جستجوی تاریخ برنامه
از الی
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

" پیشگویی میگوید: زیبایی از غرب خواهد آمد. آنوقت کره، چین و ژاپن بیشتر و بیشتر صلح آمیز خواهند شد... "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-31   308 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۱ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:24:37

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۱ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"سرش با تاج درخشان روشنی که به خورشید شباهت داشت مزین شده بود. زیبایی صورت 'او' با گوشواره هایش، بحد اعلی رسیده بود، که به همان اندازه خورشید، درخشان بودند. صورت لوتوس مانند 'او' ظاهر شد تا شکوفا شود و 'او'، در حالیکه صحبت میکرد به شیرینی لبخند میزد. ... به این ترتیب همه نیمه خدایان، 'گاندارواس' (موجودات بهشتی)، و 'آپسارا' (پری ها)، 'حضرت کالکی' را دیدند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-24   387 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-24

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۰ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:21:59

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۰ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"با قدرت غیر قابل مقاومت 'خود'، 'او' [حضرت کالکی] همه بیگانگان وحشی و دزدان و همه آنانی که به شیطان متعهد شدند را از بین می برد. 'او' دوباره عدالت را بر روی زمین برقرار می کند و اذهان آن کسانی که در پایان دوره 'کالی' زندگی می کنند باید بیدار شود و باید به وضوح و شفافیت کریستال گردد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-17   566 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-17

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۹ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:22:11

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۹ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"هر وقت زوال در درستکاری وجود داشته باشد و افزایشی در بی عدالتی باشد، ای 'آرجونا'، در آن زمان خودم را بر روی زمین ظاهر می کنم. برای محافظت از افراد خوب و نابودی (تحول) بدکاران و برای برقراری کامل عدالت، من هزاره های پی در پی ظاهر میشوم."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-10   1134 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-10

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۸ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:23:53

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۸ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"در واقع کسانیکه در دانش پیشرفته اند، قادرند قدر ارزش ذاتی این 'عصر کالی' را بدانند. چنین اشخاص روشن ضمیری 'کالی یوگا' را ستایش می کنند زیرا در این عصر فاسد، همه کمالات زندگی را میتوان از طریق اجرای 'سانکیرتانا'، (ذکر اسامی خدا) به آسانی بدست آورد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-03   735 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-03

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۷ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:26:23

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۷ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"... و آن هنگام که مردان حریص و خالی از تقوا و فضیلت میشوند و گوشتخوارند و به نوشیدن مشروبات الکلی معتادند، آنوقت [کالی] یوگا (عصر تاریکی) به پایان میرسد." "و هنگامی که آن روزهای وحشتناک به پایان میرسد، آفرینش دوباره آغاز خواهد شد. ... و در همه جا، رفاه و وفور نعمت و سلامت و صلح وجود خواهد داشت."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-26   751 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۶ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:26:49

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۶ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"انسانها حداقل درک کرده اند که سیاره ای که افتخار زندگی بر روی آنرا دارند، مادرشان است و اینکه «حیواناتی که عمیق ترین عشق و احترام را نسبت به آنها دارند، برادران و خواهران شان هستند...»"
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-19   375 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-19

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۵ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:21:27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۵ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"همه خواهند فهمید که شادی و خوشبختی که آرزویش را دارند در ثروت درونی نهفته است. و بجای اینکه در جستجوی دارایی های مادی باشند، آنها بر تلاش برای خرد، تمرکز خواهند کرد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-12   425 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۴ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:22:20

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۴ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"ما فکر می کنیم که زمانی فرا خواهد رسید که بشریت، بعد از اینکه بدترین جنبه اش را آشکار ساخت به آشکار کردن جنبه بهترش خواهد پرداخت و جهانی ایجاد می کند که در آن رسیدن به شادی و خوشبختی دیگر یک ایده ال برای رسیدن نخواهد بود، بلکه واقعیتی می باشد که اکثریت مردم در آن زندگی می کنند. این جهش آهسته با تغییرات بزرگی همراه خواهد بود که بازتابی از درجه تکاملی است که بشریت به آن رسیده."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-05   1598 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۳ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:29:51

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۳ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

"خداوند در حفظ عهد خود کند نیست و در عمل به وعده خود، تاخیر ندارد (از بازگشت اش و بازسازی و تجدید زمین)، همچنانکه برخی آنرا تاخیر و کندی برداشت می کنند. در عوض «او نسبت به شما صبور است، و نمیخواهد که کسی هلاک شود، بلکه هر کسی بیاید و توبه کند." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-29   967 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۲ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:25:00

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۲ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

"از آنجاییکه همه چیز به این طریق نابود خواهد شد، شما باید چه نوع مردمی باشید؟ شما باید خداگونه و مقدس زندگی کنید همچنانکه مشتاقانه منتظر روز خداوند هستید و به ظهورش سرعت می بخشید." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-22   900 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۱ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:23:39

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۱ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

آنها خواهند گفت، "کجاست این 'آمدن' او (حضرت عیسی مسیح) که وعده داده شده است؟ از زمانیکه اجداد ما مرده اند، همه چیز همانطور که از زمان آغاز پیدایش چنین بوده است، ادامه دارد." آنها ولی آن را عمدا از زمانهای پیش فراموش می کنند، توسط کلام خداوند آسمانها خلق شدند و زمین از آب و توسط آب شکل گرفته است. توسط این آب ها نیز دنیای آن زمان غرق شد و از بین رفت. توسط همان کلام آسمانها و زمین کنونی محفوظ ماند برای آتش، برای روزی داوری و نابودی غیرخدا." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-15   1275 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-15

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:25:59

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"هنگامی که نزدیک فرشگرد کرداری باشد، نیوشیداران (پذیرندگان) فرمان اردیبهشت از گوسپندکشی و گوشتخواری بگردند (صرفنظر کنند)... ... تاری و تیرگی به تدریج کاسته شود، مینوی پاک بیشتر به چهر پوشیده شود، دانشها روشن تر یافته شود."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-08   1417 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-08

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:17

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

...به آفریدگان، کم سودی گناه سنگین کشتن نوع گوسپند را نشان دهد. این را نیز بفرماید (فرمان دهد) که "آدمی هستید! این چنین گوسپند کش مباشید! چنان که از پیش تا کنون عملا می کشتید."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01   2425 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:20:25

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"اهریمن ("افکار پلید") نبرد را میبازد، از آنجا که وُهومَن ("افکار نیک") بر او چیره میشود. منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیره شود. سخن دروغ شکست یابد و سخن راست گفته بر آن چیره شود. خرداد (الهه سلامت و گیاهان) و امرداد (خدای جاودانگی و آب) گرسنگی و تشنگی - ھر دو - را شکست دھند... اھریمنِ ناتوان بدکُنش، رو در گریز نھد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23   1004 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۷ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:21:39

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۷ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"یاران اَسْتْوَت اِرِت (سوشیانت) پیروزمند بدر آیند: آنان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دین اند و ھرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند. دیو خشم (یکی از شیاطین و پیام آور اهریمن)، با سلاح خونین اش و بدون محافظ از برابر آنها بگریزد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-16   1041 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-16

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"او (اَستْوَتْ اِرِت) همه ی آفریدگان را با دیدگان خرد بنگرد. او آنچه زشت نژاد است و سراسر جهان آستومند را با دیدگان بخشایش بنگرد..." "...نگاه او (اَستْوَتْ اِرِت) سراسر جهان را جاودانگی بخشد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-09   772 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-09

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۵ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:27:29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۵ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"کسی که سوشیانت پیروزگر نامیده خواهد شد و اَستْوَت اِرِت نامیده خواهد شد. از این جهت سوشیانت، برای این که او به سراسر جهان مادی سود خواهد بخشید؛ از این جهت اَستوَت اِرِت، برای این که او آنچه را جسم و جانی است، پیکر فنا ناپذیر خواهد بخشید."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-02   660 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-02

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۴ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین.

00:22:31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۴ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین.

"سپس تمام انسانها از آن آهن گداخته گذشته و پاک و تطهیر میشوند؛ زمانیکه فردی پارسا باشد، بنظر او میاید که انگار از درون شیر گرم عبور میکند؛ ولیکن وقتی فردی گنهکار باشد، به نظر او میاید که به نوعی در جهان، از میان آهن گداخته عبور میکند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-26   1099 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۳ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۳ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

بزرگان معنوی بسیاری از اقوام مختلف در اواسط دهه نود میلادی، مکاشفاتی داشتند. به آنها گفته شد که پیشگویی هایشان را با دنیا در میان بگذارند. خوب است که کل دنیا میتواند بشنود که اژدها از شرق (استاد اعظم چینگ های) با عقاب از غرب (اشاره به خودش) دیدن می کند. این بسیار بسیار ویژه است. مردم بومی این دانش مقدس را از هزاران سال پیش حفظ کرده اند. و اکنون زمان آن رسیده که با همدیگر همه موهبت های زیبای مان را ارائه کنیم. [لغت سلام در زبان بومی]. میخواهم از راه دور دست بسیار بسیار گرم و مهربانانه به استاد اعظم چینگ های بدهم و ایشان را در آغوش بگیرم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-19   591 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-19
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها