برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

2020-03-08
زبان :Persian (Farsi)(ففارسی)
جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
"هنگامی که نزدیک فرشگرد کرداری باشد، نیوشیداران (پذیرندگان) فرمان اردیبهشت از گوسپندکشی و گوشتخواری بگردند (صرفنظر کنند)... ... تاری و تیرگی به تدریج کاسته شود، مینوی پاک بیشتر به چهر پوشیده شود، دانشها روشن تر یافته شود."
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید