جستجوی تاریخ برنامه
از الی
افراد خوب، اعمال خوب

Celebrate notable organizations and individuals who dedicate their efforts to better society as we highlight their admirable actions for the greater good. “Every single person on this Earth has the power to change the world. And when we all come together, our power becomes irresistible. Now we must use our power to tackle the biggest threat humanity has ever faced.”~ Emma Thompson British Academy Award-winning actress

اس او اس مدیترینین: فرشته نگهبان دریا

00:15:02

اس او اس مدیترینین: فرشته نگهبان دریا

On today’s program “SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea,” it is our honor to interview Fabienne Lassalle, the Deputy Executive Director of SOS Mediterranean-France, about her organization’s praiseworthy work on behalf of those seeking a better and safer life in new lands. SOS Mediterranean is a humanitarian maritime association established by a group of European citizens from various prof
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-10   3 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-10

«پیرا رام» (گیاهخوار): قهرمان مشفق زمین از «راجستان»

00:14:51

«پیرا رام» (گیاهخوار): قهرمان مشفق زمین از «راجستان»

«پیرا رام» از سال ۲۰۰۸، به بیش از ۱۲۰۰ حیوان زخمی کمک کرده است و در حدود ۷۲۰۰ درخت پرورش داده است، که برای یک محیط بیابانی زیست پایدار، ضروری است. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه به «پیرا رام» جایزه درخشان شفقت جهانی و ۱۶ هزار دلار بعنوان هدیه اهداء میشود به نشان حمایت از مراقبت نجات دهنده حیوانات که توسط "نجات و توانبخشی حیات وحش بیشنوی" ارائه میگردد. باشد که خدا به شما، همه افراد دخ
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-03   171 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-03

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:09:34

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک کمک مالی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به 'توماس وید جکسون'، اهداء میشود تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشاعه وگانیسم او حمایت گردد. باشد که خداوند همیشه شما را برکت دهد و هر روز از شما محافظت کند."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-25   219 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-25

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

00:12:53

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک کمک مالی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به 'توماس وید جکسون'، اهداء میشود تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشاعه وگانیسم او حمایت گردد. باشد که خداوند همیشه شما را برکت دهد و هر روز از شما محافظت کند."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-20   233 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-20

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان) ، قسمت ۲ از ۴

00:10:35

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان) ، قسمت ۲ از ۴

من معتقدم که تغییر دارد فرا میرسد خواه همگان آگاهانه وگان شوند یا نشوند، زیرا تجربه ای که من با مردم داشته ام، قلبشان در حال مهربان شدن است و خشونت از رژیم غذایی شان خارج میشود و این قرار است در مقایس گسترده اتفاق بیافتد. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک هدیه یادگاری ۱۰ هزار دلاری را به 'توماس وید جکسون'، اهداء میکنند تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشا
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-18   240 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-18

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

00:14:26

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

من می گویم شفقت نه تنها ما را بسوی یک مسیر وگان سوق میدهد، بلکه این ارتباط ما با ایمان درونی نیز هست که ما را به گرد هم می آورد. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک کمک مالی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به 'توماس وید جکسون'، اهداء میشود تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشاعه وگانیسم او حمایت گردد. باشد که خداوند همیشه شما را برکت دهد و هر روز از شما محافظت کند."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-13   412 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-13

پناهندگان و مهاجران موفق پیشتاز در مسیر، قسمت ۱: 'جورج سوروس' نامدار

00:16:16

پناهندگان و مهاجران موفق پیشتاز در مسیر، قسمت ۱: 'جورج سوروس' نامدار

در سال ۲۰۱۷، نشریه امریکایی "فوربس مگزین"، آقای "سوروس" را در رده بیست و نهمین فرد ثروتمند جهان، ثروتمندترین مدیر جهانی صندوق پرچین، قرار داد و در میان ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین امریکایی، در رده نوزدهم قرار گرفت. دارایی خالص او، قبل از بخشیدن بخش عمده ای از آن به بنیاد غیرانتفاعی اش ۲/۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-06   199 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-06

مانوج گوگی: نجات دهنده حیوان 'آسام'

00:13:11

مانوج گوگی: نجات دهنده حیوان 'آسام'

در مورد حیوانات ساکن "کازیرانگا"، "مانوج" اظهار داشت، "آنها فرزندان من هستند، و من مادر آنها هستم. من با جانم از آنها محافظت خواهم کرد." در سال ۲۰۱۹، همراه با اهدای جایزه درخشان شفقت جهانی به "مانوج گوگی"، به پاداش کار شریف اش در زمینه نجات حیات وحش، استاد اعظم چینگ های، همچنین یک کمک مالی محبت آمیز ۱۰ هزار دلاری برای هدف او، اهداء کردند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-15   370 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-15

پناهگاه مرکزی برای نخستیان

00:16:00

پناهگاه مرکزی برای نخستیان

۱۲ سازه سه طبقه در فضای باز وجود دارد که در آن ساکنان برای شادی قلبشان، میتوانند بالا بروند و تاب بخورند. همچنین یک سیستم کانالی مرتفع، در فضای باز وجود دارد برای مرتبط کردن همه واحدهای سکونت شان. این اجازه میدهد تا میمون ها بدوند، و آزادانه درختها را بررسی کنند کارکنان را دنبال کنند. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی جایزۀ درخشان شفقت جهانی به خانم "پَتی رِگِن" همراه با یک هدیه نمادین ۱۰ هزار دلار
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-08   134 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-08

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۲ از ۲

00:15:50

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۲ از ۲

بنابراین ما معتقدیم رابطه بین انسانها و حیوانات، بایستی رابطه برادری باشد.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-05   176 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-05

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۱ از ۲

00:15:54

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۱ از ۲

اما ایده آل اینست که واقعا این پیام را بدهیم و چشم مردم را باز کنیم که ما چطور با حیوانات رفتار میکنیم و این برای حیوانات، برای سلامت انسانها و برای سیاره چقدر بد است.استاد اعظم چینگ های: "شادمانه به 'ایلام اوریان' جایزه درخشان شفقت جهانی تقدیم میکنند همراه با اهدایی مهربانانه ۱۰ هزار دلاری برای سازمان شریف تان، 'سیاره ما. همچنین سیاره آنها.' با عشق فراوان، ستایشات و دعاها برای موفقیت تان در مرحمت
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-01   192 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-01

پاتریک فرلوتی' - ایجاد یک تفاوت برای خانواده بشری

00:15:03

پاتریک فرلوتی' - ایجاد یک تفاوت برای خانواده بشری

در سال ۲۰۱۲، او یک سازمان غیرانتفاعی بنام "بنیاد جهانی مانا" بنیانگذاری کرد تا راه حلهایی برای زیست پایداری جهانی پیدا کند. هفت سال بعد، پاتریک "پروژه ها برای امور نیک" را بنیان نهاد انجمنی برای جمع آوری ایده ها، بودجه، منابع و مردم تا به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بپردازد. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه، جایزه درخشان حفاظت جهانی به آقای 'پاتریک فرلوتی' اهدا میشود بخاطر قدردانی از اقدامات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-22   615 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-22

پروژه 'گوببیو'- فرجه دادن به بی خانمانهای سانفرانسیسکو

00:14:28

پروژه 'گوببیو'- فرجه دادن به بی خانمانهای سانفرانسیسکو

"کلیسای کاتولیک سنت بونیفیس"، در "تندرلوین" و "کلیسای اسقفی قدیس یوحنا" در "منطقه میشن سانفرانسیسکو" برای بی خانمانها، سرپناه موقت روزانه همراه با کالاهای ازجمله پتو و خدماتی از قبیل ماساژ و مراقبت پا فراهم میکنند. این کلیساها به بی خانمانها اجازه میدهند که درون چهاردیواری کلیسا از چیزیکه "پدر ویتالی" آنرا "خواب مقدس" می نامد، برخوردار شوند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-11   257 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-11

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۳ از ۳

00:12:25

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۳ از ۳

زیست پایداری ۱۰۰ % ارائه شده است، زیرا ما فقط پروژه ها را راه اندازی می کنیم و مردم 'بنین'، خودشان آنها را ادامه میدهند. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی در عشق خداوند به سازمان «خانه وما»، همراه با کمک مالی مهرآمیز ۲۵ هزار دلاری به نشانه پشتیبانی این کار شریف اهدا می شود. امید است که بهشت همچنان به همه افراد دخیل در کمک به محتاجان با همه عشق قوت دهد."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-20   218 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-20

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۲ از ۳

00:13:54

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۲ از ۳

کودکان و بچه های کوچکی که با ما بزرگ شده اند، حالا دلیل حفاظت از طبیعت و اینکه حفاظت از طبیعت چیست و آنچه که آن برای ما به ارمغان می آورد را درک می کنند. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی در عشق خداوند به سازمان 'خانه وما' اهدا می شود، همراه با ۲۵ هزار دلار بعنوان کمکی مهرآمیز برای پشتیبانی از این اقدام شریف. امید است که بهشت همچنان به همه افراد دخیل قوت دهد تا به افراد نیازمند
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-13   222 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-13

خانه وما' - امید و عشق برای 'بنین' به ارمغان می آورد، قسمت ۱ از ۳

00:13:38

خانه وما' - امید و عشق برای 'بنین' به ارمغان می آورد، قسمت ۱ از ۳

ماریانه: بله، ما مردم را تشویق می کنیم تا از خودشان حمایت کنند. این به این معنی است، ما پروژه ها را با گروههایی که با آنها کار می کنیم، شروع می نماییم و سپس آنها آنرا بدست می گیرند و پروژه ها را به تنهایی ادامه می دهند. به عبارت دیگر، ما به مدت خیلی طولانی روی این پروژه ها کار نمی کنیم؛ ما فقط آنها را فعال می کنیم.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-06   346 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-06

تجلیل از تعالی: جایزه صلح گوسی ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۲

00:19:48

تجلیل از تعالی: جایزه صلح گوسی ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۲

ما انسانها، بعنوان یک نژاد شریف، والاتر و قوی تر ساکنان این جهان بایستی از صلح جهانی محافظت کنیم. نه فقط باید، بلکه حتما چنین کنیم. این وظیفه ماست. استاد اعظم چینگ های ۱۳۰ هزار دلار به "موسسه جایزه صلح گوسی"، در حمایت از اقدامات بشردوستانه اش، اهداء کرده اند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-23   436 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-23

تجلیل از تعالی: جایزه صلح گوسی ۲۰۱۹، قسمت ۱ از ۲

00:17:32

تجلیل از تعالی: جایزه صلح گوسی ۲۰۱۹، قسمت ۱ از ۲

به شما تبریک می گویم بخاطر شایسته بودن تان در دریافت "جایزه صلح گوسی". همچنین بخاطر دریافت این جایزه در سالهای قبل، به خودم تبریک می گویم، اگرچه فکر می کنم بسیاری از شهروندان خوب و گمنام جهان، بیشتر از من استحقاق آن را دارند. استاد اعظم چینگ های ۱۳۰ هزار دلار را به "موسسه جایزه صلح گوسی" در حمایت از اقدامات بشردوستانه اش، اهداء کرده اند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-16   737 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-16

تئوکلیتوس پرواستاکیس': ناجی گربه ها و سگهای 'کرت'

00:14:30

تئوکلیتوس پرواستاکیس': ناجی گربه ها و سگهای 'کرت'

من اینجا و آنجا، یکعالمه چیزهای خنده دار می بینم و روزهای بسیاری، از آنچه از سگها می بینم، می خندم. آنها بالا و پایین می روند. آنها تمام مدت دیوانه وار بازی می کنند. در سال ۲۰۱۹، همراه با اهدای "جایزه درخشان شفقت جهانی" به 'تئوکلیتوس پرواستاکیس' به پاداش اقدام شکوهمند اش، "استاد اعظم چینگ های"، از روی محبت به نمایندگی از حیوانات بی سرپناه، ۱۵ هزار دلار به پناهگاه "تاکیس"، کمک کردند.و در حالیکه این
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-09   12605 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-09

لوک میکلسون: ایجاد رویاهای شیرین برای بچه های نیازمند

00:14:46

لوک میکلسون: ایجاد رویاهای شیرین برای بچه های نیازمند

در خانوارهای کم درآمد سراسر امریکا، برخی از کودکان، چاره ای بجز خوابیدن بر روی زمین یا کاناپه ندارند، یا آنها مجبورند که یک تخت را با سایر اعضای خانواده به اشتراک بگذارند. وقتیکه کودکان از خواب کافی محروم میشوند، سلامت عاطفی و جسمی شان تحت تاثیر قرار می گیرد و انجام تکالیف در مدرسه برای آنها چالش برانگیزتر میشود. "لوک" این را فهمید او رسالتی در این مود دارد...
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-02   227 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-03-02
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها