برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 6 of 10, May 29, 2014

China (People's Rep)
2019-05-08

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
So many Tư Quơ. 892 trillion 321 billion Tư Quơ under Tim Qo Tu’s instruction and blessing. The highest OU takes care of Tư Quơ until maturity while Tư Quơ energy is not more powerful than OU. When Tim Qo Tu is not there, the most-near-to-the-Tư-Quơ OU will take care of Tư Quơ. Just embedding energy, and infusing energy, love and energy. At the moment, we have that many Tư Quơ waiting to be matured. But there are more than that, more than that. There are much younger ones, you know, like in the egg.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید