترین دوستان مان در قفسها، دیگر روش ایده آلی برای مراقب از آنها نیست. استاد اعظم چینگ های از روی قدردانی، "جایزه درخشان شفقت جهانی و یک کمک ناقابل ۲۰ هزار دلاری برای این هدف شریف و هوشمندانه، به 'سیف' اهداء
جوایز درخشان جهانی
2020-10-14   248 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-10-14
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.04s