جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
کلام حکمت

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۶ از ۹

00:19:18

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۶ از ۹

شما هر چه بیشتر آن خدا را بشناسید، بیشتر احساس امنیت، محبوب بودن، و محافظت می کنید، و ضمنا حتی خانواده تان، دوستانتان هم محافظت خواهند شد. حتی آن کسی که قبلا، یکصد سال پیش از دنیا رفته است که حتی شما او را نمی شناسید، و پنج نسل پیش از شما هم، به دلیل قدرت بیداری شما محافظت می شوند و به بهشت می روند.
کلام حکمت
2021-02-27   254 نظرات
کلام حکمت
2021-02-27

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۵ از ۹

00:21:47

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۵ از ۹

ما میتوانیم با دعای صادقانه کمک کنیم، اما ما باید روشن ضمیر باشیم، ما ابتدا باید با این قدرت خدا وصل شویم، و آنوقت به هر چه که فکر می کنیم تحقق پیدا خواهد کرد، هر چه را که بخواهیم به واقعیت خواهد پیوست.
کلام حکمت
2021-02-26   214 نظرات
کلام حکمت
2021-02-26

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۴ از ۹

00:18:45

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۴ از ۹

شما استاد خواهید شد! شما باید یک استاد بشوید. حتی اگر شما فکر می کنید که من یک "استاد" هستم، شما مثل من خواهید شد، و شما به خودتان برکت می دهید و به هر کس دیگری برکت می دهید. این بهتر از روشی است که بروید و برای برکت معنوی التماس کنید. شما فرزندان خدا هستید. من میتوانم رویای بهشتی تان را به واقعیت تبدیل کنم، ولی شما خودتان باید همه کارها را انجام دهید. من میتوانم به شما نشان دهم چگون
کلام حکمت
2021-02-25   345 نظرات
کلام حکمت
2021-02-25

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۳ از ۹

00:22:52

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۳ از ۹

اگر این قدرت خدا به ما انتقال یابد یا این قدرت موجود درون مان را دوباره از نو زنده کنیم، آنوقت ما می توانیم درحالیکه روی این سیاره زمین زندگی می کنیم، بهشت را هم تجربه کنیم. ما همچنین می توانیم قدرت شفا داشته باشیم، همچنین میتوانیم از جانب خدا برکاتی داشته باشیم، بنابراین میتوانیم آنرا با دیگران قسمت کنیم، همچنین همزمان می توانیم هم در زندگی معنوی و هم در زندگی مادی موفق باشیم. ما میت
کلام حکمت
2021-02-24   261 نظرات
کلام حکمت
2021-02-24

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۲ از ۹

00:20:11

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۲ از ۹

برای زندگی در این دنیا، دو راه وجود دارد، یک راه، راه عادی است که هر چیزیکه برای ما اتفاق می افتد را به عنوان سرنوشت قبول می کنیم. و راه دیگری وجود دارد، که ما از رحمت خداوند آگاهیم و ما می توانیم یک زندگی شادتر، روان تر و هموارتر، و صلح آمیز تری را سپری کنیم، بمحض اینکه از رحمت خداوند آگاه شدیم، زندگی شروع به تغییر می کند. و زندگی به شکلی که باید باشد شروع میشود. زندگی بهشتی شروع می
کلام حکمت
2021-02-23   316 نظرات
کلام حکمت
2021-02-23

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۱ از ۹

00:21:00

بهشت روی زمین را تجربه کنید، قسمت ۱ از ۹

بعد از دیدن ویدئویی- که استاد درباره نور (بهشتی درون)، بله، نور- صحبت کردند، و از آن لحظه به بعد، من دانستم که به همه سوالاتم پاسخ داده خواهد شد. من همچنین می دانستم که این برای من، راهی درست برای رفتن بود.
کلام حکمت
2021-02-22   370 نظرات
کلام حکمت
2021-02-22

شعله بینش معنوی: روشن ضمیری در مسیر تشرف- اثر 'دکتر رودولف اشتاینر' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:15:59

شعله بینش معنوی: روشن ضمیری در مسیر تشرف- اثر 'دکتر رودولف اشتاینر' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"به ازای هر قدمی که شما در پیگیری دانش سری و مخفی برمیداری، برای تکامل و کمال شخصیت خودت، سه قدم بردار."
کلام حکمت
2021-02-20   284 نظرات
کلام حکمت
2021-02-20

شعله بینش معنوی: روشن ضمیری در مسیر تشرف- اثر 'دکتر رودلف اشتاینر' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:16:43

شعله بینش معنوی: روشن ضمیری در مسیر تشرف- اثر 'دکتر رودلف اشتاینر' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

این واجب است که بر لزوم حفظ سلامت و آسیب ندیدن اصرار ورزید، و به طور مداوم نگرش ذهن سالم را پرورش داد تا حقیقت را از توهم تشخیص دهد."
کلام حکمت
2021-02-19   165 نظرات
کلام حکمت
2021-02-19

گزیده ای از 'داماماپادا': راه حقیقت- فصل ۱ تا ۴، قسمت ۲ از ۲

00:11:04

گزیده ای از 'داماماپادا': راه حقیقت- فصل ۱ تا ۴، قسمت ۲ از ۲

"نه بر روی بی ادبی دیگران، تمرکز کن، و نه بر آنچه آنها انجام داده اند یا انجام نداده اند، بلکه بر آنچه خودت انجام داده ای و انجام نداده ای، تمرکز کن. "
کلام حکمت
2021-02-18   205 نظرات
کلام حکمت
2021-02-18

گزیده ای از 'داماماپادا': راه حقیقت- فصل ۱ تا ۴، قسمت ۱ از ۲

00:13:18

گزیده ای از 'داماماپادا': راه حقیقت- فصل ۱ تا ۴، قسمت ۱ از ۲

"روشن ضمیران، دائما در ژانا جذب هستند، و با پشتکار، در تلاش خود استوارند: آنها فراغتی که الزام آور نیست و بی نظیر است از اسارت را لمس میکنند."
کلام حکمت
2021-02-17   202 نظرات
کلام حکمت
2021-02-17

آخرین داوری: از «شهر خدا» اثر 'سنت آگوستین' از 'هیپو' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:11

آخرین داوری: از «شهر خدا» اثر 'سنت آگوستین' از 'هیپو' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

"وقتی که ما به روز داوری می آییم، آنوقت بایستی عدالت تمام داوری های خدا را تشخیص دهیم، آنوقت نه تنها بایستی این چنین بیان شود، بلکه همه آنچه که از آغاز اثر می گذارد، بیان شود…"
کلام حکمت
2021-02-16   216 نظرات
کلام حکمت
2021-02-16

آخرین داوری: از «شهر خدا» اثر 'سنت آگوستین' از 'هیپو' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:14:59

آخرین داوری: از «شهر خدا» اثر 'سنت آگوستین' از 'هیپو' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"... خدا بایستی بر انسان حکومت کند، و روح بایستی بر جسم حکومت کند، همراه با یک دلپذیری و امکانات مناسب برای سعادت یک زندگی که با پیوند سپری میشود."
کلام حکمت
2021-02-15   446 نظرات
کلام حکمت
2021-02-15

جامعه عصر جدید: از مجموعه 'آگنی یوگا' اثر 'نیکلاس' و 'هلنا رریخ' (هر دو گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:14:19

جامعه عصر جدید: از مجموعه 'آگنی یوگا' اثر 'نیکلاس' و 'هلنا رریخ' (هر دو گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"نبرد نور تازه شروع شده است- میلیون ها نفر در آن حضور دارند بدون اینکه نتیجه نهایی را بدانند. روح شما باید به نام حقیقت بال بگیرد."
کلام حکمت
2021-02-13   194 نظرات
کلام حکمت
2021-02-13

جامعه عصر جدید: از مجموعه 'آگنی یوگا' اثر 'نیکلاس' و 'هلنا رریخ' (هر دو گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:15:24

جامعه عصر جدید: از مجموعه 'آگنی یوگا' اثر 'نیکلاس' و 'هلنا رریخ' (هر دو گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"نوع دوستی یک شرط ضروری است اگر که کسی بخواهد استعداد خود را وقف کار مشترک نماید. مسیر زندگی، کمک دوجانبه است. جامعه میتواند فقط از دوستان تشکیل شود."
کلام حکمت
2021-02-12   219 نظرات
کلام حکمت
2021-02-12

راه و طریقت: گزیده ای از 'سوترا کریتانگا'، سوترای مقدس آیین جین، کتاب یک، قسمت ۲ از ۲

00:11:05

راه و طریقت: گزیده ای از 'سوترا کریتانگا'، سوترای مقدس آیین جین، کتاب یک، قسمت ۲ از ۲

"معلمان نادان برای شاگردان نادان صحبت می کنند، و آنها بدون هیچ تفکری، خلاف حقیقت را می گویند."
کلام حکمت
2021-02-11   172 نظرات
کلام حکمت
2021-02-11

راه و طریقت: گزیده ای از 'سوترا کریتانگا'، سوترای مقدس آیین جین، کتاب یک، قسمت ۱ از ۲

00:12:14

راه و طریقت: گزیده ای از 'سوترا کریتانگا'، سوترای مقدس آیین جین، کتاب یک، قسمت ۱ از ۲

"ای راهب و حکیم بزرگ، لطفا به ما این بهترین راه را بگویید که منجر به رهایی از همه بدبختی ها می شود، همانگونه که آن را می شناسید!"
کلام حکمت
2021-02-10   203 نظرات
کلام حکمت
2021-02-10

غذا- روش زندگی: از 'قانون تغذیه' اثر استاد "بینسا دونوو" (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:13:05

غذا- روش زندگی: از 'قانون تغذیه' اثر استاد "بینسا دونوو" (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"کشتار ظالمانه حیوانات برای غذا، آشفتگی بزرگی در دنیای استرال ایجاد می کند، و کل جو و فضا را آشفته میسازد... بخاطر این بی عدالتی- بخاطر گرفتن جان آنها، ما مدت طولانی رنج خواهیم برد."
کلام حکمت
2021-02-09   288 نظرات
کلام حکمت
2021-02-09

غذا- روش زندگی: از 'قانون تغذیه' اثر استاد "بینسا دونوو" (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:13:04

غذا- روش زندگی: از 'قانون تغذیه' اثر استاد "بینسا دونوو" (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"اگر مردم می خواهند نجات پیدا کنند، آنها باید از غذا شروع کنند. نسل جدید باید از ماده لطیفی بوجود آید."
کلام حکمت
2021-02-08   333 نظرات
کلام حکمت
2021-02-08

درود بر سنت ها: سرودهای عرفانی از 'پاداوالی' 'ماهارشی مهی پارامهانس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:30

درود بر سنت ها: سرودهای عرفانی از 'پاداوالی' 'ماهارشی مهی پارامهانس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

"ای گورو! مرا برکت ده تا بصیرتم بر درب دهم بماند، و آگاهی ام در سرایش مناجات کاملا غوطه ور گردد."
کلام حکمت
2021-02-06   335 نظرات
کلام حکمت
2021-02-06

درود بر سنت ها: سرودهای عرفانی از 'پاداوالی' 'ماهارشی مهی پارامهانس' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:12:38

درود بر سنت ها: سرودهای عرفانی از 'پاداوالی' 'ماهارشی مهی پارامهانس' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"او فراتر از من و تو و "اُم" اولیه است او فراتر از حالت وجود، دانش، سعادت بی نهایت بودن است، او نفوذ می کند و همه را دربر می گیرد."
کلام حکمت
2021-02-05   303 نظرات
کلام حکمت
2021-02-05
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.048s