برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

2017-11-09
جزئیات
بیشتر بخوانید
Supreme Master reminded our Association members: although the nature can be beneficial to spiritual practice, the most important thing is to stay in contact with our inner Self and the inner Master Power all the time. Relying on our inner power is the best. The Master’s power is with us 24/7. We should depend on that power, because it is the power of our True Self, not borrowed from anyone else. We have to dig it out and develop it, so we can use it. At the time of initiation, this power is awakened; once it’s revealed, we are connected with Master and the power of the Universe.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید