ต่อไป
วันนี้
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง
วีดีโอล่าสุด

วันนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น

From the Holy Bible: Revelation, Chapters 1-5, Part 1 of 2

Words of Wisdom
ข่าวเด่น

Xinjiang Tianshan: The Awe-Inspiring Heavenly Mountains

Nature's Beauty
ข่าวเด่น

Practical Ways to Save Earth’s Precious Water

Planet Earth
ข่าวเด่น

The Surangama Sutra: Twenty-Five Means to Enlightenment, Session Three, Part 3 of 6 April 6, 2019

Between Master and Disciples

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอล่าสุด

รับชมเพิ่มเติม
ข่าวเด่น
2019-10-13
2311 รับชม
00:56:35

Noteworthy News

44 รับชม
ข่าวเด่น
2019-10-13
44 รับชม
ซีรีส์หลายตอนเกี่ยวกับคำทำนายโบราณเกี่ยวกับดาวเคราะห์ของเรา
2019-10-13
76 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-13
31 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-10-13
135 รับชม
Supreme Master Television radiates the energies of love, peace, compassion, understanding, and respect of all lives
Dear Supreme Master Television staff, A thank you is not enough to express my gratitude and what I feel when I turn on Supreme Master Television. I could not even imagine how my life was without this Source of Light. One day, I had a beautiful experience. I saw that Supreme Master Television is like a huge-huge Sun, not only in our galaxy, but in the whole of Creation. Supreme Master Television radiates positive vibrations, that is helping the evolution and awakening of millions of worlds. Supreme Master Television radiates the energies of love, peace, compassion, understanding, and respect of all lives that can be felt in every corner of the visible and invisible worlds, galaxies, dimensions, and reaches all souls, melting all negativity that is kept for eons as binding karma. Thank you for making this miracle possible. Thank You, Dearest Supreme Master Ching Hai, for giving us such a treasure like Supreme Master Television. I wish all Your dreams come true! I love You forever! Kata from Austria

เกี่ยวกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

วีดีโอ
หนังสือ
นิตยสาร
งานศิลปะ

Walk The Way of Love

We should use our love, devotional spirit and spirit of care for each other to beautify this world and let our world become more and more meaningful, more and more beautiful. ~ Supreme Master Ching Hai

รับชมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-22
30 รับชม
เกี่ยวกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-21
10 รับชม
เกี่ยวกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-20
3 รับชม
เพิ่มเติม

หนังสือ

บทกวี

Wu Tzu Poems

Wu Tzu Poems
บทกวี

The Love of Centuries

The Love of Centuries
บทกวี

The Dream of a Butterfly

The Dream of a Butterfly
บทกวี

Silent Tears

Silent Tears
จิตวิญญาณ

Secrets to Effortless Spiritual Practice

As I recall,there was no secret behind my attainment of the Truth.All I had then was pure sincerity.I pursued spiritual practice without any ideas, demands or person in my mind. I was naturally like that. Even if you asked me to die for the Truth at that time, I would have done it as I wasn't attached to anything in the world. Whether I had food or not I persisted in my spiritual practice. I never..
จิตวิญญาณ

I Have Come to Take You Home

I Have Come to Take You Home
จิตวิญญาณ

Coloring Our Lives

Coloring Our Lives
จิตวิญญาณ

Aphorisms 2

Aphorisms 2
จิตวิญญาณ

Aphorisms 1

Aphorisms
ศิลปะ

The Real Love

The Real Love
ศิลปะ

Loving the Silent Tears 3

Loving the Silent Tears 3
ศิลปะ

Loving the Silent Tears 2

Loving the Silent Tears 2
ศิลปะ

Loving the Silent Tears 1

Loving the Silent Tears 1
ศิลปะ

Celestial Art

Celestial Art
การปรุงอาหาร

Supreme Kitchen 2

Supreme Kitchen2
การปรุงอาหาร

Supreme Kitchen 1

Supreme-Kitchen1
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

From Crisis to Peace

At conferences, in interviews with journalists and at gatherings with disciples in recent years, Supreme Master Ching Hai has spoken with increasing urgency about Earth’s current climate crisis. As she states, “Our planet is a house that is burning. If we don’t work together with a united spirit to putout the fire, we will not have a home anymore”, But she also offers humankind an uplifting..

สัตว์ที่สูงส่ง

The Noble Wilds

The Noble Wilds
สัตว์ที่สูงส่ง

The Dogs in My Life

The Dogs in My Life
สัตว์ที่สูงส่ง

The Birds in My Life

The Birds in My Life
เด็ก ๆ

Your Halo is too Tight!

Your Halo is too Tight!
เด็ก ๆ

Master Tells Stories

Master Tells Stories
เด็ก ๆ

God Takes Care of Everything

God Takes Care of Everything
อื่น ๆ

The Realization of Health

The Realization of Health

บทกวี

จิตวิญญาณ

ศิลปะ

การปรุงอาหาร

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

สัตว์ที่สูงส่ง

เด็ก ๆ

อื่น ๆ

เพิ่มเติม

นิตยสาร

นิตยสาร

News Magazine No.215

As a so-called spiritual practitioner, please, be different for me. Don’t just clap hands and say, “Oh Master, you are compassionate, you are mercy, you’re beautiful, you’re this and that.” Do it! Do what I do, or at least some of it. Do it in your capacity.
นิตยสาร

News Magazine No.214

And when you are happy, of course you attract luck and happiness energy into the world. And that brings more peace, more prosperity and everything that’s more beneficial and more positive into the world, of course.
นิตยสาร

News Magazine No.213

Everything is beautiful. Everything in this world is sparkling inside with love and wisdom, waiting to show it to you, and meanwhile blessing the world, beautifying everything that you see. Every object on this planet, when you see it with soul, with movement or inert, they’re all doing their job to beautify the world you live in. I love them all.
นิตยสาร

News Magazine No.212

Think and be inventive in your daily activities, use, and try to minimize, or replace, or cut out completely what we can to have a more simple, healthy, and gentle way of living for yourself as well as for the world.
นิตยสาร

清海無上師新聞雜誌第211期

To help others, it is our birthright, our privilege. … Our efforts to help our brothers and sisters and to elevate our planet, which is our only home at this moment, so that we all can live in a very reasonable and decent condition, that is the duty of all of us.
นิตยสาร

News Magazine No.210

Be very grateful for the sacrifice of all creations. And be thankful to Heaven, to all involved in your meal, so that you have such a delicious fruit or vegetable, raw or not raw. So, don’t be proud of anything that you do, because we are zero here. Whatever we do, without the grace of Heaven, without the grace of initiation, whatever you do is all sin. Don’t ever be proud that you are vegan, ve..
นิตยสาร

News Magazine No.209

Every time you meditate, every time you remember, just: “Thank you. Please bless me. Thanks for your blessing.” And take it in: “Thank you, all of you. All of you – all the trees, the plants, the Earth, the air, the Sun, the Moon, the stars,” all the deities that bless you, the angels, the UFO people – visible, invisible – and all the animals, wild animals...
เพิ่มเติม

งานศิลป์

ศิลปะแห่งสรวงสวรรค์

Hsihu Center

The Supreme Master once said, “While we are painting or doing things, we have to bring life, energy and happiness to the world, instead of just copying the dark aspect of this world. We can transform this place into a small Heaven!” This video/audio will lead you into this Heaven on Earth, to wander on the little bridges over the stream, and visit the creative pavilions as well as the mysterious..
ศิลปะแห่งสรวงสวรรค์

Heavenly Beauty

Many souls miss their original beautiful heavenly “Home”, and are touched in the deepest part of their hearts by Supreme Master Ching Hai's exquisite art creations. Her works of paintings, photography, clothes designs, jewelry, lamps, poetry and vegan cooking reveal the childlike innocence and joy of the Creator, all of which also have a profound meaning in this physical realm. Supreme Master Ch..
จิตรกรรม

SUMMER

SUMMER
จิตรกรรม

ONCIDIUM PULVINATUM (DANCING ORCHILDS)

ONCIDIUM PULVINATUM (DANCING ORCHILDS)
จิตรกรรม

THE FLOWERS IN THE HEART WILL NOT WITHER

THE FLOWERS IN THE HEART WILL NOT WITHER
จิตรกรรม

PEACEFUL TIME

PEACEFUL TIME
จิตรกรรม

NIGHT VIEW OF YANG MING MOUNTAIN

NIGHT VIEW OF YANG MING MOUNTAIN
จิตรกรรม

INDEPENDENT

INDEPENDENT
จิตรกรรม

ENLIGHTENED

ENLIGHTENED
จิตรกรรม

HOPE

HOPE
จิตรกรรม

THE BEAUTY

THE BEAUTY
จิตรกรรม

FILLED WITH GRACE

บทเพลงและบทกวี

Traces of Previous Lives Part 2

Traces of Previous Lives Part 2
บทเพลงและบทกวี

Traces of Previous Lives Part 1

Since the dawn of creation, the enlightened Masters have come to lead us back home to the light. They teach us through spiritual practice, how to listen to the inner heavenly music and follow it to reach God. To remind us of this inner heavenly music, Master sometimes uses the beauties of the physical world music to help us reconnect. Listen as Master’s enchanting vibration fills the atmosphere o..
บทเพลงและบทกวี

An Ancient Love

Let us gently enter the poetic world of Supreme Master Ching Hai, to rediscover our true self through resplendent and passionate melodies, in this exquisite collection entitled “An Ancient Love.”
บทเพลงและบทกวี

Dream in the Night

Master recites and sings Her earlier poems with true emotion and sincere feeling, filling every note with Her eternal love and touching the inner depth of the listener.
บทเพลงและบทกวี

One World of Peace through Music

This spectacular benefit musical gathering featured celebrities and stars from the worlds of Hollywood film and TV music, classical music, traditional Irish music and rock and roll. The event highlighted musical interpretations of Supreme Master Ching Hai's beautiful poetry by world-renowned composers, singers, orchestras and bands.
บทเพลงและบทกวี

The Real Love The Musical

This three-disc edition also includes a videoconference with the guest of honor Supreme Master Ching Hai, a special gift presentation to six charities, and concert by American icon Don McLean.
บทเพลงและบทกวี

Loving The Silent Tears The Musical

The show commemorated the 19th Anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, which honors the spirit of peace and giving as exemplified by the world-renowned spiritual teacher, humanitarian, poet and artist.
บทเพลงและบทกวี

Songs & Compositions of The Supreme Master Ching Hai

This collection of songs,composed entirely by Supreme Master Ching Hai,reflects her exquisite artistic style and unique ability to express extraordinary meanings.She has transcended the vast differences among the Chinese, Western, and Aulacese cultures and blended them harmoniously,creating a compilation of many different musical styles.With her heavenly inspiration and de..

"Inspired by the Heavenly Kingdom,brings forth the Truth, virtue and beauty of the glorious realms of heaven." This was the theme of S.M. Celestial Show.

แฟชั่น

S.M. Fashion Carries A Spiritual Message

S.M. Fashion Carries A Spiritual Message
แฟชั่น

Frocking on Heaven's Door

Frocking on Heaven's Door
แฟชั่น

The Supreme Master Ching Hai's Fashion Show

The Supreme Master Ching Hai's Fashion Show
แฟชั่น

The Rainbows Manifest as Resplendent Attire to Glorify the World

The Rainbows Manifest as Resplendent Attire to Glorify the World
แฟชั่น

S.M. Celestial Show Of The Century

S.M. Celestial Show Of The Century
โคมไฟ

THE WISDOM SWORD

THE WISDOM SWORD
โคมไฟ

FIRE EXTINGUISHING

FIRE EXTINGUISHING
โคมไฟ

LONGEVITY

LONGEVITY
โคมไฟ

UNIFICATION

UNIFICATION
โคมไฟ

PERFECTION

PERFECTION
โคมไฟ

THE WESTERN PARADISE

THE WESTERN PARADISE
โคมไฟ

THE ORIGINAL WISDOM

THE ORIGINAL WISDOM
โคมไฟ

MOON LIGHT

MOON LIGHT
เครื่องเพชรพลอย

AWAKENING

AWAKENING
เครื่องเพชรพลอย

UNITED

UNITED
เครื่องเพชรพลอย

EVER SPRING

EVER SPRING
เครื่องเพชรพลอย

THE MIDDLE WAY

THE MIDDLE WAY
เครื่องเพชรพลอย

ETERNAL LIFE 2

ETERNAL LIFE 2
เครื่องเพชรพลอย

ETERNAL LIFE 1

ETERNAL LIFE 1
เครื่องเพชรพลอย

PLANET COOL

PLANET COOL
เครื่องเพชรพลอย

ETERNAL SPRING

ETERNAL SPRING
เครื่องเพชรพลอย

LIMITLESS

LIMITLESS
เครื่องเพชรพลอย

UNIQUE ONE

UNIQUE ONE
พัดมือ

Milky Way

Milky Way
พัดมือ

Liberation

Liberation
พัดมือ

Hand Fan No.91

Hand Fan No.91
พัดมือ

The Dragons gets the pearl

The Dragons gets the pearl
พัดมือ

Zhuangzi's Butterfly Dream

Zhuangzi's Butterfly Dream
พัดมือ

Peacock

Peacock
อื่น ๆ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
อื่น ๆ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
อื่น ๆ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
อื่น ๆ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones
อื่น ๆ

Hand-painted Paperweight Stones

Hand-painted Paperweight Stones

ศิลปะแห่งสรวงสวรรค์

จิตรกรรม

บทเพลงและบทกวี

แฟชั่น

โคมไฟ

เครื่องเพชรพลอย

พัดมือ

อื่น ๆ

แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
สำหรับการรับชมที่ดีขึ้น โปรดใช้บราวเซอร์ต่อไปนี้
คลิ๊กบนไอคอนเพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของบราวเซอร์ ดาวน์โหลดปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ทางการของผู้จำหน่าย