جستجوی تاریخ برنامه
از
الی

Extra Fresh — Where Is It from?

00:01:08

Extra Fresh — Where Is It from?

ویژه!
2020-10-22   300 نظرات
ویژه!
2020-10-22

Vegan Meats - Simply the Best!

00:01:43

Vegan Meats - Simply the Best!

ویژه!
2020-08-24   1111 نظرات
ویژه!
2020-08-24

Vegan Eggs - Irresistible!

00:01:49

Vegan Eggs - Irresistible!

ویژه!
2020-08-24   887 نظرات
ویژه!
2020-08-24

Vegan Desserts - More, Please!

00:02:37

Vegan Desserts - More, Please!

ویژه!
2020-08-24   1970 نظرات
ویژه!
2020-08-24

Vegan Dairy - Soooo Gooood!

00:03:08

Vegan Dairy - Soooo Gooood!

ویژه!
2020-08-24   852 نظرات
ویژه!
2020-08-24

Vegan Sea Food - We Love It!

00:02:16

Vegan Sea Food - We Love It!

ویژه!
2020-08-24   719 نظرات
ویژه!
2020-08-24

بیدار شوید و وگان باشید در این زمان پاکسازی، قسمت ۶ از ۶

00:03:02

بیدار شوید و وگان باشید در این زمان پاکسازی، قسمت ۶ از ۶

اگر میگویید که انتخاب شماست که میخواهید چه چیزی را بخورید، آنوقت باید به شما بگوییم که: بیاد داشته باشید، هر زمانیکه شما یک قطعه از گوشت حیوانات یا خون یا استخوانها یا هر چیز دیگر از آنها، دل و روده ی آنها، هر چیز انزجارآور از حیوانات را در دهانتان میگذارید، باید به خاطر داشته باشید که موجودات بسیار بسیار زیادی بخاطر آن از دنیا میروند یا از دنیا رفته اند. بخاطر آن لقمه محصول حیوانی در دهان شما
ویژه!
2020-07-30   5862 نظرات
ویژه!
2020-07-30

Be vegan, Repentant = Save your soul!

00:01:21

Be vegan, Repentant = Save your soul!

ویژه!
2020-05-10   5225 نظرات
ویژه!
2020-05-10

پیام فوری استاد اعظم چینگ های خطاب به تمام رهبران جهان و دولتها

01:06:02

پیام فوری استاد اعظم چینگ های خطاب به تمام رهبران جهان و دولتها

رهبران محترم و مقامات دولتی، من واقعاً سپاسگزارم برای همه آنچه تا به امروز انجام داده اید تا به بهترین وجهی که می توانید به جهانیان کمک کنید. از همه شما متشکرم. این فقط یک یادآوری است، زیرا میدانم که شما می دانید چه کار صحیحی باید انجام دهید. شما باید از همه کسانیکه تحت مسئولیت تان هستند حمایت کنید- همشهری ها و همزیستان، یا به اصطلاح حیوانات. آنها کاملاً بی پناه و وابسته به رحمت قدرت انسانها هستن
ویژه!
2020-03-29   99307 نظرات
ویژه!
2020-03-29

PRAY FOR WORLD VEGAN

00:03:56

PRAY FOR WORLD VEGAN

click here to watch the full message
ویژه!
2020-03-20   35028 نظرات
ویژه!
2020-03-20

فراخوان فوری استاد اعظم چینگ های برای نجات جهان مان و دعا برای «جهان وگان» ۶ فوریه ۲۰۲۰

01:35:20

فراخوان فوری استاد اعظم چینگ های برای نجات جهان مان و دعا برای «جهان وگان» ۶ فوریه ۲۰۲۰

دیگر نمیخواهم حرفهایم را ملایم کنم. دیگر فرصت مان کم است. دنیای ما حقیقتا در وضعیت اضطراری قریب الوقوع است. بهشت عصبانی است. زمین عصبانی است. طبیعت عصبانی است، منتظر است و منتظر است تا ما به ذات دوست داشتنی و مهربان خود بازگردیم، همانطور که قصد خدا برایمان اینطور بوده است. برای ما انتظار می کشند که از این قدرت برای نجات دیگران و برای نجات خود و خانواده مان استفاده کنیم. به سیاره کمک کنید، حیوانات
ویژه!
2020-03-11   94537 نظرات
ویژه!
2020-03-11

پیام «اضطراری» استاد اعظم چینگ های به تمام صاحبان شرکتهای مرتبط با گوشت حیوانات و صاحبان دامداری های صنعتی

00:54:00

پیام «اضطراری» استاد اعظم چینگ های به تمام صاحبان شرکتهای مرتبط با گوشت حیوانات و صاحبان دامداری های صنعتی

افراد یا گروه های عزیزی که با کسب و کار گوشت سرو کار دارید و صاحبان عزیز دامداری های صنعتی: لطفا توجه کنید، زیرا این برای شما بسیار بسیار مهم است. شما باید این را بدانید، قبل از اینکه برای شما خیلی دیر شود. این چیزی است که جهنم شما را بخاطر آن محکوم خواهد کرد:... شاید آنرا از روی قصد انجام ندادید. شاید درمورد آن فکر نکرده بودید، ولی باید درمورد آن فکر کنید، زیرا مربوط به شما میشود. شما به جهنم خوا
ویژه!
2020-03-10   125703 نظرات
ویژه!
2020-03-10

پیام فوری به همه رهبران مذهبی و معنوی از طرف استاد اعظم چینگ های

00:33:31

پیام فوری به همه رهبران مذهبی و معنوی از طرف استاد اعظم چینگ های

عالیجنابان محترم مذهبی، کاهن ها و کاهنه های بسیار محترم، راهبان و راهبه ها بسیار ارجمند ِ ادیان مختلف، بهترین آرزوها و دعاهای فروتنانه ام در رحمت خداوند، نثار سلامتی «شما» باد. اگرچه زمان من بسیار کم و باارزش است، بخاطر اینکه همچنان در حال یک اعتکاف با مدیتیشن متمرکز برای جهانی وگان و صلح جهانی هستم، اما دادخواست ضروری سیاره و جهان ما موجب اقدامی از طرف من می شود. احساس می کنم باید پیام های فوری ر
ویژه!
2020-03-09   75748 نظرات
ویژه!
2020-03-09

Top 5 Bad Businesses

00:01:38

Top 5 Bad Businesses

ویژه!
2020-02-14   8825 نظرات
ویژه!
2020-02-14

How to Veg for Starters

00:00:50

How to Veg for Starters

ویژه!
2019-12-25   7098 نظرات
ویژه!
2019-12-25

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37

If Everyone Become Vegetarian

ویژه!
2019-12-17   7710 نظرات
ویژه!
2019-12-17
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها