در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:15
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   1805 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2848 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۲۶ - مکاشفه پادشاه «جایابایا»، درباره ملکه صلح و عدالت

00:27:23
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۲۶ - مکاشفه پادشاه «جایابایا»، درباره ملکه صلح و عدالت

"ملکه، کاملا با تقوا و بسیار با شکوه است، اما او فقط به اندازه کافی میخورد، زیرا او با مردم بسیار شفیق است."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-01-24   721 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-01-24

ماهاتما کوت هومی' محترم (گیاهخوار): استاد به معراج رفته و معلم جهانی

00:13:54
زندگی یک قدیس

ماهاتما کوت هومی' محترم (گیاهخوار): استاد به معراج رفته و معلم جهانی

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
زندگی یک قدیس
2021-01-24   540 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-01-24

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۵ از ۸

00:27:33
میان استاد و شاگردان

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۵ از ۸

اگر افرادی استاد را در جایی دیده باشند، یک استاد حقیقی را، یک استاد قدرتمند را که میتواند مردم را رستگار کند، بعد به نوعی احساس کنند که آن فرد را دوست دارند یا شاید به نوعی علاقه ای را احساس کنند، یا حداقل نفرتی در قلبشان نداشته باشند، حتی با وجود اینکه شاید ندانند که آن فرد یک استاد است. آنوقت شاید در زمان مرگ، شاید آن استاد بیاید و به آنها کمک کند. ( استاد، شما در یکی ا
میان استاد و شاگردان
2021-01-24   3065 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-24

اهمیت و جلال و شکوه 'دارشان پارام پوروش پوران': گزیده ای از نوشته های 'سوآمی جی ماهاراج' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:15:31
کلام حکمت

اهمیت و جلال و شکوه 'دارشان پارام پوروش پوران': گزیده ای از نوشته های 'سوآمی جی ماهاراج' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

"ماهی با آب یکی می شود و یک 'چاکور' (پرنده افسانه ای) نگاه خود را دائماً به ماه زوم می کند. بایستی 'سات گورو' را به همین صورت دوست داشته باشی، و با ایجاد ایمان به "او"، خویشتن درون تان روشن خواهد شد. "
کلام حکمت
2021-01-23   428 نظرات
کلام حکمت
2021-01-23

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۴ از ۸

00:28:40
میان استاد و شاگردان

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۴ از ۸

رهبران خوب بسیاری کشته شدند. (بله، استاد.) بخاطر اینکه این دنیا به آنهایی که بد هستند تعلق دارد. به مایا تعلق دارد. همه متون دینی این را به ما میگویند. به این خاطر است که استاد به این پایین می آید تا به ما بگوید، "خواهش میکنم از من پیروی کنید، به خانه بیایید. به خانه بیایید. به بهشت ها برگردید. این دنیای شما نیست. هر چه که در اینجا دارید، به شما شادی طولانی مدت نخواهد داد و واقعی نیست."
میان استاد و شاگردان
2021-01-23   3543 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-23

اهمیت و جلال و شکوه 'دارشان پارام پوروش پوران': گزیده ای از نوشته های 'سوآمی جی ماهاراج' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:13:53
کلام حکمت

اهمیت و جلال و شکوه 'دارشان پارام پوروش پوران': گزیده ای از نوشته های 'سوآمی جی ماهاراج' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"خودم را از اسارت های جسمی و ذهنی آزاد می کنم، من به تراس ابدی شگفت انگیزترین عمارت پدر اعظم، 'رادا سوآمی دایال' عروج می کنم، جایی که عرش 'او' قرار دارد. "
کلام حکمت
2021-01-22   333 نظرات
کلام حکمت
2021-01-22

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۳ از ۸

00:30:46
میان استاد و شاگردان

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۳ از ۸

رئیس جمهور ترامپ، شما برای همیشه رئیس جمهور عزیزی در قلبهای همه مردم در این دنیا می باشید، نه تنها برای مردم ایالات متحده آمریکا. نه تنها برای مردم ایالات متحده آمریکا. شما رئیس جمهور مردم هستید. و این مقام و پُست ریاست جمهوری را هیچکس نمیتواند منکرش باشد. این در تاریخ ثبت خواهد شد و هیچکس نمی تواند آنرا از شما بدزد. خداوند شما را دوست دارد. مردم شما را دوست دارند و خدا به شما برکت دهد، آقا
میان استاد و شاگردان
2021-01-22   3139 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-22

عشق، تنها رستگاری است: گزیده ای از 'اندیشه پیشرفته جهانی' - نشریه ای از لوسی آ. مالوری (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:53
کلام حکمت

عشق، تنها رستگاری است: گزیده ای از 'اندیشه پیشرفته جهانی' - نشریه ای از لوسی آ. مالوری (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

"جهان اکنون دارد وارد نظام الهی بهشت های سماوی عالمگیر می شود! همه ملتها و دولتها اکنون تحت کنترل فرشتگان مقدس پروردگار هستند!"
کلام حکمت
2021-01-21   404 نظرات
کلام حکمت
2021-01-21

هنر اتیوپیایی، قسمت ۲ از ۳

00:15:20
سفری به عوالم زیبایی

هنر اتیوپیایی، قسمت ۲ از ۳

In Ethiopia, most traditional costumes are made of Ethiopian cotton and woven into Gabi for men and Netela for women. A Gabi is a handmade cotton cloth worn over the shoulders and upper body, and a Netela is a handmade scarf-like two-layered cloth made of cotton with colorful borders. Each Ethiopian tribe or ethnic group has its own clothing styles and types. Thanks to the dedicated skills of Ethi
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-21   332 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-21

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۲ از ۸

00:27:34
میان استاد و شاگردان

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۲ از ۸

او رئیس جمهور خوبی است. حتی تا آخرین لحظه، وقتی که حتی نمیداند که آیا هنوز رئیس جمهور خواهد بود یا نه، با اینحال برای صلح وساطت میکند افرادی را میفرستد تا به او کمک کنند در کشورهای دیگر برای صلح واسطه شوند. کافی است چند نفر، بقیه را هیجان زده کنند و آنها هم پیروی میکنند. (بله، استاد.) با وجود اینکه آقای رئیس جمهور هرگز از حامیان خود نخواست که کاری انجام دهند. او دائم به آ
میان استاد و شاگردان
2021-01-21   3322 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-21

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۱ از ۸

00:29:38
میان استاد و شاگردان

قدرت عشق و شفقت خود را باز یابید، قسمت ۱ از ۸

او میتوانست کارهای خیلی خیلی بیشتری انجام دهد. در دوره دوم، او بیشتر فشار می آورد تا کارهای خوب بیشتر و بیشتری انجام شوند و واقعا سیستم کشور را مجددا ساماندهی میکرد و واقعا صلح و موفقیت بیشتری برای مردم ایالات متحده آمریکا می آورد. ( سلام، استاد! ) سلام، بچه ها! ( سلام، استاد. ) حالتان چطور است؟ ( خوبیم. متشکریم، استاد. ) خوب؟ ( بله، استاد. حال شما چطور است استاد؟ ) حال م
میان استاد و شاگردان
2021-01-20   4229 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-20

گزیده هایی از سوترا درباره تعمق از 'آمیتایوس' (وگان): اولین تا چهارم تعمق، قسمت ۲ از ۲

00:14:11
کلام حکمت

گزیده هایی از سوترا درباره تعمق از 'آمیتایوس' (وگان): اولین تا چهارم تعمق، قسمت ۲ از ۲

"وقتی به این تعمق دست یافتید، هر جسم را بصورت واضح تجسم کنید بدون اینکه آن تصویر را از دست دهید، چه چشمانتان باز باشد یا بسته."
کلام حکمت
2021-01-19   322 نظرات
کلام حکمت
2021-01-19

کار پرشهامت استاد اعظم چینگ های برای دنیا، قسمت ۱۲ از ۱۲

00:27:07
میان استاد و شاگردان

کار پرشهامت استاد اعظم چینگ های برای دنیا، قسمت ۱۲ از ۱۲

Thank you very much for being good actors and for entertaining people and for teaching people with your action movies, with the theme of your film that’s educational and will help many people, and also elevate the status of the poor street women workers, because people don’t have respect for them.Overall, in India, even when lived in the Ashram, I went hungry many times. I don’t know how many days, often, often, often. Because they ate everything and then they left, running after the master somewhere for satsang, left me the whole pile of dishes to wash big mountain. Because many people, a hundred people at least. Some days less, seventy, sometimes more than one hundred.And whenever I eat, I just eat one or two chapatis and then they said, “You eat a lot! The last chapati you ate!” And even it wasn’t me who ate the last chapati, I said nothing. I never said anything like that to defend myself. I said, “Oh, what’s the use? It’s eaten already. Chapati is gone anyway.” In my mind I said, “Whatever.” I don’t want to embarrass the guy also. Because he ate it. And he didn’t even, not even make a sound “ahem” like that. No, he let me take the blame. (Oh.) Well, “God bless you, brother!” For example, like that. But somehow, I lived. I was very skinny, but I lived. And the best ingredient you put in your food is, (Hunger.) hunger. Yes, don’t forget that ingredient. Then, you’ll be fine. OK?I remember I saw one film with Bridget Fonda, and together with the Chinese Jet Li. Long time ago, when I still have less disciples and more time and no dogs. Sometimes your brother or sister bring some film and we watch together. I didn’t know what it was, it’s a good Jet Li (film). The Chinese, they love Jet Li, so they bring it to me. I used to have a Taiwanese (Formosan) entourage around me, not my relatives or family, just disciples. Earlier time, wherever I go, I took them with me. Four, five people. We cook together, eat together and sometimes watch TV.We didn’t have TV; we didn’t have cable TV or anything. Just they go out and rent these videos. At that time, we have big video tape like that. You remember those old-fashioned ones? And we plug it in, we just slide it in (Yes.) the machine and watch it. I never know how to do that, how to turn this on to connect with that or this. So, they did all that, and then I’m kind of a victim, sit there watch with them. No choice. I like to watch TV also, I mean I like to watch films. It doesn’t matter.I watched that film one time, I remember because of Jet Li, he’s famous. (Yes.) And he was very young then. And we watched it. I don’t remember much, I just remember Bridget Fonda, she played the role of the prostitute, but she didn’t want to. She had a girl, she has a daughter, she had to take care. But then she came clean already, she doesn’t do drugs or anything. Somehow, they caught her, and they forced her back into the brothel business again. Her ex-boyfriend did that, or something. I can’t remember, maybe it’s ex-boyfriend, maybe not. Doesn’t matter. It’s the brothel boss, forced her back. And then they put injection into her arms, something to make her have to, maybe drugs or maybe something to make you subdue to their will.And she fought, she fought, she said, “No, no, no, no! I don’t want! No! Please, no, no!” And they still did it. How can she fight against the big group of boys, of men, born just for that? Muscular and mean and kill for money. So, then they put her back on the street again. And then one day she was in front of a Chinese restaurant where Jet Li was working. His uncle’s restaurant. And of course, he’s a hero, you know already. He knows martial arts and all that. And his uncle told him, “Never, never let any of these people, boy or girl…” “Don’t let them in our restaurant. Never, never interfere, never have anything to do with them. Don’t let them come in.”But then, this girl came in, Fonda, Bridget Fonda in that role. She came in, she said, “Please, can I go to the bathroom, desperate.” And then he let her. She somehow goes in the bathroom. But then she’s kind of sleeping inside or something like that. He asked her to come out, she came and then she saw a half-eaten bowl of rice, the white rice. Just rice, nothing else. Because he ate already, and he just did not have room for that rice yet. So, she took the bowl of rice and she used her finger to eat. “Oh, you don’t eat this? Oh, my God! This is. Oh, God, it’s so good!” And she ate just that white rice, with her fingers, leftover, like she has never eaten for hundred years.They starved her, so that she has to work. With that drug in the body to push her, to obey. And she kept eating and eating and then these so-called bodyguards, they came in and beat her up, forced her out, dragged her out. And then she was kind of weak, defenseless, and vulnerable, maybe fall on the floor or something, and they still... they are very rough, these people. They thought she tried to escape or didn’t want to work. “Come out to work!” And all that. Cannot eat, take away her food or... But anyway, they treated her very badly.Did any of you watch this film? No? (No, Master.) Oh, it’s not like very famous, I guess. Maybe just for the Chinese, but there are some Westerners playing in it, including Bridget Fonda. And then, he cannot bear it. So, he interfered. Even despite his uncle’s warning, he interfered. He fought with these people. Beat them up. They were all running away. Black and blue. Running away. And all the girls like it. But they also have to go with them because of their work or whatever. And of course, they came back for more. They kind of revenge, etc., etc. And then, they did not win him and they’re scared and so they took her daughter instead, and they threatened her, said, “If you continue, if you don’t work and continue to have something to do with this restaurant boy, we don’t have to fix him, but we will fix your daughter. We will take your daughter away. Make her disappear or put her in an orphanage or in somewhere, you’ll never see your daughter again.” Oh, then of course, she’s so scared, so scared. At that time, Jet Li in this film, if I remember well, took her away, so she doesn’t have to work there again, but I think he took her somewhere and took care of her, because she was bruised and drugged and all that, and has no food. She has nowhere to go.So, he was taking care of her and then she told him, don’t bother about her, her daughter is in danger now, because they are going to take her away. So, she told the story like that. He asked where it is, and then he went to rescue the daughter. And then, I think it was a happy ending.I want to tell you that, when you’re hungry, even just white rice, no taste, nothing, it tastes so good. And it’s true like that. I have experienced that many times in my life. (Yes, Master.) Everything tastes good. OK my love. Why did we go so far? Even Jet Li is included. I hope he doesn’t mind.I’m sorry Bridget Fonda, but you are advertised. Millions of people will hear your name now and know your film and also Jet Li. I don’t think they mind. They’re good people. (Yes, Master.) It’s for good cause. We don’t commercialize it. Thank you very much for being good actors and for entertaining people and for teaching people with your action movies, with the theme of your film that’s educational and will help many people, and also elevate the status of the poor street women workers, because people don’t have respect for them. People should know that many of them are forced by situation, by poverty or by some blackmailing system, by brutal force in this world to do this kind of job. I always have respect for them like I respect you. In Hong Kong, I bought food for them. I talked to them very kindly, very gently, very lovingly. And I hope they felt good that day at least. I have never looked down upon these street workers. (Yes, Master.)All right my love, any other question at all? (No, Master.) No? (No, Master.) OK. Good then. So I don’t have to read you the story today – Jewish story, maybe next time. (Yes, Master.) Nice talking to you. (You too, Master. Thank You, Master.)I know you’re busy. And we are busy so tonight maybe you have to sacrifice a little more sleep to finish our work today. (Yes, Master.) Is anything airing today that you will send to me? (Yes, Master.) OK. Well thank you then. You always send the airing-today today, and sometimes not just one but two. It’s OK. Or two or three, as long as I can do it, it’s fine. (Yes, Master.)All right my love. I have to go back to my work now because you have sent me things that I have to do it now, immediately. I normally work on the one that’s a time-issue first, like airing today or tomorrow, then I work on them first. But I normally finish everything, everyday, like 99.9%, I finish all my work that you send to me every day. Right? (Yes, Master.)And if you don’t see it, maybe your brother forgot to send, or maybe I have overlooked because of too many other things to do. But I told my assistant, “Please remind me. Whatever I have not done, so I still can do it.” All right. I still can do it at that time if I know it’s not done. The one that is not airing tonight. The one that airs tomorrow or next day, still have time. I always try to finish my job, and send it immediately, and notify the assistant, brother or sister immediately. I told them, “I'm sorry if I disturb your work, or maybe, your snack, your nap or something.” But you never know what the next moment will bring. If I could still send to you or not. (Yes, Master.) I live one moment to the next. My life is not always so stable, (like) I can stay in one place, or always have like electricity, and have internet. So whatever I finish, I send it right away, and I try to always finish all my work as sent to me, that moment, that day. Unless I have urgent inside work that I have to do for the world, same time. Then just sorry about that. OK?All right, any more question at all concerning work? (No. No, Master.) OK. You work voluntarily still, right? (Yes, Master.) You're happy right? (Yes, Master.) Any other motive except helping me and the world? (No, Master.) No. Then it’s good. All right, very good.OK, my love. See you. (Bye, Master. Thank You, Master.) Another time, and love you very much. (Love You, Master.) God bless you. (Thank You, Master.) God bless your work. God bless you and your clans because of your work as well. (Thank You, Master. Take care.) Ciao. Love you. (Ciao. Love You, Master.)
میان استاد و شاگردان
2021-01-19   2116 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-19

گزیده هایی از سوترا درباره تعمق از 'آمیتایوس' (وگان): اولین تا چهارم تعمق، قسمت ۱ از ۲

00:13:13
کلام حکمت

گزیده هایی از سوترا درباره تعمق از 'آمیتایوس' (وگان): اولین تا چهارم تعمق، قسمت ۱ از ۲

"ممارست به این روش را تعمق صحیح می نامند، ممارست غیر از این، صحیح نیست."
کلام حکمت
2021-01-18   340 نظرات
کلام حکمت
2021-01-18

کار پرشهامت استاد اعظم چینگ های برای دنیا، قسمت ۱۱ از ۱۲

00:27:06
میان استاد و شاگردان

کار پرشهامت استاد اعظم چینگ های برای دنیا، قسمت ۱۱ از ۱۲

We don’t have planet B. OK? We have but other places. Not here. We cannot replace here. I don’t want billions of people to suffer if something happens to the planet. That’s why I’m trying very hard.Relying on sea water and a machine. It’s not always safe is it? And that whole city has to drink that kind of water. Maybe they can filter it with some special instrument, right? (Yes.) A special cup, a special jar, a jug or something, that can do it. But how long? And they have to wash in that, bathe in that. Wash vegetables and everything in that kind of water. And the sea is so big, but nowadays, not every space of sea water is clean. They dump sewage in it, they dump garbage in it, or they just flow down, by chance, by nature, and all kinds of plastic, microplastic in there and then all kinds of dirty things or sewage system, all go into the sea because they don’t have anywhere else to go, in some countries like that. (Yes.) Or sometimes typhoon or earthquake, broken, and then all the sewage system went to the sea, or rivers or lakes and then we drink that. (Oh.) Not recycled even, not purified even. Even if the water from the sewage is purified, they say can drink, but can you imagine drinking it? (No.) You just have not to know, it’s the best. (Yes.) If you’re in such and such country and you know it might happen, you just try to think maybe it’s not in my cup. It’s somewhere else. Maybe they use it just for shower, maybe they don’t use it in my water system. You bet, you hope, you pray. (Yes.) Not everyone can afford to buy the filtered water. Many people have to drink that. And I pray that they didn’t have to know. Why do I talk so much about these things?Choose quality, select class, and offer the best to the people. Do as much as you can. It helps. It helps, some, many people, (Yes, Master.) to open their eyes, to be kind to each other, to be kind to the animals. You help to rescue millions, billions of animals in the course of time, if not quickly. It helps. There are some channels that are free. They’re also happy. Because one of your brothers, he takes care of that. He always says, “Thank You, Master. We always find good channels, help the world.” And then recently I found out that some channels did not charge us at all. Either internet channel, or some television, or cable. And I said, “No, no, no, no.”I wrote to him. One of your sisters knows it. I told you to write it for me. (Yes, Master.) I said, “No, no. I never take money from people. We have to pay, because they, the owner of the television, the cable, has to pay. Are they that rich?” They said, “No, no. I don’t know if they are rich or not. They don’t want our money. They like our content. (Oh.) They like our television content.” I said, “They should like it. We work day and night. We sacrifice our sleep and meals for that. We work to the best of human capacity already. They should like it. And we select, we did the best. So if they like it, it’s no surprise. But we have to pay, because they have to pay.” They said, “No, they don’t want to take our money.” Some even want to pay us to air our television.One second. Must be a lot of karma today, not yours. The world karma. Some days less, some days more. My eyes are running again, and maybe because what we are talking about, will affect a lot of people, so karma is coming to me already. I never had this eye watering until today. Because when I don’t see the disciples, nothing will happen, (Yes, Master.) less, less happens.At the moment I think many countries don’t allow people, like even Vietnam or Âu Lạc, they don’t let foreigners to come in yet, except for some very special reason. Or their own people, come from abroad, and then have to quarantine and check before they let them out. Oh my God, what a pandemic. They make everybody become prisoners. You see that? (Yes.) It’s such a collective karma. But it has some good points. In Ireland, they release many, or maybe all prisoners because they don’t want the COVID-19 to become a cluster there. I just saw it somewhere. Maybe they don’t release them into society. It’s just like isolation somewhere, so they don’t infect each other more. That’s good for them, at least they have some more freedom and privacy. (Yes, Master).Now. Why am I talking there? We don’t have planet B. OK? We have but other places. Not here. We cannot replace here. I don’t want billions of people to suffer if something happens to the planet. That’s why I’m trying very hard. And worst of all, something happens to their souls. Because, oh my God, it’s a huge monumental task to rescue all the billions of people from hell. All their karma will stay with them forever. Such a big number, difficult to interfere.Be very careful, about what you give to the world, through our television. It’s worthy of your sacrifice. And I’m forever thanking you. I really thank you. You know I mean it. Right? (Yes, Master.) (We thank You, Master.) (Thank You, Master.) I thank you for sacrificing your prime of your time to stay and work with me as a team. I also thank all the brothers, sisters in the world. They also sacrifice their time, even if they have their family and work. I thank all of you. I really mean it. (Thank You, Master.) I don’t care who I am. I don’t care who you are. I thank you. In this work, we are equal. You got that? (Yes, Master.) I’m just your teammate. You got that, mate? In this work, Supreme Master Television, I’m your workmate, I mean work colleague. OK? We are friends, we are teammates, we are teamwork. That’s all. That’s why I always write to thank you. (Yes, Master.) I’m a Master. It’s a different field. But in this work we are together like a team. That’s why I always thank you.I thank you for helping the world. I thank you for your sacrifice. I thank you for your skills, for your talent, for your goodness, for your sincerity, for your good heart. I thank you. I know. You know, right? You know many times I thank you. (Yes, Master.) Not always the same. I can. I can do that. I can just write one sentence: “Thank you for your talent, for your goodness, for your heart.” And then print it for everybody. But I wrote whatever comes to my mind. Different show, different team.I thank all of you and the whole teamwork. Because I consider myself as your teammate. (Yes.) As equal. Because we work for the same ideal. With the same ideal, same direction and do the same thing. So we are a team. In the human standard, I’m just your team. But I’m your Master. It’s different. The Master Power, I use to help you and help the world and the universe. That’s a different thing. But when I’m doing the same thing with you, we are a team. OK? (Yes, Master.) I want you also to look at me in that way, so don’t hesitate to ask me things or tell me what’s wrong. You never did. You tell me things. Right?Thank you very much. But you tell me this is not… and it’s good. We work together like that so we can always be better and improve. Now, then I said to your sister several times already, I think at least three times. “We go to my favorite place in the Himalayas, and there, next to the samosa stand. And we can eat more than one, or more than two.” Because at that time, I didn’t have enough money. I can afford only two, maximum that day. Then the other day I cannot. But now, I think I can, you can eat the whole stand if you want. We take turns to eat the whole stand. Right now, we have to all sacrifice these samosas that I advertise so much. That lady, if she’s still alive or no, she should give me some free samosas for this advertisement. No? Because she makes very small ones, about my wrist, like this, the samosa.In the normal shop, they make it bigger, about this. But if they make that bigger, it will be more expensive, then I couldn’t afford even half of it. So she makes it very small. The size of my wrist, and I could only afford one every day, because I did not know how long I would stay there, and my money was running out because I gave donations everywhere, God bless. God bless that I could have given at that time. For myself at that time, when I give 10,000 German marks, that’s a lot of money for me. Considering I have nothing anymore, maybe a return ticket and some taxi money only.That’s my retirement money that I took out early. You can do that in Europe, you can take your money out. I don’t know of any other country, but in Germany you could do that. You could take your money, the retirement money out. Because you worked, you paid for retirement and if you don’t wait until you are older or you don’t work anymore, you want the money, you can have it. That is my retirement money. Because I get it only from Germany, I didn’t get it from France or other places that I worked before, I don’t think so, it’s just Germany, I worked there. And that means I gave everything I had at that time. For me it was big. And then when I came back, somehow I came back and then I had some more money but very little, very little, not 10,000 like that.Or maybe my former husband, he put some money in the bank without me knowing after I left or before I left that I didn’t know of. I wanted to close the bank (account), because I thought I didn’t have any money in there, what for keep it. Maybe only 10 dollars, and I don’t want to keep it in there in case I have to pay for the service. That’s what I was thinking. (Yes.) So I go to close it, and then I have maybe, 4,000 Deutsche Marks. I don’t know how much US dollars nowadays. Cannot be much more than that. You know, more and less. Doesn’t matter, it’s not a lot and I have to buy a ticket from that, and I have to survive. I have to buy my food, but I was very frugal, just chapatti and peanut butter, and some cucumber. That’s it, every day. And a samosa. Not every day also, not every day.Now, the chapatti and cucumber and peanut butter I know is nutritious enough. I learnt that peanut butter is enough nutrition for me. I am small. And the chapatti, whole meal chapatti, that should be good enough for me. So I ate the minimum of nutrition requirements to survive. And I was very happy. Now I think about it, I was the most happy there… yes, at that time. Even though I don’t have much money and I don’t have enough good food.
میان استاد و شاگردان
2021-01-18   2351 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-18

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۲۴ - مکاشفه پادشاه «جایابایا»، درباره ملکه صلح و عدالت

00:22:41
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۲۴ - مکاشفه پادشاه «جایابایا»، درباره ملکه صلح و عدالت

"پیام آور خدا، قلمروهای او دو جا هستند: یکی 'مکه' است. 'سرزمین جاوه' یکی دیگر است. اقامتگاه قدیس مقدس، دقیقاً، 'پراک' و کوه 'پراهو'، 'غرب تمپوران' است. همه شاگردان اش او را دوست دارند. او ملکه ای است که در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-01-10   539 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2021-01-10

کار شجاعانه استاد اعظم چینگ های برای جهان، قسمت ۳ از ۱۲

00:28:05
میان استاد و شاگردان

کار شجاعانه استاد اعظم چینگ های برای جهان، قسمت ۳ از ۱۲

در زندگی من هیچ رازی وجود ندارد، جز این که باید تنها باشم تا بیشتر بر روی مشکلات جهان تمرکز کنم و تا صلح بیشتر و جمعیت وگان بیشتری را تضمین نمایم. بعدا، البته، او دوباره برمی گردد و ما بیشتر مراقب هستیم. ما یک طناب بلند داریم و همیشه کسی را در آنجا هست. اجازه نمی دهیم که او حتی در داخل حیاط آزاد باشد، زیرا او حتی از درخت هم استفاده خواهد کرد. اگر حصار نزدیک درختان باشد، ا
میان استاد و شاگردان
2021-01-10   2786 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-01-10

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۴ از ۸

00:27:35
سفری به عوالم زیبایی

یک جشن سال نو وگان خیره کننده، قسمت ۴ از ۸

شری استاد اعظم چینگ های، به شما تعظیم می کنیم! برادر 'دیراج' می گوید، هر کسی که این سرود را تلاوت کند به بهشت خواهد رفت شری استاد اعظم چینگ های، به شما تعظیم می کنیم!
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-09   556 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2021-01-09

روح و ذات وجود: گزیده هایی از 'راه کامل یا یافتن مسیح' توسط دکتر «آنا کینگزفورد» (گیاهخوار) بخش ۳ از ۳

00:10:04
کلام حکمت

روح و ذات وجود: گزیده هایی از 'راه کامل یا یافتن مسیح' توسط دکتر «آنا کینگزفورد» (گیاهخوار) بخش ۳ از ۳

روحها، از گیاهان و حیوانات به طرف بالا به سوی انسان، کار میکنند. در انسان، آنها به کمال خود میرسند و به قدرتی میسرند که تمام جسمهای فیزیکی را باطل کنند.
کلام حکمت
2021-01-09   377 نظرات
کلام حکمت
2021-01-09
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید