برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱ از ۱۱ April 7, 2019

2019-11-22
Lecture Language:English  Host Language:English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
بنابراین، اگر شما با یکدیگر متحد شوید، به یکدیگر کمک کنید، این هم به اندازه کافی خوب است. کشورهای دیگر، خوب هستند یا خوب نیستند؛ نمی توانیم آنها را کنترل کنیم. فقط با یکدیگر باشید، به یکدیگر بپیوندید، صادقانه، صمیمانه و محترمانه به یکدیگر کمک کنید. آنوقت همه چیز خوب خواهد شد.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید