جستجوی تاریخ برنامه
از الی

Be vegan, Repentant = Save your soul!

00:01:21

Be vegan, Repentant = Save your soul!

ویژه!
2020-05-10   4645 نظرات
ویژه!
2020-05-10

پیام فوری استاد اعظم چینگ های خطاب به تمام رهبران جهان و دولتها

01:05:02

پیام فوری استاد اعظم چینگ های خطاب به تمام رهبران جهان و دولتها

رهبران محترم و مقامات دولتی، من واقعاً سپاسگزارم برای همه آنچه تا به امروز انجام داده اید تا به بهترین وجهی که می توانید به جهانیان کمک کنید. از همه شما متشکرم. این فقط یک یادآوری است، زیرا میدانم که شما می دانید چه کار صحیحی باید انجام دهید. شما باید از همه کسانیکه تحت مسئولیت تان هستند حمایت کنید- همشهری ها و همزیستان، یا به اصطلاح حیوانات. آنها کاملاً بی پناه و وابسته به رحمت قدرت انسانها هستن
ویژه!
2020-03-29   95307 نظرات
ویژه!
2020-03-29

PRAY FOR WORLD VEGAN

00:03:56

PRAY FOR WORLD VEGAN

click here to watch the full message
ویژه!
2020-03-20   21211 نظرات
ویژه!
2020-03-20

پیام «اضطراری» استاد اعظم چینگ های به تمام صاحبان شرکتهای مرتبط با گوشت حیوانات و صاحبان دامداری های صنعتی

00:54:00

پیام «اضطراری» استاد اعظم چینگ های به تمام صاحبان شرکتهای مرتبط با گوشت حیوانات و صاحبان دامداری های صنعتی

افراد یا گروه های عزیزی که با کسب و کار گوشت سرو کار دارید و صاحبان عزیز دامداری های صنعتی: لطفا توجه کنید، زیرا این برای شما بسیار بسیار مهم است. شما باید این را بدانید، قبل از اینکه برای شما خیلی دیر شود. این چیزی است که جهنم شما را بخاطر آن محکوم خواهد کرد:... شاید آنرا از روی قصد انجام ندادید. شاید درمورد آن فکر نکرده بودید، ولی باید درمورد آن فکر کنید، زیرا مربوط به شما میشود. شما به جهنم خوا
ویژه!
2020-03-10   114499 نظرات
ویژه!
2020-03-10

پیام فوری به همه رهبران مذهبی و معنوی از طرف استاد اعظم چینگ های

00:33:31

پیام فوری به همه رهبران مذهبی و معنوی از طرف استاد اعظم چینگ های

عالیجنابان محترم مذهبی، کاهن ها و کاهنه های بسیار محترم، راهبان و راهبه ها بسیار ارجمند ِ ادیان مختلف، بهترین آرزوها و دعاهای فروتنانه ام در رحمت خداوند، نثار سلامتی «شما» باد. اگرچه زمان من بسیار کم و باارزش است، بخاطر اینکه همچنان در حال یک اعتکاف با مدیتیشن متمرکز برای جهانی وگان و صلح جهانی هستم، اما دادخواست ضروری سیاره و جهان ما موجب اقدامی از طرف من می شود. احساس می کنم باید پیام های فوری ر
ویژه!
2020-03-09   73093 نظرات
ویژه!
2020-03-09

TOP 5 BAD BUSINESSES

00:01:38

TOP 5 BAD BUSINESSES

ویژه!
2020-02-14   7909 نظرات
ویژه!
2020-02-14

How to Veg for Starters

00:00:50

How to Veg for Starters

ویژه!
2019-12-25   6952 نظرات
ویژه!
2019-12-25

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37

If Everyone Become Vegetarian

ویژه!
2019-12-17   7569 نظرات
ویژه!
2019-12-17

Protect the Bees

00:02:13

Protect the Bees

ویژه!
2019-11-07   7170 نظرات
ویژه!
2019-11-07

The Realization of Health: Book Intro

00:01:25

The Realization of Health: Book Intro

ویژه!
2019-10-23   7124 نظرات
ویژه!
2019-10-23

A Better Way to Use Taxes

00:02:57

A Better Way to Use Taxes

ویژه!
2019-10-22   7026 نظرات
ویژه!
2019-10-22
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها