جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
ادبیات تعالی بخش

Delve into the wonders of the literary world through inspiring books and stories for all ages from international authors. “Our only purpose in life is to express divinity and then to recognize it everywhere, to bring everything back to self-realization.”~ Neale Donald Walsch Bestselling author of the "Conversations with God" series

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۵

00:16:39

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۵ از ۵

"باشد که همه موجودات محبوب و متبرک باشند با آرامش و شادی." - استاد اعظم چینگ های
ادبیات تعالی بخش
2020-11-12   954 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-11-12

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۵

00:15:11

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۴ از ۵

و هدف استاد در این دنیا، در کنار اینکه انسانها را آموزش میدهند تا برای رستگاری ممارست معنوی کنند، اینست که ما را ببینند که با حیوانات با عشق، مهربانی و عدالت رفتار میکنیم.
ادبیات تعالی بخش
2020-11-06   379 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-11-06

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۵

00:15:41

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۳ از ۵

بله! خوش آمدید! آنها در حال دراز کشیدن هستند تا سالاد و نان بخورند. آنها باید خسته باشند وقتی به اینجا می آیند، خیلی خسته اند. شنا کردن از جزیره تا اینجا، راه درازی است. ببینید چگونه والدین از نوباوگان خود محافظت می کنند.
ادبیات تعالی بخش
2020-10-30   351 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-30

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۵

00:15:05

"حیوانات شریف طبیعت": کاوشی در پرفروش ترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۲ از ۵

زود باشید، بچه ها! بیایید، بیایید! اینجا بیایید! شام! اینجا بیایید! بیایید دیگه!
ادبیات تعالی بخش
2020-10-24   472 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-24

"حیوانات شریف طبیعت": کاوش در پرفروشترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۵

00:15:34

"حیوانات شریف طبیعت": کاوش در پرفروشترین کتاب بین المللی استاد اعظم چینگ های (وگان)، قسمت ۱ از ۵

"در قلمرو حیوانات، اندازه مهم نیست و مانند هر مورد دیگر فضایل به حساب می آیند. به محض اینکه حتی به میزان کمی که من میدانم آگاه بشویم، هرگز به حیوانات آنطوری که قبلا نگاه می کردیم، نگاه نخواهیم کرد." ~استاد اعظم چینگ های~
ادبیات تعالی بخش
2020-10-18   825 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-10-18

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:26

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

بازدهی استفاده از آب در گیاهخواری یا وگانیسم خیلی بیشتر است. به عنوان مثال، برای تولید غذای گیاهی، نسبت به یک رژیم غذایی گوشتی، ۱۰ برابر کمتر آب مصرف میشود.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18   282 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:13:54

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

در حال حاضر از هر پنج نفر، دو نفر کمبود آب را تجربه می کنند. و این تا سال ۲۰۲۵، به سه نفر از هر پنج نفر، خواهد رسید.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11   427 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

00:13:19

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

"انگیزه فکر کردن در مورد زندگی حیوانات، اگر انگیزه اخلاقی نیست، پس چیست؟" - دکتر.جی.ام. کواتزی (گیاهخوار)
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29   421 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:13:26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

من هرگز کیف پولم را برای پرداخت پول گوشت، محصولات لبنی، و تخم مرغ بیرون نمی آورم، نه فقط به این دلیل که برای من سالم نیست، بلکه نمیخواهم کسی کل روز خود را صرف چاقو زدن به حیوانات بکند. نمیخواهم کسی گرسنه بشود بخاطر اینکه من برای گوشتی پول پرداخت می کنم که مقادیری عظیمی از غله ای را که میتواند آن مردم گرسنه را تغذیه کند مصرف می نمایند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26   2676 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

00:13:40

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

هنگامیکه غذا میخوریم داریم ارتعاشات را می خوریم زیرا یک واقعیت فراتر از واقعیت فیزیکی وجود دارد.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-19   602 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-19

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۲ از ۴

00:14:35

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۲ از ۴

بنابراین، من فکر می کنم، شفای عمیقی که با انقلاب وگان در حال روی دادن است، اینست که ما کم کم از نظر معنوی با غذایمان ارتباط برقرار می کنیم.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-12   655 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-12

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

00:13:39

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

اگر می خواهید آزاد و محبوب باشید، پس نباید به دیگران آسیب برسانیم و از دیگران سوء استفاده نکنیم ما باید به آنها اجازه دهیم که زندگی شان را داشته باشند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05   1415 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

00:11:26

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

در سال ۲۰۰۶، پروژه ای بنام 'اقتصاد آزاد' راه اندازی کردم که، در آن زمان، بزرگترین وب سایت تبادل مهارت در جهان بود.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20   620 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

00:10:59

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

فکر می کنم وقتی شما، وقتی هر کدام از ما، در اوج خود هستیم، و وقتیکه احساس می کنیم کاملا بسوی خاستگاه کشیده می شویم، مثل زمانیکه با همه موجودات زنده مرتبط می شویم، فکر میکنم گرایش بیشتری بسمت زیبایی در آن، و با آن ارتباط، وجود داشته باشد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13   635 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

00:10:43

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

آیا این امکان وجود دارد که بدون پول زندگی کنیم؟ "مارک بویل" همین کار را کرد، و در طول راه، سفر خود را مستند کرد. بدیهی است، آنچه من انجام داده ام برای بیشتر مردم، کاملا افراطی بود. اکثر مردم نمی خواهند کاملا بدون پول بروند، اما فکر می کنم همه ما بواسطه کاستن اتکاء بر پول، در زندگیمان سود خواهیم کرد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06   952 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

00:16:13

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

وقتی به مکان زندگی تان نگاه می کنید، آیا صلح و آرامش پیدا می کنید، یا درهم برهمی و اشیای غیرضروری در آن است؟
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10   1343 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

00:14:25

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

من فکر می کنم که اگر جهان کاملا وگان شود یا حتی گیاهخوار گردد، این می تواند قدمی بزرگ در جهت بالا رفتن معیارها اخلاقی به طریقی باشد که ما با اخلاقیات در زندگی مان هدایت شویم. و این میتواند بسیار مهم باشد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13   402 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13

اخلاق در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۲ از ۳

00:12:31

اخلاق در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۲ از ۳

این حقوقی است که ما فکر می کنیم باید شامل حال تمامی موجودات گردد، که میتوانند از حفاظتهایی بهره برند که این حقوق ارائه میدهد. و برای همین تنها نباید به گونه انسان محدود گردد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-08   511 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-08

عمل به اخلاقیات: هِنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۱ از ۳

00:12:54

عمل به اخلاقیات: هِنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۱ از ۳

من "عمل به اخلاقیات" را نوشتم چونکه سالهای بسیاری نزدیک به هِنری اسپیرا بوده ام که او را پیشگام جنبش حقوق حیوانات در قرن ۲۰ام میدانم.
ادبیات تعالی بخش
2019-11-29   612 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-11-29

مجموعه کتابهای "جورج": ماجراهاجوییهای جالب کیهانی

00:16:59

مجموعه کتابهای "جورج": ماجراهاجوییهای جالب کیهانی

پروفسور 'ستیون هاوکینگ' فیزیکدان مشهور جهان و دخترش، 'لوسی هاوکینگ' یک سری کتابهای تحسین شده کودکان را برای ما به ارمغان می آورند که دیدگاه علمی واقعی را با تخیل ماجراجویانه ترکیب می کند.
ادبیات تعالی بخش
2019-11-20   464 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-11-20
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.041s