جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
سفری به عوالم زیبایی

Enjoy an award-winning series showcasing the beauty of our planet and the unique artistry and vibrant cultures of its extraordinary inhabitants.

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۸ از ۱۰

00:19:07

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۸ از ۱۰

این واقعا به دنیا بسیار کمک می کند زیرا آنها با خلاقیت درونی و عشق شان یاری میرسانند. گاهی ما بسیار مشغله داریم و فراموش میکنیم. ما هر روزه بسیار کار میکنیم و این انرژی را فراموش می کنیم. اجراهای آنان یادآوری برای ما در مورد این موضوع هستند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-26   12 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-26

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۷ از ۱۰

00:28:38

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۷ از ۱۰

هرگز فکر نمیکردم که نقاشی میتواند به موسیقی تبدیل شود. این استعدادی خارق العاده است.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-22   226 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-22

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۶ از ۱۰

00:25:23

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۶ از ۱۰

Next is a very special performance entitled “A Spiritual Banquet of Celestial Art.” The music is composed by Mr. Chiang Jien-Jun, and the animation produced by Mr. Liu Wei-Zhong, It will be performed by an outstanding chamber music sextet. Wow, this is amazing! What an unprecedented style of performance! Yes, it’s a seamless and harmonious fusion of animation, sextet performance, and Supreme Maste
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-19   283 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-19

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۵ از ۱۰

00:27:07

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۵ از ۱۰

Now let us welcome the third performance, “The One,” presented by Mr. Lee and Ms. Kim Joo-Won. “(And the next piece name is ‘The One.’ ‘The One’ means all for one, and one for all.) Wow. Sounds like peace. (Yes.)” “Wow, really expressive. No need language. Thank you.” The following performance is “I Will Forever Love You” with lyrics and music by Supreme Master Ching Hai. This song was performed a
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-16   322 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-16

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۴ از ۱۰

00:20:18

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۴ از ۱۰

بله، حتما، حتما، مطمئنا. از این اجرای فوق العاده و رقصندگان زیبای تان، بسیار متشکرم. رقصیدن باعث می شود مردم نشاط بسیار زیادی را احساس کنند زیرا شما از نظر جسمی نیز تمرین می کنید، نه فقط از نظر ذهنی و خلاقیت درونی، بلکه از نظر فیزیکی هم تمرین می کنید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-12   286 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-12

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۳ از ۱۰

00:18:42

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۳ از ۱۰

ما باید هنرمندان را تحسین کرده و آنها را حمایت کنیم. زیرا وقتی با زندگی مشغول هستیم یا کسل هستیم، میتوانیم برویم و اجراهای آنها را ببینیم، یک فیلم ببینیم، موسیقی بشنویم، رقص یا آواز و دل ما باز خواهد شد. پس این هم یک کمک شریف به جامعه است. بهمین دلیل باید از آنها تشکر کنیم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-08   554 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-08

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹، جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹،در تایوان (فورموسا)، قسمت ۲ از ۱۰.

00:25:39

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹، جشن روز بین المللی هنرمند ۲۰۱۹،در تایوان (فورموسا)، قسمت ۲ از ۱۰.

حضار عزیز، ما اکنون با استاد اعظم چینگ های از طریق تلفن در ارتباط هستیم. بیایید با تشویق گرم به استاد خوش آمد بگوییم. سلام، استاد. خوش آمدید، استاد! سلام، استاد! من این برنامه را نگاه می کردم. سلام، معاون رئیس جمهور. متشکریم استاد که زمانی را از برنامه روزانه پر مشغله تان کنار گذاشتید تا به ما امروز در این گردهمایی بپیوندید. من برنامه شما را تماشا می کردم. بسیار زیبا بود.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-05   428 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-05

در مورد هنرپیشگی و معنویت - هنرپیشه اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:14:38

در مورد هنرپیشگی و معنویت - هنرپیشه اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

مدیتیشن کردن و وگان بودن، زندگی مرا در جهتی بهتر دگرگون کرده است. و مرا به هنرپیشه ای بهتر، انسانی بهتر، مادری بهتر، دوستی بهتر و هر چیز دیگر، تبدیل کرده است. بنابراین، وگان باشید و صلح بیافرینید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-25   338 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-25

در مورد هنرپیشگی و معنویت - بازیگر اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

00:16:29

در مورد هنرپیشگی و معنویت - بازیگر اسپانیایی، خانم 'استر مندز' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

همچنان امیدوارم که تو را در خورشید دوست داشته باشم. نمی خواهی به من نگاه کنی؟ فقط یک نگاه.
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-18   365 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-18

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۵ از ۵

00:25:22

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۵ از ۵

در این روز بهاری، با گفتن سلامتی، ما برای همه بهترین ها آرزو را داریم! باشد که کشاورزان از برداشت برنج معطر لذت ببرند باشد که بازرگانان سود کسب کنند باشد که شهروندان به گرمی پناه داده شوند و به خوبی تغذیه شوند یک زندگی سخت را پشت سر بگذارند لا لا لا لا
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-13   351 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-13

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۴ از ۵

00:19:20

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۴ از ۵

جهانی وگان، صلح جهانی. سال نو فوق العاده ای را برایتان آرزو می کنیم. ما میخوانیم و میرقصیم. سال نو فوق العاده ای را برایتان آرزو می کنیم. سال نو صلح آمیز، شاد، همراه با سلامتی را برای "استاد" آرزو می کنیم. متشکرم. بچه ها، بیایید اینجا.
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-11   314 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-11

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۳ از ۵

00:20:59

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۳ از ۵

بواسطه شبنمی که بر روی برگها هستند، گلهای زیبا شکوفا می شوند؛ بواسطه انوار باشکوه خورشید، گل قشنگی پرورش می یابند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-06   331 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-06

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۲ از ۵

00:20:27

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده، مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۲ از ۵

از جنوب و شمال دست در دست یکدیگر گنگگانگسولی اتحاد صلح آمیز کره گنگگانگسولی کل جهان با عشق
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-04   326 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-08-04

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۱ از ۵

00:14:58

یک سال نو قمری وگان دلگرم کننده مهمانی 'هات- پات'، قسمت ۱ از ۵

من واقعاً همه شما را یکسان و یکجور دوست دارم. کارکنان یا غیر کارکنان. زیرا وقتی شما در بیرون کار می کنید، به جامعه کمک می کنید، به سوپریم مستر تلویزیون کمک می کنید. برای من یکسان است. فقط اینکه، من می خواهم که شما نمونه ای از کار سخت را ببینید. و قدردانی از طرف استادتان را ببینید. من واقعاً متواضعانه از شما متشکرم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-28   408 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-28

هنرمند پیشرو "الن تُرو" (وگان): خلق کردن برای آزادی حیوانات و سیاره، قسمت ۲ از ۲

00:14:31

هنرمند پیشرو "الن تُرو" (وگان): خلق کردن برای آزادی حیوانات و سیاره، قسمت ۲ از ۲

بوم "وگان" در اینترنت، در یوتیوب، در شبکه های اجتماعی، بسیار موفقیت آمیز بوده است، زیرا می بینیم که از ابتدا تا انتها نقاشی شده است.
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-24   333 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-24

هنرمند پیشرو "الن تُرو" (وگان): خلق کردن برای آزادی حیوانات و سیاره، قسمت ۱ از ۲

00:14:06

هنرمند پیشرو "الن تُرو" (وگان): خلق کردن برای آزادی حیوانات و سیاره، قسمت ۱ از ۲

من یک نقاشی دیواری دارم بنام "فراموش شدگان". من برای ساختن این نقاشی معروف که از رنج ماهیان حکایت می کند به موزهء مردم شناسی در پاریس رفتم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-17   337 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-17

یک جشن کریسمس - یادآوری عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۵ از ۵

00:18:19

یک جشن کریسمس - یادآوری عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۵ از ۵

در سراسر جهان هستی به "او" احترام بگذارید بخاطر عدالت و صلح بر روی زمین. در آخوری تاریک، الاغ ها دراز کشیده اند پروردگار، پادشاه بهشت ها فروتنانه در آنجا قرار گرفت.
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-14   401 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-14

یک جشن کریسمس- یادآوری عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۴ از ۵

00:19:28

یک جشن کریسمس- یادآوری عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۴ از ۵

من، "مایین"، امروز خانم را به باغ می آورم تا از گلها لذت ببرد، تا تسلی غم و اندوه اش باشد و منتظر آب فروش، آقای "لی آر" بماند. من سعی می کنم تا او را به باغ هدایت کنم بطوریکه این زوج بتوانند یکدیگر را ملاقات کنند و در مورد سرنوشتشان بحث کنند. عالی نیست؟
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-09   302 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-09

یک جشن کریسمس- یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۵

00:18:11

یک جشن کریسمس- یادآور عشق و ایثار حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۵

The T’Rưng and Ching Kram bamboo gong are two traditional music instruments of the Ê Đê people from Central Highlands, Âu Lạc (Vietnam). Made from bamboo tubes, they are often called the soul of the mountains, the sound of the forests. In ancient times, during harvest season, villagers used to hold festivals and play these instruments to celebrate and thank Heaven and Earth. Next, we would like to
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-07   804 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-07-07
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها