در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

00:22:15
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   633 نظرات
کلام حکمت
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ادبیات تعالی بخش

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2452 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۰ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:24:53
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۰ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

آنها می گویند زمانی، وقتیکه مردم ما رنج زیادی می بردند، دو مرد در جستجوی غذا بیرون رفتند. البته، آنچه که آنها واقعا نیاز داشتند، شاید که از آن بی اطلاع بودند، آنها به غذای معنوی نیاز داشتند. آنها زنی را دیدند که به آنها نزدیک می شد. او را در یک لباس کاملا سفید دیدند و یکی از مردان جوان تشخیص داد که او یک وجود مقدس است، فردیکه که ما او را یک "قدیسه" می نامیم. تنها حضور این موجود مقدس زندگی مردم را تغییر میدهد. فقط با حضور "او"، این فقط با عشق "او" است.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-29   553 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-29

صداقت و اشتیاق مردم ایران در ممارست معنوی، قسمت ۱ از ۴ May 12, 2019

00:33:42
میان استاد و شاگردان

صداقت و اشتیاق مردم ایران در ممارست معنوی، قسمت ۱ از ۴ May 12, 2019

من اینطور احساس می کنم که ایرانی ها، صادق ترین مردم هستند. آنها بمحض اینکه از استادی پیروی می کنند، هرگز حتی یک ذره یا مقدار خیلی کمی در قلبشان تردید ندارند. آنها خیلی صادق، خیلی منزه هستند. من اینطوری احساس می کنم.
میان استاد و شاگردان
2019-12-29   830 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-29

شفقت الهی – گزیده ای از کتاب پیدایش زوهر از آیین کابالا، قسمت ۲ از ۲

00:16:01
کلام حکمت

شفقت الهی – گزیده ای از کتاب پیدایش زوهر از آیین کابالا، قسمت ۲ از ۲

"همه اسرار و واقعیتهای معنوی عالی را درون ۹ کاخ پنهان کرده اند که در حال حاضر باید بشریت بجای درک عقلانی و برهان و دلیل، باید با اصول ایمان باقی بماند. آنها تنها از طریق یک روح روشن ضمیر و بواسطه آنان میتوانند در صعود تدریجی خود و در راه خود به وجودی بزرگ و متعالی، که 'ابدی' و 'یگانه جاودان' نامیده میشود، شناخته شوند".
کلام حکمت
2019-12-28   152 نظرات
کلام حکمت
2019-12-28

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۸ از ۸ Aug. 15, 2015

00:39:25
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۸ از ۸ Aug. 15, 2015

افراد، موجوداتی که خرد دارند باید حرص و طمع و وابستگی را کم کنند، و محتکر شهرت و قدرت و نام نباشند. و آنوقت باید بدنبال روشن ضمیری باشیم.
میان استاد و شاگردان
2019-12-28   427 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-28

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۷ از ۸ Aug. 15, 2015

00:31:51
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۷ از ۸ Aug. 15, 2015

به همین دلیل ما نباید دروغ بگوییم، زیرا دروغ، بر خلاف جهت حقیقت هستند. ما در جستجوی حقیقت هستیم. ما میخواهیم حقیقت را بدانیم. ما باید همیشه با حقیقت باشیم. در غیر اینصورت، بخاطر این تضاد، آنچه را که میخواهیم تحقق نخواهد یافت. به این راه یا به آن راه میرویم. ما به همین دلیل به حقیقت احترام می گذاریم، تا اینکه همه راستگو بشوند. هر چیزی که آرزو کنیم تحقق پیدا خواهد کرد.
میان استاد و شاگردان
2019-12-27   460 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-27

شفقت الهی – گزیده ای از کتاب پیدایش زوهر از آیین کابالا، قسمت ۱ از ۲

00:16:00
کلام حکمت

شفقت الهی – گزیده ای از کتاب پیدایش زوهر از آیین کابالا، قسمت ۱ از ۲

"همه مخلوقات در کائنات تجلیات 'او' هستند که متعال است، که نه انسان و نه فرشته نمیتواند به او برسند و نه می توان منشاء و مبداء اش را دید. ذهن انسان بیهوده تلاش می کند که بسوی 'وجود قادر مطلق' پرواز کند که کسری نامتناهی و بی نهایت کوچکی از آن است. همه تلاشها برای فهمیدن و درک 'افکار اعظم' و ابدی بیهوده هستند، در حالیکه مبهوت، در احساساتی از شگفتی غیر قابل توصیفی غرق می شویم."
کلام حکمت
2019-12-27   147 نظرات
کلام حکمت
2019-12-27

صلح درونی از کجا می آید؟ پرسشها و پاسخها، قسمت ۳ از ۳

00:40:31
کلام حکمت

صلح درونی از کجا می آید؟ پرسشها و پاسخها، قسمت ۳ از ۳

هنگامیکه استاد این به اصطلاح "کوان یین" را انتقال میدهد، استاد هیچ صحبتی نمی کند و کاری انجام نمی دهد و به شما نمی گوید که کاری انجام دهید. این بخاطر قدرت ناگفته است، متد نانوشته است. از اینرو، "متد" نام دارد ولی یک متد بسیار نامحسوس، نوشته نشده - که از زبان استفاده نمیکند. اگر شما در ارتباط با این نور (بهشتی) یا صوت (بهشتی) از خدا در درون باشید، یا صوت (بهشتی) از خدا در درون باشید، به هر روشی، آنوقت شما در "متد کوان یین" هستید، آنوقت شما بعنوان یک رهرو "متد کوان یین" موفق هستید.
کلام حکمت
2019-12-26   267 نظرات
کلام حکمت
2019-12-26

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۶ از ۸ Aug. 15, 2015

00:34:53
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۶ از ۸ Aug. 15, 2015

زیرا او پیش خودش، در ذهنش فکر میکرد. می دانید، روح میتواند همه جا برود، ولی ذهن متوقف می ماند. و شما همچنان میتوانید با ذهن تان فکر کنید در حالیکه مدیتیشن می کنید، روح تان می تواند به هر جای دیگر برود. این چیزی دیگر است.
میان استاد و شاگردان
2019-12-26   435 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-26

از آثار مقدس منسیوس: گاوزی ۱، قسمت ۲ از ۲

00:14:26
کلام حکمت

از آثار مقدس منسیوس: گاوزی ۱، قسمت ۲ از ۲

منسیوس گفت: "خیرخواهی، درستکاری، ادب و خرد از بیرون به ما وارد نمیشود. قطعا ما به آنها مجهز هستیم، اما اغلب به آنها فکر نمی کنیم. از اینرو گفته میشود، 'جستجو کنید و آنها را پیدا خواهید کرد. نادیده بگیرید و آنها را از دست خواهید داد.'... در 'کتاب اشعار' گفته میشود، 'ملکوت، بشر را بدنیا آورد و به هر چیزی قوانین خاص خودش را داد. مردم از اصول دائمی پیروی می کنند و این فضیلت ستودنی را دوست دارند.'"
کلام حکمت
2019-12-25   207 نظرات
کلام حکمت
2019-12-25

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۵ از ۸ Aug. 15, 2015

00:36:14
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۵ از ۸ Aug. 15, 2015

قبلا، من قبلا هم در اینجا بودم، اما نیرو کاملا باز نبود. همین الان، عمیق تر باز شده است. مطمئن نیستم چقدر عمیق تر خواهد رفت، اما بسیار بسیار بسیار بسیار عمیق تر از هر جای دیگری در گذشته است. بسیار عمیق تر از جنگل و کوهستان. همان مکان، همان مکان است. من در همان مکان نشستم، اما بسیار قوی و زیاد است. گزیلیون گزیلیون گزیلیون گزیلیون گزیلیون بار بیشتر است.
میان استاد و شاگردان
2019-12-25   450 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-25

از آثار مقدس منسیوس: گاوزی ۱، قسمت ۱ از ۲

00:12:57
کلام حکمت

از آثار مقدس منسیوس: گاوزی ۱، قسمت ۱ از ۲

منسیوس گفت: "در واقع آب بی تفاوت به سمت شرق یا غرب جاری می شود، اما به طرف بالا یا پایین، هم بی تفاوت جاری میشود؟ گرایش سرشت انسان به خیر و نیکی به مانند گرایش آب به جاری شدن به سمت پایین است. تنها این گرایش به خیر و نیکی وجود دارد درست مانند همه آبها که به سمت پایین جاری میشوند."
کلام حکمت
2019-12-24   225 نظرات
کلام حکمت
2019-12-24

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۴ از ۸ Aug. 15, 2015

00:35:57
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۴ از ۸ Aug. 15, 2015

مومن، اکنون برو، اکنون برو! پیرو، برو، برو! عقب نشینی نکن. احساس نگرانی نکن. حتی اگر شما همه گنج های کل این سیاره را داشته باشید و آنها را برای شما در کنار هم قرار دهند، هنوز هم قابل مقایسه با یک گام برداشتن بسوی جاییکه بودا اقامت دارد و ملاقات او، نیست. حتی آنموقع هم اجرهای معنوی حتی بیشتر از آن است که من بتوانم مقایسه کنم و برای شما حساب کنم.
میان استاد و شاگردان
2019-12-24   490 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-24

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۲ از۲

00:12:25
زندگی یک قدیس

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۲ از۲

"استاد نارگیل" اکیدا به شاگردانش دستور داد تا برای منافع شخصی شان و برای ایجاد فضایی متبرک برای جامعه، با جدیت دعا کنند.
زندگی یک قدیس
2019-12-23   173 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-12-23

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۳ از ۸ Aug. 15, 2015

00:33:11
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۳ از ۸ Aug. 15, 2015

"زیرا او مشاهده کرد که انسانها چهار رنج دارند، مثل تولد، پیری، بیماری و مرگ، بنابراین او خانه را ترک کرد. او به مدت شش سال مرتاض بود. و بعدها، سرانجام یک بودا شد و بر ۱۸۰۰ میلیون مایاهای مختلف و موجودات و نیروهای منفی غلبه میکند. او دارای ده نوع قدرت، چهار نوع از توانایی های بی باکانه و ۱۸ نوع از متدهای گوناگون بوده است. نور "او" مکانهای بسیاری را روشن کرده، حتی کل "سه جهان" را روشن نمود. به همین علت ما او را "بودا" می نامیم."
میان استاد و شاگردان
2019-12-23   445 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-23

گزیده های از اشعار گردآوری شده از 'شری آوروبیندو': اشعار منتشر شده در 'درباره سنجش کمی'

00:12:54
کلام حکمت

گزیده های از اشعار گردآوری شده از 'شری آوروبیندو': اشعار منتشر شده در 'درباره سنجش کمی'

"سکوت در سکوت، ای روح جاودانه، برخیز، به دور از چرخ چرخان، حلقه جادویی را بشکن. تک و تنها و جاودانه صعود کن: دیگر به زمزمه ها و فریادها در تاریکی اهمیت نده، از این منطقه خاکستری و کوچک عبور کن، گریه و تقلا را کنار بگذار، تا ابد در سکوت باش."
کلام حکمت
2019-12-23   113 نظرات
کلام حکمت
2019-12-23

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۹ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:34
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۹ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

هدف این است - که مهربانتر باشیم، دلسوزتر باشیم، و با محبت تر باشیم، تا وحدت را به زندگیمان بیاوریم، تا از افراد دیگر حمایت کنیم، تا به مظلومان کمک کنیم، تا دوست بداریم و شفقت داشته باشیم. الان دیگر زمان پیشگویی نیست. وقت آن است که پیشگوییها تحقق پیدا کنند. به همین علت ما اینجا هستیم. ما در حال به تحقق رساندن پیشگویی ها هستیم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-22   317 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-22

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۲ از ۸ Aug. 15, 2015

00:39:31
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۲ از ۸ Aug. 15, 2015

او یک شخص خوب، نیکو، نیک نیز است. او اغلب به افرادی که تنها هستند، یا کسی را ندارند، یا دچار مشکل هستند، یا فقیرند، چیزهایی می دهد. بنابراین به او می گویند 'کاپ کو دوک' (آناتاپیندیکا). یعنی، بخشیدن به آسیب پذیران، افراد تنها، به هرکسی که تنهاست، یا مثلا بیوه ها و یتیمان و سالمندانی که هیچکس را ندارند که از آنان مراقبت کند.
میان استاد و شاگردان
2019-12-22   459 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-22

از کتاب فیه ما فیه مولانا: فصل ۱۱ - گزیده های بیشتر

00:14:06
کلام حکمت

از کتاب فیه ما فیه مولانا: فصل ۱۱ - گزیده های بیشتر

"هر که حسبة للهّ اگرچه دو چشم برهم زند آن ضایع نیست. فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ. الا چون اندرون تاریکست و محجوب، نمی بیند که چه قدر پیش رفته است، آخر ببیند. اَلدُّنْیَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ. هر چه اینجا بکارد آنجا برگیرد."
کلام حکمت
2019-12-21   179 نظرات
کلام حکمت
2019-12-21

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۱ از ۸ Aug. 15, 2015

00:35:00
میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: شخص غیر راهبی که یک اشرام به بودا پیشکش کرد، قسمت ۱ از ۸ Aug. 15, 2015

گاهی اوقات بودیساتواها وقتی به دنیا می آیند، راهب نمی شوند. بلکه یک فرد غیر راهب می شوند، تا که... این کاری متفاوت انجام می دهد. گاهی اوقات آنها بعنوان نخست وزیرها، پادشاه ها، تاجرها، پسر باکره، دختر باکره، یا هر کسی دیگر به دنیا می آیند. و مانند "بودیساتوای کوان یین"، بمنظور قرابت گوناگون با موجودات روی این سیاره، میتوانند به شکلهای مختلف ظاهر شوند، گاهی اوقات بعنوان شاهدخت، و چنین افرادی.
میان استاد و شاگردان
2019-12-21   553 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-21

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۱ از۲

00:13:11
زندگی یک قدیس

استاد محترم 'نگوین تان نام': موسس آیین بودایی نارگیل، قسمت ۱ از۲

هر شب، او بر بالای برج می نشست و مدیتیشن میکرد. او با میوه خواری زندگی میکرد و آب نارگیل می نوشید. به تدریج، جویندگان حقیقت صادقانه از سرتاسر کشور درباره "او" شنیدند، و افراد بیشتر و بیشتری برای دیدن مکان زندگی اش آمدند.
زندگی یک قدیس
2019-12-20   191 نظرات
زندگی یک قدیس
2019-12-20
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید