برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

داستانهای بودایی: اسامی بوداها و اجر و فضیلت بخشش، قسمت ۵ از ۷

2019-07-27
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
He further said to the Buddha, “World Honored one, good men or good women in the future may keep this sutra and an image of the Bodhisattva where they live. Further, they may recite the sutra and make offerings to the Bodhisattva. For those who do that, I shall constantly use my own spiritual powers to guard and protect them day and night, so that nothing bad happens to them including floods, fire, robbery and theft, major disasters and minor accidents.” If they have the Bodhisattva image in their home, the Earth Spirit will protect that home.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید