جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جهان پیرامون ما

ماترا: قدرت استقامت و ایمان

00:13:51

ماترا: قدرت استقامت و ایمان

در سال ۲۰۱۹، "ماترا" را یک پایتخت فرهنگی اروپا اعلام کردند و امروز ما از فرصت استفاده می کنیم تا ساسی و آب انبارها و کلیساهای روپستری اش را کشف کنیم.
جهان پیرامون ما
2020-10-23   75 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-10-23

دره بامیان: نگاهی به فرهنگ باستانی بودایی

00:17:12

دره بامیان: نگاهی به فرهنگ باستانی بودایی

در قرن ششم، دو عدد از بزرگترین مجسمه های بودای ایستاده جهان در 'دره بامیان'، بشکل صخره های ماسه سنگی تراشیده شدند.
جهان پیرامون ما
2020-10-16   139 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-10-16

معبد 'پاشوپاتینات': یک مکان مقدس وقف شده به 'حضرت شیوا'، قسمت ۳ از ۳

00:13:42

معبد 'پاشوپاتینات': یک مکان مقدس وقف شده به 'حضرت شیوا'، قسمت ۳ از ۳

بسیاری از "سادو" ها یا یوگی های مقدس با آرزوی دستیابی به رستگاری از طریق مدیتیشن و رهایی از چرخه تولد و مرگ، به معبد "پاشوپاتینات" می روند.
جهان پیرامون ما
2020-09-04   269 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-09-04

معبد 'پاشوپاتینات': یک مکان مقدس وقف شده به 'حضرت شیوا'، قسمت ۲ از ۳

00:13:07

معبد 'پاشوپاتینات': یک مکان مقدس وقف شده به 'حضرت شیوا'، قسمت ۲ از ۳

اتحادیه توسعه پاشوپاتی' برای توسعه 'منطقه پاشوپاتی'، به عنوان یکی از مهمترین اماکن زیارتی برای هندوهایی که در سراسر جهان زندگی میکنند، تلاش میکند.
جهان پیرامون ما
2020-08-28   482 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-08-28

معبد 'پاشوپاتینات': یک مکان مقدس وقف شده به 'حضرت شیوا'، قسمت ۱ از ۳

00:14:35

معبد 'پاشوپاتینات': یک مکان مقدس وقف شده به 'حضرت شیوا'، قسمت ۱ از ۳

مردم، حضرت 'پاشوپاتینات' را بعنوان 'منجی' در نظر می گیرند، کسی که همه موجودات را تعالی می بخشد و به آنها برکت میدهد.
جهان پیرامون ما
2020-08-21   265 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-08-21

افسس': نگاهی اجمالی به هزاره های گذشته

00:12:58

افسس': نگاهی اجمالی به هزاره های گذشته

بقایای 'افسس'، نمایانگر یک شهر باستانی تماشایی است که تحت امپراتوری های متعدد رونق داشته است.
جهان پیرامون ما
2020-08-15   307 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-08-15

بابل زیبا: گوهر باشکوه جهان باستان

00:15:06

بابل زیبا: گوهر باشکوه جهان باستان

بسیاری از مفاهیمی که امروز استفاده می کنیم برگرفته از بابلی های باستان هستند، از تقسیم زمان مان، دقیقه و ساعت به شصت قسمت، تا شکلها و نشانهای زودیاک.
جهان پیرامون ما
2020-05-12   807 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-05-12

ماچو پیچو: پناهگاه باشکوهی از قوم اینکا

00:15:14

ماچو پیچو: پناهگاه باشکوهی از قوم اینکا

"اینکاها" خدایانی از محیط زیست، از قبیل ماه، خورشید و رعد و برق را می پرستیدند که نمایانگر احترامی است که "اینکاها" نسبت به طبیعت دارند.
جهان پیرامون ما
2020-04-02   226 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-04-02

«مون سن میشل»: شگفتی جادویی جهان غرب

00:15:50

«مون سن میشل»: شگفتی جادویی جهان غرب

"مون سن میشل"، به مانند سرابی در افق، شناور است. هر ساله، بیش از سه میلیون زائر و گردشگر، در این مکان که در فهرست "میراث جهانی" قرار گرفته، گردهم می آیند.
جهان پیرامون ما
2020-03-17   267 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-03-17

معبد جونگمیو: سادگی اصیل با شکوه و آرام کشور کره، قسمت ۲ از ۲

00:19:16

معبد جونگمیو: سادگی اصیل با شکوه و آرام کشور کره، قسمت ۲ از ۲

"جونگمیو جریاک"، موسیقی آئینی، ساخته "سجونگ " کبیر در قرن پانزدهم.
جهان پیرامون ما
2020-03-05   323 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-03-05

معبد جونگمیو: سادگی اصیل با شکوه و آرام کشور کره، قسمت ۱ از ۲

00:18:30

معبد جونگمیو: سادگی اصیل با شکوه و آرام کشور کره، قسمت ۱ از ۲

به عبارت دیگر، این معبد سلسله "ژوسیئون"، مقدس ترین مکان است. پادشاهان سلسله "ژوسیئون" برای صلح ملی و تندرستی مردم، در اینجا دعا میکردند.
جهان پیرامون ما
2020-02-27   319 نظرات
جهان پیرامون ما
2020-02-27

شهر باستانی سیگیریا: "هشتمین شگفتی دنیا" سریلانکا قسمت ۲ از ۲

00:12:01

شهر باستانی سیگیریا: "هشتمین شگفتی دنیا" سریلانکا قسمت ۲ از ۲

"سیگیریا" گنج ملی باور نکردنی سریلانکا که هر ساله بازدیدکنندگان مختلفی را به سواحل خود می کشاند...
جهان پیرامون ما
2019-12-04   683 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-12-04

شهر باستانی سیگیریا: "هشتمین شگفتی دنیا،" سریلانکا قسمت ۱ از ۲

00:13:14

شهر باستانی سیگیریا: "هشتمین شگفتی دنیا،" سریلانکا قسمت ۱ از ۲

"سیگیریا برای مردم سریلانکا به خاطر نقاشی های دیواری اش بسیار حائز اهمیت است. این نقاشی های دیواری به اولین شواهد سبک نقاشی سینهاله در سریلانکا اشاره دارد.
جهان پیرامون ما
2019-11-27   630 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-11-27

گوردوارا جانام آستان': محل تولد مقدس 'شری گورو ناناک دو جی' محترم (گیاهخوار)

00:19:15

گوردوارا جانام آستان': محل تولد مقدس 'شری گورو ناناک دو جی' محترم (گیاهخوار)

فضای مقدس این مجموعه پهناور از معماری باشکوه، یکی از مهمترین مکانها برای زائران 'سیک' از سراسر جهان را ایجاد می کند.
جهان پیرامون ما
2019-11-12   516 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-11-12

Joya de Cerén: A Window into the Past

00:15:52

Joya de Cerén: A Window into the Past

Since around AD 600, the pre-Hispanic Mayan farming village of Joya de Cerén slept undisturbed beneath thick layers of ash four to eight meters deep. offering us a unique window into the past. With much of the Joya de Cerén yet to be excavated, each new discovery provides evidence of the ancient Mayans’ wealth of wisdom. The investigations tell us a story of a very well organized and spiritual far
جهان پیرامون ما
2019-10-12   319 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-10-12

Notre-Dame de Paris: Breathtakingly Majestic Gothic Cathedral, Part 3 of 3 (INT)

00:17:04

Notre-Dame de Paris: Breathtakingly Majestic Gothic Cathedral, Part 3 of 3 (INT)

When I look at my cathedral, I think how much faith was needed so that those people could work, break stones, sculpt, to make such a masterpiece. It represents faith. That’s why I say: The cathedral is a place of prayer. All these stones breathe the faith of those who worked on them. It’s a bit like in icon theology. People who made icons, they prayed, the icon is consecrated. When you pray before
جهان پیرامون ما
2019-08-29   825 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-08-29

Notre-Dame de Paris: Breathtakingly Majestic Gothic Cathedral, Part 2 of 3 (INT)

00:17:28

Notre-Dame de Paris: Breathtakingly Majestic Gothic Cathedral, Part 2 of 3 (INT)

We had the honor of learning more about the Note-Dame de Paris from the Reverend Monsignor Patrick Chauvet. Monsignor Chauvet recalls some memorable moments from the long life of Notre-Dame de Paris. The vows of Louis XIII are an important moment that still resonates today, because every August 15th, we reiterate Louis XIII’s vows. Another memorable time at Notre-Dame of Paris was when Napoleon Bo
جهان پیرامون ما
2019-08-22   1133 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-08-22

Notre-Dame de Paris: Breathtakingly Majestic Gothic Cathedral, Part 1 of 3 (INT)

00:17:09

Notre-Dame de Paris: Breathtakingly Majestic Gothic Cathedral, Part 1 of 3 (INT)

Situated at the center of Paris, France, Notre-Dame de Paris is celebrated as one of the finest exemplars of French Gothic architecture. The cathedral's name means “Our Lady of Paris” and was constructed in dedication to the Blessed Virgin Mary. When was the cathedral built? The first stone was laid in 1163! And they say it took 107 years to build the cathedral. They started with the choir, which
جهان پیرامون ما
2019-08-15   1459 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-08-15

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey glor
جهان پیرامون ما
2019-07-30   2571 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-07-30

The Nazca and Palpa Lines: A Fascinating Archeological Enigma, Part 2 of 2

00:16:36

The Nazca and Palpa Lines: A Fascinating Archeological Enigma, Part 2 of 2

The lines and geoglyphs of Nazca and Palpa are a remarkable work of art left by ancient inhabitants of that region. The archeological site holds significant historical, spiritual, and cultural value. It represents an extraordinary manifestation of a shared religious and social practice that has lasted an impressive period of time. Let us act now to preserve and protect the precious archeological g
جهان پیرامون ما
2019-07-10   3266 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-07-10
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها