جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
1 - 20 از  7317 نتایج
گزینش

TOPمار در درون انسانها

00:04:01

TOPمار در درون انسانها

در روز ۱۸ فوریه ۲۰۲۱، استاد اعظم چینگ های عزیزمان که هنوز در اعتکاف مدیتیشن فشرده خود برای جهان مان هستند، وقت گرانبهای خود را صرف کردند تا با مهربانی یک داستان دیگر برای تیم سوپریم مستر تلویزیون بخوانند. این داستان با عنوان "دروازه ی بهشت"، درباره حکمران مقدونی، اسکندر کبیر و قصد او برای ورود به باغ بهشت است. استاد با مهربانی این داستان را که از "گنجینه ای از داستانهای فولکلور یهودی" توسط Nguy
اخبار قابل توجه
2021-02-21   7013 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-21

TOPآرزوهای استاد اعظم چینگ های برای سال نو چینی

00:04:06

TOPآرزوهای استاد اعظم چینگ های برای سال نو چینی

در شب سال نو چینی، ۱۱ فوریه ۲۰۲۱، استاد اعظم چینگ های عزیزمان با بخشندگی غذاهای خوشمزه، کیک، شیرینی و هدایایی برای اعضای تیم سوپریم مستر تلویزیون فرستادند. بعداً در همان شب، استاد مقداری از وقت گرانبهای اعتکاف مدیتیشن شان برای جهان مان را صرف کردند تا با مهربانی برای ما داستانهایی را بخوانند که خودشان از کتاب "گنجینه ای از داستانهای فولکلور کلیمی" گردآوری شده توسط Nguyễn Ước به انگلیسی ت
اخبار قابل توجه
2021-02-12   12911 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-12

TOPبصیرت درونی درمورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

00:06:02

TOPبصیرت درونی درمورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

در روز ۷ فوریه ۲۰۲۱ استاد اعظم چینگ های عزیز ما، از وقت با ارزش اعتکاف فشرده خود برای جهان، زمانی را کنار گذاشتند، تا برای تیم سوپریم مستر تلویزیون یک داستان درمورد دو فرشته تنزل یافته را بخوانند. ایشان از روی لطف، این داستان را از کتاب: "گنجینه ای از داستانهای فولکور یهودی"، گردآوری شده توسط Nguyễn Ướcترجمه کردند. بعد از آن، استاد با مهربانی سوالهای اعضای تیم را جواب دادند. در جواب یکی از سوال
اخبار قابل توجه
2021-02-11   6449 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-11

TOPیادآوری از طرف استاد اعظم چینگ های: تمام اقدامات احتیاطی برای کووید ۱۹ را رعایت کنید

00:03:55

TOPیادآوری از طرف استاد اعظم چینگ های: تمام اقدامات احتیاطی برای کووید ۱۹ را رعایت کنید

استاد اعظم چینگ های عزیزمان از روی عشق دلسوزانه برای آسایش و سلامتی تیم سوپریم مستر تلویزیون، در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱، وقت گرانبهای اعتکاف مدیتیشن فشرده خود را صرف کردند تا با تماس تلفنی مطمئن شوند که تمام اعضاء در این زمستان از گرما و سلامتی برخوردارند. در طی این تماس، استاد از روی لطف سوالاتی را درباره بحران کووید ۱۹، بخصوص به گردش درآمدن انواع جدید این ویروس، پاسخ دادند.
اخبار قابل توجه
2021-02-02   9159 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-02

TOPپیام فوری استاد اعظم چینگ های خطاب به تمام رهبران جهان و دولتها

01:06:02

TOPپیام فوری استاد اعظم چینگ های خطاب به تمام رهبران جهان و دولتها

رهبران محترم و مقامات دولتی، من واقعاً سپاسگزارم برای همه آنچه تا به امروز انجام داده اید تا به بهترین وجهی که می توانید به جهانیان کمک کنید. از همه شما متشکرم. این فقط یک یادآوری است، زیرا میدانم که شما می دانید چه کار صحیحی باید انجام دهید. شما باید از همه کسانیکه تحت مسئولیت تان هستند حمایت کنید- همشهری ها و همزیستان، یا به اصطلاح حیوانات. آنها کاملاً بی پناه و وابسته به رحمت قدرت انسانها هستن
ویژه!
2020-03-29   134759 نظرات
ویژه!
2020-03-29

TOPپیام «اضطراری» استاد اعظم چینگ های به تمام صاحبان شرکتهای مرتبط با گوشت حیوانات و صاحبان دامداری های صنعتی

00:54:00

TOPپیام «اضطراری» استاد اعظم چینگ های به تمام صاحبان شرکتهای مرتبط با گوشت حیوانات و صاحبان دامداری های صنعتی

افراد یا گروه های عزیزی که با کسب و کار گوشت سرو کار دارید و صاحبان عزیز دامداری های صنعتی: لطفا توجه کنید، زیرا این برای شما بسیار بسیار مهم است. شما باید این را بدانید، قبل از اینکه برای شما خیلی دیر شود. این چیزی است که جهنم شما را بخاطر آن محکوم خواهد کرد:... شاید آنرا از روی قصد انجام ندادید. شاید درمورد آن فکر نکرده بودید، ولی باید درمورد آن فکر کنید، زیرا مربوط به شما میشود. شما به جهنم خوا
ویژه!
2020-03-10   136537 نظرات
ویژه!
2020-03-10

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۱ از ۹

00:28:58

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۱ از ۹

If you want to really liberate yourselves, and even your families, your generations, your country, just practice hard, sincerely, for the sake of yourselves and for all beings.I truly live for you, for the world, for the animals, for all beings that suffer, that I have not enough chance and time to save. I want to live long, longer, as long as possible, until the world is all peaceful and loving and kind to one another.
میان استاد و شاگردان
2021-03-02   296 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-02

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۵ از ۵

00:28:34

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۵ از ۵

And it’s good for them to remember things, to remember to go inward, to remember why we have to have liberation. Because this world, sooner or later, it will be demolished, will disappear, disintegrated. Just like every element that makes up this world and makes up our body.I don’t want us to ever come back and forth, and become this and that again. I want to finish with all this. That's why in India, mostly they revere the Guru very much, the Master who gives them initiation and frees their souls. They even sing songs like, “Only my Guru is for me. God has thrown me into this whirlwind existence and only my Master can pull me out of it.” Something like that. They even revere, almost hinting like the Guru is even better than God. That’s what it is.
میان استاد و شاگردان
2021-03-01   1064 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-01

خورشید زندگی

00:01:23

خورشید زندگی

ویژه!
2021-03-01   651 نظرات
ویژه!
2021-03-01

اخبار قابل توجه

00:30:10

اخبار قابل توجه

In today’s news, New Zealand boosts support to Fiji following Cyclone Yasa, research shows COVID-19 causes damage to the brain, Scottish man wins award for wheelchair design, new study shows the enormous benefit of wetlands, 18-year-old emergency worker rescues man from burning car, Swedish plant-based milk company raises £4.8 million in funding to expand its distribution, and 30 slow lorises released back to rainforest in Indonesia.New Zealand provides additional aid to cyclone-affected Fijians. New Zealand Foreign Minister, the Honorable Nanaia Mahuta, announced that an extra US$1.4 million will be given to assist the Fijian government in responding to urgent priorities in the wake of Cyclone Yasa. It will also enable the New Zealand High Commission in Suva to provide emergency water and sanitation, shelter and trauma counseling. In addition, the funding will help New Zealand non-governmental organizations’ relief recovery work through local partners, as well as the Fiji Red Cross efforts through the International Federation of the Red Cross. Supplies from New Zealand of essential household items and materials to build basic shelters have already been delivered. New Zealand is a recipient of Shining World Leadership Awards for Compassion and Peace, and a laureate of two Shining World Leadership Awards for Climate-Change Mitigation, and Shining World Leadership Awards for Earth Conservation, Earth Protection, Earth Guardian, and Earth Restoration. Our appreciation, New Zealand and the Honorable Nanaia Mahuta, for your loving support of the people of Fiji. In Heaven’s benevolence, may more countries follow your commitment to helping fellow brothers and sisters in need.COVID-19 found to cause brain damage in some patients. Researchers from the National Institutes of Health in the United States were recently surprised to discover stroke-like brain damage in people who lost their lives due to COVID-19. The harm was found in the olfactory bulb, which controls the sense of smell, and also the brain stem, where heart rate and breathing are controlled. It appears that the effect was caused by the inflammatory response of the body to the virus, as there was no virus present in the brain tissue, although the virus may have been in the brain earlier. The study has been published in the New England Journal of Medicine. Thank you, National Institutes of Health researchers, for helping people to further understand the serious risk of contracting COVID-19. May all people take the necessary hygiene precautions, such as wearing a mask, to protect each other from possible transmission, in God’s loveUp next, Scottish man improves wheelchair design. We are going to thank mortgage loan officers that specialize in commercial and residential real estate loans and help clients in the loan approval process. Please stay for more thoughtful news on Supreme Master Television.Good day inquisitive viewers, it’s Peter the vegan African Penguin! I believe you have a compassionate heart. Can you help me by going vegan? Here is a gardening tip on how to break down clay soil in a planting hole. Add powdered gypsum in the planting hole and cover it with soil, then fill it up with water. It is recommended you scoop in 2 to 3 handfuls of powdered gypsum per square meter. The gypsum causes the clay fragments to adhere to each other to create a crumb-like construct. However, it may take a few months to achieve the full effect. A quicker way is to utilize a liquid clay breaker containing organic matter. Something like weed tea is suitable for this, but will need to be diluted to a weak tea color. Weed tea is made by taking weeds from your garden and letting them decompose in water for a couple weeks. After you add in the weed tea, scoop a handful of powdered gypsum into the planting hole. Fill it with water and allow it to drain. Break up the clay particles in the hole manually and now you are ready to plant! Much love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all humans and us all co-inhabitants. Thank you for watching. And now for the weather around the world.Scottish inventor wins prize for pioneering wheelchair design. Andrew Slorance, founder of Phoenix Instinct, which creates products that support independence for wheelchair users, is winner of the global Mobility Unlimited Challenge for his team’s high-tech wheelchair design. The Challenge is sponsored by the Toyota Mobility Foundation in partnership with Nesta’s Challenge Prize Centre of the United Kingdom. Phoenix Instinct will use the US$1 million prize from the win to help further develop the lightweight wheelchair. Made from carbon fiber, the new design uses smart sensors to automatically adjust the center of gravity to ensure the chair does not tip over and remains agile. Mr. Slorance, who is himself a wheelchair user, plans to have the innovative chair on the market in two years. Congratulations, Andrew Slorance and Phoenix Instinct, on your much deserved prize, and thank you Toyota and Nesta for this excellent Challenge. In the elating grace of the Providence, may such smart technology as this help provide mobility and freedom to many precious children of God.New study highlights the immense benefits of wetlands. A recent study by researchers from the United States and Australia have concluded that coastal wetlands protect the land from cyclones by absorbing storm surges from the ocean, as well as slowing winds. Between 1967 and 2016, Australia experienced 54 cyclones that caused around US$2.3 billion in damages. However, it was calculated that coastal wetlands were responsible for minimizing much of the damage, which would have totaled US$23 billion if they did not exist. It was also noted that globally US$447 billion is saved each year due to their presence. The scientists estimate “that maintaining at least 1.5% of coastal area as wetlands maximizes the averted damage.” Our sincere appreciation, researchers, for determining the enormous value of wetlands. We pray that all natural habitats will be safeguarded as we cherish our lovely Earth home, in Heaven’s light.Eighteen-year-old emergency worker rescues a man from a burning car. Grace Snyder, an Emergency Medical Technician (EMT) with Cumberland Goodwill Emergency Medical Services (EMS) in Carlisle, Pennsylvania, United States, came to the scene at 1:30 AM after an elderly man had crashed his car, which then ignited. When Ms. Snyder arrived with a group of EMTs, she immediately got a close hold on the victim and pulled him out while comforting him with encouraging words. The brave woman, who is also a volunteer firefighter, managed to rescue the man just 20 seconds before a major part of the car exploded. The victim was rushed to the hospital and fortunately had only minor injuries. Ms. Snyder’s heroism was applauded by Cumberland Goodwill EMS in a tweet. Our heartfelt gratitude, Grace Snyder, and all emergency workers who put their lives in danger in order to save others. May God always shield you in your noble mission.Up next on Noteworthy News, Swedish plant-based milk company raises £4.8 million in funding to expand its distribution. We’ll just take a moment to thank the brilliant sun for giving us extra warmth during cold winter days. We’ll return with more motivating news on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Supporting News for an Encouraging World.Plant-based milk producer plans expansion. Launched in 2018, Swedish company Sproud has recently raised £4.8 million in funding to expand the distribution of its sustainable and nutritious vegan milk made using yellow split pea protein. It is available in four flavors: barista, original, unsweetened, and chocolate. Sproud has already successfully moved into 15 markets, including Canada, the United Kingdom and the United States. The company will use the recent funding to grow and develop its product offerings, with plans to accelerate distribution and brand refinement. The financing comes from UK-based early growth capital investor VGC Partners, who have also backed US-headquartered Eat Just, creators of award-winning vegan egg products. Congratulations, Sproud team! May you see continued success in your vegan ventures, in Divine delight.Thirty Javan slow lorises are released back to their habitat in Indonesia. According to the Centre for Natural Resources Conservation in Indonesia, these nocturnal primates were surrendered by members of the surrounding community. Before being released back to the wilderness, the lorises had to undergo a process of recovery and treatment to restore their natural instincts. After medical examinations and behavioral observations, the lorises were transferred to a midway enclosure for two weeks. The release was a collaboration between the Mt. Halimun Salak National Park, the Centre for Natural Resources Conservation, and International Animal Rescue Indonesia. Our warm gratitude, Centre for Natural Resources Conservation, Mt. Halimun Salak National Park and International Animal Rescue Indonesia, for this wonderful rescue program! In the blessings of Allah, may all animals and rainforests be forever protected.Here’s a joke from our selection to lighten our minds. It’s entitled “Peeled Potatoes.” Janice is texting her husband from work:“Can you help me peel half of the potatoes and put them in a pot to boil, please?”“OK!”After she finished all of her tasks and went home, Janice was surprised. Her husband proudly said:“Hallo, darling! Here they are, potatoes peeled half way and put in a pot to boil.”?!And now we have a heartline from Sunny from Malaysia: Dear Most Beloved Master and Supreme Master Television team, I am Sunny, a fellow initiate from Malaysia currently living in Âu Lạc (Vietnam). After Master sent a series of messages to people such as those who are still doing business involving animal suffering, spiritual leaders and governments around the world, I conveyed Master’s message to all my relatives, friends and religious organizations that I have been involved with, around 42 email addresses and Facebook accounts altogether. I have received some responses from them. I still keep patiently sending the message and joining in prayer with Master every Sunday night.Today, I am delighted to receive a message from Druze Community Around the World. They greatly appreciate Master’s message. They wrote: “Thanks for sharing. We agree with you; we have to be aware of not harming other creatures. We, the admins [administrators], and the [web] page manager are vegan and vegetarian, and the manager is running another FB [Facebook] page, Defends Animals Rights. Thank You, much love ❤.”This is an encouraging response. I believe that soon humanity will be fully awakened and adopt a compassionate vegan diet to preserve the life and dignity of all sentient beings and lead the world into a truly peaceful Golden Age. May Master be in good health, happiness, and peace in the most powerful Heaven’s protection. May Supreme Master Television be in constant development, bringing many wonderful and useful programs to benefit the world and sentient Beings. Sunny from MalaysiaDevoted Sunny, Our gratitude for writing about your efforts to encourage others to adopt the vegan lifestyle. We, too, see that more and more people are opting to become plant-based to save countless animal lives and address Earth’s severe environmental problems. With Supreme Master Ching Hai’s guidance, Supreme Master Television continues working to provide the best and most enlightening viewing. We pray the Godses bless your noble endeavors and the happy Malaysian people with great wisdom and Divine bliss. In Universal Love, Supreme Master TV teamP.S. Master also says: “Inspiring Sunny, thank you for sharing with your loved ones and religious entities the urgent message regarding the need to U-turn immediately and embrace vegan living to preserve our planet. We have added Thursdays to our weekly World Vegan prayer, and you can inform those in your circle of this added day to meditate and pray for a transformation of consciousness so that all life is soon held sacred by humanity. May Allah’s protection be forever with you and upright Malaysia.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineIt's been a pleasure having your company on Noteworthy News. May celestial light continue to shine on our world.
اخبار قابل توجه
2021-02-28   67 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۳۱ - داستان افسانه ای 'نورس' از 'رگناروک'

00:19:32

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۳۱ - داستان افسانه ای 'نورس' از 'رگناروک'

'راگناروک': پایان آمده است. نیروهای "نور" مقابل نیروهای شیطان قرار میگیرند. نتیجه نبرد پایانی چیست؟ برای اطلاع بیشتر
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-02-28   95 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-02-28

دسرهای سنتی کره ای رنگارنگ وگان با برنج چسبنده- پنکیک گل بهاری و کوفته های برنج در 'پانچ چای اومیجا'

00:26:21

دسرهای سنتی کره ای رنگارنگ وگان با برنج چسبنده- پنکیک گل بهاری و کوفته های برنج در 'پانچ چای اومیجا'

بهار زمانی است که گلها کاملا شکوفا می شوند گلهای خوراکی تازه فراوانی وجود دارد که می تواند خلاقانه برای درست کردن برخی از میان وعده های رنگارنگ و سالم سنتی مورد استفاده قرار گیرد.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2021-02-28   57 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2021-02-28

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۴ از ۵

00:28:56

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۴ از ۵

بخاطر اینکه اگر شما در آن لحظه به اندازه کافی هوشیار نباشید، فقط از غذا لذت میبرید و آنوقت به بیرون نگاه میکنید و توجه شما خیلی به درون نیست و به آسانی مبتلا میشوند. (بله، استاد.) زیرا شما در آن لحظه خدا را فراموش میکنید، از غذا و حال و هوای اطراف تان لذت میبرید، به این خاطر شاید آن خیلی سودمند نباشد. آن انرژی به غذای شما میرود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-28   1550 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-28

اخبار قابل توجه

00:30:57

اخبار قابل توجه

In today’s news, refugees in Jordan get COVID-19 vaccinations, British Airways pilot recovers from COVID after spending eight months in US hospital, researchers find new marine species deep in North Atlantic Ocean, Hong Kong based company soon to release human-like robots, Americans showed great generosity during pandemic in 2020, plant-based food industry on the rise in Russia, and Australian residents help to protect cherished animal species.Jordan begins vaccinations for refugees. Jordan is among the first countries in the world to offer COVID-19 vaccinations for refugees, as reported by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The country hosts almost 750,000 refugees, mostly from neighboring Syria. Since early January 2021, people living in Jordan, including refugees and asylum seekers, can receive the vaccination free of charge. Jordan is also prioritizing the vaccination for medical personnel, people over the age of 60, and individuals with chronic health issues. To facilitate registration, a government portal has been created for people to sign up for the vaccination. Jordan is a Shining World Leadership Awards for Compassion and Public Health Protection recipient. Way to go, Jordan, and thank you for your exemplary leadership in taking care of all residing in your country. May other nations follow your generous and caring example, in Allah’s love.Pilot who contracted COVID-19 discharged after 243 days in foreign hospital. Finally able to return to his home in England, 59-year-old Nicholas Synnott hugged hospital workers who cared for him on his final stroll out of the Texas, USA hospital. The British Airways pilot had caught the virus in March 2020 while away from home and then spent the next almost eight months receiving treatment at the facility. His wife Nicola came to be with him, as he required first a ventilator, and then a heart and lung machine. Cardiologist Dr. Biswajit Kar said Mr. Synnott’s recovery from severe illness gave great joy to the hospital staff, crediting his previous good health as well as the devoted attention from his wife. Our joyful congratulations, Nicholas Synnott, and much appreciation to all the dedicated caregivers who are treating pandemic patients. We pray for hope and healing to spread around the world, in Heaven’s compassion.Up next on Noteworthy News, researchers find new marine species deep in the North Atlantic Ocean. We will pause for a moment to thank the knowledgeable auto parts salespersons who help us select the right replacement parts and equipments for our vehicles. Please stay tuned to Supreme Master Television for more noble news.Hallo, beautiful friends, I’m Yuna the vegan Emperor Tamarin. You can feel great like I do with a loving, plants-only diet. Prove it to yourself by being vegan! If your baby gets a cold with nasal congestion, here is a tip to help him sleep better at night. When he is resting, you can slightly elevate his head by placing a rolled towel, thin pillow or a few books underneath the mattress’s head-end. The mattress’s elevation helps relieve congestion and allows nasal passages to drain. Please do not put pillows directly underneath the child’s head as this can increase the chance of suffocation or Sudden Infant Death Syndrome. Wishing your little one health and wellness, in God’s embrace. Thank you for tuning in. And love you for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all of us humans and all co-inhabitants alike. Now, the weather around our beautiful globe.Scientists call for protection of newly found deep-sea species. Launched in 2016 to explore the little known deep water ecosystems in the North Atlantic Ocean, the European Union-funded ATLAS project discovered at least 12 new deep-sea animal species, including fish, sea mosses, mollusks, and corals. Led by marine biologist Dr. Murray Roberts from the University of Edinburgh in Scotland, United Kingdom, the project’s team of international researchers also found approximately 35 species living in areas where they were unknown till now, and a field of ocean floor vents discharging heated water in the Azores islands off of mainland Portugal. In a statement, Dr. Roberts described the importance and the fragility of the “most vulnerable ecosystems in the deep Atlantic” due to global warming, slowing currents, and acidification. Many thanks, Dr. Murray Roberts, and all involved in the ATLAS project. May we protect God’s amazing deep sea creations, for the survival of all beings in our interconnected world.Human-like robots to be mass produced this year. Hong Kong-based company Hanson Robotics plans to release four models of their sophisticated social robots in the first half of this year. The company first introduced a prototype named Sophia in 2016, which uses artificial intelligence to have realistic conversations with people, smile and even tell jokes. This year, they will produce thousands of robots to help people who have become lonely and socially isolated due to COVID-19. These include a robot named Grace that will be able to work in the healthcare sector, with future potential also seen in areas such as retail and airlines. Exceptional news, Hanson Robotics, on your upcoming launch. In Divine blessings, may your impressive creations provide much support and safety for people, especially in difficult times as these.Americans show unprecedented charitable spirit. According to the Association of Fundraising Professionals, which follows almost 2,500 charitable organizations, donations to small and medium sized non-profits showed an increase of 7.6% in the first nine months of 2020 compared to 2019. Also, many Americans across the income spectrum donated to help others in need, such as through food banks, during the pandemic’s economic downturn. Notably, Amazon shareholder and the world’s third most wealthy woman, Mackenzie Scott, gave US$4 billion to 384 organizations within a four-month period. In addition, as part of the annual GivingTuesday movement held on the Tuesday after the Thanksgiving holiday, various charities received a total of US$2.5 billion within 24 hours, mostly given in small amounts. May God bless the American people who have displayed kindness and generosity during this pandemic. Your touching actions show the world that everyone could and should care for one another, now more than ever.Coming up, plant-based food industry on the rise in Russia. Let’s pause and remember to smile inside and out, giving all our cells a little lift. We’ll be right back with more laudable news here on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Rejuvenating News for a Thriving World.Russian businesses recognize the promising plant-based food market. For years, there was a lack of food options specializing in vegan or vegetarian diets in Russia, despite growing demands. However, that situation is rapidly changing. Since 2019, imported vegan products like Beyond Meat burgers have sparked waves of interest from the food service and retail industries. According to Alexey Ivanov, Project Coordinator of Eating Better Russia, big companies are now entering the market to bring plant-based foods to restaurant chains and supermarkets. All of them have been following the veg trends both locally and in European countries. Even established meat companies like Kotletar and Maysoet have launched several plant-based alternatives. What welcome, positive news! We hope the day soon arrives when the great country of Russia becomes a full vegan nation in Heavenly splendor.Residents of Australian city join together to save a species. Residents of Hobart in Tasmania state with properties adjacent to bushland have been asked by the Tasmanian government, a Shining World Leadership Award for Compassion laureate, to join the Backyard Bandicoots project to help protect the beloved Eastern Barred Bandicoots. Participants in the program become Bandicoot Buddies, where as citizen scientists they can log sightings of the endangered marsupial. In addition, they learn how to provide a safe haven for the nocturnal animals in their backyard, such as by growing certain plants that provide food and shelter for them. The Eastern Barred Bandicoots are already extinct in mainland Australia and their population on the island of Tasmania is also sadly declining. Thank you, kind residents of Hobart, for helping to ensure the protection of these lovely little friends. We pray that all wild animals may soon be able to thrive alongside humans, in the grace of the Divine.Let’s have a laugh together listening to the joke of the day called, “What’s in the Fridge.” Daniel goes to the fridge, opens the door, and after a good long look heaves a big sigh and shuts the door again. His wife, Melinda, hears him and asks:“What’s wrong, sweetheart?”“I don’t like it when I go to the fridge looking for food, and all I find is ingredients!”And now we have a heartline from Ning-Jing in China: Beloved Supreme Master TV team: At this moment, due to an incurable disease, I am lying in bed and about to depart from the world. I’d like to say a few words from the bottom of my heart.During these years of fighting against cancer, I realized that the karma of ignorance over killing is truly agonizing! It makes me understand what living hell is upon seeing the helplessness and sadness of patients around me. I can imagine if someone was to go to hell because of the karma for killings, it would be a thousand times more painful. With my last breath, I’d like to shout out, “Please don’t ever kill or hurt animals! You won’t be able to bear the suffering in hell!”Luckily, the positive energy from the broadcast of Supreme Master TV every day, especially from Master’s incisive teachings and the Quan Yin Method, has given me immense comfort and courage. I could feel that Master has been taking care of me meticulously, reducing my suffering to the minimum and helping me pass through difficulties one after another. Compared to other patients, I feel that I’m much more fortunate. I’ll be calm and undaunted when it’s time for me to leave this world, as Master will protect and guide me. The feeling of being well taken care of makes me so peaceful and happy. It’s really an illusionary world; even this physical body doesn’t belong to us, and none of the material things can be taken with us when it’s time to go. The only thing we can bring with us is the merit derived from our spiritual practice. I’m deeply grateful to our Beloved Supreme Master and am thankful to the Supreme Master TV team. Ning-Jing from ChinaCourageous Ning-Jing, As we read your recorded thoughts before passing on to higher realms, we are deeply grateful that you shared your wisdom through this heartline. This includes your heartfelt plea that others change now so that they may avoid grave illnesses and unimaginable torment in the afterlife from the accumulated karma of harming innocent animal co-inhabitants. Master works continuously to end suffering on Earth by helping people become enlightened and switch to the vegan diet. We know Master has taken you back Home and that you are now in a place of bliss. May Heaven grace you and the diligent Chinese people with eternal serenity, Supreme Master TV teamP.S. Master said: “Worthy Ning-Jing, you have now moved on and are resting peacefully in Heaven, but the words you leave behind are powerful. I hope many hear them through your heartline. Truly, no one would ever think of killing animals to eat if they understood what punishment awaits them for not respecting life after passing on. May the Buddhas abundantly bless the good-hearted people of your great China.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for spending time with us on Noteworthy News. May your precious life be graced with love and benediction.
اخبار قابل توجه
2021-02-27   82 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-27

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۶ از ۹

00:19:18

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۶ از ۹

شما هر چه بیشتر آن خدا را بشناسید، بیشتر احساس امنیت، محبوب بودن، و محافظت می کنید، و ضمنا حتی خانواده تان، دوستانتان هم محافظت خواهند شد. حتی آن کسی که قبلا، یکصد سال پیش از دنیا رفته است که حتی شما او را نمی شناسید، و پنج نسل پیش از شما هم، به دلیل قدرت بیداری شما محافظت می شوند و به بهشت می روند.
کلام حکمت
2021-02-27   254 نظرات
کلام حکمت
2021-02-27

نیروی موج: منبع انرژی تجدید پذیر بهره برداری نشده زمین

00:14:35

نیروی موج: منبع انرژی تجدید پذیر بهره برداری نشده زمین

اقیانوس امواج سطحی زیادی دارد که بالا و پایین می شوند. و آنچه که ما می توانیم تدبیر کنیم سیستم های متفاوتی است که از پرتاب شدن به بالا و پایین به همراه جریانهای اقیانوسی و آزاد شدن آن انرژی جنبشی و تبدیل آن به الکتریسیته، بهره می برند.
فناوری عصر طلایی
2021-02-27   74 نظرات
فناوری عصر طلایی
2021-02-27

پرنده نگری: ما را به طبیعت وصل می کند، قسمت ۲ از ۲

00:12:35

پرنده نگری: ما را به طبیعت وصل می کند، قسمت ۲ از ۲

در جستجوی گونه های غیرمعمول یا کمیاب، بازدید از پارک های ملی یا مناطق حفاظت شده حیات وحش اغلب نتیجه بخش است. همچنین می توانید از برنامه 'ایی برد" برای کمک به انتخاب مقصدهای پرنده نگری تان استفاده کنید، زیرا نقشه های گونه های عالی و یک مکان فعال قابل توجه سیاحتی و اکتشافی را ارائه می دهد.
زندگی سالم
2021-02-27   71 نظرات
زندگی سالم
2021-02-27

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۳ از ۵

00:30:14

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۳ از ۵

حتی خدا چند حیوان بزرگ و قدرتمند ایجاد کرد، و برای کنترل آنها موجودات دیگری خلق کرد. یک بار در هر سال هر یک از آنها به نوبه خود با نیرویی که خدا به آنها ارزانی داشته است، از یک فصل مراقبت می کنند. آنها حیوانات شروری که خلق شده اند را می ترسانند؟ توسط چه کسی؟ ( بوسیله خدا.) (همان خدا.) توسط خدا.
میان استاد و شاگردان
2021-02-27   1611 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-27

جشن "روز استاد اعظم چینگ های" قسمت ۲ از ۲

00:15:42

جشن "روز استاد اعظم چینگ های" قسمت ۲ از ۲

In today’s show, we continue to present you heartwarming performances by vegan kids from all over our world. Let’s find out what lovely kids from the USA wish to say to Supreme Master Ching Hai on this special day. “Master, thank You for all Your doings to the world and to everyone. I love You very much, and thank You for everything. Happy Supreme Master Ching Hai Day!” “Thank You Master for comin
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-27   100 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2021-02-27

اخبار قابل توجه

00:31:59

اخبار قابل توجه

In today’s news, European Union assists Egypt’s response to COVID-19, further clue discovered in mysterious dimming star, Denmark suggests that citizens eat less meat, Samsung unveils new generation of robots, Iran passes bill to protect women, British truck drivers given vegan sandwiches following border restrictions, and fishing net bans result in porpoise population growth.European Union supports Egypt in addressing COVID-19.The European Commission is donating €89 million to Egypt to assist in its response to the coronavirus pandemic. The fund will aid Egypt’s Ministry of Health and Population’s national plan to stop the virus by developing institutional infrastructure to coordinate the plan, enhancing the health system response capacity, implementing preventive measures, and identifying cases to contain the spread of the disease. The contribution was facilitated by a new amendment to the Health Sector Policy Support Program-II, that was signed by the Minister of International Cooperation of Egypt, Her Excellency Dr. Rania Al Mashat, and Head of the European Union Delegation to Egypt, His Excellency Ambassador Christian Berger. The European Union is a recipient of four Shining World Leadership Awards for Humanitarianism, two Shining World Leadership Awards for Peace, a Shining World Leadership Award for Earth Protection, and a laureate of two Shining World Leadership Awards for Humanitarianism and Shining World Leadership Awards for Compassion, Unconditional World Care and True Caring. Egypt is a laureate of Shining World Leadership Awards for Peace and Earth Conservation. Our earnest appreciation, European Union and Egypt, for your collaborative efforts to safeguard the health of the precious Egyptians. May you be graced in Heaven’s protection.Astronomers discover more information about mysterious dimming star. Astronomy graduate student Logan Pearce of the University of Arizona in the United States and team have discovered that the dimming of Boyajian’s Star may be caused by a cloud of debris and dust, that exist as a result of the presence of a red dwarf companion star. More measurements are needed to confirm the theory. Boyajian’s Star is about 1,470 light-years from Earth in the constellation Cygnus. It was earlier found that the light from the star, which was discovered in 2015, dims at irregular intervals for up to a week. This led some to hypothesize that an intelligent life form had created a mega-structure to capture its energy. Thank you, Logan Pearce and co-astronomers, for helping us to further understand the complex and fascinating nature of our universe. In the Celestial radiance, may all people cherish our physical existence as we diligently meditate on the Divine.Up next, Denmark’s dietary guidelines recommend eating less meat. We are going to thank the hazardous materials (hazmat) removal workers, who risk their own safety in identifying and removing harmful substances like asbestos, lead, and radioactive or toxic materials. Please stay tuned to Supreme Master Television for more meaningful news.Hey, amazing viewers, it’s Alfredo the vegan Armadillo. The secret of my cheerful attitude is the vegan lifestyle. It’s a noble choice. I never regret. You’d surely like to be like me, so what are you waiting for, go vegan today! I would like to share a baking tip with you. You can test the effectiveness of your baking powder prior to using it by adding a teaspoon of it into 1/2 cup of hot water. If it immediately bubbles, that means it’s still good to use. To test baking soda, stir 1/4 teaspoon of it with 2 teaspoons of vinegar. If you see the same bubbling result, then you know it is still effective. Now you won’t have to worry about using them in your next recipe. Thank you for your attention, and lots of love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet thus save the world! Now, the weather around the globe.Denmark’s dietary guidelines now recommend eating less meat. Denmark recently connected their dietary guidelines to greenhouse gas emissions. This has resulted in the government recommending less meat and more legumes, whole grains and vegetables, as the nation seeks to reduce their climate footprint by 70% by the end of the decade. One hundred grams of legumes or more per day are suggested, as well as drinking more water. Sixty percent of the citizens in the country have stated that they would like to eat in a more sustainable way. Bravo, Denmark, on your wise recommendations. In the blessings of the Heaven, may your nation soon opt for the vegan diet, as you exceed your smart climate goals.Samsung working on new advanced robots for the home.Korean technology company Samsung has revealed prototypes of two robots they are developing to help with chores around the home and more. The Bot Handy will be able to put dishes in the dishwasher, serve you a beverage when you come home, and help with laundry. It will also be able to detect what material objects are made of so it can handle them appropriately. The second device is Bot Care, which is designed to assist you with managing your daily routine. It can monitor how long you were on the computer and suggest you take some time away, remind you of your upcoming appointments and more. Amazing work, Samsung, on your intelligent and useful robots. May such wonderful technological advancements be matched with inner values of compassion in a soon to be vegan world, in the light of the Providence.Iran passes a bill to protect women.The government of Iran has passed a human rights draft law, called the Protection, Dignity and Security of Women against Violence, to prevent physical, emotional or mental harm against women, or behavior that “restricts or deprives them of legal rights and freedoms.” Following the bill’s adoption into law, the department of education will develop courses for parents, students and teachers to assist them in recognizing at-risk students. In addition, state broadcasters will campaign to promote family values and the prevention of violence against women. Special police units and offices will also be established to guarantee the safety of women. The Honorable Masoumeh Ebtekar, Vice President of Iran for Women and Family Affairs, stated that the draft bill was the work of hundreds of hours of expertise. Iran is a recipient of four Shining World Leadership Awards for Good Governance, two Shining World Leadership Awards for Compassion, and a laureate of a Shining World Leadership Award for Compassion. Thank you for the significant legislation, Iranian government, the Honorable Masoumeh Ebtekar and all those involved. In the immeasurable benevolence of the Divine, may vulnerable women around the world soon have safe lives filled with respect and esteem.Coming up, British truck drivers given vegan sandwiches following border restrictions. We’re going to take a brief stroll in the woods and give thanks to all trees and plants for blessing us with their peaceful energy. More sharing news coming up on Supreme Master Television.Operation Snack feeds EU-compliant vegan sandwiches to British truck drivers. Due to the Brexit ban, British truck drivers near the border of the European Union (EU) are no longer allowed to bring lunches containing animal products into Europe. To provide the drivers with healthy and delicious meals, LoveSeitan, a vegan-meat brand, and Simply Lunch, a food supplier, both of the United Kingdom, launched “Operation Snack.” Five hundred protein-rich seitan sandwiches were distributed to British essential truck drivers near the Channel Tunnel, and were well received by the drivers. The Road Haulage Association chief executive, Richard Burnett, shared, “I’m a vegan myself and I’m really pleased that LoveSeitan has come up with an alternative to meat and dairy that is not only healthy but also ‘legal’…. We would like to see seitan made available to HGV (heavy goods vehicle) drivers on all crossings to mainland Europe.” Thank you, LoveSeitan and Simply Lunch, for your awesome endeavor. May the diet of kindness continue expanding worldwide, in God’s munificence.Porpoise populations rebound after fishing nets are banned. Many coastal California counties in the United States banned gill nets between 1987 and 2002, due to their devastating effect on a variety of wildlife. Recent reports have now shown that the population of harbor porpoises is increasing. In the Morro Bay region in California, for example, the declining population of harbor porpoises increased from 571 in 1990 to 4,191 by 2012, after the gill net bans were enacted. Seabirds and great white sharks have also benefitted from the prohibition. Our hearts are warmed by the news of the growing numbers of harbor porpoises, seabirds and great white sharks on the west coast of the United States. In Heaven’s wisdom, may fishing soon be completely prohibited as we respect the right of all species to live.Show us your beautiful smile! Join us for some laughter with the joke of the day called, “Trying to Impress.” To impress his date, a young man took her to a very chic Italian vegan restaurant. After sipping some fine vegan alcohol-free wine, he picked up the menu and ordered.“As a starter, we’ll have the Giuseppe Spomdalucci, please.”“Sorry, sir, that is the name of the owner of this restaurant.”And now we have a heartline from Steve in Singapore: Being a Supreme Master Ching Hai International Association contact person, I always had the opportunity to witness several of Master's plans. Here is a heartwarming one that I would like to share: Recently, an old initiate, Lim, requested to come back after leaving his spiritual path for more than 20 years. His face was dark and gloomy when I first interviewed him. He had lost his initiation ID card, and so we were not able to verify him. Not willing to give up, Lim then said that he knew another two initiates. So I called the two other initiates to verify if Lim had been initiated before. Although these two initiates had not been going to the Center for group meditation for a long time, I was pleasantly surprised that one of them was still practicing at home, and the other initiate even asked how he could rejoin this spiritual path. I met Lim for a second interview on another day. This time, he was bright and more cheerful, and he said that he had been meditating after our first meeting. Lim had forgotten his initiation date, and so he was told to join the next initiation. Seeing his sincerity and willingness to serve, I suggested that he work part-time for the Center for the time being. He is diligent and helps to tidy and clean up our Center. He does things that not many want to do, such as packing old items. Miraculously, during one of the cleaning sessions, Lim discovered an initiate name list booklet dated from 1999, and in it, he found his name and initiation date! Much to his relief and happiness, Lim now knows that he was initiated in 1996.Through this incident, I witnessed how Master takes care of everything. When we sincerely yearn to go back on the spiritual path, Master will find many ways to help us. I am deeply grateful to see so many uplifting incidents that have happened, and it makes me realize that we are good instruments of God, and we are all connected as God's creation. Thank You, Master, for giving me this opportunity. Love You! Steve from SingaporeInspiring Steve, Thank you for sharing this wonderful story with us. As we experience God’s miracles in our lives daily, we are ever more appreciative and grateful for Hiers grace. We pray that all the longing souls will be guided through life’s labyrinth and stay steadfast on the spiritual journey Home. Recently Master had read from Her diary a message for us, that tens of thousands of old initiates will return to our group. We have also seen many like Brother Lim, which gladdens our hearts. Welcome Home, Brother Lim, by the way! In Heavens’ blessings, may you and the faithful people of Singapore find wisdom and enlightenment in all things, Supreme Master TV teamP.S. Master said: “Special Steve, thank you for aiding Lim to rejoin the Quan Yin family. The spiritual path is much easier to follow when we have other like-minded people to lean on for guidance or assistance. Please send the renewed Brother Lim my greeting of Love. May Buddha’s abundant Light shine on you and your just Singaporean co-citizens.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your company on Noteworthy News. May grace and compassion be your treasured gifts from Heaven.
اخبار قابل توجه
2021-02-26   145 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-26

ایران لایحه ای را برای حمایت از زنان تصویب می کند

00:01:22

ایران لایحه ای را برای حمایت از زنان تصویب می کند

The government of Iran has passed a human rights draft law, called the Protection, Dignity and Security of Women against Violence, to prevent physical, emotional or mental harm against women, or behavior that “restricts or deprives them of legal rights and freedoms.” Following the bill’s adoption into law, the department of education will develop courses for parents, students and teachers to assist them in recognizing at-risk students.In addition, state broadcasters will campaign to promote family values and the prevention of violence against women. Special police units and offices will also be established to guarantee the safety of women. The Honorable Masoumeh Ebtekar, Vice President of Iran for Women and Family Affairs, stated that the draft bill was the work of hundreds of hours of expertise.Iran is a recipient of four Shining World Leadership Awards for Good Governance, two Shining World Leadership Awards for Compassion, and a laureate of a Shining World Leadership Award for Compassion. Thank you for the significant legislation, Iranian government, the Honorable Masoumeh Ebtekar and all those involved. In the immeasurable benevolence of the Divine, may vulnerable women around the world soon have safe lives filled with respect and esteem.
اخبار قابل توجه
2021-02-26   105 نظرات
اخبار قابل توجه
2021-02-26

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۵ از ۹

00:21:47

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۵ از ۹

ما میتوانیم با دعای صادقانه کمک کنیم، اما ما باید روشن ضمیر باشیم، ما ابتدا باید با این قدرت خدا وصل شویم، و آنوقت به هر چه که فکر می کنیم تحقق پیدا خواهد کرد، هر چه را که بخواهیم به واقعیت خواهد پیوست.
کلام حکمت
2021-02-26   214 نظرات
کلام حکمت
2021-02-26

پادشاهان بدون تاج - خبرنگاری صادقانه در قرن ۲۱ ام، قسمت ۱ از ۲

00:14:29

پادشاهان بدون تاج - خبرنگاری صادقانه در قرن ۲۱ ام، قسمت ۱ از ۲

رسانه، چشم و گوش مردم است. آنها باید به گزارش حقیقت، وفادار باشند. فقط اخبار درست را گزارش کنید مانند برخی از آن همکاران خبرنگار رک و راست و عالی شان.
شو/ برنامه ها
2021-02-26   154 نظرات
شو/ برنامه ها
2021-02-26

تغییرات مثبت در کشورها، قسمت ۲۴- دولتهای مسئول، شهروندان مسئول: 'غنا'، 'یونان'، 'گرنادا'

00:15:38

تغییرات مثبت در کشورها، قسمت ۲۴- دولتهای مسئول، شهروندان مسئول: 'غنا'، 'یونان'، 'گرنادا'

"تغییرات مثبت در کشورها"، مجموعه برنامه ای است که روایتهایی از پیشرفتهای تعالی بخش در کشورهای سراسر جهان را برای شما به ارمغان می آورد.
تغییرات مثبت کشورها
2021-02-26   57 نظرات
تغییرات مثبت کشورها
2021-02-26

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۲ از ۵

00:32:34

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۲ از ۵

"این فرشتگان، آنها بالهای بسیار بسیار بزرگ خود را می گسترانند تا از انسانها حفاظت کنند تا که این شیاطین و اشباح بد نتوانند به انسانها آسیب برسانند. کتاب مقدس، مزامیر فصل ۹۰، بنابراین آمده است: خداوند به تو برکت میدهد و تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت."
میان استاد و شاگردان
2021-02-26   2026 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-26
<1234567...366>Go to page
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.073s