برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 8 of 10, May 29, 2014

Indonesia
2019-05-10

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
I came down to help beings. So it doesn’t matter if I’m up or down. It’s the same. It’s the love that makes me come down. The love makes me stay here still. The love makes me come back life after life to help whomever I can. This Maya, in the illusion of Maya, they’re pitiful. They’ve done nothing wrong. It’s just all traps and tricks and illusions that make them do things that are not according to their shadow, mayic law. And then they get punished. I have the fortune to earn spiritual merit points so fast and collect it in the higher worlds. So I help anybody I know, anyone that I know.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید