در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:15
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   1310 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2730 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۹ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:32:00
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۹ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"ظهور و سقوط پادشاه به دنبال ظهور و سقوط پادشاه دیگر است. پس از پانصد سال، یک پروردگار مقدس Sage King ظهور می کند. او به دور دنیا سفر خواهد کرد و افراد توانا و با فضیلت در همه جا به او کمک خواهند کرد. "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-27   1265 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-27

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۲ از ۴

00:32:55
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۲ از ۴

من میدانم که پادشاه چشم نیکو عهدی بست که هر کسی چیزی بخواهد، به او بدهد، بجز والدینش را. بنابراین اگر شما به آنجا بروید و از پادشاه چشم نیکو، چشمانش، چشمان فیزیکی اش را درخواست کنید، او آنها را به شما خواهد بخشید.
میان استاد و شاگردان
2020-09-27   863 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-27

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۱ از ۴

00:31:32
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۱ از ۴

"این پادشاه چشمهای خاصی داشت، که میتوانست تمام پنج قاره و چهار اقیانوس و غیره. را ببیند"، چیزی شبیه به آن. "او حتی میتوانست از میان دیوارها ببیند. از اینرو، اسم او 'چشم نیکو' بود."
میان استاد و شاگردان
2020-09-26   1026 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-26

ملاقات با استاد: از اسرار بی پرده 'گادفری ری کینگ' - حاکمیت و جلال استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:15:20
کلام حکمت

ملاقات با استاد: از اسرار بی پرده 'گادفری ری کینگ' - حاکمیت و جلال استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"همه تحت قانون مستقیم، دقیق و کامل هستند. هر تجربه ای از آگاهی - دارای یک علت قبلی است و هر چیزی در لحظه حال، علت - از یک نتیجه در آینده است."
کلام حکمت
2020-09-26   473 نظرات
کلام حکمت
2020-09-26

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۸ از ۱۰

00:19:07
سفری به عوالم زیبایی

"چرخش نور هنر" - جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۸ از ۱۰

این واقعا به دنیا بسیار کمک می کند زیرا آنها با خلاقیت درونی و عشق شان یاری میرسانند. گاهی ما بسیار مشغله داریم و فراموش میکنیم. ما هر روزه بسیار کار میکنیم و این انرژی را فراموش می کنیم. اجراهای آنان یادآوری برای ما در مورد این موضوع هستند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-26   503 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-26

عشق و بخشش، قسمت ۴ از ۴

00:30:24
میان استاد و شاگردان

عشق و بخشش، قسمت ۴ از ۴

چون حرف زدن هم انرژی ما را مصرف می کند. وقتی با کسی صحبت می کنیم، مثل این است که ما از طریق یک پل با آنها ارتباط برقرار می کنیم. حرف زدن مثل یک پل است که انرژی ها را رد و بدل می کند. بنابراین هرچه او دارد، بعداً نیز به طرف شما خواهد آمد. (بله.) مقداری مبادله وجود دارد، بنابراین تا حدی روی شما تأثیر می گذارد.
میان استاد و شاگردان
2020-09-25   1179 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-25

ملاقات با استاد: از اسرار بی پرده 'گادفری ری کینگ' - حاکمیت و جلال استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:15:03
کلام حکمت

ملاقات با استاد: از اسرار بی پرده 'گادفری ری کینگ' - حاکمیت و جلال استاد به معراج رفته 'سنت ژرمن' (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"همیشه بخاطر داشته باش - 'فرد – آنی میشود - که بر آن مدیتیشن می کند' - و از آنجایی که همه چیزها از 'نور' نشات گرفته شده است - 'نور' - کمال اعلی است - و همه چیز را در کنترل دارد."
کلام حکمت
2020-09-25   405 نظرات
کلام حکمت
2020-09-25

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:21:07
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"فقط کسانی که خرگوش چوبی را ملاقات می کنند میتواند عمری طولانی داشته باشند. رحمت «او»، خوشبختی و سلامتی را برای همه موجودات به ارمغان خواهد آورد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-13   691 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-13

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۱ از ۲

00:14:49
زندگی یک قدیس

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۱ از ۲

از طریق مکاشفه های 'واسودوا'، از "شری اوروبیندو" دیدار صورت میگرفت. یک تحول معنوی برای "او" پیش آمد. 'او' حضور خدا را در همه چیز دید.
زندگی یک قدیس
2020-09-13   393 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-09-13

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۱ از ۴

00:32:04
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۱ از ۴

قبل از اینکه او به خانواده شوهر برود، مادرش به او گفت، "ببین، وقتی به خانواده شوهرت میروی. باید در خاطر داشته باشی، که همیشه لباسهای زیبا و جدید بپوشی. زیبا و جدید. تو باید غذای زیبا و خوب بخوری، غذای خوب و غذای خوشمزه. همیشه، هر روز باید در آینه نگاه کنی. چیزهایی را که به تو میگویم فراموش نکن."
میان استاد و شاگردان
2020-09-13   1267 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-13

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۷ از ۷

00:35:29
میان استاد و شاگردان

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۷ از ۷

Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. I can’t believe I still talk so long to you, my God! Where did I have all this energy? Eating not much even. You witnessed. Yo
میان استاد و شاگردان
2020-09-12   1005 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-12

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۲ از ۴

00:11:56
کلام حکمت

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۲ از ۴

بسیاری از کارهایی که ما انجام می دهیم سعی در ترغیب مردم دارد که شما مجبور نیستید بین دین تان و رژیم غذایی تان انتخابی بکنید... و به مردم می گوییم، ببین، شما می توانید ۹۰٪ از طعم و مزه را داشته باشید و این وگان است و شما مجبور نیستید که آنچنان فداکاریی کنید.
کلام حکمت
2020-09-12   530 نظرات
کلام حکمت
2020-09-12

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۴ از ۱۰

00:20:18
سفری به عوالم زیبایی

"چرخش نور هنر"- جشن روز بین المللی هنرمند سال ۲۰۱۹، در تایوان (فورموسا)، قسمت ۴ از ۱۰

بله، حتما، حتما، مطمئنا. از این اجرای فوق العاده و رقصندگان زیبای تان، بسیار متشکرم. رقصیدن باعث می شود مردم نشاط بسیار زیادی را احساس کنند زیرا شما از نظر جسمی نیز تمرین می کنید، نه فقط از نظر ذهنی و خلاقیت درونی، بلکه از نظر فیزیکی هم تمرین می کنید.
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-12   443 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-09-12

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۶ از ۷

00:31:13
میان استاد و شاگردان

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۶ از ۷

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel.
میان استاد و شاگردان
2020-09-11   1197 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-11

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۱ از ۴

00:14:07
کلام حکمت

آنچه را باور دارید ممارست کنید: پنل ایمان درباره ارتباط بین مذهب و وگانیسم، قسمت ۱ از ۴

من می گویم که وگانیسم و یهودیت بیش از بیش تطابق دارد. آیه ای در 'قرآن' وجود دارد که می گوید... و اینک، 'آهیمسا' که معمولاً با 'آیین هندو' مرتبط است... و اخلاقی که عیسی ما را به آن فرا می خواند بر آن اساس است...
کلام حکمت
2020-09-11   354 نظرات
کلام حکمت
2020-09-11

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۵ از ۷

00:29:04
میان استاد و شاگردان

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۵ از ۷

“You give many times and You never ask for anything.” I said, “Well, that's the best way to give because when you're born, you don't have anything. God gives you this, so that you can pass it on. In the Bible, it says you give by the right hand, you don't let the left hand know it,” or vice versa. I forget. So, he was very, very impressed,
میان استاد و شاگردان
2020-09-10   1370 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-10

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۲ از ۲

00:14:51
کلام حکمت

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۲ از ۲

سلسله مراتب معنوی سیاره مان چرخشی است اما از فعالیتی پر از مهر و محبت و محل تلاقی انرژی ها که از مرکز اراده و خواست الهی می آید...
کلام حکمت
2020-09-10   460 نظرات
کلام حکمت
2020-09-10

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۴ از ۷

00:38:20
میان استاد و شاگردان

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۴ از ۷

Of course, I knew that they had to practice, but that film made me realize it deeper, their talent and their hard work behind their fame, behind the enjoyment that they offer to us. And I really feel so much, so much respect and sympathy for the artists of all kinds, not just her.Anyway, so I went to this multi-millionaire, billionaire or something... Must be a bi
میان استاد و شاگردان
2020-09-09   1182 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-09

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۱ از ۲

00:14:10
کلام حکمت

زمانه منحصربفرد مسیح - از 'ظهور مجدد مسیح' اثر 'آلیس بیلی'، قسمت ۱ از ۲

"وضعیت ناراضی این جهان در نتیجه آگاهی جمعی قرنها خودخواهی، حساسیت و پیشرفت منحصر به فردی است، مسیح را با فرصت بی مانندش روبرو کرد…"
کلام حکمت
2020-09-09   388 نظرات
کلام حکمت
2020-09-09

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۳ از ۷

00:34:26
میان استاد و شاگردان

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۳ از ۷

And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway.One, two, three, four. Four. How do you say “five” in Iranian? (Five (Panj).) Five (
میان استاد و شاگردان
2020-09-08   1264 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-08
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید