جستجوی تاریخ برنامه
از الی
علم و معنویت

Explore the intertwining relationship between the visible and invisible and examine advanced philosophies and theories to expand and elevate consciousness. Listen to new perspectives on auras, quantum physics, the power of prayer, string theory, near-death experiences, life on other planets, and more.

کشف آفرینش کائنات و الوهیت: مصاحبه با دکتر 'آلن لایتمن'، قسمت ۲ از ۳

00:13:36

کشف آفرینش کائنات و الوهیت: مصاحبه با دکتر 'آلن لایتمن'، قسمت ۲ از ۳

از آنجایی که به نظر می رسد که بسیاری از پارامترهای جهان هستی ما از قبیل قدرت نیروی هسته ای و مقدار انرژی تاریک در کائنات، و همه این پارامترها پدیدار میشوند تا بطور عالی و ظریفی تنظیم شوند تا باعث وجود حیات شوند. اگر برخی از آن پارامترها کمی بزرگتر یا یک کمی کوچکتر بودند، آنوقت فکر نمی کنیم آن حیات میتوانست در کائنات ما نمو و تکامل پیدا کند. و سوال اینست، چرا اینطوری است؟
علم و معنویت
2020-06-29   139 نظرات
علم و معنویت
2020-06-29

بهشت زیباست: تجربه نزدیک به مرگ کشیش 'پیتر پاناگور'، قسمت ۱ از ۴

00:13:58

بهشت زیباست: تجربه نزدیک به مرگ کشیش 'پیتر پاناگور'، قسمت ۱ از ۴

و سپس خلاصه ای از زندگی ام را دیدم. فقط‌ اینکه، مروری که از زندگی داشتم این بود که من تمام دردی که در کل زندگیم به دیگران داده ام و هر حادثه فردی از آن را، پشت سر هم متحمل شدم. اما من آنرا از بیرون نمی دیدم. آن را از دیدگاه افرادی که موجب درد آنها شده بودم تماشا میکردم و حس آنها را احساس میکردم.
علم و معنویت
2020-06-27   306 نظرات
علم و معنویت
2020-06-27

کشف آفرینش کائنات و الوهیت: مصاحبه با دکتر 'آلن لایتمن'، قسمت ۱ از ۳

00:14:42

کشف آفرینش کائنات و الوهیت: مصاحبه با دکتر 'آلن لایتمن'، قسمت ۱ از ۳

در طول تاریخ، گروههای مختلفی از مردم، مذاهب مختلف و فرهنگهای مختلف، درباره خدا نظرات مختلفی داشته اند. یک دیدگاه درباره خدا "پانتیسم" نامیده میشود. و این دیدگاه ممکن است که همان دیدگاه "تائو یسم" در چین باشد که خدا، همه طبیعت است. و اگر شما درباره خدا این دیدگاه را داشته باشید، آنوقت خدا در تمام مدت در همه جا و اطراف ماست.
علم و معنویت
2020-06-22   214 نظرات
علم و معنویت
2020-06-22

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۳ از ۳

00:14:51

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۳ از ۳

پسر آقای 'الكساندر فران' در خانواده ای بزرگ شده است جاییکه ارتباط گرفتن با گیاهان، یک اتفاق روزمره است. این تجربه چگونه بر این پسر تاثیر گذاشته است؟ برای او هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. آنها زنده هستند؛ آنها او را با اسم کوچکش صدا می زنند. وقتی گیاهان او را صدا میزنند، او جواب میدهد. و سپس مدتی کوتاه با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند.
علم و معنویت
2020-02-03   812 نظرات
علم و معنویت
2020-02-03

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۲ از ۳

00:16:58

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۲ از ۳

آقای 'الكساندر فران' نه تنها میتواند از طریق کلامی و همچنین موسیقی با گیاهان ارتباط برقرار کند، بلکه او معتقد است آنها چیزهای زیادی برای آموزش به ما دارند. آنها چیزهای زیادی برای آموزش به ما دارند. برای مثال درباره شیوهء زندگی بی تحرک، درباره چگونگی زندگی در مجاورت با یکدیگر. بعلاوه، امروز ثابت شده است که در دنیای حیوانات و گیاهان پشتیبانی متقابل زیادی، بیشتر از آنچه که ما بتوانیم باور کنیم وجود د
علم و معنویت
2020-01-27   657 نظرات
علم و معنویت
2020-01-27

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۱ از ۳

00:15:09

یادگیری ارتباط با گیاهان: مصاحبه با آقای 'الكساندر فران'، قسمت ۱ از ۳

طبیعت با گونه های گیاهی و جانوری، به جهان ما زیبایی می بخشد، هنوز اسراری در انتظار کشف شدن هستند. آقای "الكساندر فران" مطمئنا میداند که چگونه با استفاده از یک دستگاه الکترومغناطیسی با گیاهان ارتباط برقرار کند این به مانند قرار دادن یک پیانو زیر دستان یک گیاه است. او بلافاصله نمی داند چگونه از آن استفاده کند. این یک دستگاه ترجمه نیست برای آنچه که او ممکن است بگوید یا صدایی که ممکن است از خود دهد. آ
علم و معنویت
2020-01-20   1092 نظرات
علم و معنویت
2020-01-20

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۴ از ۴

00:12:10

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۴ از ۴

خانم "تریشیا بارکر"، بعد از تجربه نزدیک به مرگش، در زمینه اینکه چگونه میتوانیم دنیایی که در آن زندگی می کنیم را به مکانی بهتری تبدیل کنیم، دانش زیادی بدست آورد. این جهان، تعاملات کوتاهی که هر لحظه یا نور را گسترش میدهد یا نمیدهد. و چرا نور را گسترش نمی دهد؟ چرا نیکی را گسترش نمی دهد؟ و چرا شادی را در سراسر این سیاره گسترش نمی دهد؟ و من فکر می کنم شاید یکی از مهمترین چیزهایی که ما میتوانیم انجام د
علم و معنویت
2020-01-13   587 نظرات
علم و معنویت
2020-01-13

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۳ از ۴

00:13:48

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۳ از ۴

هنگامیکه روح خانم "تریشیا بارکر" بعد از تجربه نزدیک به مرگ به بدنش بازگشت، او متوجه شد که شخص متفاوتی است. من از پرستاران پرسیدم، "چه مدت بود که مرده بودم؟" میدانستم که مرده بودم. "شما درباره خدا چه فکر می کنید؟ زیرا این انرژی نور شگفت انگیز خداست!" و من شروع به صحبت درباره این چیزها کردم.
علم و معنویت
2020-01-08   478 نظرات
علم و معنویت
2020-01-08

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۲ از ۴

00:13:07

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۲ از ۴

خانم "تریشیا بارکر" در تجربه نزدیک به مرگ اش، فرشته هایی را در اتاق عمل دید. او بعدها کشف کرد که میتواند با این موجودات سماوی دوباره ارتباط برقرار کند. و درد بسیار زیادی در بدنم بود. و من شروع به دعا کردن به درگاه خدا و آن فرشته ها کردم. و چشمانم را می بستم و مراقبه می کردم. و احساس میکردم همان فرشته ها روی ستون مهره هایم کار می کنند و روی کمرم کار می کنند. بنابراین، زمانی بسیار کوتاه بعد از تصادف
علم و معنویت
2020-01-06   608 نظرات
علم و معنویت
2020-01-06

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۱ از ۴

00:12:44

فرشته ها در اتاق جراحی: تجربه نزدیک به مرگ تریشا بارکر، قسمت ۱ از ۴

بعد از یک تصادف شدید ماشین، خانم "تریشا بارکر" به بیمارستان منتقل شد و او در آنجا تجربه نزدیک به مرگ جالب توجهی داشت. وقتی مرا برای یک عمل جراحی اورژانسی نخاع بردند، من از بدنم بلند شدم. و بدنم را روی تخت جراحی دیدم. و باید به شما بگویم، با قطعیت می دانستم که بخش معنوی همچنان باقی خواهد ماند، روح ما، ذات ما بعد از مرگ بدنمان همچنان باقی خواهد ماند.
علم و معنویت
2020-01-03   1137 نظرات
علم و معنویت
2020-01-03

یافتن هدف زندگی از طریق تجربه نزدیک به مرگ: مصاحبه با خانم کیمبرلی کلارک شارپ، قسمت ۳ از ۳

00:14:15

یافتن هدف زندگی از طریق تجربه نزدیک به مرگ: مصاحبه با خانم کیمبرلی کلارک شارپ، قسمت ۳ از ۳

تجربه نزدیک به مرگ خانم "کیمبرلی کلارک شارپ" به او کمک کرده است تا به افرادی که در حال مرگ هستند کمک گسترده ایی کند. عاشق کار با افراد در حال مرگ هستم. این را دوست دارم چون این پایان زندگی آنهاست. این زمان مقدسی است برای آنها. و بخشی از آن بودن افتخاری بزرگ است. اما موهبت من این است که هیچ ترسی از مرگ ندارم. من میدانم که آنها فقط به مکانی دیگر می روند. آنها اینجا نیستند، اما آنها از بین نرفته اند.
علم و معنویت
2019-12-02   727 نظرات
علم و معنویت
2019-12-02

کشف هدف زندگی از طریق تجربه نزدیک به مرگ: مصاحبه ایی با خانم کیمبرلی کلارک شارپ، قسمت ۲ از ۳

00:14:25

کشف هدف زندگی از طریق تجربه نزدیک به مرگ: مصاحبه ایی با خانم کیمبرلی کلارک شارپ، قسمت ۲ از ۳

زمانی که افراد تجربه نزدیک به مرگ دارند، معمولا افرادی را که دوست دارند و از دنیا رفته اند را ملاقات می کنند. آنها بسیار خوشحال هستند. اما عزیزانشان به همه آنها گفته اند که برگردید، زمان شما فرا نرسیده است. اما تاثیری که بر روی افرادی با تجربه نزدیک به مرگ داشته اند چنان آرامشی است زیرا آنها می دانند که دوباره در کنار عزیزانشان خواهند بود.
علم و معنویت
2019-11-27   875 نظرات
علم و معنویت
2019-11-27

کشف هدف زندگی از طریق تجربه نزدیک به مرگ: مصاحبه ایی با خانم کیمبرلی کلارک شارپ، قسمت ۱ از ۳

00:13:15

کشف هدف زندگی از طریق تجربه نزدیک به مرگ: مصاحبه ایی با خانم کیمبرلی کلارک شارپ، قسمت ۱ از ۳

خانم "کیمبرلی کلارک شارپ" زمانی که در اورژانس بیمارستان بود زندگیش را ترک کرد. کاری که انجام دادم این بود، خودم را رها کردم. سپس خود را کاملا در مکانی دیگر دیدم. و چیزی خود را نشان داد. آن "چیز " کلمه ایی برای توصیفش ندارم. خیلی از افراد آن را خدا می نامند. خیلی ها ممکن است آن را "منبع" بنامند. برای من، نور درخشان بزرگی بود. مانند قدرت رعد و برق بود و نوری بسیار درخشان تر از خورشید، درخشان تر از ه
علم و معنویت
2019-11-25   1033 نظرات
علم و معنویت
2019-11-25

رابطه ای عجیب بین مغز و آگاهی، قسمت ۳ از ۳

00:14:59

رابطه ای عجیب بین مغز و آگاهی، قسمت ۳ از ۳

Where does that come from? Is the thought coming from the individual? So, an analogy I like to use is the Sun and clouds. So, the Sun being consciousness and clouds being our mental state or our brain, things that are blocking the rays of consciousness to come in. And when we do things like meditate or a near-death experience is maybe the best example where all the clouds go away. There are ways o
علم و معنویت
2019-11-04   637 نظرات
علم و معنویت
2019-11-04

رابطه ای عجیب بین مغز و آگاهی، قسمت ۲ از ۳

00:14:13

رابطه ای عجیب بین مغز و آگاهی، قسمت ۲ از ۳

Does consciousness exist beyond the body and brain? Mr. Gober has found considerable scientific and anecdotal evidence suggesting that consciousness exists beyond the brain. Perhaps the most compelling support comes from near-death experiences. “In the life review, the example of Dannion Brinkley, after he relived his life four times, he saw the pain that the inflicted and he saw the joy that he
علم و معنویت
2019-10-30   967 نظرات
علم و معنویت
2019-10-30

رابطه ای عجیب بین مغز و آگاهی، قسمت ۱ از ۳

00:14:21

رابطه ای عجیب بین مغز و آگاهی، قسمت ۱ از ۳

On today’s program, we’ll hear from Mr. Mark Gober, author of “An End to Upside Down Thinking” and host of the new podcast, “Where is My Mind?” In addition, Mr. Gober is on the Board of Directors at the Institute of Noetic Sciences (IONS), a research center dedicated to exploring and expanding human capacity. “What is the relationship between the brain and consciousness? Does the brain create cons
علم و معنویت
2019-10-28   1208 نظرات
علم و معنویت
2019-10-28

تجربه نزدیک به مرگ،روایاتی از یک جراح قلب

00:16:12

تجربه نزدیک به مرگ،روایاتی از یک جراح قلب

Today we’ll hear some accounts of near-death experiences from renowned heart surgeon, Dr. Lloyd Rudy, interviewed by Dr. Michael Milligan, president of the American Academy for Oral Systemic Heath. And all of a sudden! Nobody spoke. Because everybody in that room felt a ‘presence.’ And he stopped bleeding just like that. What is your take on that, Dr. Rudy? Oh, there’s something out there that peo
علم و معنویت
2019-10-14   499 نظرات
علم و معنویت
2019-10-14

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:58

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we
علم و معنویت
2019-10-11   952 نظرات
علم و معنویت
2019-10-11

Reincarnation: Past Lives Remembered

00:12:56

Reincarnation: Past Lives Remembered

For centuries, reincarnation remained a mystery, leading to questions about human existence and the nature of previous lives. Nowadays, however, many individuals are coming forward to share detailed memories of their past lifetimes. Dr. Jim Tucker, a renowned past-life expert from the US, has recorded 2,500 cases of children remembering their previous incarnations. Oscar winner, AFI Life Achieveme
علم و معنویت
2019-09-16   1116 نظرات
علم و معنویت
2019-09-16

Understanding Near-Death Experiences with Expert Ivan Rudolph, Part 2 of 2 (INT)

00:14:46

Understanding Near-Death Experiences with Expert Ivan Rudolph, Part 2 of 2 (INT)

People who undergo near-death experiences realize that there’s a greater form of love than the worldly variety. You realize the importance of love, perhaps to a much greater degree than before. Quite often you don’t know how to set about it. Now the kind of love God’s looking for, that really teaches us is not the kind of self-development love, but it’s developing other people, helping other peopl
علم و معنویت
2019-09-04   1158 نظرات
علم و معنویت
2019-09-04
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها