وقتی به خانه باز میگردیم، همیشه گرمترین خوشامدگویی را از همراهان حیوان فوق العاده مان دریافت میکنیم، اما آیا میدانید وقتی ما در خانه نیستیم آنها چه کار میکنند؟

آیا به جز دست دادن و گرفتن فریزبی، از دیگر مهارتهای آنها خبر دارید؟

وقتی لاک پشت کوچک را می بینید که روی سنگی خوابیده و حمام آفتاب میگیرد، درنگی کنید و فکر کنید: "آیا مطمئنی که او خود را لاک پشت میداند؟"

در این کانال حیوانات به ما بپیوندید تا در مورد حقایقی ناشناخته از دوستان حیوان مان که به نظر میرسد با آنها آشنا هستیم، بیاموزید.

بازدید از شبکه تلویزیونی

حیوانات قهرمان: کمک فداکارانه با قلبهایی پاک

00:13:33
دنیای حیوانات: همزیستان ما

حیوانات قهرمان: کمک فداکارانه با قلبهایی پاک

فردی که بخاطر گریه های 'ماشا'، نگران شده بود که نکند برایش اتفاقی افتاده است، از آپارتمان اش بیرون آمد و آنوقت نوزادی را دید. بخاطر وجود 'ماشا'، این کودک هنوز گرم بود و فورا درخواست آمبولانسی کردند تا این نوزاد را به بیمارستان ببرد. همراه شوید تا درباره مراقبت حیوانات از دیگران بیشتر مطلع گردید...
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2019-11-22   745 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2019-11-22

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27
دنیای حیوانات: همزیستان ما

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man.” As we take this opportunity to contemplate the meaning of World Farm Animals Day, we call on humanity to be aware that all beings should live as equals and be treated with respect.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2019-10-02   254 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2019-10-02

توانایی های شگفت انگیز پرندگان، قسمت ۲ از ۲

00:14:34
دنیای حیوانات: همزیستان ما

توانایی های شگفت انگیز پرندگان، قسمت ۲ از ۲

هم جوجه ها و هم نوزادان انسان، با گوش دادن به صداهای والدین شان قالبهای صوتی را در مغزشان می سازند. سپس با ایجاد صداهای بی معنی شروع به تقویت ماهیچه های صوتی شان می نمایند. در مرحله آخر، بچه پرندگان، همان لحن صدا را هزاران بار تمرین می کنند و آنرا با الگویی که بخاطر سپردند مقایسه می کنند تا زمانیکه به یک تطابق عالی دست پیدا کنند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-28   492 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-28

دوستی های استئنایی میان گونه های متفاوت

00:16:35
دنیای حیوانات: همزیستان ما

دوستی های استئنایی میان گونه های متفاوت

به طور معمول، یک بچه کرگدن به مدت چهار سال توسط مادرش پرورش داده میشود. از آنجاییکه "اوئن" یتیم و یکساله بود که با "ام زی" آشنا شد، تقریبا سه سال گذشت تا از لاک پشت مسن در مورد زندگی یاد بگیرد.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-14   333 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-14

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۲ از ۲

00:17:13
بزرگان گیاهخوار

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۲ از ۲

من از آن کار دست کشیدم، این تنها یک مزرعه کوچک است، اما فکر می کنم اگر همه ما به تدریج آنرا انجام دهیم، میتوانیم اثری بزرگ بر اکوسیستم زمین بگذاریم. این بر عهده دولت است که با سیاستهای درست و سیستم پشتیبانی مالی در مدت دوره گذار در این راستا قدم بردارد. این بهترین انگیزه برای هر کشاور است تا تغییر کند.
بزرگان گیاهخوار
2020-02-13   215 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-02-13

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۲ از ۲

00:12:06
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۲ از ۲

ما به حیوانات زیادی خدمت کردیم و برای اکثر مردم، حیوانات ما بخشی از خانواده مان هستند و این یک موجود مهم دیگری است که نیاز به مراقبت دارد. و بسیار سپاسگزاریم که قادریم چنین خدماتی را ارائه دهیم.
جوایز درخشان جهانی
2020-02-12   170 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-02-12

حیوانات درمانگر: تجسمی از عشق

00:17:45
دنیای حیوانات: همزیستان ما

حیوانات درمانگر: تجسمی از عشق

یک روز، "مجیک" به دیدن بیماری رفت که در خانه سالمندان زندگی میکرد کسیکه به مدت سه سال با کسی صحبت نکرده بود. لحظه ای که چشمان اش به "مجیک" افتاد، او فریاد زد، "آیا او زیبا نیست؟" این لحظه ای بود که زندگی آن زن را تغییر داد و افرادی را که از این زن مراقبت میکردند، عمیقا تحت تاثیر قرار داد.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-07   277 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-07

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

00:15:14
بزرگان گیاهخوار

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

من دامپروری را دوست داشتم اما بحران آن هنگام بود که من بچه بزها را ثبت کردم تا به کشتارگاه ببرم. بنابراین برای کشتارگاه ثبت میکردم؛ آن وقت بود که دچار استرس شدم.
بزرگان گیاهخوار
2020-02-06   339 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-02-06

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۱ از ۲

00:10:54
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: گروه فاجعه حیوانی 'نورث ولی'، قسمت ۱ از ۲

در "آتشسوزی کمپ"، ما اینجا در شهرستان "بوته" به بیش از ۱۰ هزار حیوان خدمت کردیم. این تقربیا به مدت ۸۱ روز ادامه داشت. این بزرگترین فاجعه ای است که من شخصا تا کنون برای آن کار کرده ام.
جوایز درخشان جهانی
2020-02-05   132 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-02-05

برنامه های حیوانات زندان: تغییر زندگیها از طریق عشق

00:14:19
افراد خوب، اعمال خوب

برنامه های حیوانات زندان: تغییر زندگیها از طریق عشق

همچنین او هرگز قضاوت نمی کند؛ او خوشحال است مهم نیست خلق و خوی شما چیست و چه کاری انجام میدهید. او خوشحال است که به اطراف برود و لبخند بزند و با شما باشد.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-02-03   196 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-02-03

پیکا' شایان ستایش آمریکایی

00:14:16
دنیای حیوانات: همزیستان ما

پیکا' شایان ستایش آمریکایی

آنها می گویند که اجداد ما از سیبری به آمریکای شمالی آمدند، از پل زمینی سرتاسری که زمانی آسیا و آلاسکا را بهم وصل میکرد. پس از آن، ما در سرتاسر این قاره، از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام زندگی کردیم، اما در طول ۱۲۰۰۰ سال گذشته، ما به ارتفاعات بلندتر نقل مکان کرده ایم.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-01   166 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-02-01

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۳ از ۳.

00:11:13
بزرگان گیاهخوار

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۳ از ۳.

هنگامیکه وگان میشوید، چند سطح وجود دارد. پروسه من تمام نشده است. هر روز چیزهای جدیدی یاد می گیرم و هر روز باهوش تر، عاقل تر میشوم. و نه تنها لازم است که درستکار باشیم، چون ما درستکار هستیم، مسلما، باید باهوش باشیم. شما باید بسیار مدبر باشید. شما باید حقیقت را بگویید. شما باید آگاهی داشته باشید.
بزرگان گیاهخوار
2020-01-30   161 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-30

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۲ از ۲

00:13:21
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۲ از ۲

من سگها را دوست دارم. سگها، بهترین دوستانم هستند، و این روش من برای تغییر این جهان است فقط اینکه کمی متفاوت است، از طریق تلاش برای مبارزه در کنار داوطلبان و فعالان شجاع و همه کودکان، و این برای کودکان الهام بخش بوده است، تا به تجارت گوشت سگ پایان دهیم. الان قرن بیست و یکم است، و آلان زمان تغییر است. و ما همچنان مبارزه خواهیم کرد تا زمانیکه این مورد تمام شود.
جوایز درخشان جهانی
2020-01-29   190 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-01-29

حیوانات فداکار

00:15:37
دنیای حیوانات: همزیستان ما

حیوانات فداکار

بر کسی پوشیده نیست، "مکس" که ناشنوا و تا حدی نابیناست کودکی را که روز قبل خانه را ترک کرده بود، دنبال کرده بود و بیش از ۱۵ ساعت با او مانده بود. چون "آئورورا"، مکس را داشت که پیش او بخواند، او توانست در شب سرد در کوهستان، زنده بماند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-20   745 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-20

خواب زمستانی حیوانات

00:17:48
دنیای حیوانات: همزیستان ما

خواب زمستانی حیوانات

آیا میدانید که یک خرس سیاه امریکایی باردار میتواند در طول خواب زمستانی زایمان کند؟ حتی لازم نیست که برای مراقبت از توله هایش، از خواب بیدار شود. در عوض، او ماهها قادر است از چربی انبار شده ای که در خود ذخیره کرده است از نوزادان اش مراقبت کند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-17   207 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-17

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۱ از ۳

00:11:09
بزرگان گیاهخوار

تال گیلبوا': در خط مقدم جنبش وگان اسرائیل، قسمت ۱ از ۳

من باید به شما بگویم که اولین کاری که انجام دادم این بود که حقیقت را به مردم بگویم. مطمئن بودم که با هر فردی که درباره آنچه که ما نسبت به حیوانات انجام می دهیم صحبت کنم، آنها تغییر خواهند کرد. و من شروع کردم به چپ و راست نگاه کردن و اینکه چه اتفاقی دارد می افتد؟ هیچکس تغییر نمی کند! و آنوقت میدانستم که باید کارهای بزرگی انجام دهیم. در آن زمان، هیچکس در اسرائیل، هیچکس درباره حیوانات حرف نمی زد.
بزرگان گیاهخوار
2020-01-16   318 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-16

شترمرغ های آفریقایی خارق العاده

00:14:35
دنیای حیوانات: همزیستان ما

شترمرغ های آفریقایی خارق العاده

اگرچه ما نمیتوانم پرواز کنیم، میتوانیم سرعت دویدن بیش از ۵۰ کیلومتر یا ۳۰ مایل در ساعت را به مدت بیش از یک ساعت، حفظ کنیم. ما سریعترین پرنده روی زمین و پر سرعت ترین حیوان دوپا هستیم.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-10   266 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-10

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۳ از ۳

00:12:25
بزرگان گیاهخوار

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۳ از ۳

خانم "جین ولز-میچل" معتقد است که وگانیسم، آینده است و اینکه ما با یکدیگر، جهان را تغییر خواهیم داد. سوپریم مستر تلویزیون، ما با یکدیگر، نیروی صلح آمیزی هستیم که این جهان را تغییر خواهد داد! این جهان را تغییر میدهد! ادامه دهید! دو برابر کار کنید! با فوریت اقدام کنید! اکنون تغییر در حال رخ دادن است! و همه ما میتوانیم بخشی از این لحظه تاریخی باشیم، هنگامی که انسانها در راستای شفقت و عدم خشونت تکامل پیدا می کنند. وگان بودن تنها یک روند نیست. این یک سبک زندگی است، این یک الگوی تغییر است و این آینده است و این نیز به زمان حال، تبدیل میشود. وگان اکنون هست!
بزرگان گیاهخوار
2020-01-09   242 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-09

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۲ از ۳

00:14:43
بزرگان گیاهخوار

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۲ از ۳

مجری سابق "سر خط خبرها"ی سی.ان.ان، خانم "جین ولز-میچل" همه ما را ترغیب می کند تا از طریق رسانه های اجتماعی به جنبش وگان بپیوندیم. اکنون زمانی بحرانی است. تک تک افرادی که میخواهند این سیاره را نجات دهند، از رسانه های اجتماعی استفاده کنید. ما نیاز داریم که سیلی از اخبار در زمینه وگان در رسانه های اجتماعی داشته باشیم و همینطور عدم خشونت، تا وگانیسم را عادی کنیم، تا زندگی بر اساس گیاهخواری را عادی کنیم، کفشهایی که چرم نیستند را عادی کنیم، یک روش زندگی شفیق را متعارف سازیم. و این رسالت من است. و خبر خوب اینکه هیچکس بدون قدرت نیست. هر شخص می تواند بخشی از نجات سیاره باشد و آنها می توانند همین الان شروع کنند.
بزرگان گیاهخوار
2020-01-02   354 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-01-02

حیوانات سال جدید وگان را جشن می گیرند!

00:13:36
دنیای حیوانات: همزیستان ما

حیوانات سال جدید وگان را جشن می گیرند!

دعا می کنم که سال ۲۰۲۰ سالی باشد که ماهیگیری متوقف شود. اکنون بسیاری از شرکتهای باهوش غذاهای دریایی وگان نیز تولید می کنند. به عنوان مثال، "فیله های بدون ماهی گاردین" و "کیک های بدون خرچنگ"، "آهیمی" از "اوشن هاگر فودز"، یک سوشی بدون ماهی، ساخته شده از گوجه فرهنگی و میگوهای گیاهی از "نیو ویو فودز"!
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-01   324 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-01-01

جایزه شفقت درخشان جهانی: بهشت خرگوش

00:19:05
جوایز درخشان جهانی

جایزه شفقت درخشان جهانی: بهشت خرگوش

این یک بچه کوچک است. این یک "گنو" است. این یکی از خرگوش های ما است که ما برایش مراقبتهای پزشکی فراهم کردیم. و او خیلی زود مرخص می شود. و حالش خیلی بهتر است، و اکنون می تواند به خانواده دوست داشتنی پذیرای اش برود. "گنو" نمونه خوبی است از آنچه که ما با "هیون" انجام میدهیم - پشتیبانی از او از طریق مراقبت های پزشکی و آماده سازی او برای پذیرش. این هدف ما است، یک خرگوش بعد از دیگری.
جوایز درخشان جهانی
2019-12-31   258 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2019-12-31

International Monetary Fund report calls for urgent conservation of whales to address climate change

00:01:52
اخبار قابل توجه

International Monetary Fund report calls for urgent conservation of whales to address climate change

اخبار قابل توجه
2019-12-28   248 نظرات
اخبار قابل توجه
2019-12-28
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید