جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
سرزمین عجایب کودکان

جشن "روز استاد اعظم چینگ های" قسمت ۲ از ۲

00:15:42

جشن "روز استاد اعظم چینگ های" قسمت ۲ از ۲

In today’s show, we continue to present you heartwarming performances by vegan kids from all over our world. Let’s find out what lovely kids from the USA wish to say to Supreme Master Ching Hai on this special day. “Master, thank You for all Your doings to the world and to everyone. I love You very much, and thank You for everything. Happy Supreme Master Ching Hai Day!” “Thank You Master for comin
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-27   100 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-27

جشن "روز استاد اعظم چینگ های" قسمت ۱ از ۲

00:12:46

جشن "روز استاد اعظم چینگ های" قسمت ۱ از ۲

خوشحالیم یا یا یا خوشحالیم یه یه یه ما خوشحالیم که فرزندان استاد هستیم. سلام، استاد. استاد، ما شما را دوست داریم!
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-20   278 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-20

هر روز، روز استاد اعظم چینگ های است

00:15:22

هر روز، روز استاد اعظم چینگ های است

دوستان عزیز، درود! آیا می دانید روز استاد اعظم چینگ های، چه موقع است؟ و... آیا می دانید چه کسی روز استاد اعظم چینگ های را جشن می گیرد؟
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-13   221 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-13

یک رابط کارآمد و با محبت باشید

00:17:15

یک رابط کارآمد و با محبت باشید

دو تا بچه میخواهند با یک اسباب بازی، بازی کنند. چکار کنند؟ شاید ما بتوانیم از معلم بخواهیم که یکی دیگر بخرد تا هر کدام از ما یکی داشته باشیم. یا موافقت کنیم که به نوبت بازی کنیم! باشه، تو میتوانی اول بازی کنی. آنها با یکدیگر صحبت کردند و یک راه حل مسالمت آمیز پیدا کردند، آنطوری خیلی بهتر بود!
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-06   437 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-06

وگان ها باحال هستند، قسمت ۴

00:14:40

وگان ها باحال هستند، قسمت ۴

آرزو می کنم که حیوانات این جهان بتوانند در آرامش زندگی کنند و اینکه همگان درست تصمیم بگیرند و وگان بشوند. وگان باشید، حامی محیط زیست شوید تا سیاره را نجات دهید! رویا و آرزوی من برای جهان اینست که همه مردم وگان شوند تا حیوانات کشته نشوند. من میخواهم که مردم نسبت به حیوانات بیشترعشق بورزند.
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-30   298 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-30

در جستجوی شادی

00:15:05

در جستجوی شادی

لالالا لالا لالالالالا امروز احساس خوبی دارم لا لا لا لا لا لالالا لالا لالالالالا ساکت تر میشوم بلندتر فریاد می زنم لا لا لا یکی از مهمترین جنبه های یک زندگی رضایت بخش، شادی است. چگونه میتوانیم شادی قلبی را به زندگی مان بیاوریم؟
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-23   341 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-23

اهمیت 'آر' ها

00:13:29

اهمیت 'آر' ها

آیا میدانید هشت 'آر' چه چیزهایی هستند؟ من فقط سه تا را می شناسم - کاهش مصرف، استفاده مجدد، بازیافت. پنج 'آر' دیگر چیست؟
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-16   387 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-16

نور جادویی

00:14:49

نور جادویی

Our world is full of light. We see light from the Sun, the Moon, the stars, light from fires, as well as light generated by humanity. Light is an essential part of the world. What is light? Light. Well, that’s a type of energy we use all the time. Through outside all day long, we get light from the Sun that can turn sunlight into useful energy which makes them grow. In addition, animals and humans also depend on plants to flourish. By eating plants, both humans and animals are able to absorb the energy stored within the plant. Sunlight helps the body produce vitamin D and form strong bones. Realizing the healing effects light can have, scientists and doctors have developed light-based therapies to treat certain skin conditions, sleep and psychiatric disorders, and even cancer. Extensive light therapies have been practiced on many advanced planets. “And they don’t use medicine or equipment to heal these kinds of people. They use different kinds of energy, rays or light to heal this kind of patient.” We just discussed the physical lights that are visible, but there are also lights so subtle and refined that most people can’t see them. “The Light around the Buddha and Jesus is called the halo, the magnetic field of the Enlightened One. And the more enlightened a person is, the brighter this Light around him or her. And only when you have opened the wisdom eye can you see a person has Light or not.”Interestingly, in Hawaii, there is a legend passed down from the ancestors about the Bowl of Light. It goes like this: “Each child born has at birth, a Bowl of Perfect Light. If he tends his Light, it will grow in strength, and he can do all things — swim with the shark, fly with the birds, know and understand all things. If, however, he becomes envious or jealous, he drops a stone into his Bowl of Light and some of the Light goes out.” Light, which appears to be a simple phenomenon of the universe, is immensely beneficial for life on earth and beyond. Thanks to light, we see life in glorious colors and shades. What’s more, there is light within us that can shine like the stars if we allow it to happen.
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-09   373 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-09

وگان ها با حال هستند، قسمت ۳

00:13:27

وگان ها با حال هستند، قسمت ۳

Today, in Part 3 of our “Vegans Are Cool” series, we will meet four outstanding youths from Taipei, Taiwan, also known as Formosa. Mimi, Joceline, Elsa, and Jimmy each share with us why they think being vegan is the right thing to do. “I feel that eating animals is wrong. Nowadays there’re many vegan restaurants in the world. For example at my school, I often go to the vegan dining hall. Since it’
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-02   799 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-01-02

«تنگاکوونو» و «کوینتون»- سیاره مان را نجات دهید، قسمت ۳ از ۳

00:16:43

«تنگاکوونو» و «کوینتون»- سیاره مان را نجات دهید، قسمت ۳ از ۳

برای افزایش آگاهی عمومی در مورد اثرات وخیم گرمایش جهانی، یک مهمانی بزرگ در باغ وحش برگزار شد، جایی که خرس قطبی 'تانگاكونو' یک سخنرانی جدی ایراد کرد. با ما همراه شوید تا درباره آنچه که در نامه مخصوص اش نوشته شده بود بیشتر مطلع گردید...
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-26   259 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-26

«تنگاکوونو» و «کوینتون»- سیاره مان را نجات دهید، قسمت ۲ از ۳

00:15:46

«تنگاکوونو» و «کوینتون»- سیاره مان را نجات دهید، قسمت ۲ از ۳

«تنگاکوونو» بابا خرس قطبی، و پسرش «کوینتون»، همراه با 'کیت' تلاش می کنند تا مخفیانه از باغ وحش فرار کنند. آنها کجا می روند؟ نقشه آنها چیست؟ وگان باشید، وگان باشید، زمین به یاری شما نیاز دارد تغییرات اقلیمی، همه سرزمینهای یخی مان را دارد ذوب می کند این بهترین راه حل برای شما و برای من است وگان باشید، فقط میوه و سبزیجات بخورید
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-19   301 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-19

«تنگاکوونو» و «کوینتون»- سیاره مان را نجات دهید، قسمت ۱ از ۳

00:13:40

«تنگاکوونو» و «کوینتون»- سیاره مان را نجات دهید، قسمت ۱ از ۳

«تنگاکوونو» بابا خرس قطبی، و پسرش «کوینتون»، توسط یک کشتی ماهیگیری گرفتار شدند و به باغ وحش فرستاده شدند. آنها در آنجا با سرایداری به نام 'کیت' ملاقات کردند. آیا آنها در باغ وحش خوشحال هستند؟ وگان باشید، وگان باشید، زمین به یاری شما نیاز دارد تغییرات اقلیمی، همه سرزمینهای یخی مان را دارد ذوب می کند این بهترین راه حل برای شما و برای من است وگان باشید، فقط میوه و سبزیجات بخورید
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-12   402 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-12

انیمیشن های تلویزیونی محبوب مکزیکی: "برنامه کانتینفلاس" و "کلئو و کوکین"

00:13:00

انیمیشن های تلویزیونی محبوب مکزیکی: "برنامه کانتینفلاس" و "کلئو و کوکین"

من دوست دارم نقاشی بکشم. فکر می کنم خوب باشد اگر که بتوانم با 'توتو' خرگوش، که روزی به عنوان شخصیت اصلی من بود، یک انیمیشن سه بعدی بسازم.
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-05   388 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-05

وگان ها با حال هستند، قسمت ۲

00:13:12

وگان ها با حال هستند، قسمت ۲

من دوست دارم نقاشی بکشم. فکر می کنم خوب باشد اگر که بتوانم با 'توتو' خرگوش، که روزی به عنوان شخصیت اصلی من بود، یک انیمیشن سه بعدی بسازم.
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-28   663 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-28

بیرون بیایید و با ما بازی کنید

00:17:32

بیرون بیایید و با ما بازی کنید

Haha! Would you like to learn some interesting games that kids from different countries have been playing? Welcome to our show, “Come Outside to Play with Us.” The first game we would like to introduce to you is a traditional game called “Egrang.” To play this game, the participants each need a pair of stilts made with bamboo. The participants then must perform different tasks while using the stilts. Dancing and racing are some of the most common tasks. This game can train the participants to balance, walk gracefully, and build courage. Another one is called rangkuk alu, or tinikling. which is a traditional game played by people in Indonesia, the Philippines, and other countries around the world. It is a form of traditional dance involving two or more people beating, tapping, and sliding bamboo poles on the ground. They compete against each other in coordination with one or more dancers, who step over and in between the poles. There are a lot of benefits to spending time in nature either to play or just hanging out. A study conducted in the UK concluded that after spending time in nature, most children showed improvement with their school work, and became more capable of taking on challenges. As a result, they felt more confident in themselves, and had better relationships with their classmates and teachers. The great scientist, Dr. Albert Einstein, said, “Play is the highest form of research.” Play is the vehicle of children for learning, exploring, developing new skills, and connecting with others. Recent research also indicates that spending time in nature may bring other physical and mental health benefits. Exposure to new environments boosts our immune system, which means we won't get sick as easily. Sunlight provides vitamin D and boosts happiness. By playing outside we can also acquire blessings, along with positive energy from trees, grass, and all the plant life surrounding us. Supreme Master Ching Hai has also mentioned the spiritual blessings we can receive from Nature. “The sun cures your aches and pain, it eliminates toxins through sweat – when it’s hot, you sweat – and also it cures some of the diseases or other ailments. The sun gives benefits to all, bad or good. The sun would glorify the whole Earth that we live on and it gives life to all beings: plants, minerals, animals, etc. The sun gives also people happiness, carefree feeling. The sun is necessary for all on Earth.”
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-22   222 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-22

جذب کننده های شادی

00:13:26

جذب کننده های شادی

روزی، روزگاری، یک خیاط و یک کفاش هر دو در کاخ پادشاهی زندگی میکردند و برای خانواده سلطنتی کار میکردند. خیاط همیشه خوشحال بود، در حالیکه کفاش همیشه بدبخت بود. چرا اینگونه بود؟
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-15   638 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-15

جهان را با عشق شفا بخشید، قسمت ۲ از ۲

00:15:01

جهان را با عشق شفا بخشید، قسمت ۲ از ۲

جایی در قلب شما وجود دارد و من میدانم آن عشق است و این مکان میتواند خیلی روشن تر از فردا باشد و اگر شما واقعا سعی کنید آن را پیدا می کنید لازم نیست که گریه کنید شما در این مکان، پیدا خواهید کرد هیچ صدمه و اندوهی وجود ندارد
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-08   596 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-08

جهان را با عشق شفا بخشید، قسمت ۱ از ۲

00:14:18

جهان را با عشق شفا بخشید، قسمت ۱ از ۲

در ایام قرنطیه پاندمی کووید-۱۹، شما چگونه به دیگران کمک می کنید؟
سرزمین عجایب کودکان
2020-10-31   415 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-10-31

کودکان وگان استعداد دارند! قسمت ۲ از ۲

00:16:29

کودکان وگان استعداد دارند! قسمت ۲ از ۲

لا، لا، لا... حیوانات دوستان ما هستند. آنها روح دارند، آنها خانواده دارند، آنها احساسات دارند. من عاشق اسبها هستم، اردکها را دوست دارم، من عاشق خفاشها هستم، من عاشق ببرها هستم، من عاشق مارها هستم، من عاشق شیرها هستم. بله، من وگان هستم، همیشه بوده ام، از زمان تولد.
سرزمین عجایب کودکان
2020-10-24   477 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-10-24

کودکان وگان استعداد دارند! قسمت ۱ از ۲

00:14:05

کودکان وگان استعداد دارند! قسمت ۱ از ۲

آنها میتوانند بخوانند. به من جواب دهید... به من جواب دهید آنها می توانند برقصند، آنها پرنشاط هستند. من عاشق علم هستم و من عاشق بحث کردن هستم. بیرون از مدرسه، من عاشق بسکتبال و فعال بودن هستم.
سرزمین عجایب کودکان
2020-10-17   451 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-10-17
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.04s