جستجوی تاریخ برنامه
از: الی:
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

وضعیت پنج جهان، قسمت ۲ از ۴ Feb. 28, 2005

00:37:34

وضعیت پنج جهان، قسمت ۲ از ۴ Feb. 28, 2005

بنابراین استادِ سطح بالاتر پایین می آید و این قدرت را در آنها بیدار میکند و می گوید، "شما آن را دارید، عزیزم، شما آن را دارید! فقط از آن استفاده کنید! " دوباره سعی کنید خودتان را تعلیم دهید و خود را تمیز کنید، تصفیه کنید، و بعد شما به جوهر خالصی که قبلاً داشتید تبدیل می شوید.
میان استاد و شاگردان
2019-12-04   13 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-04

وضعیت پنج جهان، قسمت ۱ از ۴ Feb. 28, 2005

00:36:00

وضعیت پنج جهان، قسمت ۱ از ۴ Feb. 28, 2005

پس از ایجاد دنیای آسترال، چیزهای سنگین به پایین آمد و تبدیل به دنیای فیزیکی شد، که یک دنیای خارق العاده است، به شما میگویم. این تنها سطحی است که جسم فیزیکی دارد و بعد، هر چه مانده است، هرچه سنگین تر از دنیای فیزیکی است سپس پایین تر می آید در پایین ترین سطح خلقت، و ما آن را جهنم می نامیم.
میان استاد و شاگردان
2019-12-03   235 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-03

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۱ از ۱۱ April 7, 2019

00:35:07

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۱ از ۱۱ April 7, 2019

پرندگان و درختان و همه موجودات، آنها استاد خود را دارند، و همه آنها درجهِ روشنگری خود را دارند، آنها حتی در مورد 'دارما' سخن میگویند؛ آنها حتی موعظه می کنند فقط شما گوش هایی برای شنیدن ندارید.
میان استاد و شاگردان
2019-12-02   306 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-02

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۰ از ۱۱ April 7, 2019

00:32:16

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۰ از ۱۱ April 7, 2019

بودا میگوید که همه بوداها به جریان "صوت" متکی هستند تا به این جهان نزول کنند و همه موجودات باادراک را رستگار کنند. و همه بوداها، و همچنین موجودات روشن ضمیر، برای برگشتن به خاستگاه اصلی، به 'منشاء'، به جریان "صوت" متکی هستند.
میان استاد و شاگردان
2019-12-01   367 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-01

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۹ از ۱۱ April 7, 2019

00:42:51

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۹ از ۱۱ April 7, 2019

از اینرو، او میتواند به هر کجا برود. او میتواند خودش را در همه سرزمینهای مختلف، کشورهای مختلف، و عوالم مختلف ظاهر کند، و با موجودات مختلف صحبت کند تا آنان را بیدار کند و آنان را رستگار نماید، بخاطر قدرتش، بخاطر آن. او خیلی زیاد تمرکز می کند، بطوریکه دیگر جهان فیزیکی برای "او" وجود ندارد. فقط همه خالص و ناب است، نور و قدرت، قدرت معنوی ناب.
میان استاد و شاگردان
2019-11-30   425 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-30

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۸ از ۱۱ April 7, 2019

00:36:18

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۸ از ۱۱ April 7, 2019

زیرا انسانها از نظر ایمان محدود هستند و فاقد تقوا هستند، بنابراین سخت است که واقعا دعا کنند. شاید فقط به ظاهر دعا کنند اما نه با دل و جان، و نه یک دعای صد در صد خالص و ناب. از اینرو، برخی از دعاها تحقق پیدا نمی کند. یا شاید بقدر کافی پاک نباشند، و بقدر کافی شایسته نباشند تا از قدیسان برکت دریافت کنند، کمک دریافت کنند.
میان استاد و شاگردان
2019-11-29   478 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-29

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۷ از ۱۱ April 7, 2019

00:35:52

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۷ از ۱۱ April 7, 2019

اگر کسی به او، "بودیساتوای کوان یین" معتقد است، و "او" را در همه زندگیش تکریم می کند، و شاید در وضعیت ناامیدی، "او" را با تمام صداقت برای کمک صدا بزند، "او" به این شخص کمک خواهد کرد.
میان استاد و شاگردان
2019-11-28   461 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-28

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۶ از ۱۱ April 7, 2019

00:34:27

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۶ از ۱۱ April 7, 2019

این قدرت ممارست متد "کوان یین" است. از قدرت شنیدن - اما در درون، نوع اصلی. نه از گوش، زیرا با گوش، ما فقط صدای بیرون را می شنویم. بنابراین، هنگامیکه توجه به شنیدن از بیرون را حذف می کنیم، و هیچ صدایی نیست، و بر هیچ صدایی در اطرافمان تکیه نمیکنیم، آنوقت میتوانیم موعظه واقعی، دارمای واقعی را بشنویم، و به قدرت واقعی توجه کنیم.
میان استاد و شاگردان
2019-11-27   549 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-27

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۵ از ۱۱ April 7, 2019

00:32:31

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۵ از ۱۱ April 7, 2019

تنها برای رستگار شدن آرزو کنید، این بهترین است. هر چیز دیگری تنها موجب دردسر بیشتر شما میشود، رنجتان را در "کائنات سایه"، حتی در قلمرو متعال، بهشت متعال، طولانی میکند. بیفایده است. برخی از اساتید بزرگ بالاتر از "کائنات سایه" نبوده اند، بنابراین، از اینرو، رستگاری بالای سه جهان، به اندازه کافی خوب است.
میان استاد و شاگردان
2019-11-26   524 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-26

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۴ از ۱۱ April 7, 2019

00:35:35

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۴ از ۱۱ April 7, 2019

بنابراین می بینید، رستگاری چیز ارزشمندی است. هر کسی آنرا بدست نمی آورد. هر کسی نمی تواند آنرا اهداء کند. بنابراین اگر خوش شانس باشیم، استادی را ملاقات کنیم که بتواند ما را رستگار کند آنوقت ما خودمان را در زمره خوشبخت ترین همه موجودات به حساب می آوریم. نه فقط بر روی کره زمین، بلکه حتی در بهشت ها.
میان استاد و شاگردان
2019-11-25   762 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-25

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۳ از ۱۱ April 7, 2019

00:33:44

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۳ از ۱۱ April 7, 2019

اگر شما نمی توانید استاد فیزیکی را ببینید، پس یک ویدئو را تماشا کنید. یا چیزی زنده مانند "اخبار فوری" یا چنین چیزی را تماشا کنید، مثلا وقتیکه استاد اخیرا، دو، سه روز پیش صحبتی کردند. این هم کمک می کند. این نیز کمک می کند تا به درگاه "استاد غایی" دعا کنید، از "استاد غایی" سپاسگزاری کنید.
میان استاد و شاگردان
2019-11-24   860 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-24

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۲ از ۱۱ April 7, 2019

00:33:03

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۲ از ۱۱ April 7, 2019

و بعد، این به اصطلاح "استاد غایی" آمد و به من گفت، "این شما، خود شما هستید." گفتم، "من هرگز چنین چیزی نگفته ام." و او گفت، "استاد غایی غایی خودتان هستید." گفتم، "آه! پس من حالا یک عنوان جدید دارم؟" صدا گفت، "نه، این جدید نیست. این عنوان همیشه وجود داشته." همین.
میان استاد و شاگردان
2019-11-23   651 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-23

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱ از ۱۱ April 7, 2019

00:30:20

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱ از ۱۱ April 7, 2019

بنابراین، اگر شما با یکدیگر متحد شوید، به یکدیگر کمک کنید، این هم به اندازه کافی خوب است. کشورهای دیگر، خوب هستند یا خوب نیستند؛ نمی توانیم آنها را کنترل کنیم. فقط با یکدیگر باشید، به یکدیگر بپیوندید، صادقانه، صمیمانه و محترمانه به یکدیگر کمک کنید. آنوقت همه چیز خوب خواهد شد.
میان استاد و شاگردان
2019-11-22   856 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-22

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۱۱ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:33:59

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۱۱ از ۱۱ Aug. 06, 2015

اگر کسی به شما ضریه بزند، درد را واقعا احساس می کنید. ما نمیتوانیم بگوییم این بدن توهم است، پس دردی وجود ندارد. به این دلیل، بسیاری از اساتید باید بعنوان انسان به دنیا بیایند تا درد و رنج را تجربه کنند برای اینکه آنرا بشناسند. در غیر اینصورت، آنها نخواهند دانست، درسته؟
میان استاد و شاگردان
2019-11-21   294 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-21

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۱۰ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:35:42

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۱۰ از ۱۱ Aug. 06, 2015

و در نهایت، بخاطر موجودات باادراک این سیاره، در اینجا برای سالهای بسیار بسیار زیادی، یک زمان بسیار بسیار طولانی می مانید، فقط بخاطر صلح و خوشبختی و برای همه چیز. زیرا حتی با وجود اینکه موجودات باادراک در اینجا توهم هستند، اما هنگامیکه رنج می کشند، حس می کنند که واقعی است. ما نمیتوانیم به آنها بگوییم: "او دندان درد یا معده درد دارد. این فقط توهم است!"
میان استاد و شاگردان
2019-11-20   550 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-20

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۹ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:37:29

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۹ از ۱۱ Aug. 06, 2015

اما من هم باید اینطوری، قدم به قدم جلو بروم. بمحض اینکه در این دنیا، در این جسم متولد میشویم باید وقت صرف کنیم. در وگرنه، سلولها متلاشی میشوند یا منفجر میشوند. شما نمیتوانید زنده بمانید. این بدن نمیتواند آنرا تحمل کند. به همین دلیل، خیلی طول کشید. برای من چندین دهه، ده سال و اندی طول کشید تا به این مکان و آن مکان برسم، سپس به "کائنات اصلی" بروم و بعد از "خانه اصلی خدا"، "موطن اصلی" دیدن کنم.
میان استاد و شاگردان
2019-11-19   482 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-19

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۸ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:34:10

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۸ از ۱۱ Aug. 06, 2015

"منبع جوانی" جایی است که در آن همیشه جوان می مانید یا آن مکان هایی که در آنها بیماری و مرگ نیست و غیره... یا محل شفابخشی، آن قدرت ها... مکان هایی هستند که قبلاً به آنها اشاره کردم.
میان استاد و شاگردان
2019-11-18   403 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-18

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۷ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:35:42

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۷ از ۱۱ Aug. 06, 2015

آنچه که مهم است اینست که شما، باید وگان بمانید و این پیام را هم در سکوت و هم علنی به دیگران برسانید. اگر وگان هستید، انرژی شما این پیام را نیز می فرستد. نه فقط آنرا فیزیکی انجام دهید، بلکه در سکوت، بطور نامشهود. این نیز کمک می کند. هر کدام از شما مانند یک رادیو یا یک تلویزیون می مانید که امواج وگان را می فرستد.
میان استاد و شاگردان
2019-11-17   382 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-17

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۶ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:34:12

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۶ از ۱۱ Aug. 06, 2015

"لرد سترن آف برتفورد"، بریتانیا، نویسنده اصلی "بررسی سترن در مورد اقتصاد تغییرات اقلیمی" پیشنهاد میکند که از جنگلزدایی اجتناب کنیم که مهمترین روش اقتصادی برای مدیریت انتشارات گازهای گلخانه ای است. از سال ۱۹۷۰، ۹۱% از جنگلزدایی آمازون که ریه های زمین مان هستند، بطور مستقیم یا غیرمستقیم با پرورش دام در ارتباط بوده است.
میان استاد و شاگردان
2019-11-16   393 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-16

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۵ از ۱۱ Aug. 06, 2015

00:33:46

روندهای وگان در سراسر جهان، قسمت ۵ از ۱۱ Aug. 06, 2015

پس سازمان ملل چنین چیزی میگوید، "از بین رفتن فزاینده تنوع زیستی یک تهدید اساسی برای بقای بشریت است." این را مدام می گویند. ما باید کاری انجام دهیم. قانون بگذارید. خوردن گوشت و ماهیگیری را متوقف کنید. کشتن حیوانات را متوقف کنید.
میان استاد و شاگردان
2019-11-15   373 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-15
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید