برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: اسامی بوداها و اجر و فضیلت بخشش، قسمت ۷ از ۷

2019-07-29
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
“In the future, there may be people whose food and clothing are insufficient, who find their efforts thwarted, who endure much sickness or misfortune, whose families are not peaceful, whose relatives are scattered, who are accident-prone, or who are often startled in their sleep by bad dreams. Upon hearing Earth Store Bodhisattva’s name and seeing His image, such people should recite His name a full 10,000 times with extreme sincerity and respect. Those inauspicious circumstances will gradually disappear, and they will gain peace and happiness. Their food and clothing will be abundant and even in their dreams they will have peace and happiness.”
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید