برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

From the Original Universe to Our World: True Love Never Changes, Part 5 of 10, May 29, 2014

China (People's Rep)
2019-05-07

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
I went to Tư Quơ right now. T-Ư and Q-U-Ơ. That is above this Original Universe, but it doesn’t mean better or stronger. These are youth. Means these universes are still very young. So it’s not equal to the Universe below, all mature. And it takes 824 zillion Earth years to mature one OU. I go take care of them. Do something-without doing-to make them mature, to balance the whole creation and non-creation because. “The more Tư,” “matured, the better and more balanced for all universes.”
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید