جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
زیبایی طبیعت

Explore some of our planet’s most spectacular natural wonders around the globe. Join us on our journeys to pay homage to our rich heritage.

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

00:15:32

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

اگر چه برف، یخ و برون زدگی سنگ گرانیت آجدار، حدود ۸۰ درصد از منظره طبیعی "یونگفراو-آلتچ" را تشکیل میدهد، ۵۲۹ گونه با دوام و دیرپای گیاهان و خزه های آوندی را میتوان در اینجا یافت.
زیبایی طبیعت
2020-07-10   331 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-07-10

جنگل های بارانی آمازون: گوهری که باید آنرا گرامی بداریم، قسمت ۲ از ۲

00:17:56

جنگل های بارانی آمازون: گوهری که باید آنرا گرامی بداریم، قسمت ۲ از ۲

نزدیک به ۷۰ درصد از جنگل زدایی در آمازون در اثر پرورش دام ایجاد می شود. دانشمندان هشدار می دهند که اگر جنگل زدایی از یک مقداری عبور کند، آمازون، "ریه های سیاره ما"، ممکن است هرگز بهبود پیدا نکند.
زیبایی طبیعت
2020-05-28   317 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-05-28

جنگل های بارانی آمازون: گوهری که باید آنرا گرامی بداریم، قسمت ۱ از۲

00:19:09

جنگل های بارانی آمازون: گوهری که باید آنرا گرامی بداریم، قسمت ۱ از۲

آیا می دانستید که جنگل های بارانی آمازون به "ریه های زمین" معروفند؟ تخمین زده شده است ۱۶ هزار گونه درخت و تعداد ۳۹۰ میلیارد درخت و ۴۰ هزار گونه گیاهی در این جنگل شگفت انگیز یافت میشود که یک نقش اساسی در تنظیم آب و هوای جهانی بازی می کنند.
زیبایی طبیعت
2020-05-19   389 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-05-19

آبشارها خیره کننده رودخانه 'ایگوازو'

00:16:12

آبشارها خیره کننده رودخانه 'ایگوازو'

حداقل برای ۱۰۰۰ سال، مردم "گوارایی" منطقه ی اطراف آبشارهای "ایگوازو" را بعنوان یک "سرزمین بدون گناه" میشناختند. خدا، یا 'توپا'، در زمین، جنگل، و همه گیاهان، و حیوانات و در خودشان بود.
زیبایی طبیعت
2020-05-08   370 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-05-08

منطقه بزرگتر کوههای آبی: شگفتی طبیعی دیدنی و جذاب استرالیا

00:18:34

منطقه بزرگتر کوههای آبی: شگفتی طبیعی دیدنی و جذاب استرالیا

منطقه بزرگتر کوههای آبی، منزلگاه گونه های زیادی است که از نظر جهانی اهمیت فراوانی دارند، مانند درخت در معرض انقراض کاج "ولمی"، یک "فسیل زنده" که یکی از قدیمی ترین و نادرترین درختان اعطایی جهان است.
زیبایی طبیعت
2020-03-10   392 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-03-10

سنگهای موئراکی': توپ های بولینگ غول پیکر

00:12:31

سنگهای موئراکی': توپ های بولینگ غول پیکر

برای صدها سال، طرحهای هندسی منحصربفردی که زینت بخش هر یک از "سنگهای موئراکی" هستند تخیلات بسیاری از سیاحت گران را مشغول ساخته است…
زیبایی طبیعت
2020-01-15   443 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-01-15

آبدره جیرینجر' و 'آبدره ناروی': سرزمین های عجایب نروژ

00:15:08

آبدره جیرینجر' و 'آبدره ناروی': سرزمین های عجایب نروژ

آبدره های باشکوه "نروژ" بیش از هزاران سال، بواسطه نیروهای عظیم حاصل از ذوب یخ یخچالها شکل گرفته اند و باید یکی از شکوهمندترین آثار هنری "زمین مادر" باشد.
زیبایی طبیعت
2019-12-18   282 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-12-18

شینجیانگ تیانشان': های بهشتی شگفت انگیز

00:16:20

شینجیانگ تیانشان': های بهشتی شگفت انگیز

Tianshan, also known as the Heavenly Mountains, is touted as one of the world’s largest mountain ranges. The Tianshan Mountains span through four countries: China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. From east to west, the mountain range is 1,553 miles long. Xinjiang Tianshan, spanning more than 600,000 hectares in the Xinjiang Uygur Autonomous Region of northwest China, is a giant of exceptio
زیبایی طبیعت
2019-10-16   513 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-10-16

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 4 of 4 (INT)

00:16:07

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 4 of 4 (INT)

When you visit Little Liuqiu, the chance of seeing the green sea turtles is higher than not seeing them. Usually, the visitors see them. The biggest difference from many places around the world is , in some places, you have to dive in order to see them; some are only visible during specific seasons. However, here in Little Liuqiu, you can see them all year-round. We should realize that it was not
زیبایی طبیعت
2019-09-25   440 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-09-25

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 3 of 4 (INT)

00:14:14

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 3 of 4 (INT)

My home, Little Liuqiu, is a gorgeous coral island. Situated off the southwestern coast of Taiwan, or Formosa, it is part of Pingtung County. The Taiwanese (Formosan) Environmental Protection Administration of Taiwan has launched a number of efforts to safeguard Little Liuqiu. Beginning in 2019, a two-year plan called Plastic Reduction & Zero-Plastic was implemented. Recently, little Liuqiu promot
زیبایی طبیعت
2019-09-18   438 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-09-18

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 2 of 4 (INT)

00:13:47

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 2 of 4 (INT)

Little Liuqiu is our only offshore coral reef island in Taiwan (Formosa). It is home to the growth of algae, and the water temperature is warm. Therefore, the green sea turtles naturally find this place attractive to stay for lengthy periods. As one slowly grows into maturity, it will become herbivorous, shifting its diet to marine plants like algae and seagrass. If we all have an environmentally
زیبایی طبیعت
2019-09-11   367 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-09-11

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 1 of 4 (INT)

00:15:08

Little Liuqiu: A Coral Island Paradise, Part 1 of 4 (INT)

Little Liuqiu is one of the few isolated isles that is completely made up of coral reefs. So, when you arrive by boat from Taiwan (Formosa), you’ll find that the colors of the sea change, with about three or four colors. Upon arrival, the water is so clear you can see the bottom of the ocean. That is because this is a coral reef island. It nurtures abundant marine life. In recent years, the rich b
زیبایی طبیعت
2019-09-04   905 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-09-04

Þingvellir National Park: The Birthplace of Iceland

00:19:35

Þingvellir National Park: The Birthplace of Iceland

A unique gem and celebrated place of Icelandic pride, the Pingvellir National Park. Blessed with historical and cultural significance, geological uniqueness, natural beauty, and abundant flora and fauna. Many Icelanders consider Pingvellir a sacred place. Every summer, people from all around Iceland would travel to Pingvellir primarily for the assembly. With the Alping being created on the princip
زیبایی طبیعت
2019-05-29   4181 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-05-29

Nature’s Splendid Gift: Exploring the Majestic Alps

00:17:29

Nature’s Splendid Gift: Exploring the Majestic Alps

The majestic Alps are one of the largest and highest mountain ranges in the world. An impressive natural wonder, they are home to sensitive ecosystems, amazing plant and animal life, and awe-inspiring landscapes. The region is also a settlement area to more than 14,200,000 residents, and is a popular tourist destination. It stretches approximately 190,700 square kilometers across eight European co
زیبایی طبیعت
2019-04-09   4649 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-04-09

Exploring the Marvelous Primeval Białowieża Forest

00:17:42

Exploring the Marvelous Primeval Białowieża Forest

It is one of the last and largest remnants of immense primeval forests that once covered much of northeastern Europe. The Bialowieża Forest was designated a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) World Heritage site in 1979. The Bialowieża Forest spans 141,885 hectares across the edge of Poland and Belarus. The entire Belarusian area is known as the Belovezhskaya
زیبایی طبیعت
2019-03-13   3833 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-03-13

Sacred Mountain of Mongolia: The Burkhan Khaldun, Part 2 of 2

00:20:56

Sacred Mountain of Mongolia: The Burkhan Khaldun, Part 2 of 2

Burkhan Khaldun Mountain was inscribed as a World Heritage Site by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) IN 2015. When the Burkhan Khaldun Mountain was registered as a World Heritage Site, it did not only register the mountain. All of the flora and fauna, the whole ecosystem that covered 415,012 square kilometers, was registered together for the World Herita
زیبایی طبیعت
2019-01-30   3894 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-01-30

Sacred Mountain of Mongolia: The Burkhan Khaldun, Part 1 of 2

00:18:01

Sacred Mountain of Mongolia: The Burkhan Khaldun, Part 1 of 2

The Burkhan Khaldun Mountain is a important part of Mongolian history, “The Secret History of the Mongols” and other historical texts said that this site is where the history of our ancestors begins. There are many stories about Lord Genghis Khan and Burkhan Khaldun Mountain. He escaped from the merged tribe and was hiding at Burkhan Khaldun Mountain for nine days. While there, Lord Genghis Khan t
زیبایی طبیعت
2019-01-23   4192 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-01-23

The New Zealand Sub-Antarctic Islands: A Pristine Haven of Life

00:18:35

The New Zealand Sub-Antarctic Islands: A Pristine Haven of Life

One of the remotest sites on Earth, these are the Sub-Antarctic Islands of New Zealand, pristine wonderlands full of unique beauty and rare species. New Zealand’s Sub-Antarctic Islands attained World Heritage Listing status in 1998. The five island groups and accompanying territorial waters are administered by New Zealand’s Department of Conservation, which upholds strict legislations to ensure th
زیبایی طبیعت
2019-01-16   4356 نظرات
زیبایی طبیعت
2019-01-16

Thungyai-Huai Kha Khaeng: Paradise of Wildlife in Thailand

00:18:03

Thungyai-Huai Kha Khaeng: Paradise of Wildlife in Thailand

The day UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, declared the sanctuaries as a World Heritage Site back in 1991. And is home to nearly all the forest types of continental Southeast Asia. And I love seeing all the different kinds of animals roaming around. It’s like a real Eden on Earth! Just by being vegan, you are helping to keep the planet cool. Supreme Maste
زیبایی طبیعت
2018-11-02   4573 نظرات
زیبایی طبیعت
2018-11-02

Maloti-Drakensberg Park: Mountain Splendor of Southern Africa

00:16:24

Maloti-Drakensberg Park: Mountain Splendor of Southern Africa

The Maloti-Drakensberg Park is renowned spectacle of nature, adorned with beautiful rock arches, cliffs, pillars, and rock pools. This site is well-known for its and rock-shelters, housing an amazingly concentrated number of ancient cave paintings that give a glimpse into the spiritual lives of the indigenous San tribe, who resided in the area four millennia ago. This national park is also endowe
زیبایی طبیعت
2018-09-18   4382 نظرات
زیبایی طبیعت
2018-09-18
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها