برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

2020-02-23
زبان :Persian (Farsi)(ففارسی)
جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
"اهریمن ("افکار پلید") نبرد را میبازد، از آنجا که وُهومَن ("افکار نیک") بر او چیره میشود. منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیره شود. سخن دروغ شکست یابد و سخن راست گفته بر آن چیره شود. خرداد (الهه سلامت و گیاهان) و امرداد (خدای جاودانگی و آب) گرسنگی و تشنگی - ھر دو - را شکست دھند... اھریمنِ ناتوان بدکُنش، رو در گریز نھد."
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید