هنر، بقایای فرهنگی بشر و بازتاب الهام های اوست؛ هنر ابراز عواطف و جستجو برای خودشناسی است.

نتهای موسیقی بیانگر نوای درون هستند و رنگهای نقاشی یادآور خاطره ساحلی در آن سو که آن را خانه مینامیم.

معلوم شده که آنچه بیش از همه بر ما تأثیر میگذارد، ظاهر باشکوه نیست، بلکه حس آشنایی است که مدتهاست وجود دارد.

بازدید از شبکه تلویزیونی

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
سرگرمی تعالی بخش

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15   4903 نظرات
سرگرمی تعالی بخش
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18   3591 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2018-10-18

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۸ از ۸

00:25:37
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۸ از ۸

سال نو وگان مبارک آفرین. آفرین. واقعا زیباست. آفرین. من واقعا لذت بردم. ما لذت بردیم، درسته؟ (بله!) واقعا. بسیار عالی. باشکوه. حرفه ای. از همه شما متشکرم، که بهترین سعی تان را کردید. شما مدیتیشن می کنید و آشپزی می کنید و بیرون می روید مجری تلویزیون می شوید و شما حتی میتوانید برقصید.
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-22   553 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-22

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۷ از ۸

00:24:20
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۷ از ۸

با برکت استاد و برکت بهشت، من حقیقتا شخص خوشبختی هستم که در این سرزمین زندگی می کنم! کشور زیبا. متشکرم.
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-19   575 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-19

یوهان سباستین باخ': نبوغ خلاقانه ی یک موسیقیدان باشکوه، قسمت ۱ از ۲

00:15:28
الگوهای موفقیت

یوهان سباستین باخ': نبوغ خلاقانه ی یک موسیقیدان باشکوه، قسمت ۱ از ۲

موسیقی 'یوهان سباستین باخ' در واقع زندگی من است. این مربوط به هر نوازنده ی ارگ است، زیرا همه نوازنده های ارگ در درجه اول به 'باخ' علاقه مند هستند.
الگوهای موفقیت
2021-01-10   283 نظرات
الگوهای موفقیت
2021-01-10

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۴ از ۸

00:27:35
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۴ از ۸

شری استاد اعظم چینگ های، به شما تعظیم می کنیم! برادر 'دیراج' می گوید، هر کسی که این سرود را تلاوت کند به بهشت خواهد رفت شری استاد اعظم چینگ های، به شما تعظیم می کنیم!
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-09   556 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-09

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۳ از ۸

00:28:52
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۳ از ۸

ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک! سال نو وگان مبارک! سال نو مبارک!! سال نو وگان مبارک! با آرزوی بهترین ها! با آرزوی بهترین ها!
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-07   1226 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-07

ساز سنتی موسیقی: سیمبالوم مجارستانی

00:17:28
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

ساز سنتی موسیقی: سیمبالوم مجارستانی

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-06   216 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2021-01-06

«پاراماهانسا یوگاناندا» محترم (گیاهخوار): "بیدار: زندگی یوگاناندا" و "پاسخ"

00:16:21
چشم انداز سینما

«پاراماهانسا یوگاناندا» محترم (گیاهخوار): "بیدار: زندگی یوگاناندا" و "پاسخ"

"یوگاناندا" گفت که بین بدن و روح ارتباطی پنهانی وجود داشت. من قادر خواهم بود به بهترین شکل ممکن، به دیگران کمک کنم. بله! اما با داشتن یک گورو واقعی، که مرا به آن جواب می رساند.
چشم انداز سینما
2021-01-05   403 نظرات
چشم انداز سینما
2021-01-05

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۲ از ۸

00:26:38
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۲ از ۸

باشد که عصر طلایی جدید به سرعت بهشت وگان را برای همه انسانها و همزیستان حیوان، به یک اندازه به ارمغان بیاورد. با تمام قلب مان، برای 'استاد' زیبایی، سلامتی و کامیابی آرزو می کنیم. دوست تان داریم. متشکرم، رفیق.
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-02   1023 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-02

ریمیکس ذکر بودایی با «یوگتسو آکاساکا» ارجمند

00:15:47
سفری به عوالم زیبایی

ریمیکس ذکر بودایی با «یوگتسو آکاساکا» ارجمند

In Buddhist tradition, chanting often serves as a means to prepare one’s mind for holy communion, meditation, or for certain sacred rituals and ceremonies. In Japan, it is typically accompanied by three types of musical instruments: the mokugyo, the keisu and the taiko. Without using any of these traditional instruments, 37-year-old Japanese Zen Buddhist monk, the venerable Yogetsu Akasaka, is cre
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-31   352 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-31

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۱ از ۸

00:22:23
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۱ از ۸

برای تشکر از استاد، بخاطر دادن نعمت فراوان به ما و یک جهش عالی به جلو در سال ۲۰۱۹. محبوب ترین
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-29   946 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-29

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۶ از ۶

00:27:49
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۶ از ۶

من واقعا میخواهم از شما تشکر کنم و باشد که 'حضرت عیسی'، و "قادر مطلق" بهترین آرزوها، و همه تلاشهای شریف، را به شما عطا بفرماید، و در تلاش تان برای بیدار ماندن در این جهان به شما کمک نماید، تا از قید و بندهای این زندان توهمی رها شوید و بپاخیزید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-25   502 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-25

ستایش حیوانات: "ستاره" و "رودولف، گوزن شمالی با بینی قرمز"

00:17:36
چشم انداز سینما

ستایش حیوانات: "ستاره" و "رودولف، گوزن شمالی با بینی قرمز"

برای پادشاه تازه متولد شده. کریسمس مبارک و شب خوشی را برای همه آرزو می کنم.
چشم انداز سینما
2020-12-24   350 نظرات
چشم انداز سینما
2020-12-24

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۵ از ۶

00:25:49
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۵ از ۶

من اینجا نیستم که پرستش شوم، یا از من اطاعت شود، یا حتی مورد محبت و احترام قرار بگیرم. من اینجا هستم تا خودم را برای هر کسی که به آن نیاز دارد، فدا کنم. بنابراین، اهمیت نمیدهم چه اتفاقی می افتد. پس لطفا، هر چیزی که می توانید با خود به خانه ببرید، را بردارید. من واقعا شما را دوست دارم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-22   824 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-22

لیکوسیرک': سیرک صد در صد انسانی- مصاحبه با «آندره ژوزف بوگلیونه» قسمت ۱ از ۳

00:13:10
سفری به عوالم زیبایی

لیکوسیرک': سیرک صد در صد انسانی- مصاحبه با «آندره ژوزف بوگلیونه» قسمت ۱ از ۳

در سال ۲۰۱۸، «آندره ژوزف بوگلیونه» کتاب خود را رونمایی کرد 'علیه استثمار حیوانات' (“Contre l'exploitation animale”) که دنیای سیرک را تکان داد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-20   289 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-20

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۴ از ۶

00:24:58
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۴ از ۶

استاد، متشکرم. ای استاد، شما فیض و هدیه ای هستید که توسط خدا به این جهان ارزانی شده است. شما نمونه عشق بی قید و شرط و فداکاری ایثارگرانه هستید. شما به ما یاد می دهید که معنای واقعی کریسمس را درک کنیم، که پیروی از روح 'عیسی مسیح' است، تا تقسیم کردن را یاد بگیریم، تا با ازخودگذشتگی پیشکش کنیم، تا دیگران و همه دوستان حیوان مان را دوست بداریم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-19   541 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-19

جشن تولد ۲۵۰ سالگی «لودویگ ون بتهوون»، قسمت ۳ از ۳

00:19:16
سفری به عوالم زیبایی

جشن تولد ۲۵۰ سالگی «لودویگ ون بتهوون»، قسمت ۳ از ۳

Right after the completion of his fifth and sixth symphonies and fourth piano concerto, Beethoven started to work on his Piano concerto No. 5 in E-flat major Opus.73, commonly known as the Emperor Concerto, for its grandiose power and majestic melodies. In his late period, from 1815 to 1827, Beethoven revisited classical works by Baroque masters J. S. Bach and Handel and experimented in liturgical music, adding romantic flares to his compositions. His works from this period are greatly hailed for their new level of depth, expression and innovation, which includes his last five piano sonatas, last two sonatas for cello and piano, the thirty-three Diabelli Variations, and two titanic works: Missa Solemnis and the Ninth Symphony. Missa Solemnis was not only a dedication to his beloved friend, but also Beethoven’s sincere offering to God, glorifying his Divinity. The Mass is considered one of Beethoven’s definitive life works, and an astounding achievement. Influences from working on the Mass were evident, as he incorporated vocals into the symphony, something never seen before. Beethoven completed Symphony No. 9 in 1824 and it premiered in Vienna on May 7 that year with the largest orchestra he had ever assembled, including many famous young singers. After enduring years of severe illnesses, Ludwig van Beethoven passed away on March 26, 1827, amidst a thunderstorm. Romain Rolland, a French author and art historian wrote in his book Beethoven, “He is the most heroic soul in modern art. He is the grandest and the best friend of those who suffer and struggle.” He remains our immortal beloved and his music will resound through countless future generations.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-18   220 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-18

سازنده طبل هندی وگان: «دکتر. ک. وارادارانگان» (وگان)

00:15:06
سفری به عوالم زیبایی

سازنده طبل هندی وگان: «دکتر. ک. وارادارانگان» (وگان)

من می خواستم تغییری ایجاد کنم که احتمالاً میتوانست به دیگران کمک کند، بنابراین شروع کردم به فکر کردن، "چرا نمی توانم یک ساز جدید بدون چرم، بدون پوست حیوانات، اختراع کنم؟"
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-17   186 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-17

جشن حنوکا - عید روشنایی یهودیان

00:15:00
سفری به عوالم زیبایی

جشن حنوکا - عید روشنایی یهودیان

Hanukkah is observed on the 25th day of Kislev, or the third month in the Hebrew lunar calendar, and usually falls in late November or late December in the Gregorian calendar. The word Hanukkah means “dedication,” which refers to the rededication of the Jewish Temple in Jerusalem in the year 165 BCE in the Hebrew calendar. The rededication story celebrates one of the greatest miracles in Jewish hi
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-16   153 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-16

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۳ از ۶

00:24:23
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۳ از ۶

ما سرسپردگی مان را به بزرگترین خدا پیشکش می کنیم. ما عشق مان را برای استاد ارسال می کنیم که 'اقیانوس عشق' هستند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-15   556 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-15

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۶

00:25:23
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۶

من "او" را دوست دارم، من "او" را دوست دارم، من "او" را دوست دارم، و هر کجا میرود "او" را دنبال خواهم کرد. دنبال خواهم کرد، دنبال خواهم کرد من "او" را دنبال خواهم کرد به هر کجا که "او" ممکن است برود، "او" را دنبال خواهم کرد زیباست! بسیار خوب. متشکرم
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-12   950 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-12
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید