آنچه خدا میدهد، شاید آنچه میخواهید نباشد، اما همان چیزی است که نیاز دارید.

انتخابهایتان که سخت به آنها وابسته شده اید را رها کنید و برای دریافت پاسخی آماده شوید که در دسترس است.

بازدید از شبکه تلویزیونی

فیلمهای آگاه کننده درباره زندگی پس از مرگ: "شهر استرال: یک سفر معنوی" و "مادران شیکو خاویر"

00:13:50
چشم انداز سینما

فیلمهای آگاه کننده درباره زندگی پس از مرگ: "شهر استرال: یک سفر معنوی" و "مادران شیکو خاویر"

یک مدیوم بنام 'شیکو خاویر' که بین زنده ها و مردگان، ارتباط برقرار می کند. ولی هر چیزی در اینجا یک دلیل و یک معنی دارد، همانطور که خواهید دید. خدای من!
چشم انداز سینما
2019-11-15   417 نظرات
چشم انداز سینما
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
علم و معنویت

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
علم و معنویت
2019-10-11   855 نظرات
علم و معنویت
2019-10-11

طراحی حمل و نقل آینده: سیستمهای حمل و نقل سکایوی، قسمت ۱ از ۲

00:17:08
فناوری عصر طلایی

طراحی حمل و نقل آینده: سیستمهای حمل و نقل سکایوی، قسمت ۱ از ۲

کمپانی های سکایوی گروپ بر روی یک سیستم جدید حمل و نقل کار می کنند که می تواند جهان مان را تغییر دهد. آیا می توانید وسیله ی حمل ونقلی را نام ببرید که شش لیتر سوخت در ۱۰۰ کیلومتر، با سرعت ۵۰۰ کیلومتر در ساعت مصرف می کند؟ یک "بوگاتی ویرون"، که قیمتش سه میلیون یورو است، حداکثر سرعت ۴۳۰ کیلومتر در ساعت را دارد. و اگر سرعت ۵۰۰ کیلومتر در ساعت میداشت ۱۰۰ لیتر سوخت در ۱۰۰ کیلومتر را استفاده می نمود، اما ما فقط نیاز به ۶ تا ۸ لیتر سوخت در ۱۰۰ کیلومتر داریم. بنابراین، این حمل ونقل کارآمد تر و سازگارتر با محیط زیست است. و این جاده ها ده بار ارزانتر از جاده های رایج هستند.
فناوری عصر طلایی
2020-02-17   2284 نظرات
فناوری عصر طلایی
2020-02-17

Our World of Colors

00:14:11
سرزمین عجایب کودکان

Our World of Colors

Welcome to our show "Our World of Colors." Hallo kids, all the colors are so beautiful. Indeed, it's a beautiful sight, with so many colors all around us. Do you want to see it? Let's follow me. I will show you. Let's take a moment and look around us. What colors do you see? We live in a world full of colors. Without them, it would be a very dull place to live, don't you agree? Nature is especially rich in colors. Aside from the basic seven colors, there are so many hues and color combinations; the possibilities are infinite. It's a magical experience to walk in nature, and observe its beauty. Not only are plants and animals different in color, we humans are colorful too. Together we make this world colorful and beautiful. As a great artist, Supreme Master Ching Hai has graced the world with Her artistic creations using brilliant colors. She even created a "Rainbow Garden" for kids. Let's have a look!
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-15   247 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-02-15

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:28
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"او (اَستْوَتْ اِرِت) همه ی آفریدگان را با دیدگان خرد بنگرد. او آنچه زشت نژاد است و سراسر جهان آستومند را با دیدگان بخشایش بنگرد..." "...نگاه او (اَستْوَتْ اِرِت) سراسر جهان را جاودانگی بخشد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-09   602 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-09

«استن لی»، ابرقهرمان داستان پردازی، قسمت ۱ از ۲

00:12:27
الگوهای موفقیت

«استن لی»، ابرقهرمان داستان پردازی، قسمت ۱ از ۲

"استن لی"، اسطوره محبوب شرکت "مارول کُمیکز" که به احیای صنعت کتابهای طنز کمک کرد، یکبار گفت، "دیر یا زود، اگر اصلا بشر شایسته سرنوشت اش باشد، ما باید قلبهایمان را مملو از بردباری کنیم."
الگوهای موفقیت
2020-02-09   224 نظرات
الگوهای موفقیت
2020-02-09

مزایای باغبانی درمانی

00:15:11
زندگی سالم

مزایای باغبانی درمانی

"تونی رایت"، فردی بازنشسته، از جورجیا، ایالات متحده آمریکا، از افسردگی شدید و اعتیاد به الکل رنج میبرد و هنگامیکه درمانگر- باغبان او از او خواست که در یک گلخانه برای مدت سه ماه کار کند و فعالیتهایی از قبیل مرتب کردن گلها و کاشت مجدد گیاهان در گلدانی دیگر را انجام دهد، تسکین یافت.
زندگی سالم
2020-02-08   207 نظرات
زندگی سالم
2020-02-08

حیوانات درمانگر: تجسمی از عشق

00:17:45
دنیای حیوانات: همزیستان ما

حیوانات درمانگر: تجسمی از عشق

یک روز، "مجیک" به دیدن بیماری رفت که در خانه سالمندان زندگی میکرد کسیکه به مدت سه سال با کسی صحبت نکرده بود. لحظه ای که چشمان اش به "مجیک" افتاد، او فریاد زد، "آیا او زیبا نیست؟" این لحظه ای بود که زندگی آن زن را تغییر داد و افرادی را که از این زن مراقبت میکردند، عمیقا تحت تاثیر قرار داد.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-07   277 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-07

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

00:15:14
بزرگان گیاهخوار

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

من دامپروری را دوست داشتم اما بحران آن هنگام بود که من بچه بزها را ثبت کردم تا به کشتارگاه ببرم. بنابراین برای کشتارگاه ثبت میکردم؛ آن وقت بود که دچار استرس شدم.
بزرگان گیاهخوار
2020-02-06   339 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-02-06

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۳ از ۳

00:14:50
علم و معنویت

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۳ از ۳

پسر آقای 'الكساندر فران' در خانواده ای بزرگ شده است جاییکه ارتباط گرفتن با گیاهان، یک اتفاق روزمره است. این تجربه چگونه بر این پسر تاثیر گذاشته است؟ برای او هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. آنها زنده هستند؛ آنها او را با اسم کوچکش صدا می زنند. وقتی گیاهان او را صدا میزنند، او جواب میدهد. و سپس مدتی کوتاه با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند.
علم و معنویت
2020-02-03   527 نظرات
علم و معنویت
2020-02-03

فیلمهای الهام بخش هندی: «راب نی بانا دی جودی»، و «سوپراستار مخفی»

00:14:29
چشم انداز سینما

فیلمهای الهام بخش هندی: «راب نی بانا دی جودی»، و «سوپراستار مخفی»

آیا کسی می تواند به من بگوید: که من کی هستم؟
چشم انداز سینما
2020-01-31   364 نظرات
چشم انداز سینما
2020-01-31

مرکز فرهنگی مراکشی آفریقایی: فرهنگهای متحد شاد، قسمت ۱ از۲

00:13:30
سفری به عوالم زیبایی

مرکز فرهنگی مراکشی آفریقایی: فرهنگهای متحد شاد، قسمت ۱ از۲

آفریقایی ها باید باتری ها در فرهنگ شان را مجددا شارژ کنند، اطلاعات بیشتر ارائه دهند و از این گردش اطلاعات و از این ارتباطات با فرهنگهای دیگر لذت ببرند تا خودشان را غنی سازند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-01-30   159 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-01-30

معماری با دوام و پایدار 'فرانک لوید رایت'

00:15:38
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

معماری با دوام و پایدار 'فرانک لوید رایت'

یک بنای خوب، آن ساختمانی نیست که به مناظر اطرافش آسیب میرساند، بلکه ساختمانی است که مناظر را زیباتر از قبل، قبل از اینکه ساختمانی ساخته شود، می نماید.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-01-29   209 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-01-29

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۲ از ۳

00:16:58
علم و معنویت

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۲ از ۳

آقای 'الكساندر فران' نه تنها میتواند از طریق کلامی و همچنین موسیقی با گیاهان ارتباط برقرار کند، بلکه او معتقد است آنها چیزهای زیادی برای آموزش به ما دارند. آنها چیزهای زیادی برای آموزش به ما دارند. برای مثال درباره شیوهء زندگی بی تحرک، درباره چگونگی زندگی در مجاورت با یکدیگر. بعلاوه، امروز ثابت شده است که در دنیای حیوانات و گیاهان پشتیبانی متقابل زیادی، بیشتر از آنچه که ما بتوانیم باور کنیم وجود دارد.
علم و معنویت
2020-01-27   444 نظرات
علم و معنویت
2020-01-27

موجودات کوچک، ماجراهای بزرگ: 'راتاتویی' و 'استوارت کوچک '

00:13:17
چشم انداز سینما

موجودات کوچک، ماجراهای بزرگ: 'راتاتویی' و 'استوارت کوچک '

چطور این کار را کردی؟ بیا این کار را انجام دهیم! باید این را مزه کنی! شادترین لحظه در زندگی ام. احساس می کنم ۱۰ اینچ بلند شدم! فکر می کنم میخواهم یک توپ خزدار را بالا بیارم. 'استوارت کوچک'
چشم انداز سینما
2020-01-21   767 نظرات
چشم انداز سینما
2020-01-21

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۱ از ۳

00:15:09
علم و معنویت

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۱ از ۳

طبیعت با گونه های گیاهی و جانوری، به جهان ما زیبایی می بخشد، هنوز اسراری در انتظار کشف شدن هستند. آقای "الكساندر فران" مطمئنا میداند که چگونه با استفاده از یک دستگاه الکترومغناطیسی با گیاهان ارتباط برقرار کند این به مانند قرار دادن یک پیانو زیر دستان یک گیاه است. او بلافاصله نمی داند چگونه از آن استفاده کند. این یک دستگاه ترجمه نیست برای آنچه که او ممکن است بگوید یا صدایی که ممکن است از خود دهد. آن ابزاری است که او میتواند برای ساختن موسیقی یا حداقل برای برقراری ارتباط با ما، از آن استفاده کند.
علم و معنویت
2020-01-20   874 نظرات
علم و معنویت
2020-01-20

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۲ از ۴

00:15:24
زندگی یک قدیس

حضرت مارپا لوتسوا (گیاهخوار): استاد برجسته بودیسم تبتی، قسمت ۲ از ۴

معجزات زیادی شبیه این وجود دارند. در آن زمان، او عادت داشت که از طریق نپال به هند بیاید. یکبار، در هنگام بازگشت از نپال، او مجبور بود از رودخانه 'کوشی' عبور کند. روایتی وجود دارد که او تنها با یک جهش از رودخانه عبور کرد.
زندگی یک قدیس
2020-01-19   271 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-01-19

خوراکیهای لذیذ وگان، طلایه دار 'سال نو چینی'، از سنگاپور، قسمت ۲ از ۲ - «کیک رنگی ۹ لایه» و «کوفته های جوانه های بامبو جیکاما (سون کوه)»

00:16:05
وگانیسم: روش شریف زندگی

خوراکیهای لذیذ وگان، طلایه دار 'سال نو چینی'، از سنگاپور، قسمت ۲ از ۲ - «کیک رنگی ۹ لایه» و «کوفته های جوانه های بامبو جیکاما (سون کوه)»

هفته آینده، میخواهیم 'سال نو چینی' را جشن بگیریم. در طول این ایام جشن و شادی، ما در زمان چای بعد از ظهر، میان وعده های مرسوم رنگارنگ را برای پذیرایی از دوستان و مهمانان مان سرو می کنیم.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2020-01-19   624 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2020-01-19

باملاحظه باشید و با دیگران درمیان بگذارید

00:16:24
سرزمین عجایب کودکان

باملاحظه باشید و با دیگران درمیان بگذارید

زنبورها، وزوز، وزوز، وزوزکنان، زنبورها از درختی به درختی دیگر پرواز می کنند. زنبورها، وزوز، وزوز، وزوزکنان، زنبورها یکعالمه عسل درست می کنند، و از درخت پرواز می کنند.
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-18   432 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-01-18

دوستان از ابدیت - گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱۹

00:23:41
سفری به عوالم زیبایی

دوستان از ابدیت - گردهمایی ویژه با استاد اعظم چینگ های و هنرمندان گرامی، قسمت ۱۹

اگر آنها فقط از پیوند من و استاد خبر داشتند اگر آنها فقط از پیوند من و استاد خبر داشتند اگر آنها فقط از پیوند من و استاد خبر داشتند
سفری به عوالم زیبایی
2020-01-18   593 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-01-18

فرهنگ درب خانه باز مالزی

00:18:24
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

فرهنگ درب خانه باز مالزی

Fully embracing their multi-culture identity, Malaysians have a unique custom called, “open house,” which means during important cultural and religious festivals, they would open their houses to welcome not only friends and families, but also strangers. Through feasting and chatting together, cultural barriers are broken and new friendships are formed. Though 60% of the population are Muslims, national holidays such as Christmas, Chinese New Year, Deepavali, and native harvesting festivals are also celebrated, alongside various Islamic holidays such as the holy month of Ramadan, Eid-ul Fitr, and Eid-ul Adha. Now let’s take a look at how Malaysians celebrate some of their other holidays. His Excellency, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, actively promotes harmonious existence among citizens of different races and backgrounds. “Malaysia was built on the foundations of tolerance, goodwill, mutual respect, the readiness of giving and sharing, selflessness, and a desire to make sacrifices for the sake of the country.” “Without such traits, Malaysia would not have grown into a developed country, which is capable of giving its people all the comforts and progress it has today.”
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-01-17   164 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-01-17

خواب زمستانی حیوانات

00:17:48
دنیای حیوانات: همزیستان ما

خواب زمستانی حیوانات

آیا میدانید که یک خرس سیاه امریکایی باردار میتواند در طول خواب زمستانی زایمان کند؟ حتی لازم نیست که برای مراقبت از توله هایش، از خواب بیدار شود. در عوض، او ماهها قادر است از چربی انبار شده ای که در خود ذخیره کرده است از نوزادان اش مراقبت کند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-17   207 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-17
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید