جستجوی تاریخ برنامه
از الی
بزرگان گیاهخوار

Celebrate passionate individuals who are living life to the fullest and share one thing in common—the plant-based diet! These magnificent role models represent all facets of society—including celebrities, artists, scientists, athletes, politicians and more—and courageously use their voices for the voiceless.

اما هورست - صدایی صریح برای حیوانات، قسمت ۲ از ۲

00:15:24

اما هورست - صدایی صریح برای حیوانات، قسمت ۲ از ۲

قول من به حیوانات اینست: همه توجه من به شماست، شیری در سیرک، من تو را می بینم. خوکی در آخور، من تو را می بینم. موشی در آزمایشات دانشکده پزشکی، من تو را می بینم. ماهی له شده در ته تور کف روب؛ تو را می بینم. از رنج شما آگاه هستم، و هرگز سکوت نخواهم کرد. با قدرت به پیش میروم، مهم نیست در زندگی چه مسائلی خواهم داشت، زیرا ظلم و ستم هایی که به شما تحمیل می شود باید پایان یابد. "اما هورست" محترم از شورای قانونگذاری "نیو ولز جنوبی" و "حزب عدالت حیوانات استرالیا" متعهد شده است که خواهان بهترین منافع حیوانات است. استاد اعظم چینگ های: "با مسرت، به «اما هورست»، جایزه درخشان رهبری جهانی بخاطر شفقت، با کلی عشق، آغوش بزرگ و بهترین آرزوها در رحمت بهشتی، تقدیم می شود."
بزرگان گیاهخوار
2020-04-02   77 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-04-02

"اما هورست" - صدایی صریح برای حیوانات، قسمت ۱ از ۲

00:16:50

"اما هورست" - صدایی صریح برای حیوانات، قسمت ۱ از ۲

رویای من، جهانی است که حیوانات بدون درد و رنج و آزار و شکنجه، زندگی می کنند، جاییکه با حیوانات با مهربانی شفقت رفتار می کنیم، بجای اینکه از آنها استفاده یا سوءاستفاده کنیم. هنگامیکه در جهت جهانی بهتر، جاییکه از حیوانات محافظت کنیم، تلاش کنیم، ما دنیای بهتری برای همه ایجاد می نماییم. چه رویای زیبایی از "اما هورست" محترم، که عضو مجلس "نیو ساوت ویلز" و "حزب عدالت حیوانات استرالیا" است.
بزرگان گیاهخوار
2020-03-26   217 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-03-26

کنتال جویشر - اولین وگان بر قلل بالای دنیا، قسمت ۲ از ۲

00:14:35

کنتال جویشر - اولین وگان بر قلل بالای دنیا، قسمت ۲ از ۲

من ترجیح می دهم که کوهنوردی های وگان بسیار، و بسیار، و خیلی زیادی، در سرتاسر جهان بیایند، و به اورست و کوههای بزرگ دیگر صعود کنند. و به مردم نشان دهند که شیوهء زندگی وگان، یک شیوهء زندگی بسیار عادی است، و اینکه شما هیچ چیزی را کم نمی آورید و هیچ سوء تغذیه ای ندارید، شما هیچگونه فقدان ایمنی ندارید. من میخواهم که وگانیسم در سرتاسر کل سیاره، شیوهء معمول زندگی باشد، و آرمان پشت همه پروژه هایم اینست.
بزرگان گیاهخوار
2020-03-19   113 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-03-19

کنتال جویشر - اولین وگان بر قلل بالای دنیا، قسمت ۱ از ۲

00:14:41

کنتال جویشر - اولین وگان بر قلل بالای دنیا، قسمت ۱ از ۲

تا همین حالا که اینجا نشستم، تا به امروز حدود ۱۷ سال است که وگان بوده ام. و باید به شما بگویم که این بهترین تصمیمی بود که تا کنون در زندگی ام گرفته ام، زیرا از آن روز به بعد من همه شبها را توانسته ام با آرامش بخوابم، با علم به اینکه هیچ حیوانی مجبور نیست بخاطر من کشته شود تا من زندگیم را ادامه دهم یا اینکه رویاهایم را دنبال کنم.
بزرگان گیاهخوار
2020-03-12   297 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-03-12

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۲ از ۲

00:17:13

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۲ از ۲

من از آن کار دست کشیدم، این تنها یک مزرعه کوچک است، اما فکر می کنم اگر همه ما به تدریج آنرا انجام دهیم، میتوانیم اثری بزرگ بر اکوسیستم زمین بگذاریم. این بر عهده دولت است که با سیاستهای درست و سیستم پشتیبانی مالی در مدت دوره گذار در این راستا قدم بردارد. این بهترین انگیزه برای هر کشاور است تا تغییر کند.
بزرگان گیاهخوار
2020-02-13   215 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-02-13

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

00:15:14

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

من دامپروری را دوست داشتم اما بحران آن هنگام بود که من بچه بزها را ثبت کردم تا به کشتارگاه ببرم. بنابراین برای کشتارگاه ثبت میکردم؛ آن وقت بود که دچار استرس شدم.
بزرگان گیاهخوار
2020-02-06   339 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-02-06

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۳ از ۳.

00:11:13

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۳ از ۳.

هنگامیکه وگان میشوید، چند سطح وجود دارد. پروسه من تمام نشده است. هر روز چیزهای جدیدی یاد می گیرم و هر روز باهوش تر، عاقل تر میشوم. و نه تنها لازم است که درستکار باشیم، چون ما درستکار هستیم، مسلما، باید باهوش باشیم. شما باید بسیار مدبر باشید. شما باید حقیقت را بگویید. شما باید آگاهی داشته باشید.
بزرگان گیاهخوار
2020-01-30   161 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-30

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۲ از ۳

00:11:16

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۲ از ۳

و من در روز اول گفتم که یک فعال هستم، "نماینده وگان ها نیستم. نماینده مردم نیستم. من فقط نماینده حیوانات هستم، به روش خودم که فکر می کنم مهمترین روش است."
بزرگان گیاهخوار
2020-01-23   933 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-23

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۱ از ۳

00:11:09

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۱ از ۳

من باید به شما بگویم که اولین کاری که انجام دادم این بود که حقیقت را به مردم بگویم. مطمئن بودم که با هر فردی که درباره آنچه که ما نسبت به حیوانات انجام می دهیم صحبت کنم، آنها تغییر خواهند کرد. و من شروع کردم به چپ و راست نگاه کردن و اینکه چه اتفاقی دارد می افتد؟ هیچکس تغییر نمی کند! و آنوقت میدانستم که باید کارهای بزرگی انجام دهیم. در آن زمان، هیچکس در اسرائیل، هیچکس درباره حیوانات حرف نمی زد.
بزرگان گیاهخوار
2020-01-16   318 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-16

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۳ از ۳

00:12:25

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۳ از ۳

خانم "جین ولز-میچل" معتقد است که وگانیسم، آینده است و اینکه ما با یکدیگر، جهان را تغییر خواهیم داد. سوپریم مستر تلویزیون، ما با یکدیگر، نیروی صلح آمیزی هستیم که این جهان را تغییر خواهد داد! این جهان را تغییر میدهد! ادامه دهید! دو برابر کار کنید! با فوریت اقدام کنید! اکنون تغییر در حال رخ دادن است! و همه ما میتوانیم بخشی از این لحظه تاریخی باشیم، هنگامی که انسانها در راستای شفقت و عدم خشونت تکامل پیدا می کنند. وگان بودن تنها یک روند نیست. این یک سبک زندگی است، این یک الگوی تغییر است و این آینده است و این نیز به زمان حال، تبدیل میشود. وگان اکنون هست!
بزرگان گیاهخوار
2020-01-09   242 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-09

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۲ از ۳

00:14:43

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۲ از ۳

مجری سابق "سر خط خبرها"ی سی.ان.ان، خانم "جین ولز-میچل" همه ما را ترغیب می کند تا از طریق رسانه های اجتماعی به جنبش وگان بپیوندیم. اکنون زمانی بحرانی است. تک تک افرادی که میخواهند این سیاره را نجات دهند، از رسانه های اجتماعی استفاده کنید. ما نیاز داریم که سیلی از اخبار در زمینه وگان در رسانه های اجتماعی داشته باشیم و همینطور عدم خشونت، تا وگانیسم را عادی کنیم، تا زندگی بر اساس گیاهخواری را عادی کنیم، کفشهایی که چرم نیستند را عادی کنیم، یک روش زندگی شفیق را متعارف سازیم. و این رسالت من است. و خبر خوب اینکه هیچکس بدون قدرت نیست. هر شخص می تواند بخشی از نجات سیاره باشد و آنها می توانند همین الان شروع کنند.
بزرگان گیاهخوار
2020-01-02   354 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-02

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۱ از ۳

00:12:28

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۱ از ۳

مجری سابق "سر خط خبرها"ی سی.ان.ان، خانم "جین ولز-میچل" یک طرفدار فوق العاده وگان است، که زندگی اش را وقف اشاعه سبک زندگی وگان می کند. ما به یک اقدام فوری نیاز داریم. عقربه های ساعت به سمت یک واقعه آخرالزمانی زیست محیطی پیش میرود. بنابراین، تک تک افراد، کسانیکه به حیوانات اهمیت می دهند، کسانیکه به محیط زیست اهمیت می دهند، کسانیکه به سلامتی انسان اهمیت می دهند، کسانیکه نگران گرسنگی جهانی هستند و کسانیکه بطور کلی نگران ظلم هستند، آن را اتخاذ کنند. رسانه های اجتماعی، هدیه ای است برای جنبش ما.
بزرگان گیاهخوار
2019-12-26   494 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-12-26

خانواده فری- تهیه غذا برای تغییر از سال ۱۹۹۱، قسمت ۳ از ۳

00:12:39

خانواده فری- تهیه غذا برای تغییر از سال ۱۹۹۱، قسمت ۳ از ۳

فکر می کنم علی رغم چیزهایی که در آنجا می بینیم لازم است که امیدورار باقی بمانیم. فکر می کنم گرفتار شدن در فضای منفی سر، آسان است. بنابراین، امیدوار باشید. و به فکر راه حل باشید.
بزرگان گیاهخوار
2019-12-19   685 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-12-19

خانواده فری- تهیه غذا برای تغییر از سال ۱۹۹۱، قسمت ۲ از ۳

00:11:21

خانواده فری- تهیه غذا برای تغییر از سال ۱۹۹۱، قسمت ۲ از ۳

و من فکر می کنم وقتی بیشتر و بیشتر وارد این جنبش یا تکامل بشریت می شویم، سوپر مارکت ها تغییر خواهند کرد. با همه چیز طبیعی تر خواهیم شد. همه چیز تغییر خواهد کرد و افراد خرید بطریهای آب را متوقف می کنند. فکر می کنم که آن چیزها بدون شک تغییر خواهند کرد. هیچ شکی در ذهن من وجود ندارد. پس آن، تکامل خواهد بود. سخت است که سریع تغییرش دهیم، اما تغییر خواهد کرد زیرا مردم آنرا تقاضا می کنند.
بزرگان گیاهخوار
2019-12-12   434 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-12-12

خانواده فرای- تولید غذا برای تغییر از سال ۱۹۹۱، قسمت ۱ از ۳

00:11:37

خانواده فرای- تولید غذا برای تغییر از سال ۱۹۹۱، قسمت ۱ از ۳

این مارک به خودی خود به یک میراث مبدل گشته است و قطعا به خاطر من نیست، بلکه به خاطر مجموعه ای از تلاشهای افراد مشتاق می باشد. شیوه زندگی این محصول تقریبا در اعضای خانواده گنجانیده شده است. بنابراین، آنها دانش بسیار عمیقی راجع به آنچه ما اینجا انجام میدهیم و همچنین درون قلبشان دارند، آنها می خواهند که این میراث باقی بماند چراکه احساس می کنند که میتواند نیرویی برای تغییر باشد، و به مردم جهان کمک می کند.
بزرگان گیاهخوار
2019-12-05   467 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-12-05

وگان بدون سن مربی سلامت، لیندا میدلزورس، قسمت ۲ از ۲

00:14:28

وگان بدون سن مربی سلامت، لیندا میدلزورس، قسمت ۲ از ۲

من تصمیم گرفتم برای اینکه تمام وزن خود را کم کنم، و از تمامی بیماری های قلبی که داشتم رها شوم باید رژیمی بدون روغن و غذای فرآوری شده داشته باشم. از دکتر" کالدول اسلستین" متوجه شدم که اگر بیماری قلبی نمیخواهی، حتی ذره ایی روغن قابل قبول نیست، و البته بیماری قلبی قاتل شماره یک ماست.
بزرگان گیاهخوار
2019-11-28   365 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-11-28

مربی بی سن و سال وگان تندرستی، 'لیندا میدلسورث'، قسمت ۱ از ۲

00:14:05

مربی بی سن و سال وگان تندرستی، 'لیندا میدلسورث'، قسمت ۱ از ۲

بزرگترین گروه مدافع حیوانات در جهان، طرفداران رفتار اخلاقی با حیوانات (پیتا)، با بیش از سه میلیون عضو در سراسر جهان، هر سال مسابقه ای را تحت عنوان "جذابترین وگان بالای ۵۰ سال" برگزار می کند. قابل توجه اینکه، برنده زن ۲۰۱۵، هنگامیکه این عنوان را از آن خود کرد، بیش از ۷۰ سال داشت.
بزرگان گیاهخوار
2019-11-21   540 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-11-21

اوری شاویت: پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۳ از ۳

00:10:26

اوری شاویت: پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۳ از ۳

این واقعا یک تغییر عظیم بوده و چنان سریع و قدرتمند بوده است که فکر می کنم یکی از دلایلی میباشد که مردم می گویند 'تل آویو'، بهترین شهر وگان دوست دنیا است، این نه تنها بخاطر تعداد رستورانهای وگان است، بلکه بخاطر در دسترس بودن غذای وگان میباشد که در همه جا هست؛ نیازی نیست که به دنبال آن بگردید.
بزرگان گیاهخوار
2019-11-14   289 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-11-14

اوری شاویت': پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۲ از ۳

00:13:28

اوری شاویت': پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۲ از ۳

We are privileged to ask Ori Shavit to introduce us to the vegan scene in Israel. She began by sharing with us the historical background of the Israeli cuisine. Ori also shared with us the exciting development of vegan products in Israel. "Even dairy companies and meat companies are joining this revolution. In Israel, you can see that. We have one of the biggest meat companies, they have a whole line of vegan products and they invest profits in cultured meat research." "That is my mission to help people to learn how to cook vegan, vegan dishes simply, happily, tastefully, in their own kitchens."
بزرگان گیاهخوار
2019-11-07   1240 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-11-07

اوری شاویت': پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۱ از ۳

00:14:04

اوری شاویت': پیشگام شدن برای یک اسرائیل وگان - هر بار با یک لقمه، قسمت ۱ از ۳

Here, we’ll meet a special woman, who is a famed journalist, respected food critic, media personality, and strong advocate of the vegan culture, animal liberation, and a green, healthy lifestyle – Ms. Ori Shavit! She has made a tremendous contribution to the vegan movement and reached out to thousands of people worldwide through TEDx Talks. “About eight years ago. In Israel, it was a vegan desert. …one evening we made the whole restaurant go 100% vegan, it was never heard before. Nobody did that, so all the media jumped on it. All these chefs starting to cook vegan food? And that’s how, A vegan revolution in Israel started. It became main-stream like everywhere.”
بزرگان گیاهخوار
2019-10-31   620 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2019-10-31
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها